Półfonetyczna ortografia dla języka angielskiego (Semifanetik Inglish Orþagrafi)

Zaczęty przez CivilixXXX, Marzec 01, 2019, 11:49:23

Poprzedni wątek - Następny wątek

CivilixXXX

Używany tu akcent to General American (Jenaral Amerikan)
Samogłoski (Vauals):
/æ ɑ ɜ ə/ ⟨a⟩
/ɛ e/ ⟨e⟩
/i ɪ/ ⟨i⟩
/o ɔ ɒ/ ⟨o⟩
/ʊ u/ ⟨u⟩
/ju/ ⟨ü⟩
/oʊ/ ⟨ö⟩
/ʌ/ ⟨å⟩

Dyftongi bez własnych symboli są zapisywane jako dwie samogłoski.
Iloczas nie jest zapisywany.
Szwy nieobowiązkowe w wymowie są zapisywane.

Spółgłoski (Kansanants):
/p/ ⟨p⟩
/t/ ⟨t⟩
/k/ ⟨k⟩
/b/ ⟨b⟩
/d/ ⟨d⟩
/ɡ/ ⟨g⟩
/m/ ⟨m⟩
/n/ ⟨n⟩
/ŋ/ ⟨ng⟩
/ŋk/ ⟨nk⟩
/ŋɡ/ ⟨ng⟩
/f/ ⟨f⟩
/v/ ⟨v⟩
/θ/ ⟨þ⟩
/ð/ ⟨ð⟩
/s/ ⟨s⟩
/z/ ⟨z⟩
/ʃ/ ⟨sh⟩
/ʒ/ ⟨zh⟩
/tʃ/ ⟨ch⟩
/dʒ/ ⟨j⟩
/x h/ ⟨h⟩
/l/ ⟨l⟩
/r/ ⟨r⟩
/w/ ⟨w⟩
/j/ ⟨y⟩

Tekst (Ojcze nasz)
Lords Prear
Auar Faðar, hu art in hevan, halöd bi ðai neim. Ðai kingdam kåm. Ðai wil bi dån, on arþ az it iz in hevan. Giv ås ðis dei auar deili bred, and forgiv ås auar trespasiz, as wi forgiv ðöz hu trespas ageinst ås; and lid ås not intu tempteishan, båt dilivar ås from ivil.
Sei Kryoutxtuo Ki
  •  

Τόλας

Umlauty są ok, å na /ʌ/ takie sobie z tendencją spadkową, ale niezaznaczanie iloczasu w angielskim to zdecydowanie nie jest dobry pomysł.
  •