Gatrriaskryli - system zapisu języka gatryjskiego

Zaczęty przez QRSGN, Kwiecień 16, 2019, 00:43:32

Poprzedni wątek - Następny wątek

QRSGN

Gatrriaskryli
system zapisu języka gatryjskiego


Gatrriaskryli, system, którym posługuję się od 4-ech lat do zapisu języka gatryjskiego. Składa się na niego alfabet, znaki interpunkcyjne i te określające rolę wyrazu oraz jego czas i tryb, a także osobę. Jest on opracowany z myślą pisania od prawej do lewej.

skrywagali šez lešegatriake
alfabet języka gatryjskiego

Alfabet składa się z 27 liter, jednak ze względu na zaszłości historyczne przedstawiany jest najczęściej bez znaków oznaczających š oraz č. -> https://youtu.be/FATenqEv1s8

oznaczenia osób w gatryjskim systemie zapisu

Gatryjski system zapisu posiada osobne znaki na określanie osoby. Ich wyraz i sposób czytania został zaprezentowany na filmie -> https://youtu.be/PdbtdN2W0SI

oznaczenia gramatyczne

Poprzez odrębne znaki Gatrriaskryli oznacza się to, czy dane słowo stanowi czasownik czy przymiotnik, a także czas i tryb czasownika -> https://youtu.be/Id2_A5ZdvjA

znaki interpunkcyjne

...używane są podobnie do tych, stosowanych w języku polskim, z wyjątkiem apostrofu i przecinków oraz markerów nazw własnych - ale o tym może kiedy indziej - w każdym razie -> https://youtu.be/Me1NLbciwQE

Najlepszego Dnia - wszyscy ludzie Idei