פּלסכ

Zaczęty przez 커래얟쓰, Maj 02, 2019, 23:47:48

Poprzedni wątek - Następny wątek

커래얟쓰

ם / מ  -  m
פּ       -  p
בּ       -  b
ף / פ  -  f
ב       -  w


ן / נ   -   n
ת      -   t
ד       -  d
צ       -  c
זּ       -  dz
ס       -  s
ז       -  z

שּ      -  cz
טּ      -  dż
ש     -   sz
ט      -  ż / rz

ך / כ  -  k
ג       -  g
ה      -  h
ח      -  ch

ל      -  l
ר      -  r
י      -   j
ו       -  łń ć dź ś ź traktowane są jako
- n c dz s z + י przed samogłoskami
- n cz dż sz ż + י przed spółgłoskami

Dagesz (ta kropka w środku) oznacza wzmocnienie głoski. Przejście szczelinowego wariantu w afrykatę lub zwartą

Litera dla "ż" jest starohebrajskim faryngalizowanym t


Raczej wstępny szkic a niżeli skończone dzieło. To czy przyjmie to formę transliteracji czy fonetycznego zapisu i w jakich proporcjach, wyjdzie w praniu.

  •