Mnahamebahastarakanegladaftalipr?

Zaczęty przez Hapana Mtu, Styczeń 07, 2012, 08:45:32

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hapana Mtu

Nieaktualne spowodu że zamknięte, albo jakoś tak...

Tak, zbliża się sesja, więc robię wszystko, aby się tylko nie uczyć.
Z tej okazji lekcyjka:

Pozwoliłem sobie użyć łacińskiej pisowni. Jest brzydka, ale szybciej się nią pisze.

Wymowa - w wersji dla fanów IPA:
a [a] â [æ] b [b] c [dʒ] ç [tʃ] d [d] e [ə] f [c] g [g] ğ [n] h [χ] i [i] j [ʒ] k [k] l [l] m [m] n [n] p [p] q [ɟ] r [r] s [s] ş [ʃ] t [t] u [u] v [w] x [ts] y [j] z [dz]

I w wersji taoistycznej:
abdeghiklmnprstu – jak po polsku albo bardzo podobnie
â – trochę jak a, trochę jak e; fińskie ä
c – dż
ç – cz
f – ć
ğ – n
j – ż
q – dź
ş – sz
v – ł
x – c
y – j
z – dz

Zaimki osobowe

Do częściej używanych zaimków należą następujące:
yeh – ja
kami – my (ale nie ty)
kita – my (w tym także i ty)
anda / nda – ty, wy
yen – on, ona, ono
ga – oni, one

Ta grupa zaś jest rzadsza i nie będzie się zbytnio przewijać w tym kursie
geva – moja skromna osoba
jeva – moja osoba (dystans do siebie)
kamu / u – ty, wy (forma zaufana)
yun – ona (podkreślenie płci)
yan – on (podkreślenie płci)

Przypomina indonezyjski, fiński, szwedzki? Powinno...

Czasownik
Tarakańskie czasowniki mają do siebie to, że ich temat zawsze jest otoczony przynajmniej dwoma afiksami. Formą słownikową – tak jak w węgierskim – jest forma osoby on, ona, ono czasu teraźniejszego. Generalnie mamy do czynienia z trzema typami czasowników.
1. Temat zaczynający się od spółgłoski
2. Temat zaczynający się od samogłoski
3. Temat zaczynający się od podwójnego jj

Odmiana przez osoby odbywa się przy pomocy prefiksów osoby.

Typ 1. - prefiksy dołączane są bezpośrednio do rdzenia

a-glad-a – mówić
ni-glada yeh
mi-glada kami
tu-glada kita
mna-glada-ğ anda / mna-glada nda - ğ jest spójką przeciwrozziewowa (patrz: typ 2.)
a-glada yen
va-glada ga

Przypomina suahili? Powinno...

Typ 2. - pomiędzy prefiks a temat wchodzi spójka przeciwrozziewowa, wymawiana jak [n], ale tradycyjne zapisywana osobną literą - ğ.

a-ğ-egl-a – rzucać
ni-ğ-egla yeh
mi-ğ-egla kami
tu-ğ-egla kita
mna-ğ-egla-ğ anda / mna-ğegla nda
a-ğ-egla yen
va-ğ-egla ga

Typ 3. - zachowuje się identycznie jak typ 1. (na razie)

a-jjelx-a – widzieć, patrzeć
ni-jjelxa yeh
mi-jjelxa kami
tu-jjelxa kita
mna-jjelxa-ğ anda / mna-jjelxa nda
a-jjelxa yen
va-jjelxa ga

Przez skrupulatność pokażę też odmianę rzadszych osób:
a-glad-a – mówić

ge-glada geva
a-glada jeva
u-glada kamu / u-glada-ğ u
a-glada yun
a-glada yan

Odmiana przez czasy odbywa się przez sufiks czasu.
a-glad-a – mówić

niglad-u
niglad-a
niglad-e

Przypomina esperanto? Powinno...

Negacja tworzona jest wrostkiem negacji -ha-, stojącym bezpośrednio po prefiksie osoby.

a-jjed-a – wiedzieć
ni-jjed-a – wiem
ni-ha-jjed-a – nie wiem

a-ğ-erx-a – przychodzić
ni-ğ-erx-e – przyjdę
ni-ha-ğ-erx-e – nie przyjdę

Przypomina turecki? Może trochę...

Tyle o czasowniku.

Podstawowy szyk zdania to VSO. Przypomina arabski? Zbieg okoliczności...
Przypadki tworzone są prefiksami przypadków.
Podmiot jest w mianowniku, który nie posiada prefiksu. Jeśli podmiot jest zaimkowy, zaimek można śmiało pominąć.
Dopełnienie jest w bierniku, który posiada prefiks ya(ğ).
Zaimki yeh, yen, yun, yan przy odmianie mogą tracić swoją samogłoskę (np. yayeh = yayh).

nijjelxa yeh yaga – ja widzę ich
nijjelxa yağanda – widzę was
mnajjelxağ anda yanyarçay – wy widzicie kota
mnajjelxa yacehay – widzicie psa
ajjelxa cehay yayh – pies widzi mnie
ajjelxa nyarçay yaga – kot widzi ich

nyarçay – kot
cehay – pies

Zadania
1. uzupełnić

nihumpa yeh
_________ nda
_________ ga

mnakeneşeğ anda
_________ yen
_________ kami

tuhadansu kita
_________ ga
_________ yeh

ahumpa ,,śmiać się" akeneşa ,,znać" adansa ,,tańczyć"

2. przetłumaczyć.
niğerxu. nijjelxu. nihalaxu.
ajre muçay yağudiş.
ahaçidağ ibu yanyarçay.

alaxa ,,zwyciężać, wygrywać" ajra ,,jeść" muçay "krowa" udiş "chwast" açida "lubić, kochać" ibu "matka"
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
  •  

LucasEasedUp

  •  

Vilène

Cytat: LucasEasedUp w Styczeń 10, 2012, 15:54:33
Cytat: Hapana Mtu w Styczeń 07, 2012, 08:45:32
nyarçay – kot
Nyan Cat był chyba inspiracją... :>
Jeżeli się okaże, że ,,samotny" to furevuâlaun, to chyba stracę wiarę w ludzkość... ;/
  •  

Hapana Mtu

#3
Cytat: LucasEasedUp w Styczeń 10, 2012, 15:54:33
Cytat: Hapana Mtu w Styczeń 07, 2012, 08:45:32
nyarçay – kot
Nyan Cat był chyba inspiracją... :>
Pudło. To wyewoluowało od miauczaj. Tak jak nazwa psa pochodzi od szczekaj. Jest jeszcze parę onomatopeicznych zwierząt.
Cytat: Ⓐ Vilén w Styczeń 10, 2012, 16:25:12Jeżeli się okaże, że ,,samotny" to furevuâlaun, to chyba stracę wiarę w ludzkość... ;/
Pşereveralune? Nie, eqedle. Zrzynka z węgierskiego.
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
  •  

Canis

Mnahamebahastarakanegladaftalipr?
To jedna z bardziej oryginalnych nazw języków jaką widziałem od dawna...
  •