Proszę o opisanie relacji między zdaniami składowymi.

Zaczęty przez Butan, Sierpień 16, 2019, 20:51:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

Butan

Wyrażenie ustawowe "dotychczasowe zachowanie" oznacza zaś postępowanie osoby ubiegającej się o wpis na listę radców prawnych, do czasu wpisania na tę listę i to takie zachowanie, postępowanie, odpowiadające ocenom moralnym i etycznym, gwarantujące właściwe wykonywanie zawodu radcy prawnego.
  •