ratap k’agwaraya qus

Zaczęty przez Julia, Luty 11, 2020, 10:46:48

Poprzedni wątek - Następny wątek

Julia

Kagwarajski. Język pokoju. Lata temu inteligencja zgromadziła się aby stworzyć neutralny język elity całego świata. Wskutek masowego tracenia pozycji kasashayskiej szlachty zaczął przedostawać się do miejscowych klas niższych. Rodziły się kolejne pokolenia, rodzimi użytkownicy kagwarajskiego. Wśród samych elit język zaczął budzić pogardę, jego miejsce zajął etergeski, język cesarstwa Etery. Teraz, setki lat później prawie nikt nie pamięta o dawnej pozycji języka, został urzędowym językiem Kasashai.
Język na potrzebę mojego conworldu, jeszcze mocno niedopracowany xd
Fonetyka
Spoiler
Samogłoski
Jedynie 6 samogłosek - a (œ), à (a) u (ʉ), i (ɨ), e (ø) oraz o (o)
Spółgłoski
b(b)
t (t)
ɟ(dj)
k(k/c) g(g)
q(q) ɢ(ġ)
ɸ(f)
s(s) z(z)
ʃ(sh)
ħ(ħ)
h(h)
l(l)
j(y)
ɣ(gw)
ʁ(r)
ʕ(w)
m(m)
ɴ(n)
ʑ (zh)
Występują 3 spòlgłoski ejektywne - p' k' t'
Dopuszczalne geminaty = ss, zz, kk, ll
[Zamknij]
Cechy języka
Spoiler
Mocny akcent pada na pierwszą sylabę
*Sylaba (C)(C)V(C)
*Słowa tworzymy przez alternację 3 spółgłoskowych rdzeni określających pole semantyczne, Osobna część mowy determinuje przypadek rzeczowników(jak np w koreańskim). Koniugacja zachodzi przez dodawanie poszczególnych afiksów
*Szyk zdania twierdzącego SOV, oraz Dt–Ds raczej sztywny i niezmienny
*Banalne przeczenia - wystarczy na początku zdania wstawić partykułę uta
*Występuje I osoba liczby mnogiej ekskluzywna oraz inkluzywna
*Istnieje liczba pojedyncza, mnoga oraz generalna (tylko rzeczowniki) - która to jest liczbą domyślną. Liczba generalna dotyczy idei - mówiąc "jabłko" chodzi nam generalnie o idee jabłka, nie żadne konkretne jedno jabłko. Jeśli tak jest używamy liczby pojedynczej tworzoną przez przedimek (nie jest to konieczne przy nazwach własnych). Mnogą tworzymy poprzez interfiks.
*Zaimki, partykuły oraz część przysłówków nie są związane z jakimikolwiek rdzeniami, przy czym zaimki posiadają swoją osobną deklinację. Najczęściej 1 samogłoska, za wyjątkiem zapożyczeń
*Nie istnieją określenia kolorów - istnieje jednak określenie na barwę
*5 rodzai imiesłowów
[Zamknij]
Czasownik
Spoiler
*2 Czasy (przeszły i teraźniejszy)
*Czas przyszły tworzymy dodając przed bezokolicznikiem - jeśli zaczyna się spółgłoską nosową Gwa, jeśli jakąkolwiek inną Ya
*Aspekt dokonany i niedokonany
*Osoba 1(liczby mnogiej ekskluzywna i inkluzywna), 2 oraz 3
*Liczba pojedyncza i mnoga
*Strona bierna, czynna i zwrotna
*Tryb oznajmujący, życzący, rozkazujący i przypuszczający (nie odmieniają się przez czasy - wyciągamy z kontekstu)
*Imiesłów przysłówkowy tworzymy dodając przedimek baraq
*Imiesłów czynny czasu teraźniejszego, to czasownik czasownik czasu teraźniejszego tyle, że odmieniający się jak przymiotnik
*To samo z czasem, przeszłym
*Formy bierne - to samo + przedimek alla
*Istnieje forma grzecznościowa dla 3 osoby, którą to wyraża się poprzez prefiks żeński waqa, lub męski shazza - stosujemy tylko wobec ludzi i bóstw
*Czasownik być w czasie teraźniejszym jest często omijany

Strony w czasowniku
Jest to dosyć proste
Do utworzenia strony zwrotnej wystarczy dodać przed czasownik partykułę gja (czyli siebie, w wolnym tłumaczeniu)
Strona bierna - po bezokoliczniku wstawiamy zaimek, który odmienia się następująco:

1sg Ran
1plex Nra
1plin Ner
2sg Rin
2pl Nir
3sg Rena
3pl Neri
[Zamknij]
Rzeczownik
Spoiler
*Osobna część mowy, wyrazy występujące po rzeczowniku określają przypadek
*Język ergatywny
  Dopełniacz, celownik, allatyw, ablatyw, ergatyw oraz absolutyw
  Dopełniacz - kogo? czego? (qus)
  Celownik - komu? czemu? (tae)
  Ergatyw - podmiot czasownika przechodniego (gwe)
  Absolutyw - dopełnienie czasownika przechodniego i podmiot nieprzechodniego (-)
  Allatyw - dokąd? ku czemu? (naan)
  Ablatyw - skąd? (fallan)
*Przez istnienie allatywu oraz ablatywu, wyrazy takie jak skąd czy dokąd zanikły
*Nie występuje rodzaj gramatyczny. Aby utworzyć liczbę mnogą, po pierwszej sylabie interfiks -ra-, z kolei aby utworzyć liczbę pojedyńczą, dajemy przedimek fa
*Przy zdrobnieniach rzeczownika, zachodzą następujące mutacje ostatniej spółgłoski:
b->t
z->s
y->dj
Pozostałe pozostają bez zmian, dodajemy tylko afiksy
[Zamknij]
Przymiotnik
Spoiler
*Występują po przedmiocie określanym
*W przeciwieństwie do rzeczowników są odmieniane przez doklejanie afiksów (+liczba mnoga przez interfiks). Jedynymi przypadkami są ergatyw i absolutyw
Ergatyw - podmiot czasownika przechodniego (-zhi/-izi)
Absolutyw - dopełnienie czasownika przechodniego i podmiot nieprzechodniego (-wi/-iffi)
[Zamknij]
Alternacje
Spoiler
przykłady:
Zwierzę k-s-sh
kesushulu -> (przymiotnik) dziki
kaasashet -> (zbiór) stado
kesishuselu -> (posiadający cechę) zwierzę
kenesish -> (mieszkaniec)
kasashaya -> (brak) cywilizacja
kseshah -> (rezultat) rozpusta
kasishezh -> (miejsce) dzicz
kesishal -> (cecha) nieujarzmiony

Ziemia n-f-n
nefunulu -> (przymiotnik) ziemski
nofino -> (sprawca czynności) bóg
naafanet -> (zbiór) kosmos
nefinuselu -> (posiadający cechę) dobry człowiek
nenefin0 -> (mieszkaniec) człowiek
nafanaya -> (brak) śmierć
nfenah -> (rezultat) życie
nafinezh -> (miejsce) ziemia
nefizal -> (cecha) dobry

Wojna k'-gw-r
k'agwar ->   broń
k'igwora -> (narzędzie, bądź sprawca) wojna
k'egwurulu -> (przymiotnik) wojenny
k'ogwiro -> (sprawca czynności) wojownik
k'aagwaret -> (zbiór) wielka wojna
k'egwiruselu -> (posiadający cechę) choleryk
k'enegwir0 -> (mieszkaniec) ofiara wojenna
k'agwaraya -> (brak) pokój
k'gwerah -> (rezultat) zniszczenie
k'agwirezh -> (miejsce) pole wojenne
k'egwiral -> (cecha) porywczy
[Zamknij]
Za jakiś czas pojawi się tekst

ɈʝĴ

Cytat: Julia w Luty 11, 2020, 10:46:48
Nie istnieją określenia kolorów - istnieje jednak określenie na barwę
Czym różni się kolor od barwy?
  •  

Julia

Cytat: ɈʝĴ w Luty 11, 2020, 20:00:22
Czym różni się kolor od barwy?
chodziło mi o to, że nie ma kolorów, ale jest wyraz "barwa"
  •  

QRSGN

Zapowiada się całkiem fainie!


Cytat: Julia w Luty 11, 2020, 10:46:48Istnieje liczba pojedyncza, mnoga oraz generalna (tylko rzeczowniki) - która to jest liczbą domyślną. Liczba generalna dotyczy idei - mówiąc "jabłko" chodzi nam generalnie o idee jabłka, nie żadne konkretne jedno jabłko. Jeśli tak jest używamy liczby pojedynczej tworzoną przez przedimek (nie jest to konieczne przy nazwach własnych).
p'še* - toż właśniem znalazł dokładnie to, czegom potrzebował w swoim języku, nie będąc tego do końca świadomym. pożyczam


* boże > bosze > b'sze > p'sze = p'še
Najlepszego Dnia - wszyscy ludzie Idei
  •  
    Pochwalone przez: Julia