Przenajstarsza mowa czyli romceltnóblang fantasy

Zaczęty przez Mahtlactli Omome Tochtli, Lipiec 10, 2015, 22:54:45

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mahtlactli Omome Tochtli

JESZCZE O CZASOWNIKU

Są cztery czasy proste: praesens, imperfectum, praeteritum oraz futurum. Forma praesentis omówiona została powyżej. Formy pozostałych czasów tworzy się dodając odpowiednie końcówki do tematu czasów nieteraźniejszych, który tworzy się następująco:

- jeśli czasownik w praesenti kończy się na -e, odcina się je, np.
adh amhe 'kochać' => temat amh-
adh dighe 'mówić' => temat digh- (zwróćcie uwagę - ostatnia spógłoska jest miękka!)

- jeśli w temacie takiego czasownika ostatnia samogłoska jest dyftongiem ea lub oe, zmienia się ona w, odpowiednio, e i o, np.
adh teane 'trzymać' => temat: ten-
adh doerme 'spać' => temat: dorm-

UWAGA: są wyjątki, np.
adh eaghe 'leżeć' => temat: eagh-

- jeśli czasownik w praesenti kończy się na samogłoskę inną niż -e to nie ulega on żadnej zmianie, np.
adh tha 'być' => temat: tha-

Imperfectum

Formy imperfecti tworzy się dodając do tematu odpowiednie końcówki:

- tematy "samogłoskowe" (tj. zakończone na samogłoskę) => końcówka -w, np.
adh tha => thaw 'był'

- tematy "twarde" (zakończone spółgłoską twardą) => końcówka -aw, np.
adh amhe => amhaw 'kochał'
adh teane => tenaw 'trzymał'
adh doerme => dormaw 'spał'
adh eaghe => eaghaw 'leżał'

- tematy "miękkie" (zakończone spółgłoską miękką) => końcówka -eaw, np.
adh dighe => digheaw 'mówił'
adh reighe 'rządzić' => reigheaw 'rządził'Perfectum

Formy perfecti tworzy się podobnie do imperfecti:

- dla tematów samogłoskowych końcówka -i [j]:
adh tha - thai 'był'

- dla tematów twardych - końcówka -ai [aj]:
adh amhe - amhai 'pokochał'
adh teane - tenai 'chwycił'
adh doerme - dormai 'usnął'
adh eaghe - eaghai 'położył się'

- dla tematów miękkich - końcówka -eai
adh dighe - digheai 'powiedział'
adh reighe - reigheai 'zarządził'

Futurum

Końcówki to odpowiednio:

- dla tematów samogłoskowych -re:
adh tha => thare 'będzie'

- dla tematów twardych -are:
adh amhe => amhare 'będzie kochać'
adh teane => tenare 'będzie trzymać'
adh doerme => dormare 'będzie spać'
adh eaghe => eaghare 'będzie leżeć'

- dla tematów miękkich -eare:
adh dighe => digheare 'będzie mówić, powie'
adh reighe => reigheare 'będzie rządzić'

UWAGA: finalne -e w formach futuri zachowuje się tak samo, jak w formach praesentis, tj. wypada przed podmiotem zaimkowym i przed rodzajnikiem an, np.

Dormar' se. 'on będzie spał'
Dighear' me. 'powiem'
Reighear' an reigh. 'król będzie rządził'
  •  

Mahtlactli Omome Tochtli

JEEESZCZE O CZASOWNIKU - IMIESŁOWY I GERUNDIUM

Są dwa rodzaje imiesłowów: czynny i bierny + gerundium/imiesłów przysłowny

Imiesłów czynny

Tworzy się go poprzez dodanie do tematu końcówek

-nt – dla tematów samogłoskowych, np.
adh thathant 'będący'

-ant – dla twardych, np.
adh amheamhant 'kochający'
adh teanetenant 'trzymający'
adh doermedormant 'śpiący'
adh eagheeaghant 'leżący'

-eant – dla miękkich, np.
adh dighedigheant 'mówiący'
adh reighereigheant 'rządzący'

Imiesłów bierny

Końcówki to:

-dh dla samogłoskowych, np.
adh thathadh ... 'byty'? OK, to nie ma sensu, ale forma jest potrzebna i używana (por. hiszp. estado, wł. stato)

-adh dla twardych, np.
adh amheamhadh 'kochany'
adh teanetenadh 'trzymany'
adh doermedormadh ... znowu. j.w.
adh eaghe eaghadh 'kładziony'

-eadh dla miękkich, np.
adh dighe digheadh 'powiedziany'
adh reighereigheadh 'rządzony'

Gerundium

Końcówki, jak łatwo się domyślić, to:

-nd dla samogłoskowych, np.
adh thathand 'będąc', 'bycie'

-and dla twardych, np.
adh amheamhand 'kochając', 'kochanie'
adh teanetenand 'trzymając', 'trzymanie'
adh doermedormand 'śpiąc', 'spanie'
adh eaghe eaghand 'leżąć', 'leżenie'

-eand dla miękkich, np.
adh dighedigheand 'mówiąc', 'mówienie'
adh reighe reigheand 'rządzić', 'rządzenie'

Jak widać, wszystko jest proste i piękne. C.d.n.
  •  

Noqa

Będzie bardzo niekonstruktywnie - bardzo podoba mi się ten język. Mimo iż nie trawię celtyckawych ortografii i tak wygląda bardzo przyjemnie. No i cieszę się, że jest dość prosta morfologia, przez to ten język nabiera lekkości.
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
  •  

Mahtlactli Omome Tochtli

Cytat: Noqa w Sierpień 03, 2015, 00:47:19
Będzie bardzo niekonstruktywnie - bardzo podoba mi się ten język. Mimo iż nie trawię celtyckawych ortografii i tak wygląda bardzo przyjemnie.

Dziękuję :-)

CytatNo i cieszę się, że jest dość prosta morfologia, przez to ten język nabiera lekkości.

Trochę mi jednak głupio, że każę elfom mówić... pidginem ;-)
  •