Qhardi

Zaczęty przez Azdie, Kwiecień 20, 2020, 18:07:50

Poprzedni wątek - Następny wątek

Azdie

Język khardzki - Qhardi

Jest moim pierwszym konlangiem, początkowo utworzonym na potrzeby wyłącznie jednego opowiadania, obecnie już dla conworldu. Był mocno inspirowany tureckim (fonetycznie) co dalej powinno być w nim widać. Jest ergatywno-absolutywny i fleksyjny.

Fonetyka:
Spółgłoski:
m mʰ (m mh)                     n (n)                                 ŋ (ng)           ɴ (nq)                                                  
p pʰ b (p ph b)                     t tʰ d (t th d)                         k kʰ g (k kh g) q (q)                                                          
                      f v (f v)           s ʃ ʃʰ (s ş sh)                          x ɣ (h ģ)          q͡χ (qh)           ħ (h)               h (h)               
                                            t͡s t͡sʰ d͡z t͡ʃ (t͡ʃʰ) (z zh x ç ch)                                                                                        
                                                                  j (y)                                                                                
                                               r (r)                                                           ʀ (rh)                                 
                                               l (l)                                                                              

Samogłoski:
i iː ʏ ʏː (i ii ü üü)        ɯ ɯː u uː [y yy u uu ]
ee eː (e ee)                oo oː (o oo)               
æ æː (ä ää)              ɑ ɑː (a aa)               

Końcówki w odmianie mają osobne formy dla słów zakończonych sylabą z samogłoską przednią i tylną (harmonia wokaliczna).

Dyftongi:
ai  /ɑɪ̯/
oi /o̞ɪ̯/
ei /eɪ̯/
äi /æɪ̯/

Gramatyka:

Rzeczownik:
Odmienia się przez 3 liczby:
pojedynczą
mnogą - do skończonych określonych grup mnogich (moi uczniowie - jest to jakaś konkretna skończona grupa)
mnogą kolektywną - do ogólnych nazw grup (uczniowie - wszyscy uczniowie, ogólnie)

15 przypadków:
Absolutiv
Ergativ
Genitiv - kogo? czego? czyj?
Dativ - komu? czemu?
Instrumantal - kim? czym?
Locativ - gdzie?
Allativ – w stronę czego? ku czemu?
Ablativ – od strony czego? ze strony czego?
Illativ – do wnętrza czego?
Elativ – z wnętrza czego?

Abessiv – bez czego?
Ornativ - z czym?
Causal – z powodu czego?
Comparativ – jak co? podobny do czego?
Aequativ – względem czego? w porównaniu z czym?

Czasownik:
odmienia się przez 4 czasy:
przeszły
przyszły
teraźniejszy
zerowy - do wyrażania stanów ogólnie prawdziwych (za dnia świeci słońce), prawdziwych przez dłuższy okres czasu (nie mam dzieci) i regularnie się powtarzających (w soboty chadzam na spacery)

3 osoby w 3 liczbach, 6 trybów:

Indicativ
Imperativ
Conditional
Desirativ
Dubitativ-Inferential
Permissiv

Przykład tekstu (Północny wiatr i słońce):

Kerelşeģüm Şeygoxum an Llaç şeģüg bem ranas zviynen-tüg, thek salirün benqanşu brakhylgy zhosurut dosu. Qhoyam het uy ranas zviynen-tüg bem emülür‑tür thaxym hu ranar-tar benqanşu zhosuro. Goxaran Şeygoxum zviynür bäh shurenün zu unqü goxaran zviynürä te, brakhylan benqanşu voikory zhosurut fy. An yirayan Şeygoxuma eşe yaad. Heev uqhişr Llaç an opunan benqanşuģa zhosur daalor. An şeģün xerün Şeygoxum eyfe het ranas Llaç zviynen-tüg.

[keˈrelʃeˌɣʏm  ˌʃeɪgɔˈd͡zum ɑn lːɑ͡tʃ ʃeˈɣʏg bem ˈrɑnɑs ˈt͡svijnenˌtʏg ǀ tʰek sɑˈlirʏn ˈbeɴɑnˌʃu brɑˈkʰɯlgɯ ˈt͡sʰɔsurˌut ˈdɔsu ǁ ˈq͡χoɪɑm het uj ˈrɑnɑs ˈt͡svijnenˌtʏg bem eˈmʏlʏrˌtʏr ˈtʰɑd͡zɯm hu ˈrɑnɑrˌtɑr ˈbeɴɑnˌʃu ˈt͡sʰɔsuˌrɔ ǁ gɔˈd͡zɑrɑn ˌʃeɪgɔˈd͡zum  ˈt͡svijnʏr bæx ˈʃʰureˌnʏn t͡su uˈɴʉ gɔˈd͡zɑrɑn ˈt͡svijnʏˌræ te ǀ brɑˈkʰɯlɑn ˈbeɴɑnˌʃu ˈvoɪkɔrɯ ˈt͡sʰɔsurˌut fɯ ǁ ɑn jiˈrɑɪɑn ˌʃeɪgɔˈd͡zum eˈʃe jɑːd ǁ xeːv uˈq͡χɨʃrʏn lːɑ͡tʃ ɑn ɔˈpunɑn ˈbeɴɑnˌʃuɣɑ ˈt͡sʰɔsur ˈdɑːlɔr ǁ ɑn ʃeˈɣʏn d͡zeˈrʏn ˌʃeɪgɔˈd͡zum ˈejfe het ˈrɑnɑs lːɑ͡tʃ ˈt͡svijnenˌtʏg]Henryk Pruthenia

#1
Hej! Jeżeli chodzi o fonetykę, mi bardziej to przypomina arabski, w szczególności staro. Szczelinówki i dyftongi najbardziej pod to podchodzą. Choć rzeczywiście, w użyciu język brzmi bardziej turecko.

Jak na pierwszą pracę to brawo, brawo! Czekam na więcej! Zapowiada się nam dobry konlanger! No chyba, że jesteś komunistą, ale oni z reguły nie robią nic z konlangów xd

Borlach

Ja z kolei fonetycznie widzę tu może trochę północy Kaukaz, za to z arabskiego niewiele :P
Za to w piśmie - turecki jak nic!

Język zapowiada się świetnie, zwłaszcza skoro to Twój pierwszy język. Gratuluję i czekam na więcej!
Oto ja, Adwokat Diabłów
  •  

Henryk Pruthenia

E no, dyftongi, i cała prawa strona tabelki :P.

Borlach

Jak mawiał Wielki Mufti Jeroz... Al-Quds: "Samo ħ i h szahida nie czyni" :P
I jeszcze tak przy braku /aw/?
Oto ja, Adwokat Diabłów