Mapy

Zaczęty przez Yenzor, Maj 17, 2020, 07:34:46

Poprzedni wątek - Następny wątek

Yenzor

No Berlin nie musiałby być stolicą, brałem pod uwagę Pragę. Frankfurt też spoko.
  •  

Pluur

A może zamiast kolonizacji Prus, kolonizacja Siedmiogrodu na pełnej kurwie? Dlaczego? Ano Krzyżacy byli pierw tam, ale zostali przegonieni. Tym samym, analogicznie do miast od Gdańska po Rygę można by zrobić Krzyżaków od Siedmiogrodu po Krym - a tam było kogo nawracać...
  •  

Yenzor

Nuu, można by, tylko że to niekonieczne, a właśnie idea jest taka, żeby nie namieszać za bardzo, maksymalnie trzymać się oryginalnej wersji historii. Powtarzam, to jest althist minimalistyczny, stworzony jedynie na potrzeby Pomorza.
  •  

Norris

#33
Do rozbiorów I RP nigdy nie dochodzi. W 1800 roku, na fali reform, wzorowanych na napoleońskich, zostaje wprowadzony zupełnie nowy podział administracyjny, wzorowany na rewolucyjnym podziale francuskim. Kraj jest podzielony na 124 województwa, mniej więcej równych pod względem powierzchni i ludności, w odróżnieniu od dotychczasowego podziału, w którym powiaty na wschodzie odpowiadały lub były większe od niektórych województw na zachodzie kraju. Nazwy nowych województw pochodzą od regionów geograficznych – najczęściej są to nazwy rzek, ewentualnie jezior i pasm górskich. Województwa mają powierzchnię średnio 4–10 tys. km², zaś ludność na terenach Korony wynosi średnio 130–150 tys. mieszkańców (według stanu z 1790–1819) lub 400 tys. (według stanu z 1900), powiaty liczą średnio od 30 tys. (1810) do 100 tys. (1900) mieszkańców. Kurlandia bez większych zmian. Jednocześnie zostały zachowane w sporym stopniu granice historyczne województw i powiatów, wobec czego podział jest mniej rewolucyjny niż arbitralne podziały zaborców z przypadkowymi, często zmienianymi granicami i stolicami nowych okręgów (np. w Nowej Galicji w ciągu 12 lat były aż 3 zmiany w podziale na cyrkuły). Miasta stołeczne w miarę ważności i dobrej liczby ludności starałem się zachować, jak Brześć Kujawski, Rawa Mazowiecka, Inowrocław (Bydgoszcz przed 1772 była mało istotna), Drohiczyn, w innych miejscach jednak trzeba było wymienić miasta na faktycznie istotniejsze, ludniejsze, jak np. Częstochowa (w miejsce Lelowa), Kielce (w miejsce Chęcin), Bochnia (w miejsce Szczyrzyca), awansowane są też inne miasta, np. Piotrków. No i w RON były tendencje do reformy, jako że miała miejsce w 1793 (którą też się inspirowałem, jak woj. mereckie czy podział ziemi sandomierskiej i krakowskiej), wcześniej powstały woj. gnieźnieńskie (1768), nowe powiaty w woj. pomorskim i chełmińskim (1764), powiaty na kresach, m.in. zawilejski, zwinogródzki, horyński, nadsłucki, rowski, nadbohski (1791), niewykluczone, że mógł to być jedynie wstęp do konkretniejszych działań.

Z drugiej strony w RON jednak było rozróżnienie na miasta królewskie i prywatne, unikatowe w skali Europy, z czego te drugie nie miały szans na stolice administracyjne, nawet jeśli były faktycznie największymi miastami regionu, jak np. Białystok, choć były wyjątki, jak np. Brzeziny, Szreńsk, Książ Wielki, Przeworsk. Pewne próby zmian miały miejsce w 1791, przy zagęszczaniu powiatów na wschodzie siedziby dostały prywatne Równe, Krasiłów i Dunajowce (na takim Wołyniu było tylko 5 miast królewskich!). Ostatecznie w zaborach Rosja i Austria bez problemu umieszczały siedziby zaborów w miastach prywatnych nie naruszając ich zbytnio (w Rosji takie powiatowe Równe, Zasław itd. były prywatne aż do 1917, w Austrii wśród siedzib cyrkułów Tarnów i Stanisławów straciły dość szybko właścicieli, ale Złoczów przetrwał prywatny do 1872, a Zamość dopiero w 1821 został odkupiony przez Królestwo Polskie). W zamian Prusy początkowo podchodziły całkiem konserwatywnie, siedziby powiatów były tylko w miastach królewskich, w tym też nowo utworzonych (np. Krobia 1k kosztem Rawicza 8k, Odolanów 1k kosztem Ostrowa 3k, wyjątkiem był Białystok, sprzedany przez Potockich w 1802 z powodów trudności z dziedziczeniem), dopiero po 1815 podchodzili do tego luźniej (ciekawy przypadek to Ostrów, którego właściciel, Henryk Radziwiłł sam doprowadził do ustanowienia w nim siedziby powiatu przeniesionej z Odolanowa, czy powiatowa od 1818 Chodzież, która dopiero w połowie XIX wieku zmieniła polskiego właściciela na niemieckiego, ten z kolei ją posiadał prawie do końca stulecia). Wobec tego uważam, że jedną z reform, do której by równolegle doszło, byłaby możliwość ustanowienia siedziby władz powiatu lub województwa w dowolnym mieście prywatnym, co mogłoby wpłynąć przychylnie na rozwój miasta i jego okolic, pozwoliłoby to na awans już wtedy ludnych miast, jak Tarnów (w miejsce Pilzna), Stanisławów (w miejsce Halicza), Tarnopol (w miejsce Trembowli) i innych ludnych w tamtym czasie, lecz bez funkcji administracyjnych w RON miast, jak Zamość, Rzeszów, Białystok, Brody (przy czym dla Zamościa region w przybliżeniu odpowiadający Ordynacji Zamojskiej i faktycznego obwodu zamojskiego po 1815), moim zdaniem całkiem adekwatne dla regionów także w prawdziwej Polsce.

Zmiana podziału także w Polsce mogłaby doprowadzić do centralizacji jej obszaru wzorem Francji, lepszego zarządzania peryferyjnych obszarów kresowych, a w dalszej mierze ich polonizacji, co też dla Polski mogłoby być korzystne (w tym czasie miał miejsce skok francuskojęzycznej liczby ludności z 45% w 1870 do 90% w 1910). Każde nowe województwo jest podzielone na powiaty w liczbie od 3 do 5. Na czele województwa stoi wojewoda, podległy ministrowi spraw wewnętrznych. W sprawach policyjnych pomaga mu odrębny komisarz, podporządkowany ministrowi policji. Nadzorowi wojewody podlegają też merytorycznie podległe ministrowi przychodów i skarbu Dyrekcje Skarbu oraz Intendent Dóbr i Lasów Narodowych.

Lista nowych województw wraz z ich stolicami:
1. Abawa – Tukum
2. Górna Berezyna – Borysów
3. Dolna Berezyna – Bobrujsk
4. Bieszczady – Sanok
5. Górny Boh – Płoskirów
6. Boh i Rusawa – Bracław
7. Brda – Tuchola
8. Górny Bug – Brody
9. Bystrzyca i Dniestr – Stanisławów
10. Bystrzyca i Wieprz – Lublin
11. Górna Bzura – Łęczyca
12. Dolna Bzura – Rawa Mazowiecka
13. Cybina i Warta – Poznań
14. Dniepr i Pronia – Mohylew
15. Górny Dniestr – Sambor
16. Druć i Dniepr – Rohaczew
17. Drwęca i Wisła – Toruń
18. Drysa i Dźwina – Połock
19. Dubisa – Rosienie
20. Dubna i Dźwina – Dyneburg
21. Dunajec – Nowy Sącz
22. Dzisna – Brasław
23. Dzitwa – Lida
24. Dolna Dźwina – Iłłukszta
25. Gopło – Brześć Kujawski
26. Hańcza i Niemen – Grodno
27. Hniłopiat – Berdyczów
28. Horyń – Równe
29. Horyń i Prypeć – Stolin
30. Huczwa – Hrubieszów
31. Górny Horyń i Górna Słucz – Zasław
32. Ikwa – Krzemieniec
33. Jatrań i Boh – Humań
34. Krzna – Łuków
35. Lelupa – Mitawa
36. Luciąża – Piotrków Trybunalski
37. Łachwa i Dniepr – Mohylew
38. Łoswida i Dźwina – Witebsk
39. Łubań – Rzeżyca
40. Ług – Włodzimierz Wołyński
41. Łyna – Lidzbark
42. Łysica – Kielce
43. Maścio – Telsze
44. Mereczanka – Merecz
45. Mieża i Dźwina – Wieliż
46. Muchawiec – Kobryń
47. Muchawiec i Bug – Brześć Litewski
48. Narocz – Postawy
49. Narew – Łomża
50. Newel – Newel
51. Nida – Proszowice
52. Niewiaża – Poniewież
53. Nogat – Elbląg
54. Górna Noteć i Mień – Inowrocław
55. Dolna Noteć – Wałcz
56. Nurzec i Bug – Drohiczyn
57. Obra – Wschowa
58. Obra i Warta – Międzyrzecz
59. Orszyca i Dniepr – Orsza
60. Oszmianka – Oszmiana
61. Pełtew – Lwów
62. Dolna Pilica i Liwiec – Warka
63. Pina i Prypeć – Pińsk
64. Prądnik i Wisła – Kraków
65. Pronia i Soż – Czausy
66. Prosna i Warta – Kalisz
67. Dolna Prosna – Pyzdry
68. Prut – Kołomyja
69. Prypeć i Dniepr – Czarnobyl
70. Ptycz i Prypeć – Mozyrz
71. Raba – Bochnia
72. Radomka – Radom
73. Rakiewo – Szawle
74. Ropa – Biecz
75. Roś – Biała Cerkiew
76. Roś i Dniepr – Bohusław
77. Roś i Niemen – Wołkowysk
78. Roztocze Zachodnie – Zamość
79. Roztocze Wschodnie – Bełz
80. Rów – Bar
81. San i Wisła – Sandomierz
82. Sawranka i Boh – Józefów (Bałta)
83. Górny Seret – Tarnopol
84. Seret i Dniestr – Zaleszczyki
85. Słucz Północna – Słuck
86. Słucz Południowa – Zwiahel
87. Smotrycz – Kamieniec Podolski
88. Sob i Boh – Hajsyn
89. Sokołda – Sokółka
90. Soła i Wisła – Zator
91. Soż – Homel
92. Stryj – Stryj
93. Styr – Łuck
94. Supraśl – Białystok
95. Szczara – Słonim
96. Święta – Wiłkomierz
97. Górna Świsłocz – Mińsk
98. Świsłocz i Berezyna – Ihumeń
99. Świteź – Nowogródek
100. Taśmin – Czerkasy
101. Tebera – Hazenpot
102. Teterów – Żytomierz
103. Troki – Troki
104. Tykicz Gniły – Zwinogródka
105. Uherka i Górna Prypeć – Chełm
106. Usza – Owrucz
107. Górna Warta i Górna Pilica – Częstochowa
108. Wełna – Gniezno
109. Widawka i Warta – Sieradz
110. Wiechra i Soż – Mścisław
111. Wiedrycz i Dniepr – Rzeczyca
112. Wilia – Wilno
113. Wilia i Niemen – Kowno
114. Windawa – Goldynga
115. Wisła i Mrowa – Warszawa
116. Wisła Nadmorska – Gdańsk
117. Wisłok – Rzeszów
118. Wisłoka – Tarnów
119. Wisznia i San – Przemyśl
120. Górna Wkra i Wisła – Płock
121. Wkra – Ciechanów
122. Wołk – Latyczów
123. Zhar i Boh – Winnica
124. Złota Lipa – Brzeżany

Jednocześnie próbowałem podzielić je na powiaty, których liczba wyniosła 507. Na terenie centralnej Polski można było bez większego problemu przepisać siedziby powiatów OTL z Xięstwa Warszawskiego (których granice jednak powstały na bazie podziału przedrozbiorowego, dodałem kilka powiatów, m.in. na północnym Mazowszu, gdzie jednak było silne rozdrobnienie pomimo niskiej gęstości zaludnienia, zachowane w reformie z 1793, za to za Napoleona były tam wręcz duże powiaty, podobnie na Zamojszczyźnie, w celu zachowania pewnej równomierności wydzieliłem też ze stosunkowo dużego, 60 tys. powiatu Radomsko powiat Koniecpol, z powiatu Tarnogród powiat Biłgoraj, z powiatu Chełm powiat Dubienka, z powiatu Kalisz powiat, Koło a z powiatu Ostrzeszów powiat Kępno, pomiędzy stosunkowo liczebnymi, po 50 tys. mieszkańców powiatami Zamość, Hrubieszów i Tomaszów przywróciłem powiat Grabowiec, a także powiat Łowicz mniej więcej w kształcie księstwa łowickiego, zachowałem też kilka przedrozbiorowych stolic, jak Czersk, Lelów, Liw).

Wisła Nadmorska – Gdańsk, Puck, Mirachowo
Nogat – Malbork, Elbląg, Sztum
Brda – Człuchów, Tuchola, Świecie, Kościerzyna, Tczew
Dolna Noteć – Czarnków, Chodzież, Wałcz, Złotów, Nakło
Górna Noteć i Mień – Bydgoszcz, Inowrocław, Rypin, Lipno, Dobrzyń
Drwęca i Wisła – Toruń, Chełmno, Brodnica, Grudziądz, Lubawa
Łyna – Braniewo, Lidzbark, Reszel, Olsztyn
Cybina i Warta – Oborniki, Poznań, Śrem
Obra i Warta – Międzychód, Międzyrzecz, Buk, Szamotuły
Obra – Wschowa, Kościan, Rawicz, Babimost
Dolna Prosna – Krotoszyn, Pleszew, Środa, Pyzdry
Prosna i Warta – Ostrów, Kalisz, Konin, Koło
Wełna – Gniezno, Mogilno, Wągrowiec, Szubin
Gopło – Radziejów, Brześć Kujawski, Kowal
Widawka i Warta – Ostrzeszów, Kępno, Wieluń, Sieradz, Warta
Luciąża – Szadek, Lutomiersk, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Koniecpol
Górna Bzura – Łęczyca, Piątek, Brzeziny, Kutno
Dolna Bzura – Gostynin, Sochaczew, Łowicz, Rawa, Mszczonów
Wisła i Mrowa – Miasto Stołeczne Warszawa, Błonie, Kamieńczyk
Dolna Pilica i Liwiec – Czersk, Warka, Garwolin, Liw
Górna Wkra i Wisła – Płock, Sierpc, Mława, Wyszogród
Wkra – Ciechanów, Maków, Przasnysz, Pułtusk
Narew – Ostrołęka, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Wizna, Kolno
Górna Warta i Górna Pilica – Częstochowa, Lelów, Pilica, Żarnowiec
Radomka – Radom, Kozienice, Solec, Szydłowiec
Łysica – Opoczno, Końskie, Kielce, Jędrzejów
San i Wisła – Opatów, Staszów, Sandomierz, Tarnobrzeg, Nisko
Nida – Proszowice, Szydłów, Skalbmierz, Stopnica, Dąbrowa
Bystrzyca i Wieprz – Lublin, Lubartów, Kazimierz, Krasnystaw, Turobin
Krzna – Ryki, Łuków, Siedlce, Parczew
Uherka i Górna Prypeć – Chełm, Łęczna, Luboml, Ratno
Roztocze Zachodnie – Zamość, Biłgoraj, Tarnogród, Kraśnik
Huczwa – Hrubieszów, Dubienka, Grabowiec, Tomaszów
Prądnik i Wisła – Sławków, Siewierz, Krzeszowice, Kraków

Polska południowa (OTL Galicja, tu też bez większych zmian, lecz z większym uwzględnieniem granic jednostek przedrozbiorowych, wcześniejszych, również całkiem zmiennych podziałów zaborczych i liczby ludności).

Soła i Wisła – Biała, Zator, Żywiec, Wadowice
Raba – Skawina, Wieliczka, Bochnia, Myślenice, Limanowa
Wisłoka – Tarnów, Pilzno, Mielec, Ropczyce, Kolbuszowa
Wisłok – Rzeszów, Leżajsk, Przeworsk, Jarosław
Wisznia i San – Przemyśl, Jaworów, Sądowa Wisznia, Dobromil
Dunajec – Brzesko, Nowy Targ, Nowy Sącz, Muszyna, Lubowla
Ropa – Grybów, Biecz, Jasło, Strzyżów
Bieszczady – Krosno, Brzozów, Sanok, Lesko
Roztocze Wschodnie – Lubaczów, Rawa Ruska, Bełz, Sokal
Pełtew – Gródek, Żółkiew, Lwów, Rudki, Bóbrka
Górny Dniestr – Turka, Stary Sambor, Sambor, Drohobycz
Stryj – Stryj, Żydaczów, Dolina, Skole
Górny Bug – Busk, Brody, Złoczów, Załoźce, Przemyślany
Złota Lipa – Rohatyn, Brzeżany, Podhajce, Buczacz
Górny Seret – Tarnopol, Skałat, Trembowla
Bystrzyca i Dniestr – Kałusz, Halicz, Stanisławów, Tyśmienica, Nadwórna
Prut – Delatyn, Kołomyja, Horodenka, Śniatyń, Kuty
Seret i Dniestr – Czortków, Kopyczyńce, Zaleszczyki, Borszczów

Kresy wschodnie, tu już był większy problem, podział można ustalić następująco:

Ług – Włodzimierz Wołyński, Kowel, Kamień Koszyrski, Horochów
Styr – Łuck, Kołki, Rafałówka, Beresteczko, Dubno
Ikwa – Krzemieniec, Szumsk, Wiśniowiec, Zbaraż, Lachowce
Horyń – Równe, Bereźne, Ostróg, Stepań
Górny Horyń i Górna Słucz – Zasław, Sławuta, Starokonstantynów, Krasiłów, Bazalia
Słucz Południowa – Zwiahel, Korzec, Połonne, Lubar
Teterów – Żytomierz, Cudnów, Czerniachów, Korosteszów, Radomyśl
Usza – Owrucz, Olewsk, Iskorość, Malin
Smotrycz – Kamieniec Podolski, Husiatyn, Dunajowce, Uszyca
Górny Boh – Płoskirów, Jarmolińce, Satanów, Gródek
Wołk – Zinków, Latyczów, Stara Sieniawa, Chmielnik
Rów – Mohylów, Wierzbowiec, Bar, Szarogród
Zhar i Boh – Lityń, Pików, Winnica, Lipowiec, Niemirów
Boh i Rusawa – Bracław, Tulczyn, Krasne, Tomaszpol, Jampol
Sawranka i Boh – Pieszczana, Czeczelnik, Berszad, Józefów (Bałta), Krute
Sob i Boh – Hajsyn, Granów, Ilińce, Monasterzyska, Ternówka
Hniłopiat – Berdyczów, Machnówka, Brusiłów, Pawołocz, Pohrebyszcze
Prypeć i Dniepr – Czarnobyl, Iwanków, Dymir
Jatrań i Boh – Humań, Talne, Hołowaniewsk, Sawrań
Tykicz Gniły – Zwinogródka, Lisianka, Szpoła, Złotopol
Roś – Biała Cerkiew, Chwastów, Skwira, Tetyjów, Piatyhory
Roś i Dniepr – Taraszcza, Bohusław, Korsuń, Kaniów, Kahorlik
Taśmin – Czerkasy, Smiła, Horodyszcze, Czehryń
Supraśl – Goniądz, Tykocin, Białystok, Bielsk, Brańsk
Nurzec i Bug – Drohiczyn, Węgrów, Sokołów, Mielnik
Hańcza i Niemen – Sejny, Augustów, Grodno, Skidel
Mereczanka – Merecz, Kalwaria, Preny, Wyłkowyszki, Ejszyszki
Sokołda – Dąbrowa, Sokółka, Krynki
Muchawiec i Bug – Włodawa, Biała Radziwiłłowska, Brześć Litewski, Wysokie Litewskie, Kamieniec Litewski
Muchawiec – Kobryń, Drohiczyn Poleski, Szereszów, Prużany, Bereza Kartuska
Roś i Niemen – Wołkowysk, Świsłocz, Zelwa
Szczara – Zdzięcioł, Słonim, Kosów
Troki – Troki, Żyżmory, Olkieniki
Dzitwa – Wasiliszki, Lida, Iwie
Oszmianka – Oszmiana, Smorgonie, Wołożyn, Mołodeczno
Narocz – Postawy, Głębokie, Święciany, Wilejka, Miadzioł
Wilia – Wilno, Szyrwinty, Niemenczyn, Malaty
Dzisna – Brasław, Druja, Widze, Jeziorosy
Maścio – Kretynga, Telsze, Płungiany, Szkudy
Rakiewo – Szawle, Janiszki, Szadów, Okmiany
Dubisa – Retów, Taurogi, Jurborg, Rosienie, Kiejdany
Wilia i Niemen – Władysławów, Kowno, Janów
Święta – Wiłkomierz, Onikszty, Kupiszki, Rakiszki, Uciana
Niewiaża – Birże, Poniewież, Poswol, Pokroje
Górna Berezyna – Borysów, Dokszyce, Łohojsk, Chołopienicze
Górna Świsłocz – Mińsk, Radoszkowice, Uzda, Kojdanów
Świsłocz i Berezyna – Śmiłowicze, Ihumeń, Berezyna
Świteź – Nowogródek, Mir, Stołpce, Stołowicze
Słucz Północna – Słuck, Nieśwież, Kleck, Starobin
Dolna Berezyna – Bobrujsk, Hłusk, Ozarycze
Pina i Prypeć – Motol, Pińsk, Kożangródek
Horyń i Prypeć – Lubieszów, Dąbrowica, Stolin, Turów
Ptycz i Prypeć – Petryków, Mozyrz, Narowla
Wiedrycz i Dniepr – Rzeczyca, Brahin, Łojów
Dubna i Dźwina – Dyneburg, Warklany, Liwenhof, Krasław
Łubań – Rzeżyca, Lucyn, Marienhaus
Łoswida i Dźwina – Witebsk, Gródek, Suraż, Sienno
Drysa i Dźwina – Drysa, Połock, Oświej, Ułła
Lepel – Dzisna, Lepel, Czaszniki, Uszacz
Newel – Siebież, Newel, Juchowicze
Mieża i Dźwina – Wieliż, Uświat, Ilino
Orszyca i Dniepr – Orsza, Czereja, Babinowicze, Kopyś
Łachwa i Dniepr – Mohylew, Stary Bychów, Propojsk, Szkłów
Pronia i Soż – Górki, Dąbrowna, Czausy, Czeryków
Druć i Dniepr – Rohaczew, Żłobin, Czeczersk, Krasnopole
Wiechra i Soż – Mścisław, Chosławicze, Krzyczew, Klimowicze, Kościukowicze
Soż – Homel, Wietka, Nosowicze
Windawa – Grobin, Windawa, Goldynga, Frauenburg
Abawa – Tukum, Talsen, Kandawa
Lelupa – Mitawa, Bawsk, Doblen
Dolna Dźwina – Frydrychsztad, Iłłukszta, Jakobstadt
Tebera – Hazenpot, Piltyń, Dondangen

Kompetencjami powiatów stają się nadzór policyjny, sądownictwo, geodezja, szkolnictwo powiatowe i średnie z językiem polskim jako urzędowym, każdy powiat posiada też swój szpital powiatowy, jednostkę straży pożarnej, urząd skarbowy, więzienie, bank, urząd pocztowy. Powiaty są podzielone na gminy, z czego jedna gmina odpowiada jednej wsi lub miastu. Do 1870 sieć kolejowa łączy między sobą stolice województw, a do 1910 stolice powiatów i inne miasteczka.

Mapa z podziałem:
https://i.ibb.co/2MC8yP9/1800woj-nazwy.png

Mapa z uwzględnieniem powiatów:
https://i.ibb.co/vhT6hGj/1800woj-nazwy-powiaty.png

Dodatkowo nieoficjalnie województwa są konsolidowane w 11 większych regionów.

1. Prusy Królewskie (Wisła Nadmorska, Nogat, Brda, Łyna, Drwęca i Wisła)
2. Wielkopolska (Dolna Noteć, Górna Noteć i Mień, Cybina i Warta, Obra i Warta, Obra, Dolna Prosna, Górna Bzura, Prosna i Warta, Wełna, Gopło, Widawka i Warta, Luciąża)
3. Mazowsze-Podlasie (Dolna Bzura, Wisła i Mrowa, Górna Wkra i Wisła, Wkra, Narew, Dolna Pilica i Liwiec, Supraśl, Nurzec i Bug)
4. Małopolska (Górna Warta i Górna Pilica, Radomka, Łysica, San i Wisła, Nida, Bystrzyca i Wieprz, Krzna, Roztocze Zachodnie, Prądnik i Wisła, Soła i Wisła, Raba, Wisłoka, Dunajec, Ropa)
5. Ruś Czerwona (Uherka i Górna Prypeć, Huczwa, Bieszczady, Roztocze Wschodnie, Wisłok, Wisznia i San, Pełtew, Górny Dniestr, Stryj, Górny Bug, Złota Lipa, Górny Seret, Bystrzyca i Dniestr, Prut)
6. Wołyń-Ukraina (Ług, Styr, Ikwa, Horyń, Górny Horyń i Górna Słucz, Słucz Południowa, Teterów, Usza, Hniłopiat, Prypeć i Dniepr, Roś, Roś i Dniepr)
7. Podole (Seret i Dniestr, Smotrycz, Górny Boh, Wołk, Rów, Zhar i Boh, Boh i Rusawa, Sawranka i Boh, Sob i Boh, Jatrań i Boh, Tykicz Gniły, Taśmin)
8. Litwa (Łosośna i Niemen, Mereczanka, Sokołda, Troki, Dzitwa, Oszmianka, Narocz, Wilia, Dzisna, Maścio, Rakiewo, Dubisa, Wilia i Niemen, Święta, Niewiaża)
9. Ruś Czarna-Polesie (Muchawiec i Bug, Muchawiec, Pina i Prypeć, Horyń i Prypeć, Ptycz i Prypeć, Roś i Niemen, Szczara, Świteź, Słucz Północna, Dolna Berezyna, Wiedrycz i Dniepr)
10. Ruś Biała (Górna Berezyna, Świsłocz i Berezyna, Górna Świsłocz, Łoswida i Dźwina, Drysa i Dźwina, Lepel, Newel, Mieża i Dźwina, Orszyca i Dniepr, Łachwa i Dniepr, Pronia i Soż, Druć i Dniepr, Wiechra i Soż, Soż)
11. Kurlandia-Inflanty (Dubna i Dźwina, Łubań, Windawa, Abawa, Lelupa, Dolna Dźwina, Tebera)

Stolice:
1. Gdańsk
2. Poznań
3. Warszawa
4. Kraków
5. Lwów
6. Żytomierz
7. Kamieniec Podolski
8. Wilno
9. Brześć Litewski
10. Mińsk
11. Dyneburg

Numery przypisane do województw według ich porządku alfabetycznego mogą też mieć zastosowanie w kodach pocztowych (001–124) i tablicach rejestracyjnych samochodów.

  •  

Norris

#34
Dane statystyczne o województwach: nazwa / powierzchnia (km²) / ludność w 1810.

Wisła Nadmorska / 2852 / 146391
Nogat / 2074 / 108428
Brda / 9129 / 151446
Dolna Noteć / 7506 / 149276
Górna Noteć i Mień / 5346 / 146767
Drwęca i Wisła / 5211 / 158317
Łyna / 4251 / 112695
Cybina i Warta / 3351 / 122008
Obra i Warta / 4492 / 113391
Obra / 4298 / 167138
Dolna Prosna / 4704 / 130273
Prosna i Warta / 4717 / 139672
Wełna / 4579 / 112785
Gopło / 2684 / 74526
Widawka i Warta / 5989 / 176686
Luciąża / 5885 / 142894
Górna Bzura / 4377 / 134709
Dolna Bzura / 5697 / 149409
Wisła i Mrowa / 3901 / 178111
Dolna Pilica i Liwiec / 5003 / 115206
Górna Wkra i Wisła / 4614 / 119452
Wkra / 6128 / 135120
Narew / 8267 / 156616
Górna Warta i Górna Pilica / 5197 / 145251
Radomka / 5355 / 139790
Łysica / 6542 / 120196
San i Wisła / 5182 / 187590
Nida / 4088 / 191691
Bystrzyca i Wieprz / 6126 / 154307
Krzna / 5877 / 121408
Uherka i Górna Prypeć / 6805 / 119489
Roztocze Zachodnie / 5555 / 141281
Huczwa / 4559 / 139579
Prądnik i Wisła / 2613 / 164293
Soła i Wisła / 2622 / 165980
Raba / 3569 / 216159
Wisłoka / 4008 / 212493
Wisłok / 3767 / 195729
Wisznia i San / 3648 / 172979
Dunajec / 4631 / 190977
Ropa / 2705 / 136462
Bieszczady / 4265 / 168910
Roztocze Wschodnie / 4907 / 177709
Pełtew / 4085 / 219598
Górny Dniestr / 4587 / 180336
Stryj / 5806 / 153522
Górny Bug / 5293 / 208495
Złota Lipa / 4218 / 177801
Górny Seret / 2953 / 139507
Bystrzyca i Dniestr / 4591 / 202068
Prut / 4988 / 201378
Seret i Dniestr / 3135 / 172693
Ług / 8925 / 132877
Styr / 10315 / 144385
Ikwa / 6003 / 182270
Horyń / 8450 / 134448
Górny Horyń i Górna Słucz / 5863 / 196816
Słucz Południowa / 8235 / 138559
Teterów / 10260 / 155857
Usza / 11576 / 86867
Smotrycz / 4007 / 166756
Górny Boh / 4096 / 160432
Wołk / 4318 / 123043
Rów / 4277 / 159476
Zhar i Boh / 5500 / 180033
Boh i Rusawa / 5930 / 187708
Sawranka i Boh / 7490 / 160597
Sob i Boh / 5407 / 149206
Hniłopiat / 6469 / 157845
Prypeć i Dniepr / 6489 / 75974
Jatrań i Boh / 8178 / 129013
Tykicz Gniły / 4930 / 128766
Roś / 6920 / 163774
Roś i Dniepr / 6730 / 173317
Taśmin / 5236 / 131302
Supraśl / 6103 / 154667
Nurzec i Bug / 4461 / 129197
Hańcza i Niemen / 6525 / 146220
Mereczanka / 7889 / 178019
Sokołda / 4322 / 108124
Muchawiec i Bug / 8688 / 170470
Muchawiec / 9304 / 175728
Roś i Niemen / 3821 / 75266
Szczara / 6513 / 102245
Troki / 5159 / 84701
Dzitwa / 5301 / 100837
Oszmianka / 6462 / 112826
Narocz / 9976 / 175148
Wilia / 6185 / 152101
Dzisna / 6357 / 118749
Maścio / 6233 / 128490
Rakiewo / 6918 / 139765
Dubisa / 8229 / 188045
Wilia i Niemen / 4874 / 107443
Święta / 8791 / 185542
Niewiaża / 6204 / 139501
Górna Berezyna / 10134 / 109312
Świsłocz i Berezyna / 7137 / 125238
Górna Świsłocz / 8051 / 76792
Świteź / 5687 / 145496
Słucz Północna / 9019 / 129659
Dolna Berezyna / 10981 / 75437
Pina i Prypeć / 9314 / 72697
Horyń i Prypeć / 11637 / 86665
Ptycz i Prypeć / 10424 / 58199
Wiedrycz i Dniepr / 9463 / 70054
Dubna i Dźwina / 6431 / 127047
Łubań / 7273 / 97679
Łoswida i Dźwina / 7806 / 125013
Drysa i Dźwina / 7688 / 123256
Lepel / 5894 / 120414
Newel / 7490 / 118191
Mieża i Dźwina / 6206 / 86174
Orszyca i Dniepr / 8049 / 141524
Łachwa i Dniepr / 8098 / 144925
Pronia i Soż / 6550 / 132422
Druć i Dniepr / 8099 / 116860
Wiechra i Soż / 8609 / 149391
Soż / 6116 / 110907
Windawa / 8153 / 114830
Abawa / 5098 / 88055
Lelupa / 4944 / 135054
Dolna Dźwina / 5754 / 93337
Tebera / 4829 / 77040
  •  

Norris

#35
Aktualizacja:
Mapa w lepszej jakości.
https://i.ibb.co/QD4ny25/Administracja-4-alter-kolor.png

Przy okazji, to też mapa połączeń kolejowych w Polsce w 1910.
https://i.ibb.co/h9WW83c/Administracja-4-alter-kolor-kolej-nowy.png
  •  

Domen

Norris, w jaki sposób policzyłeś dokładnie powierzchnię każdego z województw?
  •  

Norris

Głównie na podstawie sumowania powierzchni XIX-wiecznych powiatów.
  •  
    Pochwalone przez: Domen