Autor Wątek: Cytaty z Biblii  (Przeczytany 123 razy)

Offline Yenzor

Cytaty z Biblii
« dnia: Maj 23, 2020, 14:04:02 »
pomorski:
Posluhêta, moji miluwáné bratri, jeśli nie Bóg wibrál ludzié, co są bjêdné wu wocah śjata, le bogaté wu jari i cez to naślèdniki Kárlowstwa, co Won prirêkal tim, co wumiluwali Go? Wutancas wi wusgardzili bjêdnym! Jeśli nie bogaté izyskują was i jeśli nie wony zacięgèją was do sądó? Jeśli nie wony rągèją cudzieśnému inieniu, co wostano wuzwáné nad wama?

[ˈposlyhæjtɑ mo̞ji ˈmilywɵ̞nej ˈbɾɑtɾi ˈje̞ʃli ɲe̞ ˈbuk ˈʋibɾɵ̞l ˈlyd͡ʒej t͡so̞ sɵ̞̃ ˈbjæjdnej ˈwy wo̞t͡sɑx ˈʃjɑtɑ le̞ ˈbo̞gɑtej ˈwy jɑɾi i ˈt͡se̞s to̞ ˈnɑʃlædɲici ˈkɵ̞ɾlo̞wstʋɑ t͡so̞ wũ ˈpɾiɾæjkɑl ˈtĩ t͡so̞ ˈwɵ̞milywɑli go̞ | ˈwytɑ̃t͡sɑs ˈʋi ˈwyzgɑɾd͡ʒili ˈbjæjdnĩ | ˈje̞ʃli ɲe̞ ˈbo̞gɑtej ˈiziskyjɵ̞̃ ʋɑs i ˈje̞ʃli ɲe̞ ˈwuni ˈzɑt͡ʃæ̃j͂gæjɵ̞̃ ʋɑz ˈdo̞ sɵ̞̃du | ˈje̞ʃli ɲe̞ ˈwuni ˈɾɵ̞̃gæjɵ̞̃ ˈt͡syd͡ʒe̞ʃnæjmy ˈiɲæɲy t͡so̞ ˈwo̞stɑno̞ ˈwyzwɵ̞nej ˈnɑd ʋɑmɑ]

Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców Królestwa, które obiecał tym, którzy Go pokochali? Wy tymczasem pogardziliście ubogim! Czy to nie bogaci was wyzyskują i czy nie oni ciągają was po sądach? Czy nie oni bluźnią wspaniałemu imieniu, które zostało nad wami wezwane?
(Jk 2:5-7)
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2020, 08:36:49 wysłana przez Yenzor »
 
Pochwalili: Pluur

Offline Úlfurinn

Odp: Cytaty z Biblii
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 24, 2020, 02:55:43 »
erutat:
Yëmrëyav, töğaşrağakes, Döş ürıyëvleçezeşratratahaçe, mı'öplüqadrügoşräz cvafraya, xet'yübrurye, qhu'ürıyëvlëbrötıtebeveşratarateh, mi'pü vıxebrötıtetretah püşret, mı'ürıdöşürrataşa? Pü lyoz ürışaz̧acvafaçezetratamra!  Brucäşr frub- ha'likuqeperretrafraçe? Zlebrüdaqıtrıfrıçe, mı'ürıqiyatërëqëtah?
 

Offline Yenzor

Odp: Cytaty z Biblii
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 24, 2020, 10:47:53 »
Jeski ti, co wujèrili, niali kabi jedno sierce i jednã dusã. Téz nikto niezwál sobné to, co won dzierzyl, le wony niali jesko spólné. Apostoli wikládali sas jelgásną mocą śjádcyzien wo izniertwihwustãciu Pana Jeza, ê jeski śjádkuwali jelgié lascè. Nikto nièdzy nima niecierpjál iz bjádi. Pjertoz ti, co bany dzierzycieli wuziemó lubo bãdliscó, pjerdáwali ih, prinosili pjędzy syskáné iz pjerdáwi i kladli ih pri stãpah apostoló. Tak izbráné posiądki bany rozdziêláné jeskim podla téwo, kaką ktoś niál trebã.

[ˈje̞sci ˈti t͡so̞ ˈwyjæɾili ˈɲɑli kɑbi ˈje̞dno̞ ˈʃe̞ɾt͡se̞ i ˈje̞dnɑ̃ ˈdysɑ̃ | tejs ˈɲikto̞ ˈɲe̞zwɵ̞l ˈso̞bnej ˈto̞ t͡so̞ wũ ˈd͡ʒe̞ɾzil le̞ wuni ˈɲɑli ˈje̞sko̞ ˈspulnej | ˈʔɑpo̞sto̞li ˈʋiklɵ̞dɑli ˈsɑs je̞lgɵ̞snɵ̞̃ ˈmo̞t͡sɵ̞̃ ˈʃjɵ̞tt͡siʒæ̃ ˈwo̞ izɲe̞ɾtʋihˈwystɑ̃t͡ʃy ˈpɑnɑ ˈje̞zɑ æj ˈje̞sci ˈʃjɵ̞tkyʋɑli ˈje̞lɟej ˈlɑst͡sæ | ˈɲikto̞ ˈɲæd͡zi ɲimɑ ˈɲe̞t͡ʃe̞ɾpjɵ̞l ˈiz bjɵ̞di | pje̞ɾto̞s ˈti t͡so̞ bɑni ˈd͡ʒe̞ɾzit͡ʃe̞li ˈwyʒæmu lybo̞ ˈbɑ̃dlist͡su ˈpje̞ɾdo̞ʋɑli iç ˈpɾino̞ʃili ˈpjæ̃j͂d͡zi ˈsiskɵ̞nej ˈis pje̞ɾdo̞ʋi i ˈklɑdli iç ˈpɾi stɑ̃pɑh ˈɑpo̞sto̞lu | ˈtɑk ˈizbɾɵ̞nej ˈpo̞ʃɵ̞̃tci bɑni ˈɾo̞ʒd͡ʒæjlɵ̞nej ˈje̞scĩ po̞dlɑ ˈtejwo̞ ˈkɑkɵ̞̃ kto̞ʃ ɲɵ̞l ˈtɾe̞bɑ̃]

Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzialano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę.
(Dz 4:32-35)
« Ostatnia zmiana: Maj 24, 2020, 10:54:40 wysłana przez Yenzor »
 

Offline Yenzor

Odp: Cytaty z Biblii
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 24, 2020, 12:25:49 »
Tako Pjetar wokieral gãbi i pjernuwil: Istno, jáz zacyná roznièt, ze Bóg nietraktuje jedny lèpse wot insyh, le wu kázdã národu tan jes Mu lubi, co sacuje Go i pocyniá spráwdluwo.

[ˈtɑko̞ ˈpje̞tɑɾ ˈwo̞ce̞ɾɑl ˈgɑ̃bi i ˈpje̞ɾnyʋil | ˈʔistno̞ jɵ̞z ˈzɑt͡sinɵ̞ ˈɾo̞zɲæd ze̞ ˈbuk ˈɲe̞tɾɑktyje̞ ˈje̞dni læpse̞ ˈwo̞t ĩsih le̞ ˈwy kɵ̞zdɑ̃ ˈnɵ̞ɾo̞dy ˈtɑ̃ je̞s my ˈlybi t͡so̞ ˈsɑt͡syje̞ go̞ i ˈpo̞t͡siɲɵ̞ ˈspɾo̞wdlywo̞]

Piotr otworzył zatem usta i przemówił: Naprawdę, zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto Go szanuje i postępuje sprawiedliwie.
(Dz 10:34-35)
« Ostatnia zmiana: Maj 25, 2020, 20:08:50 wysłana przez Yenzor »
 

Offline Yenzor

Odp: Cytaty z Biblii
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 24, 2020, 13:16:21 »
Jezus, sprásány cez farizeji wo to, kada Bozé Kárlowstwo pridzie, wotrêkal: Bozé Kárlowstwo nieprihodzi wu postrêgalną posobã. Nikto nierèce: Pozdrita, jes tuka! Lubo: Pozdrita, jes tamo! Pjertoz sobluwo Bozé Kárlowstwo jes nièdzy wama.

[ˈje̞zys ˈspɾɵ̞sɵ̞ni ˈt͡se̞s fɑɾize̞ji ˈwo̞ to̞ ˈkɑdɑ ˈbo̞zej ˈkɵ̞ɾlo̞wstwo̞ ˈpɾid͡ʒe̞ ˈwo̞tɾæjkɑl | ˈbo̞zej ˈkɵ̞ɾlo̞wstwo̞ ˈɲe̞pɾiho̞d͡ʒi ˈwy po̞stɾæjgɑlnɵ̞̃ ˈpo̞so̞bɑ̃ | ˈɲikto̞ ˈɲe̞ɾæt͡se̞ | ˈpo̞zdɾitɑ je̞s ˈtykɑ | ˈlybo̞ | ˈpo̞zdɾitɑ je̞s ˈtɑmo̞ | pje̞ɾto̞s ˈso̞blywo̞ ˈbo̞zej ˈkɵ̞ɾlo̞wstwo̞ je̞s ˈɲæd͡zi ʋɑmɑ]

Zagadnięty przez faryzeuszów o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus odpowiedział: Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie: Spójrzcie, jest tutaj! Albo: Spójrzcie, jest tam! Bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was.
(Łk 17:20-21)