Ankietowy język świąteczny [DEPONTYZACJA EDYSZYN]

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Grudzień 10, 2020, 21:48:19

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Ankietowy język świąteczny
[DEPONTYZACJA EDYSZYN]
To co kiedyś, głosujemy ankietowo.

Ankieta.
W sumie największą ochotę mam nad slawlangiem, ostatnio wpadł celtlang, ale decydujta jak chceta.

JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR- JDFR-

Z jakiej grupy?
 • Slawlang
 • Germlang
 • Celtlang
 • Romlang
 • IElang
 • Inny judenfrei język

Henryk Pruthenia

Wygrał IElang. Dalej!

Jaka grupa?
 • kentum (ḱ > k, ḱm̥tóm > km̥tóm    
 • satem (ḱ > s, ḱm̥tóm > sm̥tóm

Spacepunker

Oczywiście wygrać musiał satemowy IElang, nosz kurwa
 •  

Henryk Pruthenia

Wygrało satem.

Ankieta
 • Jakiś krewny bałtoslawlangów   
 • Tajemniczy zachodnioeuropejski satemowy konlang   
 • Pseudoindoirański   
 • Coś innego

Henryk Pruthenia

Wygrał psuedobałtoslawlang. Będzie miał wspólny rozwój paru rzeczy: prawo RUKI (s > sz po /r/, /u/, /w/, /k/, /i/, /j/, /Vi/, rozwój przydechowych, PIE *o > a (cecha wspólna dla PBS i PG).

Gdzie używan?
 • nad Elbą
 • Bałkany
 • Pribałtyka
 • Rumunia
 • Udmurcja

Spacepunker

Kuuuuuurwaaaaaaaa czemu ja zaznaczyłem bałtoslangowaty zamiast tajemniczy zachodnioeuropejski satemowy kałęg albo coś innego
 •  

Henryk Pruthenia

Wygrały Bałkany. Gdzie dokładnie?

Gdzie dokładnie używan? podkład muzyczny.
 • Wojwodina   
 • Macedonia   
 • Tracja   
 • Epir   
 • Lepsza Iliria   
 • Górale z Rumunii

Henryk Pruthenia

Wygrały Iliria, i Macedonia, więc będzie to język północnomacedoński, używany przez mniejszość etniczną w Macedonii i Albanii XD.

Ogólny charakter języka

Henryk Pruthenia

Ogólny charakter języka - Palatalizacja obecna, ale bez przesady
Zapis - Cyrylica
Współczesna obecność długich samogłosek - był remis, wybieram brak.
Dyftongi - jeszcze jak!
Rodzajnik - tak, jak w lidze bałkańskiej

Fleksja rzeczowna
 • dobre rozwinięta
  ociosana, wzór grecko-macedońsko-południowoserbski
  brak, tylko liczba mnoga

  Los *ei
 • ei > i (wzór słowiański)
 • ei > ei (zachowanie)
 • ei > ī
 • ei > e

  Los *ō
 • ō > ō
 • ō > ā
 • ō > ū

  Los *eu
 • eu > eu (stejskit)
 • eu > ju (breksit)
 • eu > u (axatlotlit)

  Los m̥, n̥
 • m̥, n̥ > am, an
 • m̥, n̥ > em, en, om, on
 • m̥, n̥ > im, in, um, un

  Los l̥, r̥
 • l̥, r̥ > al, ar
 • l̥, r̥ > l, r
 • l̥, r̥ > il, ir, ul, ur

  Los *ē
 • ē > ē
 • ē > jā
 • ē > ī
 • ē > ije

  Los *ū
 • ū > ū
 • ū > ō
 • ū > ī

Henryk Pruthenia

Fleksja rzeczowna - ociosana, wzór grecko-macedońsko-południowoserbski
*ei > ī
*ū > ī
*ō > ū
*eu > u
*m̥, n̥ > em, en, om, on
*l̥, r̥ > il, ir, ul, ur
*ē > ije XD*sr
 • sr > str (wariant słowiański
  sr > sr (wariant wielkożmudzki)
  sr > r (analbański)

  *tw, *sw
 • tw, sw > tw, sw (warianat słowiański)
 • tw, sw> t, w (wariant analbański)

  *sp
 • sp > sp (słowiański)
 • sp > f (albański)

  *Dt
 • Dt > st (słowiański)
 • Dt > ss (zachodni powiedzmy)
 • Dt > s (albański)

  pt, kt, ps, ks
 • pt, kt > t, t, s, s
 • pt, kt > pt, kt, ps, ks
 • pt, kt > t, t, ps, ks

  ī
 • ī > i (słowiański)
 • ī > ai (będzie bardzo mało i w języku!)
 • ī > e

  Przypadki
 • NOM - GEN - DAT - AKK VOC
 • NOM GEN ACC
 • NOM VOC
 • NOM ACC VOC

  Przypadki
 • Oznaczone na rzeczowniki
 • oznaczone na rodzajniku

  *w
 • w > w
 • w > v
 • w > 0

Henryk Pruthenia

Wygrało:
sr > r (analbański)
tw, sw> t, w (wariant analbański)
tw, sw> t, w (wariant analbański)
sp > sp (słowiański)
Dt > st (słowiański)
ī > ai (będzie bardzo mało i w języku!)
w > v
pt, kt > t, t, ps, ks
Przypadki:
NOM - GEN - DAT - AKK VOC, oznaczone
na rodzajniku
Głosowania zamknięte póki co, czas na robotę :)