Odnośniki przydatne językotwórcy

Zaczęty przez Widsið, Lipiec 18, 2014, 21:36:50

Poprzedni wątek - Następny wątek

Widsið

Językoznawstwo ogólne

PHOIBLE - wyszukiwarka dźwięków wg języków.

Opracowania, gramatyki, omówienia

Gramatyka języka połabskiego Kazimierza Polańskiego.
Gramatyka kaszubska Jerzego Tredera i Edwarda Brezy.
Gramatyka staroturecka Marcela Erdala.
Icelandic Primer autorstwa Henry'ego Sweeta.
Notatki z gramatyki dolnołużyckiej.
O lepontyjskim - kilka ciekawostek.
Od prasłowiańskiego do polskiego.
Porównawcza fonologia i morfologia języków bałtyckich Jānisa Endzelīnsa.
Slovinzische Grammatik Friedricha Lorenza.
Źródła do języków Papui-Nowej Gwinei.
Wprowadzenie do języka galijskiego przywiązujące dużo uwagi do pisma.
Wprowadzenie do lepontyjskiego.

Słowniki języka polskiego

Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego.

Słowniki etymologiczne

Połabski autorstwa T. Lehra-Spławińskiego i K. Polańskiego.
Praceltycki.
Praindoeuropejski.
Rosyjski autorstwa Maksa Vasmera (lustro)
Serbsko-chorwacki autorstwa Petara Skoka.
Słowiński (tom 1., tom 2.) autorstwa Friedricha Lorenza.
Szkocko-irlandzki.

Słowniki indoeuropejskie z serii Brill (wymaga logowania)

Słowniki dwujęzyczne

Numen - słownik łacińsko-angielski i angielsko-łaciński z analizatorem wyrazów.
Słownik łacińsko-angielski Charltona Lewisa i Charlesa Shorta z wyszukiwarką w drugą stronę.
Słownik polsko-kaszubski Eugeniusza Gołąbka.
Słownik rosyjsko-cerkiewnosłowiański i cerkiewnosłowiańsko-rosyjski.
Słownik staroislandzko-angielski.

Inne słowniki

A Checklist of Proto-Celtic lexical items - spory słownik rekonstrukcji staroceltyckich wraz z uproszczoną sekcją etymologiczną wszystkich poznanych języków celtyckich.
Gaulish Glossary - brzydki słowniczek zawierający słownictwo z najważniejszych zachowanych inskrypcji.
Lista Swadesha dla języków słowiańskich.
Mycenaean Glossary.
Słownik staroangielski.
Słownik starosłowiański.
Słownik średnioangielski.
Zbiór słowników słowiańskich.

Korpusy, zbiory tekstów źródłowych, literatura itp.

Biblia Kralicka.
Chorwacki korpus językowy.
Chorwacki korpus narodowy.
Czeska współczesna Biblia ekumeniczna.
Ewangelia wg. św. Jana po górnołużycku.
Ewangelia wg. św. Mateusza po dolnołużycku.
Katalog nowogrodzkich zapisów na tabliczkach brzozowych.
Słowackie przekłady Biblii.
Wszystkie cztery ewangelie po kaszubsku.
Zbiór starosłowiańskich tekstów liturgicznych.

Rozmaitości

Constructed Languages na Yahoo! Groups.
Język międzysłowiański.
Kreator światów wraz z wersją sci-fi.
Narzędzie do analizowania zestawień dźwięków..
O cyrylicy dla litewskiego Giedriusa Subačiusa.
O języku Dothraków z "Gry o tron".
O perskich spółgłoskach epentetycznych.
O śladach mowy słowiańskiej w Albanii.
Projekt portalu informacyjnego w języku międzysłowiańskim.
Rekonstrukcje połabskich nazw miejscowości.
Słownictwo francuskie pochodzenia celtyckiego.
Wielojęzyczna klawiatura internetowa.
Zbiór językoznawczych i dydaktycznych e-booków.


lista będzie uzupełniana
  •