S00randralski - Beta testy

Zaczęty przez 커래얟쓰, Grudzień 23, 2020, 22:05:53

Poprzedni wątek - Następny wątek

커래얟쓰

Postanowiłem w końcu wypełnić powierzony mi przez perską agenturę tegoż fora obowiązek i opisać co nieco o języku Kyońskich tybetoindianożydosinohinduskich górali. Artykuł przedstawia testowaną wersję języka, więc raczej ciekawostki aniżeli całościowy opis, która może ulec modyfikacjom jako, że język jest w fazie tworzenia. W odpowiednim artykule na wiki będzie dokładniejszy opis języka. Teraz prezentuje szkic:

fɔnˈtɘkaNiejasny jest status zębówki i retrofleksów które moge wywalić jak mi się znudzą (to główny powód bycia wersją beta). Język ma dość pokaźną ilość miejsc artykulacji, nie ma za to w ogóle kontrastu dźwięczności czy przydechu - obie formy występują jako alofoniczne w stosunku do zwartych. Nagłosowe mogą być wymawiane z przydechem, wewnątrzwyrazowo mogą (i często są) dźwięczne. Bezdźwięczne są co do zasady wszelkie zbitki 2 zwartych nienosowych lub zwartej ze szczelinówkami (które co do zasady udźwięczniane nie są). Fonetyka przedstawia klasyczny standardowy wariant, dialektalnie często pojawia się opozycja dźwięczne-bezdźwięczne lub przydechowe-bezprzydechowe.

Samogłoski: ə aː ɪ iː ɵ uː ɛ eː~eɪ̯ ɔ oː~oʊ̯. Dyftongizacje przeważnie następują w sylabach otwartych. 10 samogłosek. 5 w parach krótka-długa gdzie dochodzą dość silne różnice jakościowe.

Maksymalna struktura sylaby jest dość złożona - CCVCC z maksymalną zbitką wewnątrzwyrazową -CCC-. Akcent jest ruchomy i niefonemiczny. Pada na ostatnią długą samogłoskę, w przypadku braku - na ostatnią sylabę wyrazu.

Pisany jest pismem tamilijskim. Posiada osobną transkrypcję na alfabet łaciński z dwoma wersjami zapisu samogłosek długich - podwojenie (dla leniwych) lub makron (preferowany)

Składnia

Szyk zdania to SOV. Raczej nienaruszalny. Dopełniacz liczebnik i zazwyczaj przymiotnik znajduje przed rzeczownikiem. Postpozycje zamiast prepozycji ("domu w" zamiast "w domu"). Język można zakwalifikować jako mocno prawogłowy.

Gramatyka

Sufiksujący. Ma przypadki, nie liczyłem ale z 10 chyba styknie. Z czego mianownik&biernik są często opuszczane bo komu by się chciało je dodawać. Są też 2 rodzaje (klasy) - ożywiony i nieożywiony. Zresztą rzeczowniki są nieistotne.

Przymiotniki też ma. Np aikip - /ˈajgɪp/ - ஐகிப் - wielki. Ale one są w tym momencie jeszcze mniej istotne.

Przejde odrazu do czasownika bo tu są ciekawe rzeczy. Język posiada dość skomplikowany system odmiany czasownika. Obejmuje on odmianę czasownika przez czasy (nie teraz), osoby i złożony system zmiany walencji (tego ile argumentów czasownik posiada).

Surandralski oznacza na rzeczowniku 2 argumenty - podmiot (jak i polski np) i dopełnienie. Oba w postaci osoby (pierwsza druga trzecia), liczby (pojedyńcza i mnoga) i rodzaju (osobny zestaw sufiksów 3 osoby dla nieożywionych). Oczywiście siłą rzeczy czasowniki nieprzechodnie odmieniane są jedynie przez podmiot.

catnīram - ʧʲəˈtniːrəm - சத்நீர்ந் - catnī-r-am - robić-1.SG.SBJ-3.OBJ.INANIM - robię to.

Nie za każdym razem czasownik może posiadać podmiot i dopełnienie, nawet przechodni. Wyrażone mamy to w przypadku strony.


  • Strona czynna - Podmiot jest agensem (wykonawcą czynności) i posiada dopełnienie. Przykład: Kamyāram - widzieć-1.SG.SBJ-3.OBJINANIM - widzę to/coś
  • Strona bierna - Podmiot jest pacjensem (odbiorcą czynności) i nie może posiadać dopełnienia. Przykład: Kamyārve - widzieć-1.SG.SBJ-PASS - jestem widziany
  • Strona antybierna - Podmiot jest jak w czynnej wykonawcą czynności ale nie może posiadać dopełnienia. Przykład Kamyārarah - widzieć-1.SG.SBJ-ANTPASS - przykład - widzę (poprostu widzę, nic konkretnego)
  • Inwersja - Tworzy sytuację podobną do strony biernej z tym że rola podmiotu i dopełnienia zostaje zamieniona.

Do tego istnieje opcja oznaczania na czasowniku beneficjenta (w polskim wyrażanego celownikiem)

Surandralski fonologicznie wzorowany jest nieco na ładnie brzmiących językach Indii i zapewne będzie wizualnie w łacince tak też wyglądać. Gramatycznie jest zlepkiem znanych mi cech które uznałem za ciekawe i warte użycia więc nie ma tu żadnego konkretnego pierwowzoru.

Borlach

O, i super! Oczywiście, mnóstwo nosowych, ale to taka bojlerowa cecha charakterystyczna xD

O wiele bardziej podoba mi się ta wersja, zapisywana bengaliskim i w sanskrytopodobnej łacince, niż poprzednie tajopodobne wersje. Agentura perska jest zadowolona i oczekuje dalszych postępów w pracy!
Oto ja, Adwokat Diabłów
  •