Język średniolęski

Zaczęty przez ⰗⰎⰀⰂⰋⰖⰞ, Marzec 30, 2021, 18:45:34

Poprzedni wątek - Następny wątek

ⰗⰎⰀⰂⰋⰖⰞ

To mój pierwszy slawlang. Nie wiem, czy najpierw dać przemiany fonetyczne, alfabet, czy coś innego, więc przykładowy tekst:
Авєко о конє
Но гарокi авєко ави щарiиiиi вiлно нє бу, вiдiше конє.
Пероваѥ тѡнгнунлоиiстє тѡнжкаѥ возо, втараѥ нiлоиiстє вєлiкунiѡ вогу, трєтєѥ вiлоиiстє бущра чєлавiко.
Авєко малвiшє конє:
iрдєкє моѥ балiлоиiстє мєнi, коко вiду, чєса чєлавiко малвiто дiлотi конє.

W jęz. średniolęskim akcent może odróżniać między wyrazami i formami fleksyjnymi, np.
шєвєко - шєвєко czyli szwiec - szewca
:)
  •  

ⰗⰎⰀⰂⰋⰖⰞ

#1
Przemiany do średniolęskiego:
a => o
o => a (wzdłużone o)
ě => i
e => e (wzdlużone i)
i => i
ъ => (mocny) a, (słaby) o
Ь => e
u => o
y => у

sl, zl, tl, dl => л
kt', gt' , tj, dj, št, žd=> щ, җ (wymowa identyczna jak ш, ж, rozróżnieie etymologiczne)
TorT, TolT, TerT, TelT => TroT, TloT, TriT, TliT
kv, gv => цв, зв
x => к
Na pewno mnóstwo zapomniałem
:)
  •  

ⰗⰎⰀⰂⰋⰖⰞ

#2
Deklinacja
Język lęski zachował 4 przypadki: Mianownik, Dopelniacz, Celownik i Biernik. W liczbie mnogiej M=B, D=C.
Deklinacja rzeczownikow męskich:
O-tematowe
М. Вілко/возо
Д. Вілко/возо
Ц.  Вілко/возо
Б. Вілко/возо

М. Вілкі/возі
Д. Вілко/возо

Gdy akcent nie jest zaznaczon, pada na ostatnią sylabę.

Jo-tematowe

М. конє/мунжє
Д. Конѡ/мунжо
Ц. Конѡ/мунжо
Б = М/Д

М. конє/мунжє
Д. конє/мунжє

U-tematowe

М =Д = Б. Суно/Воло
Ц. Сунові/Валові

М. Суновє/валовє
Д. Суново/валово

I-tematowe

М. Гощє
Д Ц. Гощі
Б. (М/Д)

М. Гащєѥ
D. Гащіѥ (йв.)

N tematowe

М. Кому
Д. Комінє
Ц. Коміні
Б. КомінєУфффф...
Wszędzie gdzie jest jo powinna być omega. Żeńskie i nijakie po wielkiejnocy :-)ŻEŃSKIE

A-tematowe

М. Жiно
Д. Жiну
Ц. Жiнi
Б. Жiну

М. Жiну
Д. Жiно

Ja-tematowe

М. дошо / багунi
Д. дошi / багунi
Ц. дошi / багунi
Б. дошу / багуню s

Jak widać, rzecz. typu "bogini" mają oddzielną w lp. tylko formę biernika. W ogóle rzecz. na -унi / iнi są w lęskim częstsze niż w polskim, więc mamy: świątyni, pustyni itp.

М. дошi/багунi
Д. дошє / багунє

I-tematy

М. кощє
Д. кощi
Ц. кощi
Б. кощє

М. кащєѥ
Д. кощє

U-tematy

М. кру
Д. кровє
Ц. кровi
Б. кравє

М. кровi
Д. кравє

R-temat: tylko мотi (матка)

мотi
мотiрє
мотiрi
мотiрє

мотiрi
мотiрє

Uproszczenia i identyczne formy poprowadziły do analitycznego języka jakim jesgt nowolęski o którym napiszę w tym wątku kiedy będę miał czas :) a jutro napiszę coś o lęskim akcencie.
:)
  •  

ⰗⰎⰀⰂⰋⰖⰞ

Coś o samym języku:
Język lęski jest używany w Lędze, monarchji, której jeszcze nigdzie nie umieściłem (na pewno nie będzie to althist, może jakiś aposterjoryczny conworld). W przeliczeniu na czas ziemski język średniolęski byłby używany w roku ~1500, ale ten (planowany) conworld byłby na poziomie wyższym technologicznie, ztąd takie słowiosa jak "телепоно" - telefon.
Starolęski byłby używany ~1000 a nowolęski ~2000 (tam już jest cyberpunk).

Akcent w języku lęskim

Akcent (w j. średniolęskim jest odziedziczony z jęz. starolęskiego, gdzie były samogłoski krótkie i długie:
â < *a, w 2 syl. od końca także *o
a < *o, mocne *ъ
ê < *ě, e
e < *e, mocne *ь
î < *i
i < *ь
û < *y
u < *ъ
au < *u (uważane za krótkie)


AKCENTOWANA JEST OSTATNIA DŁUGA SAMOGŁOSKA.

Gdy nie ma długiej, są trzy możliwości:


  • Wyraz ma 2/3 sylaby: akcent jest inicjalny, przejmowany przez proklityki
  • Wyraz ma >3 sylaby: akcent jest inicjalny, nie przejmowany przez proklityki

W średniolęskim ten akcent został zachowany, ale zaszła Lęska Przesuwka Samogłosek (Лонжескоѡ Ваколавоѡ Прiзосовоко):

о < â < *a, w 2 syl. od końca także *o
а < a < *o, mocne *ъ
i < ê < *ě, e
є < e < *e, mocne *ь
i < î < *i
є  < i < *ь
у < û < *y
о < u < *ъ
о < au < *u (uważane za krótkie).
:)
  •