Łužica abo smjerć!

Zaczęty przez Siemoród, Styczeń 01, 2021, 18:13:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

dziablonk

#30
No też mi to po czasie przyszło do głowy. Ciekawe, jakie są inne słowa z taką wymianą? Z tej rodziny mam jeszcze: grotar (D -ja) 'druciarz', grotarnja 'druciarnia' itd. itp., ale i gratwa a. gratej (D gratwje) 'dratwa'. W ogóle nagłosowe g- w górnołużyckim wydaje mi się nietypowe  (no oczywiście są onomatopeje typu gigać 'gęgać', albo germanizmy jak gmejna), grawać so 'czuć wstręt' od graw 'odraza, wstręt' (z niem. Grau). Z innych dziwnych:  gropuń (D - nje) (f.) dial. (dłuż. z niem. Trapphuhn)  'drop', grudać so dial. (dial. dłuż. (Mużakow) grudać se) 'brzydzić się, czuć wstręt' od gruda? :P
Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

dziablonk

Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •