Język Drapieżników (nazwa robocza)

Zaczęty przez Mislaus Lasota, Luty 09, 2023, 08:02:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mislaus Lasota

Inspiracją dla stworzenia języka Drapieżników było czytanie ciekawostek o hierarchicznych strukturach wśród niektórych zwierząt. Jeśli dobrze pamiętam pierwsze myśli odnośnie języka w podobnym stylu pojawiły się u mnie po przeczytaniu o porządkach wśród kawek, co bynajmniej nie znaczy że ten język dla kawek by się nadał - po prostu pojawiła mi się myśl aby stworzyć język który oddawałby w jakiś sposób ,,priorytety" dla populacji jakiegoś zwierzęcia.
Nigdy nie zdecydowałem się na to kim właściwie powinni być Drapieżnicy, a pewnie pomogłoby to z wymyślaniem fonetyki... W każdym razie na chwilę obecną wiadomo tyle iż Drapieżnicy są społecznością, której język zachował się z czasów gdy ta społeczność żyła w sposób mocno zwierzęcy i drapieżniczy, w plemionach-stadach - choć oni się rozwinęli i zaczęli żyć w innych realiach niż przed laty, to filozofia języka nie zmieniła się aż tak bardzo.
 
Sam język jest rozwinięty dosyć słabo, bo opisałem sobie jedynie funkcje części mowy i jak wyobrażam sobie ich finalne zachowanie. Fonetyka, słownictwo, fleksja, składnia są jeszcze do przemyślenia.
 
Części mowy można podzielić następująco:
1. Czasowniki
a) akcji
b) jakości
c) opinii
2. Liczebniki
3. Zaimki
4. Przysłówki
 
CZASOWNIKI
 
Spełniają również funkcje rzeczowników czy przymiotników w innych językach. Nie chodzi tu tylko o najbardziej oczywiste rozwiązanie, to jest imiesłowy, a raczej o to że całkiem sporo czasowników w którejś ze swoich form posiadałyby znaczenie ,,być czymś", albo ,,być jakimś". Nie mając słownictwa trudno mi podać przykład, ale sam sposób budowania zdania widziałbym w sposób który postaram się przedstawić poprzez zdrapieżoną polszczyznę:
 
Wzgórzując ona owczyła, a nie owełnionabyła, kiedy zobaczyła - oto te koniowały.
 
Podział czasowników na czasowniki akcji, jakości i opinii jest bardzo ważny dla kultury rodnomównych, odzwierciedlając ich generalne spojrzenie na rzeczywistość oraz to, jak należy ją opisywać.
W uproszczeniu można założyć że czasowniki akcji odpowiadają właściwym czasownikom, a czasowniki jakości i opinii rzeczownikom i przymiotnikom - z tym że te jakości opisywałyby obiektywne, dla wszystkich widoczne fakty, a te opinii byłyby właśnie opinią z którą możnaby się nie zgodzić.
Dla Drapieżników te słowa, mimo że zgrubsza dzieliłyby zasób form fleksyjnych, co pozwalałoby na klasyfikowanie ich do jednej części mowy, byłyby zupełnie odmiennymi grupami pojęć. Jeżeli jakikolwiek czasownik jednej grupy miałby etymologicznie pochodzić od czasownika drugiej, to byłoby to zapewne nieuświadomione przez samych rodnomównych.
Oddzielenie opisu akcji, jakości i opinii odzwierciedlałoby wzór wychowania członka stadno-plemiennej społeczności. Załóżmy że Drapieżnicy polują w grupie na zwierzę, na przykład jelenia, a Drapieżnik Maciek do Drapieżnika Zdziśka mówi, w przekładzie:
 
,,Idzie jeleń, wygląda mi na starego!"
Czy w polszczyźnie zdrapieżonej:
,,Tamten idzie jeląc, chybazstarzał!"
 
Przenalizujmy sposób w jaki ten komunikat odebrałby szybkomyślny Drapieżnik Zdzisiek:
 
,,Tamten" - zaimek
Oho, Maciek coś do mnie mówi. Co on tam powiedział? A, jakieś coś, niedosłyszałem co, ptak leciał to nie słyszałem. Ale dobra, nieważne, mówi dalej.
,,idzie" - czasownik akcji
Aha, coś idzie. No fajnie, pewnie jeleń, bo co by miało iść na polowaniu na jelenie... Zaraz, może wcale nie jeleń? Może drugie plemię, ze strzałami wymierzonymi w nasze głowy? Zaniepokoiłeś mnie, Maćku, mówże dalej bo zaraz na zawał zejdę. Ehh, ci młodzi. No na pewno jeleń, niepotrzebnie się denerwuję, no bo cóżby innego miało iść.
,,jeląc" - czasownik jakości
Uff, a więc jednak jeleń, tak jak myślałem. Niby bym się domyślił, ale jednak dobrze żeś Maćku mnie uspokoił, bo moje oczy już nie są takie młode i tak dobrze nie widzę, jeszcze bym gotów podnieść larum gdybym go wziął za co innego.
,,chybazstarzał" - czasownik opinii
A takie gadki to ty młodzieńcze zachowaj dla siebie, bo czy jeleń stary czy młody to już nie tobie dociekać. O, patrzcie, jednak strzałami ktoś strzela. Ach, nieszczęście. Żegnaj, Maćku, byłeś dobrym młodzieńcem. Chwilę wcześniej by cię strzała ugodziła, a tylko jedno owo próżne słowo by z twych ust nie wyszło, a co ważne jużeś i tak wyrzekł - dobrze cię ojciec wychował.
 
Chciałbym zwrócić uwagę na kolejność użycia czasowników - z perspektywy Drapieżników co jest najważniejsze, to jest oznajmiane jako pierwsze, a co mniej ważne może poczekać - wszak nie wiadomo czy mówca zakończy swoją wypowiedź, bo może tego nie dożyć. Będzie to przykład reliktu myślenia z czasów prymitywnych, nawet jeśli nasi Drapieżnicy w pewnym momencie staną się rozwiniętą cywilizacją która straci poczucie że życie jest aż tak kruche.
Dobór kolejności czasowników różnych rodzajów - zakładając że używamy w zdaniu kilku - będzie zależał od sytuacji. W przypadku polowania na jelenie, kontekst wskazuje że jeśli się po coś odzywamy, to będzie to dotyczyło jeleni. Dlatego najpierw Maciek informuje Zdziśka, że coś idzie - raczej jeleń, skoro polujemy na jelenie. Potem informuje, że to jeleń - zatem upewniliśmy się że chodzi o jelenia. A że Maciek jest młody i jego opinie nikogo za bardzo nie obchodzą, na koniec zachowuje własną wątpliwą ocenę, a mianowicie że jeleń jest stary.
Inaczej by było gdyby nie chodziło o jelenia, tylko o jakieś niespodziewane na polowaniu zagrożenie - wtedy na określenie tego bytu użyłby najpierw czasownika jakości, co już stawia Zdziśka w gotowości do walki, następnie czasownika akcji, co pozwala Zdziśkowi obrać taktykę, a czasownik opinii zostawia na koniec.
Prawdopodobnie stawianie czasownika opinii na koniec wypowiedzi byłoby w miarę stałą regułą, przy czym wyjątkiem mogłoby być gdyby mówiący był znany z tego, że widzi więcej od innych, a jego opinie okazują się pożyteczniejsze od tego co każdy inny może ogarnąć zmysłami.
Poza tym całkiem prawdopodobne, że wśród Drapieżników istniałoby przekonanie że pewne jednostki (np. dzieci, głupcy, grupy dyskryminowane) powinny w ogóle powstrzymywać się od wydawania własnych opinij, wobec czego ten rodzaj czasowników byłby dla nich kulturowo niedostępny.
Same czasowniki różnych rodzajów mogłyby dzielić znaczenia, ale tylko w pewnym stopniu. Na przykład jeśli mielibyśmy trzy osobne czasowniki wszystkich trzech rodzajów oznaczające ,,być jeleniem" (,,jelić"), to czasownik jakości oznaczałby że obiekt niezaprzeczalnie gatunkowo jest jeleniem, czasownik opinii że mówiący uznał obiekt za jelenia, ale nie ma co do tego pewności, a czasownik akcji że obiekt zachowuje się jak jeleń tudzież przebywa między jeleniami jakby był jednym z nich. Dla Drapieżników byłyby to trzy odrębne pojęcia, wywiedzione od odrębnych rdzeni wyrazowych.
Oczywiście sprawa komplikowałaby się przy wyrażeniach z większą ilością czasowników, ale reguła ,,ważniejsze na początek" generalnie by się sprawdzała. Na przykład zdanie ,,Idzie czarny jeleń i sapie, wygląda na starego, będzie z niego ładne futro!" w zdrapieżonej polszczyźnie pewnie ułożyłbym tak: ,,Tamten (zaim.) idzie (cz.ak.) jeląc (cz.jk.), sapie (cz.ak.), chybazstarzał (cz.op.), sczerniał (cz.jk.), futrempoładzi (cz.op.)".
Rzecz jasna można się spodziewać że w drapieżczyźnie potocznej kolejność czasowników byłaby bardziej swobodna, ku niezadowoleniu drapieżnych grammar nazi.
 
Czasowniki dla zwięzłości powinny być mocno fleksyjne, mnogością form dorównujące co najmniej koniugacji w łacinie.
 
LICZEBNIKI
 
Etymologicznie pochodzą od czasowników, utworzone na zasadzie skojarzeń z bytami które dla Drapieżników byłyby stale związane z jakąś liczbą. Zatem jeśli na przykład Drapieżnicy wyznawali w swojej dawnej mitologii pięciu bogów, to liczebnik oznaczający ,,pięć" mógłby pochodzić od czasownika oznaczającego ,,być bogiem"; jeśli Drapieżnicy są monogamistami i uznają tylko małżeństwo dwóch osób, to ,,dwa" mogłoby pochodzić od ,,żenić się", itd.
Liczebniki nieokreślone podobnie, jak ,,kilka" mogłoby pochodzić od czasownika oznaczającego ,,być nielicznym".
Liczebniki odmieniają się przez przypadki oraz klasy, o których więcej przy zaimkach.
 
ZAIMKI
 
Podczas gdy z zaimkami zastępującymi czasowniki mówiące tyle że coś jest czymś lub jakieś nie ma większej filozofii, jako że w praktyce są one po prostu czasownikami o nikłej treści znaczeniowej, to bardziej interesujące są zaimki rzeczownikowe, pełniące funkcje nie tylko zwykłych zaimków rzeczownikowych, ale w pewnym sensie także rodzajników oraz samych rzeczowników.
Zaimki te odmieniają się przez przypadki, liczby oraz klasy.
 
Nie jestem w sumie pewien ostatecznej liczby przypadków, ale na ten moment myślę że sensowne z punktu widzenia Drapieżnika byłoby pięć następujących: nominativus, dativus, accusativus, allativus, locativus i ablativus. Nie wiem czy jest sens tłumaczyć zakres ich użycia, bo nie są one wybitnie rzadkie - nawiązując do polskich, to funkcje dopełniacza (genetivus) posiada dativus, narzędnika (instrumentalis) ablativus (jak w łacinie), a wołacza (vocativus) nominativus, o ile można w ogóle mówić o wołaczu przy okazji zaimków.
 
Liczby są trzy: pojedyncza, mnoga oraz zbiorowa.  O ile mnoga określa jakąś konkretną liczbę, i z zasady łączy się z liczebnikiem, o tyle zbiorowa określa zbiorowości bez precyzowania liczności należących do niej jednostek. Rozumienie liczb możnaby przedstawić na przykładzie: szlachcic, szlachcice, szlachta. Przypominam jednak że mowa tu o zaimkach.
 
Klasy odzwierciedlają (dawne) prymitywne postrzeganie świata przez Drapieżników, zostały zainspirowane klasami choćby z języka suahili. Ponieważ zaklasyfikowanie obiektu do danej klasy niesie interpretację semantyczną, w języku Drapieżników zaimki mogą modyfikować domyślne znaczenie czasownika (który przez klasy się nie odmienia). Liczba i znaczenie klas prawie na pewno ulegną zmianie żeby podpasować pod ewentualny dalszy rozwój drapieżnej kultury, ale żeby nie zostawać z niczym na tą chwilę umyśliłem sobie następujące:
I - Drapieżnicy i drapieżniki (zarówno ci właściwi którzy używaliby języka, jak i inne istoty polujące na ofiary), prawdopodobnie też imiona własne zwykłych Drapieżników
II - ofiary, tj. zwierzęta spożywane przez drapieżników, a także części ciała, w tym mięso czy produkty odzwierzęce
III - pożywienie innego rodzaju, w tym choćby woda
IV - siły nieosobowe (coś w rodzaju żywiołów, tajnych energij czy innych dziwów wyjmujących się spod poznania Drapieżników, zakładając że myśleliby w takich kategoriach - myślę że wydarzenia, okresy czy inne wyróżniki czasu też by podpasowały)
V - siły osobowe (wielcy bohaterowie, bogowie i inne byty duchowe, może również istoty żywe które Drapieżnikom trudno by było zaklasyfikować do pierwszej bądź drugiej klasy)
VI - to co nieżywe, a użyteczne (narzędzia, broń, wzgórze z którego można obserwować teren, rzeka w której można utopić ofiarę)
VII - to co nieżywe i bezużyteczne/szkodliwe (kamień o który się potykasz, wzgórze bądź rzeka które wydłuża ci drogę)
Jak już wspomniałem, różne klasy mogłyby modyfikować znaczenie czasowników nazywających obiekty.
Załóżmy że w zdrapieżonej polszczyźnie mamy czasownik jakościowy ,,jelić" oznaczający gatunkowe bycie jeleniem. Załóżmy też że klasy zaimka ,,on" odróżnia się odpowiednio po z dupy wziętych końcówkach: y, o, a, e, i, u, ie. W takim wypadku znaczenie mogłoby się zmieniać następująco:
ony jeli - to jest jeleń, który poluje na inne jelenie
ono jeli - to jest zwyczajny jeleń (znaczenie domyślne, samo ,,jeli" by wystarczyło)
ona jeli - to jest jeleniowa trawa (powiedzmy że jest coś takiego)
one jeli - to jest jeleniowa moc (rzekł Zdzisiek po tym jak jeleń go kopnął w brzuch)
oni jeli - to jest bóg jeleni
onu jeli - to jest sztuczny jeleń, na którym można ćwiczyć strzelanie z łuku do jeleni
onie jeli - to jest sztuczny jeleń, ustawiony przez wrogie plemię żeby nas zmylić
 
PRZYSŁÓWKI
 
Nazwanie ich przysłówkami ma sens tylko w obrębie języka Drapieżników, bynajmniej nie kojarzyłbym ich z przysłówkami polskimi. Te raczej wyrażałbym innymi czasownikami, np. ,,biegnie szybko" w zdrapieżonej polszczyźnie to ,,biegnie i spieszysię".
Przysłówki to nieodmienne wyrazy modyfikujące znaczenie zdania w sposób niewyrażalny przy użyciu innych części mowy, często na polski tłumaczyłoby się je jako przyimki bądź partykuły.
 
.
.
.
 
Więcej na razie nie istnieje, myślę że do rozwinięcia reszty potrzebaby rozwinięcia samego konceptu kim są Drapieżnicy - czy dzikim ludzkim plemieniem, czy może jakąś fantastyczną rasą, czy może tajemną nowoczesną lożą która drapieżnych dzikusów tylko larpuje w imię nowej filozofii i wymyślonego dla niej języka. To pozwoliłoby określić jakie dźwięki byłyby dla nich do wymówienia, jaki byłby zakres zapożyczeń z współistniejących języków, itd.
Myślę też że nie byłoby złym pomysłem potraktowanie tego tworu jako szablonu i przerobienie go na język a posteriori, coś podobnego jak podane przeze mnie przykłady ,,zdrapieżonej polszczyzny", tylko w bardziej wyrafinowany sposób, na przykład robiąc z tego przedstawiciela jakiejś osobnej gałęzi większej grupy językowej, gdzie dotychczas wymyślony przeze mnie system możnaby połączyć z już istniejącym zasobem słownictwa i morfologii.
 
Jestem otwarty na sugestie, poprawki, pomysły, a nawet bardzo o nie proszę jeśli komuś przyjdą na myśl  :D

Mislaus Lasota

Pomysłu na wdrożenie wymyślonego systemu do aposterioryka nie porzuciłem, ale choćby po to aby ten temat pusty nie stał - zdecydowałem się również na rozwój w kierunku a priori.
Za poniżej przedstawionym systemem fonetycznym stoi krótki wywiad o głoskach które mogłyby się sprawdzić w języku który powinien brzmieć dziko, egzotycznie, może nawet zwierzęco - ale jednak do wymówienia i ogarnięcia dla człowieka - w końcu sam nim pozostaję, kimkolwiek by nie byli rodnomówni Drapieżnicy. Głównymi moimi źródłami była strona ipachart.com oraz youtubowy kanał ,,Phonemic shorts" gdzie typ wymawia przypadkowe głoski, w tym także dosyć rzadkie.
Fonetykę postanowiłem przedstawić wraz z ortografią, która jednak pewnie nie jest najwydajniejsza i najlogiczniejsza (co wyjdzie na wierzch później) i dlatego na pewno rozważę alternatywny system zapisu, a w międzyczasię proszę ten traktować jak jakąś nie do końca udolną próbę zapisu totalnie obcego języka w alfabecie łacińskim, coś jak zabytki fryzyńskie.
Podaję zapis i sposób jego odczytu w IPA. Wymowę głosek których nie ma na ipachart w większości można znaleźć na youtubie po wpisaniu znaku w wyszukiwarkę, ewentualnie po dopisaniu ,,phoneme" czy ,,phone".

abecadło:

Aa - /a/
Bb - /ⱱ/
Cc - /ʛ/
Gg - /ʕ/
Dd - /ɖ/
Ee - /ɪ/
Hh - /ʝ/
Ii - /ji/ - w pozycji inicjalnej; /i/ - w innych wypadkach
Jj - /j/
Ll - /ɮ/
Mm - /ɱ/
Nn - /◌̃/ (nazalizacja) - dla samogłosek jeśli występuje bezpośrednio po nich; /ɴ/ - w innych wypadkach
Oo - /ow/
Pp - /ʘ/ (jako że mlask wargowy będzie szczególnie trudny do wymówienia dla Drapieżników, planuję uczynić z niego głoskę o szczególnej roli kulturowej, np. dla mówienia o rzeczach szczególnie świętych bądź szczególnie przeklętych, a także dla V klasy zaimków)
Qq - /ʛw/
Rr - /ɽ/
Ss - /ɬ/
Tt - /ʈ/
Uu - /w/ (samotnie tylko jako spółgłoska!)
Vv - /v/
Yy - /ə/
Zz - /d͡z/
 
dwuznaki:

au - /ɶw/
br - /ʙ/
cc - /t͡ɕ/
ch - /x/
cr - /ꙫ/ (chrząknięcie, chrumknięcie, jak zwał tak zwał; wspomniany kanał używa nazwy ,,voiced ingressive velar trill consonant")
dc - /d͡ʑ/
dh - /ɖʰ/
eu - /ʏw/
hu - /ʍ/
iu - /yw/
lc - /ǁ/
mn - /ɱɲ/
mp - /b/
ou - /u/
ph - /pʰ/
rc - /ʢ/
rr - /r/
sc - /c/
st - /ɕt/
tc - /t͡ʃ/
th - /ʈʰ/
tt - /ʔ/
tz - /t͡s/
ur - /ɹ/ (to zawsze będzie spółgłoska, zatem ewentualne zapisy typu ,,our" należałoby czytać jako o+ur, a więc /owɹ/, zaś /uɹ/ musiałoby zostać zapisane jako ,,ouur", tj. ou+ur, analogicznie w przypadku wyżej wymienionych dyftongów używających ,,u")

Podwojenie samogłoski należy czytać ze zwarciem krtaniowym, tj. przerwą, w żadnym wypadku nie poprzez wydłużenie. Zapis ,,aa" to /aʔa/, ,,ee" to /ɪʔɪ/ i tak dalej. Tak samo należy odczytać przypadek gdy dwie samogłoski występują obok siebie, np. ,,ao" to /aʔow/

Ponadto występują oznaczenia iloczasu i tonu. Tony występują w trzech poziomach. Każde słowo zaczyna się tonem średnim, może później przejść na poziom niski, wysoki lub nawet oba w czasie wymawiania tego samego wyrazu. I tak np.:
a - samogłoska krótka bez zmiany tonu
ā - samogłoska długa bez zmiany tonu
á - samogłoska długa z tonem wznoszącym o jeden poziom
à - samogłoska długa z tonem opadającym o jeden poziom
áa - samogłoska krótka o jeden ton wyższa od poprzedniej + zwarcie krtaniowe + samogłoska krótka bez zmiany tonu (a zatem tego samego tonu co ta ją poprzedzająca, a o jeden wyższa niż poprzedzająca całą zbitkę)
aá - samogłoska krótka bez zmiany tonu + zwarcie krtaniowe + samogłoska długa z tonem wznoszącym o jeden poziom
àa - samogłoska krótka o jeden ton niższa od poprzedniej + zwarcie krtaniowe + samogłoska krótka bez zmiany tonu
aà - samogłoska krótka bez zmiany tonu + zwarcie krtaniowe + samogłoska długa z tonem opadającym o jeden poziom
Dwie samogłoski długie bezpośrednio obok siebie nie wystąpią.

Jeszcze jedno zagadnienie w kwestii fonologii, a mianowicie wymiana spółgłosek, która będzie miała zastosowanie przy odmianie wyrazów. Charakter wymiany spółgłosek jest różny, więc używam po prostu nazwy ,,wymiana" zamiast czegoś bardziej wyrafinowanego. Proces znajduje bezpośrednie odwzorowanie na piśmie.
Poniżej podaję listę spółgłosek wymiennych, wraz z spółgłoskami na które one się wymieniają po strzałce (->) - używając opracowanego już alfabetu, a nie IPA, z racji że sposób odczytu jest jednoznaczny.
B -> V
C -> CH
G -> H
D -> DH
H -> J
M -> MN
MP -> M
R -> D
RC -> UR
S -> ST
T -> TH
U -> B
TZ -> Z
Nie zachodzą tu ciągi typu G -> H -> J; H pochodzące od G należy rozumieć jako ,,inne" H niż tak samo wymawiane które wymienia się na J. Zaznaczam również iż część z wymienionych tu spółgłosek wymiennych (a mianowicie: H, MP, RC, S, U) występuje także w tak samo wymawianym i zapisywanym wariancie niewymiennym.

Oczywiście, jeśli jakieś zbitki głosek okażą się w toku trudne do wymówienia, mogą następować uproszczenia właściwe aparatowi mowy posiadanemu przez mówcę. Jak mówiłem, ten język ma w zamiarze brzmieć także nieco zwierzęco, toteż nie wszystko będzie do wymówienia łatwe.

Niedługo zamierzam przedstawić pierwszy typ koniugacji czasowników.
  •  

Mislaus Lasota

#2
I TYP KONIUGACYJNY
typ -XYD


Nazwę typu należy odczytywać następująco:
X - dowolna spółgłoska
Y - dowolna samogłoska
D - spółgłoska wymienna / Do wymiany
W ten sposób jest zbudowana końcowa (bądź jedyna) sylaba rdzeni czasowników tego typu.

W innych typach, a także w przedstawionej niżej koniugacji, pojawią się również oznaczenia:
P - spółgłoska wymieniona / Po wymianie
N - spółgłoska niewymienna

Oto rdzenie trzech przykładowych czasowników typu -XYD:
lcam (czasownik akcji)
jeng (czasownik jakości)
champ (czasownik opinii)

Jak widać, typy koniugacyjne nie mają związku z typami semantycznymi, są uzależnione wyłącznie od budowy końcówki czasownika.
Dla najpełniejszego zobrazowania znaczeń tych czasowników, najpierw podaję każdy z nich w bezokoliczniku czynnym oraz biernym, w formie ciągłej oraz częstotliwej. Analogiczne modyfikacje znaczeń będą zachodziły dla wszystkich form ciągłych i częstotliwych, w przypadku aspektu dokonanego i niedokonanego znaczenie raczej będzie odpowiadało temu z formy ciągłej, ale drugie będzie mogło wynikać z kontekstu zdania. W nawiasach, jeśli wystąpią, znaczenia niedokładne, ale które praktycznie będą wyrażały najczęstsze zrozumienie czasownika.

lcamaur - jeść
lcalcamaur - jadać
lcamreur - być jedzonym
lcalcamreur - być jadanym

jengaur - czynić wygłodzonym (głodzić)
jenjengaur - często czynić wygłodzonym (zagładzać)
jengreur - być wygłodzonym (być bardzo głodnym)
jenjengreur - głodować (być wyniszczonym przez częste głodowanie)

champaur - oceniać coś jako smaczne (mieć na coś ochotę)
chachampaur  - być przekonanym że coś jest smaczne (mieć w czymś smakowe upodobanie)
champreur - być ocenianym jako smaczny (być prawdopodobnie smacznym)
chachampreur - być uważanym za smaczny (smakować komuś)


Poniżej przedstawiam koniugację z użyciem oznaczenia typu rdzenia. wielkie litery rzecz jasna wyznaczają miejsca w których znajdą się odpowiadające danemu wyrazowi głoski, zaś małe to stałe dla całego typu koniugacyjnego, wspólne dla wszystkich jego wyrazów głoski wynikające z odmiany.
Dokładnych zasad fleksji nie zamierzam tłumaczyć, tylko nadmienię że po przyjrzeniu się można zauważyć procesy które w większym lub mniejszym stopniu będą zachodziły również w pozostałych typach koniugacji (np. podwojenie pierwszej spółgłoski dla formy częstotliwej/niedokonanej, tony oznaczające czas, redukcja tonów przy większej ilości sylab).

oznaczenia:
Spoiler
IND - tryb oznajmujący
SBI - tryb łączny
IMP - tryb rozkazujący
PRT - imiesłowy
INF - bezokoliczniki

ACT/act - strona czynna
PASS/pass - strona bierna

sng - liczba pojedyncza
pl - liczba mnoga
gn - liczba zbiorowa

prs - czas teraźniejszy
pst - czas przeszły
ft - czas przyszły

con - aspekt ciągły
frq - aspekt częstotliwy
impf - aspekt niedokonany
pf - aspekt dokonany

formy osobowe podane w kolejności: osoba pierwsza, osoba druga, osoba trzecia
[Zamknij]

IND ACT
prs.con.sng.: -XȲD, -XYDá, -XȲDytt
prs.con.pl.: -XYYD, -XYDáa, -XYDyo
prs.con.gn.: -XYDy, -XYDȳa, -XYPy
prs.frq.sng.: -XYXYD, -XYXDá, -XYXDytt
prs.frq.pl.: -XYXYYD, -XYXDáa, -XYXDyo
prs.frq.gn.: -XYXYDy, -XYXDȳa, -XYXyPy
pst.impf.sng.: -XYXaDyn, -XYXDo, -XYXDynt
pst.impf.pl.: -XYXaYD, -XYXDaau, -XYXDyyn
pst.impf.gn.: -XYXaDynt, -XYXDau, -XYXyPyn
pst.pf.sng.: -XỲDy, -XYDàu, -XYDỳn
pst.pf.pl.: -XỲYD, -XYDàau, -XYDỳyn
pst.pf.gn.: -XYDỳnt, -XYDỳau, -XYPỳn
ft.impf.sng.: -XYXaDyj, -XYXDa, -XYXDyh
ft.impf.pl.: -XYXaDa, -XYXDaan, -XYXDyyj
ft.impf.gn.: -XYXaDyh, -XYXDan, -XYXyPyj
ft.pf.sng.: -XÝDa, -XYDán, -XYDýj
ft.pf.pl.: -XÝYD, -XYDáan, -XYDýyj
ft.pf.gn.: -XYDýh, -XYDýan, -XYPýj

IND PASS
prs.con.sng.: -XȲ, -XYDyrc, -XȲDratt
prs.con.pl.: -XYDa, -XYDyyrc, -XYDrao
prs.con.gn.: -XYDry, -XYDyra, -XYPyrr
prs.frq.sng.: -XYXY, -XYXDyrc, -XYXDarr
prs.frq.pl.: -XYXaDa, -XYXDyyrc, -XYXDyro
prs.frq.gn.: -XYXaDry, -XYXDyra, -XYXyPyrr
pst.impf.sng.: -XYXaDre, -XYXDerc, -XYXDere
pst.impf.pl.: -XYXaaDre, -XYXDeerc, -XYXDeri
pst.impf.gn.: -XYXaDrej, -XYXDyre, -XYXyPyrryc
pst.pf.sng.: -XỲDre, -XỲDerc, -XỲDree
pst.pf.pl.: -XỲYDre, -XỲYDerc, -XỲYDrej
pst.pf.gn.: -XỲDrye, -XỲDyre, -XỲPyre
ft.impf.sng.: -XYXaDera, -XYXDirc, -XYXDeri
ft.impf.pl: -XYXaDaer, -XYXDiri, -XYXDiria
ft.impf.gn.: -XYXaDrīi, -XYXDery, -XYXyPyria
ft.pf.sng.: -XÝDerr, -XÝDīrc, -XÝDrej
ft.pf.pl.: -XÝYDerr, -XÝYDirc, -XÝYDrī
ft.pf.gn.: -XÝDerī, -XÝDery, -XYPyrī

SBI
act.con.sng.: -XYDuré, -XYDáure, -XYDyuré
act.con.pl.: -XYDurée, -XYDaurée, -XYDyurée
act.con.gn.: -XYDyyuré, -XYDayuré, -XYDynuré
act.frq.sng.: -XYXaDuré, -XYXDáure, -XYXDýure
act.frq.pl.: -XYXaDurée, -XYXDaurée, -XYXDyurée
act.frq.gn.: -XYXDyýure, -XYXDaýure, -XYXDýnure
pass.con.sng.: -XYDré, -XYDáre, -XYDyré
pass.con.pl.: -XYDrée, -XYDarée, -XYDyrée
pass.con.gn.: -XYDyyré, -XYDayré, -XYDynré
pass.frq.sng.: -XYXaDré, -XYXDáre, -XYXDýre
pass.frq.pl.: -XYXaDrée, -XYXDarée, -XYXDyrée
pass.frq.gn.: -XYXDyýre, -XYXDaýre, -XYXDýnre

IMP
act.sng./pl.: -XÝYDlcà, -XÝDlcà, -XÝDylcà
act.gn.: -XÝg, -XÝYg, -XÝYh
pass.sng./pl.: -XÝYDrà, -XÝDrà, -XÝDyrà
pass.gn.: -XÝrc, -XÝYrc, -XÝYrcì

PRT
act.con.: -yXȲD
act.frq.: -XyXȲD
pass.con.: -ryXȲD
pass.frq.: -ryXyXȲD

INF
act.con.: -XYDaur
act.frq.: -XYXYDaur
pass.con.: -XYDreur
pass.frq.: -XYXYDreur

Aby odmienić czasownik przy pomocy powyższej tabelki należy po prostu podmienić wielkie litery odpowiednio głoskami odpowiadającymi danemu słowu. W przypadku podanych wyżej będą to odpowiednio:
X -> lc, j, ch
Y -> a, en/e, a
D -> m, g, mp
P -> mn, h, m
Jeśli czasownik ma więcej sylab niż jedną, to wszystkie poprzednie idą w miejsce myślnika.

I tak możemy odpowiednio utworzyć dowolne formy, np.:
(on) został zjedzony: lcamỳn
(nasz rodzaj) jada: lcalcmyýure
(wy) będziecie głodzić: jenjgaan
(ja) głodowałbym: jenjagré
(ich rodzaj) ocenia (coś) jako smaczne: chamy
(ty) smakuj: chámprà

Kilka zdań:

Lcalcam rychychāmp. - Jem to, co mi smakuje.
Jenjyhy, rhy lcamnyrī. - Oni (ich rodzaj) teraz zagładzają (innych), lecz zostaną zjedzeni.
Jenjyhyrr champreur. - (Ten rodzaj) To jest wygłodniałe uznania za smaczne. (Drapieżny frazeologizm na określenie potrawy, która zasługuje na więcej uwagi niż jej dostaje)
Lcalcán cyn jēn y champyrc. - Zostaniesz zjedzony, bo ja jestem bardzo głodny, a ty wyglądasz smacznie.
  •  

Mislaus Lasota

3 miesiące od ostatniej wiadomości

GŁÓWNE ZAIMKI RZECZOWNE

Podaję główne, najczęściej używane zaimki rzeczowne w języku Drapieżników.
Jak podałem wcześniej, odmieniają się przez sześć przypadków, trzy liczby oraz siedem klas. Klasy wyjaśniłem w pierwszym poście pod nagłówkiem o zaimkach.
Podaję w formie którą uznamy za podstawową: mianownik liczby pojedynczej. Ta forma jest identyczna dla wszystkich klas, więc jak najbardziej nadaje się na słownikową. A dlaczego jest identyczna? Wpływ drapieżniczej filozofii - byty poznajemy w wielości, działaniu lub położeniu, same w sobie zaś posiadają równą wartość, jednaką istotę która tylko inaczej realizuje swoje potencjały.

batt - ja
statt - ty
zy - on (ten)
huyj - tamten
- który...?
oun - ten który...
rc - nikt, nic, żaden

W przypadku ,,batt" i ,,statt" ich formy liczby mnogiej będą odpowiadały polskim zaimkom ,,my" i ,,wy".
Tłumacząc słówka na polski podałem formy męskie, ale oczywiście język drapieżników nie zna gramatycznego rozróżnienia płci.

Bez większej filozofii, podaję odmianę każdego z wypisanych zaimków, liczby w kolejności: pojedyncza, mnoga, zbiorowa.

BATT

KLASA I
nom.: batt, bagátt, baaga
dat.: bā, bagā, baàga
acc.: bavou, basou, bā
all.: báha, bahára, báh
loc.: bān, bāny, bāna
abl.: bàha, bahàra, bàh

KLASA II
nom.: batt, baabatt, bjá
dat.: baou, boú, bjy
acc.: by, byjy, bý
all.: byná, bynaá, byná
loc.: bēn, bēny, bēn
abl.: gbynà, gbynaà, gbynà

KLASA III
nom.: batt, babatt, batt
dat.: bau, baut, bau
acc.: bau, baut, bau
all.: báu, báut, báu
loc.: bāu, bāut, bāu
abl.: bàu, bàut, bàu

KLASA IV
nom.: batt, bagy, baur
dat.: banaj, bagynaj, bauraj
acc.: bady, bagyde, baurdy
all.: bá, bjá, bijá
loc.: bā, bjā, bijā
abl.: bà, bjà, bijà

KLASA V
nom.: batt, batarrjap, barjap
dat.: bagōp, bahōp, banāgop
acc.: barrscyp, barcyp, bararcyp
all.: bágop, báhop, banágop
loc.: bagōp, bahōp, banāgop
abl.: bagòp, bahòp, banagòp

KLASA VI
nom.: batt, baatt, baje
dat.: baohi, baaohi, bahi
acc.: bayn, baayn, bajyn
all.: bahá, baahá, bahyá
loc.: bahā, baahā, bahyā
abl.: bahà, baahà, bahyà

KLASA VII
nom.: batt, baatt, batcy
dat.: bahou, baahou, batcou
acc.: bana, baana, batcana
all.: bagá, baagá, bagiá
loc.: bagā, baagā, bagiā
abl.: bagà, baagà, bagià

STATT

KLASA I
nom.: statt, stagátt, staaga
dat.: stā, stagā, staàga
acc.: stavou, stasou, stā
all.: stáha, stahára, stáh
loc.: stān, stāny, stāna
abl.: stàha, stahàra, stàh

KLASA II
nom.: statt, saastatt, sá
dat.: staou, stoú, sy
acc.: sty, styjy, stý
all.: styná, stynaá, styná
loc.: stēn, stēny, stēn
abl.: zynà, zynaà, zynà

KLASA III
nom.: statt, sastatt, statt
dat.: stau, staut, stau
acc.: stau, staut, stau
all.: stáu, stáut, stáu
loc.: stāu, stāut, stāu
abl.: stàu, stàut, stàu

KLASA IV
nom.: statt, stagy, staur
dat.: stanaj, stagynaj, stauraj
acc.: stady, stagyde, staurdy
all.: stá, sá, sijá
loc.: stā, sā, stijā
abl.: stà, sà, stijà

KLASA V
nom.: statt, stascarrjap, starjap
dat.: stagōp, stahōp, stanāgop
acc.: starrscyp, starcyp, stararcy
all.: stágop, stáhop, stanágop
loc.: stagōp, stahōp, stanāgop
abl.: stagòp, stahòp, stanagòp

KLASA VI
nom.: statt, staatt, staje
dat.: staohi, staaohi, stahi
acc.: stayn, staayn, stajyn
all.: stahá, staahá, stahyá
loc.: stahā, staahā, stahyā
abl.: stahà, staahà, stahyà

KLASA VII
nom.: statt, staatt, statcy
dat.: stahou, staahou, statcou
acc.: stana, staana, statcana
all.: stagá, staagá, stagiá
loc.: stagā, staagā, stagiā
abl.: stagà, staagà, stagià

ZY

KLASA I
nom.: zy, zyi, zyni
dat.: zou, ziou, zom
acc.: zo, zoj, zom
all.: zygá, zigá, zingá
loc.: zygā, zigā, zingā
abl.: zygà, zigà, zingà

KLASA II
nom.: zy, zyy, zui
dat.: zyd, zyryd, zuyd
acc.: zyd, zyryd, zuyd
all.: áz, ázyj, ázue
loc.: āz, āzyj, āzue
abl.: àz, àzyj, àzue

KLASA III
nom.: zy, zyy, zy
dat.: zyd, zyryd, zyd
acc.: zyd, zyryd, zyd
all.: áz, ázyj, áz
loc.: āz, āzyj, āz
abl.: àz, àzyj, àz

KLASA IV
nom.: zy, ze, zyd
dat.: zyn, zen, zyry
acc.: zy, ze, zyd
all.: zý, zé, zýry
loc.: zȳ, zē, zȳry
abl.: zỳ, zè, zỳry

KLASA V
nom.: zy, zyjap, zyjep
dat.: zyp, zejap, zejep
acc.: zȳp, zējap, zējep
all.: zypá, zepá, zepá
loc.: zypā, zepā, zepā
abl.: zypà, zepà, zepà

KLASA VI
nom.: zy, zyy, zyje
dat.: zyhi, zyyhi, zyjen
acc.: zyry, zyyry, zydina
all.: zjá, zýja, zjáh
loc.: zjā, zȳja, zjāh
abl.: zjà, zỳja, zjàh

KLASA VII
nom.: zy, zydy, zyze
dat.: zydi, zydyri, zyzi
acc.: zydyn, zydyna, zyzyn
all.: zá, zynzá, zyndjá
loc.: zā, zynzā, zyndjā
abl.: zà, zynzà, zyndjà

HUYJ

KLASA I
nom.: huyj, huyi, huyni
dat.: hou, hiou, hom
acc.: ho, hoj, hom
all.: huyjgá, huigá, huingá
loc.: huyjgā, huigā, huingā
abl.: huyjgà, huigà, huingà

KLASA II
nom.: huyj, huyyj, hui
dat.: huyd, huyryd, huyd
acc.: huyd, huyryd, huyd
all.: á, áhuyj, áhue
loc.: ā, āhuyj, āhue
abl.: à, àhuyj, àhue

KLASA III
nom.: huyj, huyyj, huy
dat.: huyd, huyryd, huyd
acc.: huyd, huyryd, huyd
all.: á, áhuyj, á
loc.: ā, āhuyj, ā
abl.: à, àhuyj, à

KLASA IV
nom.: huyj, hue, huyd
dat.: huyn, huen, huyry
acc.: huy, hue, huyd
all.: huý, hué, huýry
loc.: huȳ, huē, huȳry
abl.: huỳ, huè, huỳry

KLASA V
nom.: huyj, huyjap, huyjep
dat.: huyp, huejap, huejep
acc.: huȳp, huējap, huējep
all.: huypá, huepá, huepá
loc.: huypā, huepā, huepā
abl.: huypà, huepà, huepà

KLASA VI
nom.: huyj, huyyj, huyje
dat.: huyhi, huyyhi, huyjen
acc.: huyry, huyyry, huydina
all.: já, huýja, jáh
loc.: jā, huȳja, jāh
abl.: jà, huỳja, jàh

KLASA VII
nom.: huyj, huydy, huyze
dat.: huydi, huydyri, huyzi
acc.: huydyn, huydyna, huyzyn
all.: huá, huynzá, huyndjá
loc.: huā, huynzā, huyndjā
abl.: huà, huynzà, huyndjàKLASA I
nom.: oú, oué, ouá
dat.: ouoú, oujoú, yjá
acc.: oú, ouré, ourá
all.: uoú, ué, uá
loc.: uoúnā, uénā, uánā
abl.: uoúrà, uérà, uárà

KLASA II
nom.: oú, oúrou, oúj
dat.: ou, ouou, outa
acc.: ou, ouou, outa
all.: ónou, órou, ójou
loc.: ōnou, ōrou, ōjou
abl.: ònou, òrou, òjou

KLASA III
nom.: oú, oúsa, oú
dat.: ou, ouou, ou
acc.: ou, ouou, ou
all.: oúj, oúsaj, oúj
loc.: oūj, oūsaj, oūj
abl.: oùj, oùsaj, oùj

KLASA IV
nom.: oú, oún, ó
dat.: oús, ousá, ós
acc.: ouná, ounyná, oná
all.: oúny, oúnyn, óny
loc.: oūny, oūnyn, ōny
abl.: oùny, oùnyn, òny

KLASA V
nom.: oú, ópa, apó
dat.: oúpa, ópa, opó
acc.: oup, ooup, opou
all.: oúp, ooúp, ópou
loc.: oūp, ooūp, ōpou
abl.: oùp, ooùp, òpou

KLASA VI
nom.: oú, ouoú, goú
dat.: oúou, ouscoú, ygoú
acc.: oún, ouvoún, yvoú
all.: ourý, vourý, uourý
loc.: ourȳ, vourȳ, uourȳ
abl.: ourỳ, vourỳ, uourỳ

KLASA VII
nom.: oú, soú, scoú
dat.: oúsa, ouscoúsa, yscoú
acc.: uoúch, uoúsach, scoúsach
all.: áscou, ásouscou, áscoua
loc.: āscou, āsouscou, āscoua
abl.: àscou, àsouscou, àscoua

OUN

KLASA I
nom.: oun, ne, na
dat.: ououn, oune, ouna
acc.: nou, nye, na
all.: oún, né, ná
loc.: oūn, nē, nā
abl.: oùn, nè, nà

KLASA II
nom.: oun, norou, noj
dat.: nou, nouou, nouta
acc.: nou, nouou, nouta
all.: ónou, órou, ójou
loc.: ōnou, ōrou, ōjou
abl.: ònou, òrou, òjou

KLASA III
nom.: oun, nousa, nou
dat.: nou, nouou, nou
acc.: nou, nouou, nou
all.: noú, noúsa, noú
loc.: noū, noūsa, noū
abl.: noù, noùsa, noù

KLASA IV
nom.: oun, oun, on
dat.: ouz, ouza, oz
acc.: ouns, ouzy, ozy
all.: oúns, oúzy, ózy
loc.: oūns, oūzy, ōzy
abl.: oùns, oùzy, òzy

KLASA V
nom.: oun, onpa, anpo
dat.: ounpa, onpa, onpo
acc.: onp, onpy, onpou
all.: ónp, ónpy, ónpou
loc.: ōnp, ōnpy, ōnpou
abl.: ònp, ònpy, ònpou

KLASA VI
nom.: oun, ounou, cou
dat.: ounou, ounscou, ycou
acc.: oun, ouvoun, yvoun
all.: oudý, voudý, uoudý
loc.: oudȳ, voudȳ, uoudȳ
abl.: oudỳ, voudỳ, uoudỳ

KLASA VII
nom.: oun, soun, scoun
dat.: ounsa, ounscousa, ynscou
acc.: nouch, nousach, nouscach
all.: áscoun, ásounscou, áscouan
loc.: āscoun, āsounscou, āscouan
abl.: àscoun, àsounscou, àscouan

RC

KLASA I
nom.: rc, rcyrra, rcon
dat.: rcisc, rcyisc, rconta
acc.: rcyn, rcyyn, rcon
all.: rcárra, rcaárra, rcárrtz
loc.: rcārra, rcaārra, rcārrtz
abl.: rcàrra, rcaàrra, rcàrrtz

KLASA II
nom.: rc, rco, rcō
dat.: rcō, rcōjo, rcoō
acc.: rcō, rcōjo, rcoō
all.: rcáu, rcá, rcaó
loc.: rcāu, rcā, rcaō
abl.: rcàu, rcà, rcaò

KLASA III
nom.: rc, rcaa, rc
dat.: rcē, rcacy, rcē
acc.: rcag, rcaga, rcae
all.: tcárca, tcánrca, tcágra
loc.: tcārca, tcānrca, tcāgra
abl.: tcàrca, tcànrca, tcàgra

KLASA IV
nom.: rc, rcee, rcac
dat.: uro, ure, urac
acc.: rcea, rceejy, rceca
all.: urájen, uráhan, urá
loc.: urājen, urāhan, urā
abl.: uràjen, uràhan, urà

KLASA V
nom.: rc, rcyattp, rcyttp
dat.: urapou, ouurypou, urapoun
acc.: rcepe, rcepesy, rcepas
all.: rcápà, rcérepà, rcéspà
loc.: rcāpà, rcērepà, rcēspà
abl.: rcapà, rcerepà, rcespà

KLASA VI
nom.: rc, rcá, arcá
dat.: rcoú, rcém, rcé
acc.: yrccou, rcyscyrccou, myrccou
all.: rcánymà, rcenáamà, rcoúmà
loc.: rcānymà, rcenāamà, rcoūmà
abl.: rcanymà, rcenaamà, rcoumà

KLASA VII
nom.: rc, rcehá, rcachá
dat.: rcaná, hercá, rcáchacha
acc.: rcascen, yrcscen, rcouchou
all.: rcárỳrcá, rcáhàrcá, charcá
loc.: rcārỳrcá, rcāhàrcá, chārcá
abl.: rcàrỳrcá, rcàhàrcá, chàrcá

Z takim arsenałem jesteśmy w stanie skonstruować wypowiedzi składające się z samych zaimków. Nie będą one może bardzo konkretne, ale niektóre z nich mogą funkcjonować jako pospolite powiedzonka, np.:

Oué ouou? Oúrou uérà? - Którzy (drapieżnicy) które (ofiary)? Które (ofiary) od których (drapieżników)? - wyrażenie zachęcające do zdania relacji z polowania
Zy ho, huyj zo. - Ten tamtego (drapieżnika), tamten tego (drapieżnika). - zwyczajowe określenie na konflikt, bijatykę
Statt rconta, rcyttp stā! - Ty żadnym (drapieżnikom), żadne (siły osobowe) tobie (drapieżnikowi)! - zwyczajowe wyjaśnienie dlaczego komuś źle się powodzi
Batt stā, statt bā. - Ja tobie (drapieżnikowi), ty mnie (drapieżnikowi) - wyznanie miłości
Batt stavou, statt bavou. - Ja ciebie (drapieżnika), ty mnie (drapieżnika) - prawdopodobnie zachęta do płcenia
Staur! Starjap! - Wy wszystkie (siły nieosobowe)! Wy wszystkie (siły osobowe)! - coś w rodzaju zaklęcia na Niebo i wszystkie jego zastępy
  •  

Mislaus Lasota

#4
II TYP KONIUGACYJNY
typ -XYN


bau (akcja)
dcott (jakość)
mirr (opinia)

bauaur - gryźć
babauaur - podgryzać
baureur - być gryzionym
babaureur - być podgryzanym

dcottaur - utwardzić
dcodcottaur - utwardzać
dcottreur - być twardym
dcodcottrer - być utwardzanym

mirraur - oceniać coś jako miękkie
mimirraur - być przekonanym że coś jest miękkie
mirrreur - być ocenianym jako miękki
mimirrreur - być uważanym za miękkiego

IND ACT
prs.con.sng.: -XȲN, -XYNá, -XȲNytt
prs.con.pl.: -XYYN, -XYNáa, -XYNyo
prs.con.gn.: -XYNy, -XYNȳa, -XYcaNy
prs.frq.sng.: -XYXYN, -XYXNá, -XYXNytt
prs.frq.pl.: -XYXYYN, -XYXNáa, -XYXNyo
prs.frq.gn.: -XYXYNy, -XYXNȳa, -XYXycaNy
pst.impf.sng.: -XYXaNyn, -XYXNo, -XYXNynt
pst.impf.pl.: -XYXaYN, -XYXNaau, -XYXNyyn
pst.impf.gn.: -XYXaNynt, -XYXNau, -XYXycaNyn
pst.pf.sng.: -XỲNy, -XYNàu, -XYNỳn
pst.pf.pl.: -XỲYN, -XYNàau, -XYNỳyn
pst.pf.gn.: -XYNỳnt, -XYNỳau, -XYcaNỳn
ft.impf.sng.: -XYXaNyj, -XYXNa, -XYXNyh
ft.impf.pl.: -XYXaNa, -XYXNaan, -XYXNyyj
ft.impf.gn.: -XYXaNyh, -XYXNan, -XYXycaNyj
ft.pf.sng.: -XÝNa, -XYNán, -XYNýj
ft.pf.pl.: -XÝYN, -XYNáan, -XYNýyj
ft.pf.gn.: -XYNýh, -XYNýan, -XYcaNýj

IND PASS
prs.con.sng.: -XȲ, -XYNyrc, -XȲNratt
prs.con.pl.: -XYNa, -XYNyyrc, -XYNrao
prs.con.gn.: -XYNry, -XYNyra, -XYcaNyrr
prs.frq.sng.: -XYXY, -XYXNyrc, -XYXNarr
prs.frq.pl.: -XYXaNa, -XYXNyyrc, -XYXNyro
prs.frq.gn.: -XYXaNry, -XYXNyra, -XYXycaNyrr
pst.impf.sng.: -XYXaNre, -XYXNerc, -XYXNere
pst.impf.pl.: -XYXaaNre, -XYXNeerc, -XYXNeri
pst.impf.gn.: -XYXaNrej, -XYXNyre, -XYXycaNyrryc
pst.pf.sng.: -XỲNre, -XỲNerc, -XỲNree
pst.pf.pl.: -XỲYNre, -XỲYNerc, -XỲYNrej
pst.pf.gn.: -XỲNrye, -XỲNyre, -XỲcaNyre
ft.impf.sng.: -XYXaNera, -XYXNirc, -XYXNeri
ft.impf.pl: -XYXaNaer, -XYXNiri, -XYXNiria
ft.impf.gn.: -XYXaNrīi, -XYXNery, -XYXycaNyria
ft.pf.sng.: -XÝNerr, -XÝNīrc, -XÝNrej
ft.pf.pl.: -XÝYNerr, -XÝYNirc, -XÝYNrī
ft.pf.gn.: -XÝNerī, -XÝNery, -XYcaNyrī

SBI
act.con.sng.: -XYNuré, -XYNáure, -XYNyuré
act.con.pl.: -XYNurée, -XYNaurée, -XYNyurée
act.con.gn.: -XYNyyuré, -XYNayuré, -XYNynuré
act.frq.sng.: -XYXaNuré, -XYXNáure, -XYXNýure
act.frq.pl.: -XYXaNurée, -XYXNaurée, -XYXNyurée
act.frq.gn.: -XYXNyýure, -XYXNaýure, -XYXNýnure
pass.con.sng.: -XYNré, -XYNáre, -XYNyré
pass.con.pl.: -XYNrée, -XYNarée, -XYNyrée
pass.con.gn.: -XYNyyré, -XYNayré, -XYNynré
pass.frq.sng.: -XYXaNré, -XYXNáre, -XYXNýre
pass.frq.pl.: -XYXaNrée, -XYXNarée, -XYXNyrée
pass.frq.gn.: -XYXNyýre, -XYXNaýre, -XYXNýnre

IMP
act.sng./pl.: -XÝYNlcà, -XÝNlcà, -XÝNylcà
act.gn.: -XÝg, -XÝYg, -XÝYh
pass.sng./pl.: -XÝYNrà, -XÝNrà, -XÝNyrà
pass.gn.: -XÝrc, -XÝYrc, -XÝYrcì

PRT
act.con.: -yXȲN
act.frq.: -XyXȲN
pass.con.: -ryXȲN
pass.frq.: -ryXyXȲN

INF
act.con.: -XYNaur
act.frq.: -XYXYNaur
pass.con.: -XYNreur
pass.frq.: -XYXYNreur

III TYP KONIUGACYJNY
typ -DNY


rje (akcja)
tva (jakość)
ulcou (opinia)

rjejaur - trzeć
dyrjejaur - wycierać
rjereur - być tartym
dyrjereur - bywać wycieranym

tvajaur - suszyć
thytvajaur - przesuszać
tvareur - być suszonym
thytvareur - być wyschłym

ulcoujaur - polubić
byulcoujaur - mocno lubić
ulcoureur - spodobać się
byulcoureur - być lubianym

IND ACT
prs.con.sng.: -DNYm, -DNYjá, -DNYrytt
prs.con.pl.: -DNYY, -DNYjáa, -DNYjo
prs.con.gn.: -DNYmy, -DNYmȳa, -DNYcaj
prs.frq.sng.: -PyDNY, -PyDNYjá, -PyDNYrytt
prs.frq.pl.: -PyDNYY, -PyDNYjáa, -PyDNYjo
prs.frq.gn.: -PyDNYmy, -PyDNYmȳa, -PyDNYcay
pst.impf.sng.: -PyDaNYn, -PyDNYro, -PyDNYnt
pst.impf.pl.: -PyDaNY, -PyDNYjaau, -PyDNYyn
pst.impf.gn.: -PyDaNYnt, -PyDNYu, -PyDNYcan
pst.pf.sng.: -DNỲmy, -DNỲu, -DNỲn
pst.pf.pl.: -DNỲY, -DNYjàau, -DNỲmyn
pst.pf.gn.: -DNỲnt, -DNỲjau, -DNYcàn
ft.impf.sng.: -PyDaNYj, -PyDNYra, -PyDNYh
ft.impf.pl.: -PyDaNYra, -PyDNYjaan, -PyDNYyj
ft.impf.gn.: -PyDaNYh, -PyDNYjan, -PyDNYcaj
ft.pf.sng.: -DNÝja, -DNYján, -DNÝj
ft.pf.pl.: -DNÝY, -DNYjáan, -DNÝyj
ft.pf.gn.: -DNÝh, -DNÝjan, -DNYcáj

IND PASS
prs.con.sng.: -DNȲ, -DNYrc, -DNȲratt
prs.con.pl.: -DNYja, -DNYyrc, -DNYrao
prs.con.gn.: -DNYry, -DNYra, -DNYcarr
prs.frq.sng.: -PyDNY, -PyDNYrc, -PyDNYjarr
prs.frq.pl.: -PyDaNYja, -PyDNYyrc, -PyDNYro
prs.frq.gn.: -PyDaNYry, -PyDNYra, -PyDNYcarr
pst.impf.sng.: -PyDaNYre, -PyDNYerc, -PyDNYjre
pst.impf.pl.: -PyDaaNYrr, -PyDNYjerc, -PyDNYerr
pst.impf.gn.: -PyDaNYri, -PyDNYre, -PyDyNYgrracy
pst.pf.sng.: -DNỲre, -DNỲjerc, -DNỲree
pst.pf.pl.: -DNỲYre, -DNỲYjerc, -DNỲYri
pst.pf.gn.: -DNỲrye, -DNỲre, -DNỲcare
ft.impf.sng.: -PyDaNYra, -PyDNYrci, -PyDNYri
ft.impf.pl: -PyDaNYjaer, -PyDNYjri, -PyDNYjria
ft.impf.gn.: -PyDaNȲri, -PyDNYre, -PyDNYcari
ft.pf.sng.: -DNÝjerr, -DNÝrcī, -DNÝrej
ft.pf.pl.: -DNÝYjerr, -DNÝYrci, -DNÝYrī
ft.pf.gn.: -DNÝjerī, -DNÝjery, -DNYcarī

SBI
act.con.sng.: -DNYvré, -DNYjáure, -DNYuré
act.con.pl.: -DNYvrée, -DNYjáurée, -DNYurée
act.con.gn.: -DNYyuré, -DNYjayuré, -DNYnuré
act.frq.sng.: -PyDaNYvré, -PyDNYjáure, -PyDNÝure
act.frq.pl.: -PyDaNYvrée, -PyDNYjaurée, -PyDNYurée
act.frq.gn.: -PyDNYýure, -PyDNYjaýure, -PyDNÝnure
pass.con.sng.: -DNYré, -DNYjáre, -DNYmré
pass.con.pl.: -DNYrée, -DNYjarée, -DNYmrée
pass.con.gn.: -DNYyré, -DNYjayré, -DNYnré
pass.frq.sng.: -PyDaNYjérr, -PyDNYjáre, -PyDNÝre
pass.frq.pl.: -PyDaNYrée, -PyDNYjarée, -PyDNYrée
pass.frq.gn.: -PyDNYýre, -PyDNYjaýre, -PyDNÝnre

IMP
act.sng./pl.: -DNÝYlcà, -DNÝlcà, -DNÝrylcà
act.gn.: -DNÝg, -DNÝYg, -DNÝYh
pass.sng./pl.: -DNÝYrà, -DNÝrà, -DNÝryrà
pass.gn.: -DNÝrc, -DNÝYrc, -DNÝYrcì

PRT
act.con.: -yDNYm
act.frq.: -PyDNYm
pass.con.: -ryDNYm
pass.frq.: -ryPyDNYm

INF
act.con.: -DNYjaur
act.frq.: -PyDNYjaur
pass.con.: -DNYreur
pass.frq.: -PyDNYreur


Przykłady:

Rcouv zy dcodcttarr, mimirr y chachamp zyry! - To nie jest twarde, według mnie to jest miękkie i smaczne!
Lcámlcà zydyn rythytvam ouva jéngrà. - Jedz to suche, albo głoduj.
Na dyrjecay zyni byulcoucay. - Ci którzy się wycierają, ci bardzo siebie lubią. (Kto się czubi ten się lubi).
Bauaurée y jengarée! - Obyście gryźli, a pozostawali głodni! (rodzaj przekleństwa, złotzeczenia)

PRZEDROSTKI CZASOWNIKÓW

Bardzo produktywna metoda słowotwórcza modyfikująca, uściślająca bądź przenosząca znaczenie czasowników. Każdy przedrostek ma dwa warianty uzależniony od tego czy następuje po nim samo- czy spółgłoska. Są dołączane tak samo do czasowników o rdzeniach jedno- i wielowyrazowych.

Jeśli przedrostek zawiera w sobie ton, należy sprawdzić czy odmiana czasownika dalej nie wykroczyłaby poza trzy poziomy tonalne, a jeśli tak to należy wybrać wariant przedrostka przed spółgłoską, dołożyć wrostek ,,-gy-" z tonem przeciwnym do tonu przedrostka, a dopiero po wrostku postawić czasownik, tzn. jeśli na przykład przedrostek zawiera ton opadający, to czy czasownik w trakie artykulacji nie zeszedłby jeszcze niżej. Ponieważ poziomy tonalne są tylko trzy, to w takim wypadku między przedrostkiem a czasownikiem pojawia się wrostek ,,-gý-", z tonem wznoszącym, dzięki czemu rdzeń czasownika startuje od zera. Podobna reguła będzie stosowana w każdym wypadku stosowania przedrostków czy złożeń.

Nie można używać po kilka przedrostków na jeden wyraz - gdyby jednak aż się prosiło o to aby do jednego rdzenia dołączyć dwa przedrostki, to można to rozwiązać na dwa sposoby:
1. Przysłówek ,,há" (na nasze: partykuła potwierdzająca, oznaczająca tyle co ,,tak", ,,owszem") + czasownik z pierwszym przedrostkiem + przysłówek ,,hà" (wariant charakterystyczny dla tej formacji) + ten sam czasownik z drugim przysłówkiem. W przypadku zdań przeczących używa się analogicznie przysłówka ,,rcouv" (partykuła przecząca, ,,nie") z podobnym rozłożeniem tonów, w przypadku pytających pierwszy czasownik przechodzi w czas łączny (o ile już w nim nie był), a przysłówek ,,há/hà" traci ton w obu wystąpieniach.
2. Przysłówek utworzony z pierwszego przedrostka w wariancie przed spółgłoską oraz końcówki ,,-tz" + czasownik z drugim przedrostkiem.
Pierwszy sposób może wydawać się bardziej prymitywny, ale w guście Drapieżników jest bardziej formalny, techniczny, podczas gdy ten drugi posiada wydźwięk potoczny lub poetycki. Nadużywanie pierwszej formy w mowie potocznej może sprawiać wrażenie że ktoś kogoś traktuje jak idiotę i tłumaczy mu coś jak krowie na rowie.

Jako że jak na razie jest 9 czasowników, podaję 9 przykładowych przedrostków. Podaję w układzie: wariant przed spółgłoską / wariant przed samogłoską.
sce- / sc- (wyraża produktywność, efektywność, owocność)
cc- / ccytt- (sugeruje niekorzystny skutek)
lá- / láj- (sugeruje korzystny skutek)
rcoun- / rcoun- (wyraża przeciwieństwo)
vita- / vit- (wyraża powierzchowność, napoczęcie)
huo- / huoun- (poddaje w wątpliwość)
tzy- / tz- (wyraża powtórzenie)
vá- / váj- (wyraża ciągłość)
qa- / qad- (oznacza odwrócenie tego co już zaszło)

Żeby lepiej zilustrować znaczenia, parę przykładów:

scerjejaur - krzesać ogień, tworzyć coś dynamicznie, potocznie robić dzieci
scebauaur - przegryźć, potocznie zjeść
ccdcottreur - mieć twarde serce, być okrutnym, nieczułym
cculcoujaur - zadurzyć się
lájenjengreur - pościć (dobrowolnie)
lárjejaur - gładzić, głaskać
rcounchampaur - poczuć obrzydzenie
rcounulcoureur - zrobić złe wrażenie
vitalcamaur - nadjeść, ujeść nieco
vitabauaur - nadgryźć
huojengaur - przegłodzić (ironicznie, nie dać przysmaku osobie łakomej)
huodcottreur - robić z siebie twardziela
tzybauaur - ugryźć coś już raz ugryzionego
tzyulcoujaur - pogodzić się z kimś
váchachampaur - utwierdzać się w smakowym upodobaniu, zaliczać coś do swoich ulubionych potraw
vábyulcoujaur - podziwiać, uwielbiać, kochać
qalcamaur - zwracać, wymiotować
qatvajaur - przywracać czemuś wilgoć

I kilka wyrażeń złożonych:

há cclcamaur hà vitalcamaur / cctz vitalcamaur - ledwo spróbować jedzenia, nie najeść się
há lámirraur hà rcounmirraur / látz rcounmirraur - przekonać się że coś nie jest miękkie, tj. zgniłe
há scedyrjejaur hà ládyrjejaur / scetz ládyrjejaur - być płodnym
  •  

Mislaus Lasota

IV TYP KONIUGACYJNY
typ -NDY


vtza (akcja)
smy (jakość)
chrou (opinia)

vtzajaur - wkładać
vyzajaur - wkładać i wyciągać; penetrować (w szerokim znaczeniu)
vtzareur - mieć coś wkładane
vyzareur - mieć coś wkładane i wyciągane; być penetrowanym

smyjaur - zmiękczyć
symnyjaur - zmiękczać
smyreur - być miękkim
symnyreur - być zmiękczanym

chroujaur - oceniać coś jako twarde
chydoujaur - być przekonanym że coś jest twarde
chroureur - być ocenianym jako twardy
chydoureur - być uważanym za twardego

IND ACT
prs.con.sng.: -NDYm, - NDYjá, -NDYrytt
prs.con.pl.: -NDYY, -NDYjáa, -NDYjo
prs.con.gn.: -NDYmy, -NDYmȳa, -NDYcaj
prs.frq.sng.: -NyPY, -NyPYjá, -NyPYrytt
prs.frq.pl.: -NyPYY, -NyPYjáa, -NyPYjo
prs.frq.gn.: -NyPYmy, -NyPYmȳa, -NyPYcay
pst.impf.sng.: -NyPaDYn, -NyPYro, -NyPYnt
pst.impf.pl.: -PyDaNY, -PyDNYjaau, -PyDNYyn
pst.impf.gn.: -PyDaNYnt, -PyDNYu, -PyDNYcan
pst.pf.sng.: -NDỲmy, -NDỲu, -NDỲn
pst.pf.pl.: -NDỲY, -NDYjàau, -NDỲmyn
pst.pf.gn.: -NDỲnt, -NDỲjau, -NDYcàn
ft.impf.sng.: -NyPaDYj, -NyPYra, -NyPYh
ft.impf.pl.: -NyPaDYra, -NyPYjaan, -NyPYyj
ft.impf.gn.: -NyPaDYh, -NyPYjan, -NyPYcaj
ft.pf.sng.: -NDÝja, -NDYján, -NDÝj
ft.pf.pl.: -NDÝY, -NDYjáan, -NDÝyj
ft.pf.gn.: -NDÝh, -NDÝjan, -NDYcáj

IND PASS
prs.con.sng.: -NDȲ, -NDYrc, -NDȲratt
prs.con.pl.: -NDYja, -NDYyrc, -NDYrao
prs.con.gn.: -NDYry, -NDYra, -NDYcarr
prs.frq.sng.: -NyPY, -NyPYrc, -NyPYjarr
prs.frq.pl.: -NyPaDYja, -NyPYyrc, -NyPYro
prs.frq.gn.: -NyPaDYry, -NyPYra, -NyPYcarr
pst.impf.sng.: -NyPaDYre, -NyPYerc, -NyPYjre
pst.impf.pl.: -NyPaaDYrr, -NyPYjerc, -NyPYerr
pst.impf.gn.: -NyPaDYri, -NyPYre, -NyPyDYgrracy
pst.pf.sng.: -NDỲre, -NDỲjerc, -NDỲree
pst.pf.pl.: -NDỲYre, -NDỲYjerc, -NDỲYri
pst.pf.gn.: -NDỲrye, -NDỲre, -NDỲcare
ft.impf.sng.: -NyPaDYra, -NyPYrci, -NyPYri
ft.impf.pl: -NyPaDYjaer, -NyPYjri, -NyPYjria
ft.impf.gn.: -NyPaDȲri, -NyPYre, -NyPYcari
ft.pf.sng.: -NDÝjerr, -NDÝrcī, -NDÝrej
ft.pf.pl.: -NDÝYjerr, -NDÝYrci, -NDÝYrī
ft.pf.gn.: -NDÝjerī, -NDÝjery, -NDYcarī

SBI
act.con.sng.: -NDYvré, -NDYjáure, -NDYuré
act.con.pl.: -NDYvrée, -NDYjáuree, -NDYurée
act.con.gn.: -NDYyuré, -NDYjayuré, -NDYnuré
act.frq.sng.: -NyPaDYvré, -NyPYjáure, -NyPÝure
act.frq.pl.: -NyPaDYvrée, -NyPYjaurée, -NyPYurée
act.frq.gn.: -NyPYýure, -NyPYjaýure, -NyPÝnure
pass.con.sng.: -NDYré, -NDYjáre, -NDYmré
pass.con.pl.: -NDYrée, -NDYjarée, -NDYmrée
pass.con.gn.: -NDYyré, -NDYjayré, -NDYnré
pass.frq.sng.: -NyPaDYjérr, -NyPYjáre, -NyPÝre
pass.frq.pl.: -NyPaDYrée, -NyPYjarée, -NyPYrée
pass.frq.gn.: -NyPYýre, -NyPYjaýre, -NyPÝnre

IMP
act.sng./pl.: -NDÝYlcà, -NDÝlcà, -NDÝrylcà
act.gn.: -NDÝg, -NDÝYg, -NDÝYh
pass.sng./pl.: -NDÝYrà, -NDÝrà, -NDÝryrà
pass.gn.: -NDÝrc, -NDÝYrc, -NDÝYrcì

PRT
act.con.: -yNDYm
act.frq.: -NyPYm
pass.con.: -ryNDYm
pass.frq.: -ryNyPYm

INF
act.con.: -NDYjaur
act.frq.: -NyPYjaur
pass.con.: -NDYreur
pass.frq.: -NyPYreur

V TYP KONIUGACYJNY
typ -DY


mpou (akcja)
da (jakość)
so (opinia)

mpoujaur - bić, dokuczać
mympoujaur - prześladować
mpoureur - być bitym, doznawać dokuczania
mympoureur - cierpieć prześladowanie; bać się kogoś

dajaur - zawierać coś w sobie, mieć coś w sobie
dhydajaur - zawierać coś w sobie na stałe; być przez coś pobłogosławionym lub obciążonym, przeklętym
dareur - być gdzieś obecnym
dhydareur - przebywać gdzieś (przez dłuższy czas)

sojaur - wiedzieć coś
stysojaur - znać się na czymś
soreur - być komuś wiadomym
stysoreur - być poznanym

IND ACT
prs.con.sng.: -DȲu, - DYué, -DYrytt
prs.con.pl.: -DYY, -DYuée, -DYujo
prs.con.gn.: -DYmy, -DYmȳa, -DYcaj
prs.frq.sng.: -PyDY, -PyDYué, -PyDYrytt
prs.frq.pl.: -PyDYY, -PyDYuée, -PyDYujo
prs.frq.gn.: -PyDYmy, -PyDYmȳa, -PyDYcay
pst.impf.sng.: -PyDaYn, -PyDYro, -PyDYnt
pst.impf.pl.: -PyDaYu, -PyDYuee, -PyDYyn
pst.impf.gn.: -PyDaYnt, -PyDYu, -PyDYcan
pst.pf.sng.: -DỲmy, -DỲu, -DỲn
pst.pf.pl.: -DỲYu, -DYuée, -DỲmyn
pst.pf.gn.: -DỲnt, -DỲué, -DYcàn
ft.impf.sng.: -PyDaYu, -PyDYra, -PyDYh
ft.impf.pl.: -PyDaYra, -PyDYueen, -PyDYui
ft.impf.gn.: -PyDaYh, -PyDYuen, -PyDYcaj
ft.pf.sng.: -DÝue, -DYuén, -DÝu
ft.pf.pl.: -DÝYu, -DYuéen, -DÝui
ft.pf.gn.: -DÝh, -DÝuen, -DYcáj

IND PASS
prs.con.sng.: -DȲ, -DYrc, -DȲratt
prs.con.pl.: -DYue, -DYyrc, -DYrao
prs.con.gn.: -DYry, -DYra, -DYcarr
prs.frq.sng.: -PyDY, -PyDYrc, -PyDYuerr
prs.frq.pl.: -PyDaYue, -PyDYyrc, -PyDYro
prs.frq.gn.: -PyDaYry, -PyDYra, -PyDYcarr
pst.impf.sng.: -PyDaYre, -PyDYerc, -PyDYjre
pst.impf.pl.: -PyDaahYrr, -PyDYjerc, -PyDYerr
pst.impf.gn.: -PyDaYri, -PyDYre, -PyDYgrracy
pst.pf.sng.: -DỲre, -DỲjerc, -DỲree
pst.pf.pl.: -DỲYre, -DỲYjerc, -DỲYri
pst.pf.gn.: -DỲrye, -DỲre, -DỲcare
ft.impf.sng.: -PyDaYra, -PyDYrci, -PyDYri
ft.impf.pl: -PyDaYjaer, -PyDYjri, -PyDYjria
ft.impf.gn.: -PyDaȲri, -PyDYre, -PyDYcari
ft.pf.sng.: -DÝjerr, -DÝrcī, -DÝrej
ft.pf.pl.: -DÝYjerr, -DÝYrci, -DÝYrī
ft.pf.gn.: -DÝjerī, -DÝjery, -DYcarī

SBI
act.con.sng.: -DYvré, -DYuéure, -DYuré
act.con.pl.: -DYvrée, -DYuéuree, -DYurée
act.con.gn.: -DYyuré, -DYueyuré, -DYnuré
act.frq.sng.: -PyDaYvré, -PyDYuéure, -PyDÝure
act.frq.pl.: -PyDaYvrée, -PyDYjaurée, -PyDYurée
act.frq.gn.: -PyDÝure, -PyDYueýure, -PyDÝnure
pass.con.sng.: -DYré, -DYuére, -DYmré
pass.con.pl.: -DYrée, -DYuerée, -DYmrée
pass.con.gn.: -DYyré, -DYueyré, -DYnré
pass.frq.sng.: -PyDaYjérr, -PyDYuére, -PyDÝre
pass.frq.pl.: -PyDaYrée, -PyDYuerée, -PyDYrée
pass.frq.gn.: -PyDÝre, -PyDYueýre, -PyDÝnre

IMP
act.sng./pl.: -DÝYlcà, -DÝlcà, -DÝrylcà
act.gn.: -DÝg, -DÝYg, -DÝYh
pass.sng./pl.: -DÝYrà, -DÝrà, -DÝryrà
pass.gn.: -DÝrc, -DÝYrc, -DÝYrcì

PRT
act.con.: -yDYm
act.frq.: -yPYm
pass.con.: -ryDYm
pass.frq.: -ryPYm

INF
act.con.: -DYjaur
act.frq.: -PyDYjaur
pass.con.: -DYreur
pass.frq.: -PyDYreur

VI TYP KONIUGACYJNY
typ -NY


va (akcja)
huo (jakość)
ui (opinia)

vajaur - iść
vyajaur - chadzać
vareur - być przemierzanym pieszo
vyareur - być uczęszczanym pieszo

huojaur - być oddalonym
huyojaur - pozostawać w oddaleniu
huoreur - być opuszczonym
huyoreur - pozostawać opuszczonym

uijaur - mącić
uyijaur - zamącać
uireur - być mąconym, zakłócanym
uyireur - być mętnym, niewyraźnym, niezrozumiałym


IND ACT
prs.con.sng.: -NȲu, -NYué, -NYrytt
prs.con.pl.: -NYY, -NYuée, -NYujo
prs.con.gn.: -NYmy, -NYmȳa, -NYcaj
prs.frq.sng.: -NyY, -NyYué, -NyYrytt
prs.frq.pl.: -NyYY, -NyYuée, -NyYujo
prs.frq.gn.: -NyYmy, -NyYmȳa, -NyYcay
pst.impf.sng.: -NaYn, -NyYro, -NyYnt
pst.impf.pl.: -NaYu, -NyYuee, -NyYyn
pst.impf.gn.: -NaYnt, -NyYu, -NyYcan
pst.pf.sng.: -NỲmy, -NỲu, -NỲn
pst.pf.pl.: -NỲYu, -NYuée, -NỲmyn
pst.pf.gn.: -NỲnt, -NỲué, -NYcàn
ft.impf.sng.: -NyaYu, -NyYra, -NyYh
ft.impf.pl.: -NaYra, -NyYueen, -NyYui
ft.impf.gn.: -NaYh, -NyYuen, -NyYcaj
ft.pf.sng.: -NÝue, -NYuén, -NÝu
ft.pf.pl.: -NÝYu, -NYuéen, -NÝui
ft.pf.gn.: -NÝh, -NÝuen, -NYcáj

IND PASS
prs.con.sng.: -NȲ, -NYrc, -NȲratt
prs.con.pl.: -NYue, -NYyrc, -NYrao
prs.con.gn.: -NYry, -NYra, -NYcarr
prs.frq.sng.: -NyY, -NyYrc, -NyYuerr
prs.frq.pl.: -NaYue, -NyYyrc, -NyYro
prs.frq.gn.: -NaYry, -NyYra, -NyYcarr
pst.impf.sng.: -NaYre, -NyYerc, -NyYjre
pst.impf.pl.: -NaahYrr, -NyYjerc, -NyYerr
pst.impf.gn.: -NaYri, -NyYre, -NyYgrracy
pst.pf.sng.: -NỲre, -NỲjerc, -NỲree
pst.pf.pl.: -NỲYre, -NỲYjerc, -NỲYri
pst.pf.gn.: -NỲrye, -NỲre, -NỲcare
ft.impf.sng.: -NaYra, -NyYrci, -NyYri
ft.impf.pl: -NaYjaer, -NyYjri, -NyYjria
ft.impf.gn.: -NaȲri, -NyYre, -NyYcari
ft.pf.sng.: -NÝjerr, -NÝrcī, -NÝrej
ft.pf.pl.: -NÝYjerr, -NÝYrci, -NÝYrī
ft.pf.gn.: -NÝjerī, -NÝjery, -NYcarī

SBI
act.con.sng.: -NYvré, -NYuéure, -NYuré
act.con.pl.: -NYvrée, -NYuéuree, -NYurée
act.con.gn.: -NYyuré, -NYueyuré, -NYnuré
act.frq.sng.: -NaYvré, -NyYuéure, -NyÝure
act.frq.pl.: -NaYvrée, -NyYjaurée, -NyYurée
act.frq.gn.: -NyÝure, -NyYueýure, -NyÝnure
pass.con.sng.: -NYré, -NYuére, -NYmré
pass.con.pl.: -NYrée, -NYuerée, -NYmrée
pass.con.gn.: -NYyré, -NYueyré, -NYnré
pass.frq.sng.: -NaYjérr, -NyYuére, -NyÝre
pass.frq.pl.: -NaYrée, -NyYuerée, -NyYrée
pass.frq.gn.: -NyÝre, -NyYueýre, -NyÝnre

IMP
act.sng./pl.: -NÝYlcà, -NÝlcà, -NÝrylcà
act.gn.: -NÝg, -NÝYg, -NÝYh
pass.sng./pl.: -NÝYrà, -NÝrà, -NÝryrà
pass.gn.: -NÝrc, -NÝYrc, -NÝYrcì

PRT
act.con.: -yNYm
act.frq.: -yNaYm
pass.con.: -ryNYm
pass.frq.: -ryNaYm

INF
act.con.: -NYjaur
act.frq.: -NyYjaur
pass.con.: -NYreur
pass.frq.: -NyYreur

VII TYP KONIUGACYJNY
typ -YX


op (akcja)
ych (jakość)
ausc (opinia)

opaur - dziękować
opoaur - być wdzięcznym
opreur - odbierać podziękowanie
oporeur - być zasłużonym

ychaur - osłabiać
ychyaur - ograniczać, utrzymywać słabym
ychreur - słabnąć
ychyreur - być ograniczonym, słabym

auscaur - prawdopodobnie wiedzieć
auscauaur - rzekomo znać
auscreur - być prawdopodobnie wiadomym
auscaureur - być rzekomo znanym


IND ACT
prs.con.sng.: -ȲX, -YXá, -ȲXytt
prs.con.pl.: -YXY, -YXáa, -YXyo
prs.con.gn.: -YXy, -YXȳa, -YXy
prs.frq.sng.: -YXYX, -YXYXá, -YXYXytt
prs.frq.pl.: -YXYYX, -YXYXáa, -YXYXyo
prs.frq.gn.: -YXYXy, -YXYXȳa, -YXyXy
pst.impf.sng.: -YXaXyn, -YXXo, -YXXynt
pst.impf.pl.: -aYX, -YXXaau, -YXXyyn
pst.impf.gn.: -YXaXynt, -YXXau, -YXyXyn
pst.pf.sng.: -ỲXy, -YXàu, -YXỳn
pst.pf.pl.: -ỲXY, -YXàau, -YXỳyn
pst.pf.gn.: -YXỳnt, -YXỳau, -YyXỳn
ft.impf.sng.: -YXaXyj, -YXXa, -YXXyh
ft.impf.pl.: -aYXa, -YXXaan, -YXXyyj
ft.impf.gn.: -YXaXyh, -YXXan, -YXyXyj
ft.pf.sng.: -ÝXa, -YXán, -YXýj
ft.pf.pl.: -ÝXY, -YXáan, -YXýyj
ft.pf.gn.: -YXýh, -YXýan, -YyXýj

IND PASS
prs.con.sng.: -sȲX, -sYXá, -sȲXytt
prs.con.pl.: -sYXY, -sYXáa, -sYXyo
prs.con.gn.: -sYXy, -sYXȳa, -sYXy
prs.frq.sng.: -sYXX, -sYXXá, -sYXXytt
prs.frq.pl.: -YXYsYX, -sYXXáa, -sYXXyo
prs.frq.gn.: -sYXXy, -sYXXȳa, -sYXXy
pst.impf.sng.: -sYXayn, -sYXXo, -sYXXynt
pst.impf.pl.: -asYX, -sYXXaau, -sYXXyyn
pst.impf.gn.: -sYXaynt, -sYXXau, -sYXXyn
pst.pf.sng.: -hỲXy, -sYXàu, -sYXỳn
pst.pf.pl.: -hỲXY, -sYXàau, -sYXỳyn
pst.pf.gn.: -sYXỳnt, -sYXỳau, -sYyXỳn
ft.impf.sng.: -sYXayj, -sYXXa, -sYXXyh
ft.impf.pl.: -asYXa, -sYXXaan, -sYXXyyj
ft.impf.gn.: -sYXayh, -sYXXan, -sYXyXyj
ft.pf.sng.: -uÝXa, -sYXán, -sYXýj
ft.pf.pl.: -uÝXY, -sYXáan, -sYXýyj
ft.pf.gn.: -sYXýh, -sYXýan, -sYyXýj

SBI
act.con.sng.: -YXuré, -YXáure, -YXyuré
act.con.pl.: -YXurée, -YXaurée, -YXyurée
act.con.gn.: -YXyyuré, -YXayuré, -YXynuré
act.frq.sng.: -YXauré, -YXXáure, -YXXýure
act.frq.pl.: -YXaurée, -YXXaurée, -YXXyurée
act.frq.gn.: -YXXyýure, -YXXaýure, -YXXýnure
pass.con.sng.: -YXré, -YXáre, -YXyré
pass.con.pl.: -YXrée, -YXarée, -YXyrée
pass.con.gn.: -YXyyré, -YXayré, -YXynré
pass.frq.sng.: -YXaré, -YXXáre, -YXXýre
pass.frq.pl.: -YXarée, -YXXarée, -YXXyrée
pass.frq.gn.: -YXXyýre, -YXXaýre, -YXXýnre

IMP
act.sng./pl.: -ÝXYlcà, -ÝXlcà, -ÝXylcà
act.gn.: -ÝXag, -ÝXYg, -ÝXYh
pass.sng./pl.: -ÝXYrà, -ÝXrà, -ÝXyrà
pass.gn.: -ÝXarc, -ÝXYrc, -ÝXYrcì

PRT
act.con.: -yȲX
act.frq.: -yrȲX
pass.con.: -ryȲX
pass.frq.: -ryrȲX

INF
act.con.: -YXaur
act.frq.: -YXYaur
pass.con.: -YXreur
pass.frq.: -YXYreur


To już wszystkie typy koniugacyjne, aczkolwiek będzie jeszcze jeden ,,typ" składający się z kilku końcówek odmienianych nieregularnie, o specjalnej funkcji.
  •  

Mislaus Lasota

LICZEBNIKI

1 - stisatt (od czasownika stisijaur - często zsyłać deszcz, być Niebem)
2 - brabratt (od czasownika broubroutaur - być Ziemią; w języku Drapieżników brak osobnego słowa na Księżyc, mówiono o ,,Tej Ziemi" - Zy Broubrout - oraz ,,Tamtej Ziemi" - Huyj Broubrout)
3 - phory (od czasownika phoreur - być wydyszanym, być duszą; Drapieżnicy uznawali trzy rodzaje duszy: bezcielesne tudzież żywiołowe, cielesne wegetatywne oraz cielesne zmysłowe)
4 - bchy (od czasownika bachaur - łapać; odwołanie do dłoni mającej cztery chwytne palce)
5 - baurrn (od czasownika baureur - być gryzionym; Drapieżnicy zwykli umownie każde ciało jadalne dzielić na pięć ,,gryzów", czyli podstawowych części podziału)
6 - scoun (od czasownika ascaur - kończyć się; odwołanie do sześciu kończyn, jako że głowa i ogon również są uznawane za kończyny)
7 - vz (od czasownika vyzajaur - penetrować; odwołanie do siedmiu dni tygodnia, wyznaczanych przez ,,penetrację" Słońca, tj. wschody i zachody)
8 - ch (od czasownika chycojaur - dotykać palcami; osiem palców u obu dłoni)

Te są podstawowe, reszta będzie zazwyczaj zbudowana na nich, dlatego podaję ich odmianę przez przypadki i klasy.
Klasy od I do VII po oznaczeniu każdego przypadka. Nominatyw jest zawsze ten sam.

STISATT

nom.: stisatt
dat.: stisā, stisaou, stisau, stisanaj, stisagōp, stisaohi, stisahou
acc.: stisavou, stisy, stisau, stisady, stisarrscyp, stisayn, stisana
all.: stisaha, stisyna, stisjau, stisja, stisjagop, stisaja, stisaha
loc.: stisān, stisēn, stisāu, stisā, stisagōp, stisahā, stisagā
abl.: stisàha, stigsyna, stisou, stisau, stisagop, stisahau, stisagau

BRABRATT

nom.: brabratt
dat.: brabrā, brabraou, brabrau, brabranaj, brabragōp, brabraohi, brabrahou
acc.: brabravou, brabry, brabrau, brabrady, brabrarrbrcyp, brabrayn, brabrana
all.: brabraha, brabryna, brabrjau, brabrja, brabrjagop, brabraja, brabraha
loc.: brabrān, brabrēn, brabrāu, brabrā, brabragōp, brabrahā, brabragā
abl.: brabràha, bragbryna, brabrou, brabrau, brabragop, brabrahau, brabragau

PHORY
nom.: phory
dat.: phorou, phoryd, phoryd, phoryn, phoryp, phoryhi, phorydi
acc.: phoro, phoryd, phoryd, phory, phorȳp, phoryry, phorydyn
all.: phoryha, mpjor, mpjor, phorjy, phorypja, phorja, phorja
loc.: phorygā, phōr, phōr, phorȳ, phorypā, phorjā, phorā
abl.: phorygau, phour, phour, phoryu, phorypau, phorjau, phorau

BCHY
nom.: bchy
dat.: bchou, bchyd, bchyd, bchyn, bchyp, bchyhi, bchydi
acc.: bcho, bchyd, bchyd, bchy, bchȳp, bchyry, bchydyn
all.: bchyha, chsor, chsor, chsy, bchypja, chsa, chsa
loc.: bchygā, boch, boch, bchȳ, bchypā, chsā, bchā
abl.: bchygau, bouchr, bouchr, bchyu, bchypau, chsau, bchau

BAURRN
nom.: baurrn
dat.: bauroun, baurrnou, baurrnou, baurrz, baurrnpa, baurrnou, baurrsa
acc.: banourr, baurrnou, baurrnou, baurrnys, baurrnyp, baurrn, baurrnouch
all.: vjaurrn, vjarrnou, baurrnou, vjarrnys, vjarrnyp, vjardy, vjarzoun
loc.: bāurrn, bāurrnou, baurrnou, bāurrnys, bāurrnyp, bāurdy, bāurzoun
abl.: bavourrn, bavourrnou, baurrnou, bavourrnys, bavourrnyp, bavourdy, bavourzoun

SCOUN
nom.: scoun
dat.: sconou, sconou, scounz, scounpa, scounou, scounsa
acc.: sconoun, sconou, sconou, scouns, scounp, scoun, sconouch
all.: houn, hounou, scounou, houns, hounp, houndy, hounscoun
loc.: scoūn, scoūnou, scounou, scoūns, scoūnp, scoūdy, scoūscoun
abl.: coun, counou, scounou, couns, counp, coundy, counscoun

VZ
nom.: vz
dat.: vzisc, vzō, vzē, vyzo, vyzpou, vzoú, vzaná
acc.: vzyn, vzō, vzag, vzea, vzepe, vyzcou, vzascen
all.: uzarra, uzáu, zaa, zajen, uzapa, uzanyma, uzaryrca
loc.: vzārra, vzāu, zāa, zājen, vzāpa, vzānyma
abl.: vtzarra, vtzàu, zaa, zajen, vtzapa, vtzanyma, vtzaryrca

CH
nom.: ch
dat.: chisc, chō, chē, co, capou, choù, chaná
acc.: chyn, chō, chag, chea, chepe, ycchou, chascen
all.: garra, gau, haa, hajen, gapa, ganyma, garyrca
loc.: chārra, chāu, hāa, hājen, chāpa, chānyma
abl.: huarra, huau, haa, hajen, huapa, huanyma, huaryrca

Budowa liczb powyżej 8 odbywa się na trzy główne sposoby:
1. (liczba ósemek X w ściągniętej formie allatywu czwartej klasy + -ch- + liczba jedności Y w nominatywie) = x*8+y
2. (liczba potęgowana X w ściągniętej formie ablatywu czwartej klasy + ta sama liczba w nominatywie) = x*x = x^2
3. liczba potęgowana X w ściągniętej formie ablatywu czwartej klasy + ta sama liczba w nominatywie + zý + dowolna inna liczba Y wyrażona według sposobu pierwszego albo liczebnik podstawowy = x+y

Poza tym dla niektórych wyższych liczb mamy osobne, nieodmienne wyrazy, będące zapożyczeniami. Liczebniki złożone je wykorzystujące są tworzone według wzoru:
liczebnik zapożyczony X + zý + dowolna inna liczba Y wyrażona według sposobu pierwszego albo liczebnik podstawowy = x+y

Formy używające ,,zý" są także używane z wariantem ,,zỳ" gdzie zamiast dodawania mamy odejmowanie.

Z tego wynika że wiele liczb można tworzyć na kilka sposobów, u Drapieżników jednak zwycięża szybkość przekazu więc właściwe ich mowie będą najkrótsze możliwe do utworzenia formy.

Ściągnięte formy allatywów:

stja
rrja
phrjy
tzy
vrys
hous
zi
hi

Ściągnięte formy ablatywów:

stou
brau
phryu
vchou
brys
cous
zi
hi

Zapożyczone:

cca - 10
dhos - 12
uarr - 25
omp - 50
anzr = 100
umpouda = 500
thousa = 1000
ccadsa = 10000
uadsa = 25 000
ovtza = 50 000
antza = 100 000
umpjyn = 500 000
myjyn = 1 000 000
  •