Itiz Laizijaz þow Tungïz Hellingijø

Zaczęty przez Todsmer, Maj 05, 2012, 01:36:05

Poprzedni wątek - Następny wątek

Todsmer

Itiz Laizijaz þow Tungïz Hellingijø
Kurs języka Hellingijø

frunoz liznaz
Pierwsza lekcja

weljakwumiðiz nutonariz i!
Witany użytkowniku jesteś!

Język Hellingijø jest językiem germańskim z ogromnym wpływem (zwłaszcza leksykalnym) starożytnej greki.

Język Hellingijø może być zapisywany alfabetem łacińskim (zazwyczaj bez wielkich liter), i takiej pisowni używać będę w tym kursie. Do standardowego alfabetu dodanych jest pięć liter (þ /θ, tʰ/, ð /ð, dʰ/, ä /a:/, ï /i:/, ö /ɔ:/, ø /õ:/). Wymowa większości liter jest podobna do polskiej, z wyjątkiem f - /ɸ, pʰ, f/ oraz z na końcu wyrazu - /z/ lub /ʒ/. Zainteresowanych dokładnym zapisem IPA odsyłam do artykułu na wiki.

Na sam początek zaimki. Hellingijø nie ma zaimków do określenia trzeciej osoby, stosuje się do tego słowa "ten", "tamten" itp.

liczba pojedyncza:
ik - ja
þu - ty

hiz - ten
si - ta
it - to

sa - tamten
so - tamta
þat - tamto

liczba mnoga:
wiz - my
juz - wy

hïz - ci
ijoz - te (r. żeński)
ijo - te (r. nijaki)

þai - tamci
þöz - tamte (r. żeński)
þo - tamte (r. nijaki)

Istnieje także liczba podwójna, ale tylko dla pierwszej i drugiej osoby, i tylko dla rodzaju męskiego:
wit - my dwaj
jut - wy dwaj

Teraz odmiana czasownika być (inai) w czasie teraźniejszym:
ik imi          
þu i        
hiz... isti   

wiz ismi
juz istu
hïz... isi

wit izu
jut istuðiz

I krótkie zdanie:
ik itiz nutonarï imi.
[ik itiz nutɔnari: imi]
Ja rodz. męski. nieokr. użytkownikiem jestem.

Widać, że szyk zdania jest SOV - z orzeczeniem na końcu.
A pytania? Zazwyczaj zadaje się po prostu zmieniając intonację, ale można wyjątkowo dać czasownik na początek zdania.

þu itiz nutonarï i?
[θu itiz nutɔnari: i]
Ty użytkownikiem jesteś?

Ewentualnie:
i þu itiz nutonarï?
[i θu itiz nutonari:]
Jesteś ty użytkownikiem?

Na sam koniec kolejne zdanie:
ik in ho tungï hellingijø sagja.
[ik in xɔ tungi: xelingijõ: sagja]
Ja w języku hellingijø mówię.

Ho to rodzajnik określony męski, sagja - mówię.
  •  

Caulthaeigh

Bardzo fajny :). Czasami wydaje się jakby to pisał mistrz Joda
Mówił mi ktoś że jestem dziwny?

"Weź, kurwa, przestań budować piramidy z cytatów." - Jakbym był jedynym który to robi...
  •  

Todsmer

anþeroz liznaz
Lekcja druga

wurdamakatjaz
Słowotwórstwo

W języku występuje wiele sposobów tworzenia nowych słów. Mogą być tworzone przez prefiksy, sufiksy, oraz przez łączenie wyrazów.

Tworzenie wyrazów poprzez afiksy (podaję wszystkie możliwe formy, oczywiście tylko część z nich może być używana - nie tworzy się synonimów):


a) od czasowników:

buldijan - budować

buldijatjaz (rzecz) - budowanie
buldijungi (rzecz) - budowanie
buldijaðraz (rzecz) - narzędzie budowniczego
buldijaðiz (rzecz) - budynek
buldijanðiz (rzecz) - budowniczy
buldijarijaz (rzecz) - budowniczy
buldijaði (rzecz) - budowniczy rodzaju żeńskiego
buldijaða (rzecz) - j.w.
buldijastri (rzecz) - j.w.
buldijagja (rzecz) - j.w.
buldijilaz (rzecz) - budowniczy rodzaju nijakiego
buldijailaz (przym) - chcący, zamierzający budować, zmierzający do budowania
buldijatjan (czas) - budować szybko, dużo
buldijagaz (przym) - budujący (tak, to nie imiesłów)
buldijasamaz (przym) - nadający się do budowania
buldijaðaz (przym) - j.w.

debuldijan, de-buldijan (czas) - nie budować
gabuldijan (czas) - zbudować
abuldijan (czas) - rozpocząć budowę


b) od rzeczowników

unþrofiz m - człowiek

unþrofanaz (przym) - z gatunku ludzkiego
unþrofilikaz (przym) - człowiekopodobny
unþrofigaz (przym) - ludzki
unþrofiskaz (przym) - ludzki
unþrofigenndaz (przym) - z rodu ludzkiego
unþrofigawja (rzecz) - kraj ludzi
unþrofihaidiz (rzecz) - ludzkość (jako istota człowieka, nie jako całość ludzi)
unþrofiskapaz (rzecz) - j.w.
unþrofihalðaz (przym) - skierowany ku ludziom
unþrofingaz (rzecz, przym) - syn człowieka, należący do człowieka
unþrofinonan (rzecz) - wykonywać ludzkie obowiązki, pracę
unþrofisonan (czas) - udawać człowieka, być człowiekiem
unþrofukaz (rzecz) - człowieczek
unþrofigjaz (rzecz) - j.w.
unþrofunja (rzecz) - kobieta

ununþrofiz (rzecz) - nieczłowiek
þrofiz (rzecz) - nieczłowiek (późna interpretacja unþrofiz jako negacji)

gerði f - ziemia, Ziemia

gerþiberjaz (rzecz) - noszący, posiadający ziemię
gerþiwariz (rzecz) - Ziemianin
gerþinaz (przym) - zrobiony z ziemi
gerþili (rzecz) - mała ziemia


c) od przymiotników

swifðaz - szybki

swifða (przys)- szybko
swiftaze (przys) - szybko
swiftaniz (rzecz) - szybkość (r. m.) rzad.
swiftiði (rzecz) - szybkość (r. ż.)
swiftiða (rzecz) - szybkość (r. ż.) rzad.
swiftihaz (rzecz) - szybkość (r. n.)
swiftiða, swiftaniz, swiftasiz, swifti - stan szybkości

neswifðaz, ne-swifðaz (przym) - powolny, nieszybki
  •