Dublety (dwójce, cetna?)

Zaczęty przez SchwarzVogel, Luty 01, 2018, 23:22:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

Siemoród

#90
Perskie آقا âqâ 'Pan (zwrot grzecznościowy)' i آغا âγâ 'Pani (zwrot grzecznościowy)'. Oba pochodzą z (chyba różnych) djalektów tureckich, por. tur. ağa 'pan', pratur. *āka.

Co jeszcze ciekawsze, w dominującej w Iranie wymowie potocznej, czyli w gwarze Teheranu, te słowa wymawiane są jednakowo, pewnie dlatego też częściej stosowanym zwrotem jest خانم xânom 'Pani'.

Homofonja najpewniej przyczyniła się też do tego, że آغا âγâ znaczy także 'eunuch'.
Niech żyje Wolny Syjam!
  •  

Grzybacz

Nie wię do końca czy tu pasuje, ale i tak tu dam:

Największa znana mi liczba derywatów pochodników przymiotnikowych od jednej podstawy:
osobny
osobowy
osobliwy
osobisty
Przy imek za dla czasu
  •  

Grzybacz

Doppelpost:

gardło, krtań, gardziel, grdyka

Dwa ostatnie wyłącznie polskie, a ostatni o zupełnie niezrozumiałej budowie. Wszystkie zapewne ostatecznie od tego samego (pra)słowiańskiego pierwiastka.
Przy imek za dla czasu
  •  

Siemoród

Ta krtań to faktycznie dziwne słowo pod względem rozwoju, to ubezdźwięcznienie obok znanego przypadku chrzbiet, chrzebtu > grzbiet, grzbietu trochę mi przypomina sch. grč i podobne leksemy w innych słowiańskich wobec pol. (s)kurcz.

W przypadku krtani natomiast warto zauważyć dwoistość samego rdzenia w prasłowiańskim: *gъr-d- wobec *grъ-t-.

Dorzucam sch. grlo 'gardło' i grkljan 'krtań'.
Niech żyje Wolny Syjam!
  •