Angulese shprak

Zaczęty przez CookieMonster93, Czerwiec 23, 2012, 19:22:50

Poprzedni wątek - Następny wątek

CookieMonster93

Język angiulski (inspirowany polskim, angielskim, niemieckim i niderlandzką ortografią) – język germański ^^

Angulese Shprak

Alfabet + wymowa: (akcent pada na przedostatnią sylabę wyrazu!, zachodzi ubezdźwięcznienie na końcu wyrazu i przed bezdźwięczną spłgł. i udźwięcznienie przed dźwięczną spłgł.)

A /ɑ/ - dialekt centralny, /ä/ - d. wsch. i zach. (polskie ,,a")
B /b/
C /k/, /s/ – przed e, i, y – samego ,,C" używamy tylko w wyrazach obcego pochodzenia (ch – obecne też w rodzimych)
D /d/; może być wymawiane /ʤ/ przed ,,r" i ,,u"
[,,D" rzadko jest zmiękczane przed ,,u"]
E /ԑ/,/ə/-gdy nieakcentowane (d. wsch.), dialekty centr. i zach. tylko /ԑ/, nieme w końcówkach ,,-ed" (prócz pozycji po ,,t" i ,,d" /ət/) i oznacza zgłoskotwórcze ,,n", ,,m" , ,,l" i ,,r" w nieakcentowanych ,,-en", ,,-em", ,,-el", ,,-er".
F /f/
G /g/
H /x/ – jak polskie ch
I /ɪ/ – jak w angielskim ,,fit" (Received Pronunciation, General American); /j/ po spółgłosce przed samogłoską
J /j/; /i̭/ - po samogłosce
K /k/
L /l/
M /m/
N /n/, /ŋ/ – przed /k/, /g/
O /ɔ/ – polskie ,,o"
P /p/
R /ɻ/ – amerykańskie ,,r"
S /z/, /s/ – przy bezdźwięcznej spółgłosce i w wygłosie
T /t/; może być wymawiane /ʧ/ przed ,,r"
[dawne ,,tu" i ,,stu" zapisuje się dziś zgodnie z wymową ,,chu" i ,,shchu"]
U /y/ wyjątek ,,zu" -> /ʦʏ/ (tłumaczenie: do, ku); /ʏ/ - po ,,r" i przed ,,r"
V /v/ – polskie ,,w"
W /w/ – polskie ,,ł"; /ʊ̭/ - po samogłosce (zaznaczane jednak zwykle /w/ dla uproszczenia)
Y /ɛi̭~ɪi̭~i/ – wymowa zależna od dialektu; ,,yr" wymowa: /ԑɻ~ɪɻ~iɻ/; /i/ zamienia się w /ii̭/ przed samogł.
Z /ʦ/ – polskie ,,c" (twarde)

Diereza (np. ,,ë") jest używana, by oddzielić dwuznaki samogłoskowe. Dawniej rozdzielano je apostrofem, obecnie dierezą, a apostrof używany jest już tylko do pisania skrótów. (y em -> y'm)

Dwu- i trójznaki:

[dialekt wschodni - oficjalny(56% użytkowników), centralny (23%), Zach. (reszta)] – w takiej kolejności napisana jest wymowa ai, au, y

Użytkownicy dial. Wsch. mają  problemy z rozróżnieniem ai/y, gdyż wymawiają je identycznie /ɛi/, z wyjątkiem pozycji przez ,,r" np. yr /ɛɻ/, air /ɛːɻ/

ai /ɛi̭~æi̭~äi̭/ – wymowa zależna od dialektu, /i/=>/ː/ przed ,,r" np. air/ɛːɻ~æːɻ~äːɻ/
au /äʊ̭~ɑʊ̭~ɔː/ – wymowa zależna od dialektu /ɑʊ/=>/ɑː/ i /äʊ/=>/äː/ przed ,,r", /ɔː/=>/ɔʊ̭/ przed samogłoską
ch /ʧ/
dsh /ʤ/
ee /ɨ/ – polskie ,,y"
eu /ø/
ie /iː/ (ië /jɛ/~/jə/, ieë /i:.ɛ/~/i:.ə/, ïe /ɪ.ɛ/~/ɪ.ə/) oraz np. äie /ä.iː/
oe /u/ – polskie ,,u" (oë /ɔ.ɛ/~/ɔ.ə/)
sh /ʃ/
ss /s/
zh /ʒ/ – tylko w wyrazach obcego pochodzenia
sh, ch, dsh, zh – wymowa jak w angielskich: shake, chase, june, measure
/t/, /d/, /n/, /s/, /z/, /l/, /ʦ/ - jak w języku polskim

Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników:

+s, ale:

-s => -ses [wymawiamy bezdźwięcznie oba ,,s"]
-ch => -ches
-dsh => -dshes
-sh => -shes
-z => -des(po samogł. oraz dźw. spłgł.) / -tes (po bezdźw. spłgł.)
-f  => -ves(po samogł. oraz dźw. spłgł.) / -fes (bo bezdźw. spłgł)
-zh => -zhes

Na końcu rzeczownika i przymiotnika nie pojawiają się –v, -d i –t oraz –ss. (-v => -f; -d i -t => -z; -ss => -s)

Czasownik ,,być" [ben] l.p.:

1. y               em (y'm) (+naz) – (naz -> zaprzeczenie czasownika)
Np. y em naz/y'm naz
2. du             ar (du'r) (+naz)
3. (on) hie     es (hie's) (+naz)
(ona) shie     es (shie's) (+naz)
(to, ono) ez   es (ez's) (+naz)

l.m.:

1. wie          ar (wie'r)
2. joe          ar (joe'r) [wy, Pan, Pani, Państwo]
3. dy           ar (dy'r)

Słówka: (rzeczowniki małą literą, głupi program mi je poprawia :P)

Dai – dzień
Goez – dobry (=> beder => de besz)
Goez dai! – Dzień dobry!
Avenz – wieczór
Goez avenz! – dobry wieczór!
Nykz – noc
Goez nykz! – dobranoc!
Goezbej! – do widzenia! [,guʣ'bɛi̭]
Zu siens – do widzenia! (siens – widzenie, spotkanie)
Sien – widzieć, spotkać
Sorien – przepraszać
Zyz – czas (zydes – czasy)
Tens – czas (gramatyka)
Bej! – pa!
Hej! – cześć ['xɛi̭]

Zaimki dzierżawcze: (pierwszy przed rzeczownikiem w l.p., drugi przed rzeczownikiem w l.m.)

Y -> myn, myns
Du -> dyn, dyns
Hie -> his, hises ['xɪsəs]~['xɪsɛs]
Shie -> her, hers
Ez -> ezen, ezens
Wie -> aur, aurs
Joe -> jor, jors
Dy -> dyr, dyrs

Zaimki,  gdy nie są wykonawcami czynności(podmiotami):

Y -> mie
Du -> du
Hie -> him
Shie -> Her
Ez -> ez
Wie -> as
Joe -> joe
Dy -> dem

Więcej wkrótce, o ile znajdzie się ktoś zainteresowany. Gramatykę mam również opisaną - zwłaszcza czasy ^^ Odmianę przez przypadki można porównać do angielskiego. "of" => "ef" "'s" => "'s"

[[ Nieco poprawiłem formatowanie — Vilén ]]
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Widsið

To się opiera na jakiejś ewolucji, czy jest po prostu mieszanką wszystkiego po trochu?
 •  

CookieMonster93

#2
Bardziej mieszanka, choć ma pewne szczątkowe elementy ewolucji np. powstanie -z w miejsce -t, -d. "chu" i "shchu" w miejsce "tu", "stu". Ogólnie wymyśliłem sobie tak, że we wczesnej historii, gdzieś XVIII w. Anglicy napadli na część Niemiec przy granicy z Polską i ten język nie ma jakiejś długiej własnej historii, a raczej jest po prostu wymieszaniem angielskiego z niemieckim i ma lekkie wpływy polskiego ze względu na bliskość tego kraju. Podesłać więcej nt. języka? Mam jeszcze kilka stron gramatyki i trochę słownictwa. :P Tylko nie wiem czy zrzucać 25 stron z worda na jeden raz. XD
Poza tym drobne różnice fonetyczne np. "o" w miejsce angielskiego "u" w słowach typu but, duck. Oraz "ee" w miejsce angielskiego "ea".
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Aureliusz Chmielewski

#3
To samo pytanie co Widsið. To jest współczesny wymysł, czy jakieś oparcie historyczne? :D

Ogólnie spoko. Pokaż czasy, bo jestem ich ciekawy. Czego tam będzie najwięcej :D
Trochę to mi się nie podoba -> sh, ch, dsh, zh.
Niepotrzebnie to psuje cały wygląd yazyka

@EDIT: Dammit, too late :D
Hm, w takim razie czemu to taka mieszanka? Nasz język też nie jest mieszanką rosyjskiego, czeskiego czy niemieckiego (sic!) :p
Proponowałbym trochę przyspieszyć proces ewolucji i przerobić go na bardziej ukierunkowany na 1 język.

Nie zrzucaj 25 stron worda na raz. Lepiej dodaj coś o przymiotn... trochę info nt. czasów czy danej części mowy a na conlang wiki to rozwijaj :D
The n-word
 •  

CookieMonster93

#4
Przepraszam, nierówno trochę - po skopiowaniu z Worda nie widać odstępów, tak jak powinny być. Biorę się za poprawki
Sorry, nie ogarniam tego... Jak mam obraz tekstu w edycji jest równo, jak wciskam zapisz.. dalej krzywo ;/

Koniugacje I,II,III (Presens Tens – czas teraźniejszy)

I – temat zakończony spłgł. (prócz ,,-d" i ,,-t") i końcówkę ,,-en"
II – czasownik zakończony ,,-ien" np. ,,sien", ,,sorien"
III – temat zakończony na ,,–den" i ,,-ten"

Końcówki, Kon.            I,                                  II,                                 III
                                   -en                             -ien                             -den (-ten)
1.Y                    [sam temat]                         -ie                                -z
2.Du                             –t                             -iet                               -det (-tet)
3.Hie                       –s,-es*                          -ies                               -z
*po sh, ch, dsh, zh, s, z
1.Wie                           -en                           -ien                               -den (-ten)
2. Joe                              -t                            -iet                              -det (-tet)
3.Dy                             -en                            -ien                              -den (-ten)

*Forma czasu przeszłego: ,,-en" => ,,-ed"
Forma ciągła: ,,-en" => ,,-ing" [ɪŋk] (-ien => ieing)
*Forma ,,pasz partizip" (imiesłów czasu przeszłego, strona bierna): ,,-en" => ,,-ed"
* -> to nie jest to samo! Są różnice w formach czasowników nieregularnych

Przykład odmiany

                       I Arguen(kłócić się)                II Agrien(zgadzać się)                            III geden (dostać, stać się)
Y                        argu                                      agrie                                                      gez
Du                     argut                                     agriet                                                    gedet
Hie,Shie,Ez        argus                                    agries                                                     gez
Wie                   arguen                                  agrien                                                   geden
Joe                     argut                                    agriet                                                    gedet             
Dy                     arguen                                  agrien                                                    geden   

Tenses [tɛnsəs] – czasy: (wielką literą piszemy ich nazwy)

Presens – teraźniejszy (odmiana czasowników – powyżej)

Pasz Kontinus – przeszły ciągły (przeszły niedokonany)

Pasz Simpel – przeszły prosty (przeszły dokonany)

Pasz Perfekz – zaprzeszły (dokonany), wychodzi z użycia, język literacki i staranny

Pasz Perfekz Kontinus – zaprzeszły ciągły (niedokonany), użycie – jak powyższy

Fuchur – przyszły (prosty, dokonany, odpowiednik polskiego czasu ,,przyszłego prostego" – np.  ja zrobię)

Fuchur Kontinus – przyszły ciągły (niedokonany, odpowiednik polskiego czasu ,,przyszłego złożonego" - np. ja będę robić/robił
Omówione w części dalszej ^^

Czasowniki wyjątki oraz ,,iść":
                         Haven(mieć)                 Doen(robić)                 Wilen(chcieć)                   Gen(iść)
Y                       hav / 'v *                         doe                            wil / 'l *                         ge
Du                    hat / 't *                          doet                            wilt / 'lt *                      get
Hie,Shie,Ez       has / 's *                         does                            wils / 'ls *                    ges
Wie                 haven / 'ven *                  doen                          wilen / 'len *                  gen
Joe                   hat / 't *                          doet                           wilt  / 'lt *                      get
Dy                   haven / 'ven *                  doen                           wilen / 'len *                 gen
* -> gdy zostaną użyte jako czasowniki posiłkowe, mogą być skrócone.

Presens: (brak czasownika posiłkowego)

1.Zdanie oznajmujące:

Osoba + odmieniony czasownik + dopełnienie
Y ge zu mama. – Idę do mamy

2. Zdanie pytające (inwersja):

Ge y zu mama? – (Czy) idę do mamy?

3. Zdanie przeczące:

Y ge naz zu mama. – Nie idę do mamy.

4. Krótka odpowiedź na pytanie:

Je, y ge. (Tak,poszedłem) / No, y ge naz. (Nie,nie poszedłem)
Lub Je/No

Pasz Kontinus:

Odmiana ,,ben" w ,,Pasz Kontinus" (czasownik posiłkowy)

Y                      was                  Wie         wer
Du                    wer                  Joe          wer
(s)hie,ez          was                   Dy           wer
Was naz = wasn'z['wäzṇʦ]  wer naz = wern'z['wԑɻṇʦ]

1. Zdanie oznajmujące:

Osoba + odmienione ben w czasie Pa.K. + czasownik w formie ciągłej + dopełnienie
Y was geing zu mama. – Szedłem do mamy

2. Zdanie pytające (inwersja osoba/ben)

Was y geing zu mama? – (Czy) szedłem do mamy?

3. Zdanie przeczące

Y wasn'z[was naz] geing zu mama. – Nie szedłem do mamy.

4. Krótkie odpowiedzi:

Je, y was. / No, y wasn'z[lub was naz]. (podobnie z wer/wern'z)

Pasz Simpel: (simpel – prosty)

Czasownik posiłkowy did/didn'z (wymowa ,,n'z" to [ṇʦ]) (forma przeszła od ,,don")

1. Zdanie oznajmujące:

Osoba + czasownik w formie czasu przeszłego + dopełnienie:
Y maled* e pikchur**. – Namalowałem obrazek.
*malen – malować, ** pikchur – obrazek,zdjęcie

2. Zdanie pytające:

Did + osoba + bezokolicznik + dopełnienie:
Did y malen e pikchur? – (Czy) namalowałem obrazek?

3. Zdanie przeczące:

Osoba + didn'z/did naz + bezokolicznik + dopełnienie:
Y didn'z malen e pikchur. – Nie namalowałem obrazka

4. Krótkie odpowiedzi:

Je, y did./No, y didn'z(=did naz)*.
* wybieramy dowolnie, jak w każdym innym czasie, gdzie używamy czasownika posiłkowego posiadającego formę skróconą

Pasz Perfekz:

Czasownik posiłkowy: Had/Hadn'z(='d naz = had naz) (czas przeszły od ,,Haven") Forma skrócona od ,,had" -> ,,'d"

1. Zdanie oznajmujące:

Osoba + had + forma pasz partizip + dopełnienie
Y'd maled e pikchur. – Namalowałem był obrazek.

2. Zdanie pytające:

Had + Osoba + forma pasz partizip + dopełnienie
Had y maled e pikchur. – (Czy) Namalowałem był obrazek?

3. Zdanie przeczące:

Osoba + hadn'z/'d naz/had naz + forma pasz partizip + dopełnienie
Y hadn'z maled e pikchur. – Nie namalowałem był obrazka.

4. Krótkie odpowiedzi.

Je, y had. / No, y hadn'z(='d naz = had naz).

Pasz Perfekz Kontinus:

Czasownik posiłkowy "haven/haven naz"(odmienny) (hav naz = havn'z; hat naz = hatn'z; has naz = hasn'z; haven naz = haven'z)

1. Zdanie oznajmujące:

Osoba + odmienione haven + forma pasz partizip + dopełnienie:
Y'v maled e pikchur. – Malowałem był obrazek.

2. Zdanie pytające:

Odmienione haven + osoba + pasz partizip + dopełnienie:
Hav y maled e pikchur? – (Czy) malowałem był obrazek?

3. Zdanie przeczące:

Osoba + odmienione haven + naz + pasz partizip + dopełnienie:
Y havn'z maled e pikchur. – Nie malowałem był obrazka.

4. Krótkie odpowiedzi:

Np. Je, y hav. / No, y havn'z.(=hav naz='v naz)

Fuchur:

Czasownik posiłkowy: wilen/wilen naz(odmienny) (wil naz = win'z; wilt naz*; wils naz*; wilen naz = wilen'z) *- nie ma formy skróconej

1. Zdanie oznajmujące:

Osoba + wilen (odmienione) + bezokolicznik + dopełnienie
Y'l gen zu mama. – Pójdę do mamy.

2. Zdanie pytające:

Odmienione wilen + osoba +  bezokolicznik +  dopełnienie
Wil y gen zu mama? – (Czy) Pójdę do mamy?

3. Zdanie przeczące:

Y win'z gen zu mama. – Nie pójdę do mamy.

4. Krótkie odpowiedzi:

Je, y wil. / No, y win'z(='l naz = wil naz)

Fuchur  Kontinus:

Jak Fuchur, ale zamiast bezokolicznika jest forma ciągła.

Dinking Trib (Tryb przypuszczający):

Operator: woeld/woeldn'z [wult][wuldənʦ]; ,,woeld" jest skracalne do ,,'ld"

1. Zdanie oznajmujące:

Osoba + woeld('ld) + bezokolicznik + dopełnienie
Y'ld malen e pikchur. – (Na)malowałbym obrazek.

2. Zdanie pytające:

Woeld + osoba + bezokolicznik + dopełnienie
Woeld y malen e pikchur? – (Czy) (na)malowałbym obrazek?

3. Zdanie przeczące:

Osoba + woeldn'z (= 'ld naz = woeld naz) + bezokolicznik + dopełnienie
Y woeldn'z malen e pikchur. – Nie (na)malowałbym obrazka.

4. Krótkie odpowiedzi:

Je, y woeld. / No, y woeldn'z (= 'ld naz = woeld naz)

Roskasing Trib (Tryb rozkazujący)

Wie (my)
Aby utworzyć tryb rozkazujący dla ,,wie", należy pominąć zaimek osobowy, np.:
wie gen => gen (naz)!
wie maiken => maiken (naz)!
wie doen => doen (naz)!

Du (ty)
Aby utworzyć tryb rozkazujący dla ,,du", należy użyć czasownika odmienionego dla ,,y" i pominąć zaimek osobowy, np.:
Du get => ge (naz)!
Du maikt => maik (naz)! (maiken – tworzyć)
Du ledet => lez (naz)! (leden – pozwalać)
Joe (wy, Pan, Pani, Państwo)
Aby utworzyć tryb rozkazujący dla ,,joe", należy pominąć zaimek osobowy, np.:
Joe get => get (naz)!
Joe maikt => maikt (naz)!
Joe ledet => ledet (naz)!
Uprzedzę wasze pytania i powiem, że po ,,Je, (osoba)" w krótkich odpowiedziach NIE UŻYWA SIĘ krótkiej formy, bo kładzie się akcent właśnie po tym, np. ,,Je, (osoba) AKCENT" i ,,No, (osoba) AKCENT"
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Widsið

Może niekoniecznie zaraz całe 25 stron, ale po trochu możesz coś pokazać, np. o tych czasach. Koncept wygląda dość fajnie, całkiem... pidżynowo, ortografia jak dla mnie okrutna, no ale w moim języku są ð i þ, więc milczę na ten temat ;p
 •  

CookieMonster93

Co do ortografii - zamysł był taki, żeby (tak jak w niderlandzkim) użyć jak najmniej znaków diakrytycznych. :P
Mnie osobiście się podoba, ale rozumiem, że odczucia mogą być różne.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Aureliusz Chmielewski

#7
Zrób to proszę troche czytelniejsze, bo aż mnie oczy bolą :D
@EDIT: + Użyj tabelek! :D
Widsið,
Cytatno ale w moim języku są ð i þ, więc milczę na ten temat ;p
Przecież to jest piękne, co ty gadasz >.<
Przynajmniej nie ma niepotrzebnych dwuznaków. This wygląda gorzej niż ðis!
The n-word
 •  

Rémo

Cytat: CookieMonster93 w Czerwiec 23, 2012, 19:22:50

-s => -ses [wymawiamy bezdźwięcznie oba ,,s"]


+1. A jak na język germański (których nie lubię) podoba mi się! A może jakiś dłuższy tekścik? :]
Pozdrawiam! :)
 •  

CookieMonster93

#9
Dłuższych tekścików nie pisałem jeszcze, ale zajmę się wkrótce... Teraz mam wakacje najdłuższe w życiu, więc z nudów coś można porobić. XD
PS. nie udało mi się perfekcyjnie sformatować tekstu, ale mam nadzieję, że tak wystarczy.

@keats
Myślę, że jednak można by to nazwać oddzielnym językiem, mimo iż jest mieszanką. :) Dalsza ewolucja chyba nie jest konieczna
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

CookieMonster93

#10
Tydzień – vowk (zapożyczenie z niemieckiego ,,Woche")
Weekend – vowkenz [enz – koniec]
Miesiąc – manz

Dais ef vowk (Dni tygodnia, ,,ef" tworzy dopełniacz, jak angielskie ,,of")

Pn -> mandai
Wt. -> chusdai
Śr. -> wensdai
Czw. -> dursdai
Pt. -> vrydai
Sob. -> sadurdai
Nd. -> sondai

Mandes: (wielką literą)

I – Janoear                         VII – Jul
II – Febroear                     VIII – Augusz
III – Marz                            IX – September
IV – April                              X – Oktober
V – Mai                                XI – November
VI – Jun                              XII – Dezember

Vrags – pytania (vrag – pytanie, vragen – pytać)

Woe? – kto?
Waz? – co?
Wer? – gdzie?
Hau? – jak?
Ktoer? – który?
Wen? – kiedy?
en/e – przedimki nieokreślone (zwykle nieakcentowane) – ,,en" występuje przed samogłoską (prócz ,,eu"), ,,e" przed spłgł. i ,,eu"
de – przedimek określony
dis, das – kolejno: ten, tamten (ta, tamta/to, tamto)
diese, doese – kolejno: ci, tamci (te,tamte)

Stopniowanie przymiotników:

-ie => -ier => de –iesz
* => +er => de +esz (* = spółgłoska) (tylko jednosylabowe)
-z => -der => de -desz (gdy ,,–z" jest po samogł. lub dźwięcznej spłgł.)
-z => -ter => de -tesz
-e => +r => de +sz (tylko jedno- i dwusylabowe)

Pozostałe oraz kończące się ,,-ik", ,,-if", ,,-oem" i ,,-ing" stopniujemy dodając przed słowem:
W stopniu wyższym: ,,mor", w stopniu najwyższym: ,,de mosz"
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Widsið

Cytat: CookieMonster93 w Czerwiec 23, 2012, 20:07:41
Dalsza ewolucja chyba nie jest konieczna
Dopóki nie umrze ostatni użytkownik, język ewoluuje ciągle :)
 •  

Aureliusz Chmielewski

Cytat: CookieMonster93 w Czerwiec 23, 2012, 20:07:41
Dłuższych tekścików nie pisałem jeszcze, ale zajmę się wkrótce... Teraz mam wakacje najdłuższe w życiu, więc z nudów coś można porobić. XD
PS. nie udało mi się perfekcyjnie sformatować tekstu, ale mam nadzieję, że tak wystarczy.

@keats
Myślę, że jednak można by to nazwać oddzielnym językiem, mimo iż jest mieszanką. :) Dalsza ewolucja chyba nie jest konieczna
Rozumiem, że można nazwać to oddzielnym językiem, ale dalej nie rozumiem tego pomieszania :D
Ewolucja nie jest konieczna? Przecież zawsze język z kupy staje się zajebisty. Popatrz na jakieś conlangi stałych użytkowników. Najpierw była "kupa" a powstało coś pięknego. :D

Btw. Mi się będzie każdy język germański podobać :D
The n-word
 •  

CookieMonster93

No w sumie... ^^ Mogę się pobawić w to jak angiulski będzie wyglądać za 300 lat albo za 1000. :D
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Mścisław Bożydar

Yeah, forum się deslavlangizuje dzięki nowym użytkownikom! :D

http://youtu.be/0WwlrN6YOY4 !
Hvernig á að þjálfa Dragon þín?
 •