Polska cyrylica by CookieMonster93

Zaczęty przez CookieMonster93, Czerwiec 26, 2012, 10:50:45

Poprzedni wątek - Następny wątek

Dynozaur

Cytat: varpho :Ɔ(X)И4M: w Lipiec 20, 2012, 23:25:38olęderskawo. ;)

Ano, też miałem takie skojarzenie i uspokoiło mnie to, że nie tworzę przecież jakichś dziwnych precedensów.

Swoją drogą, bardzo mi się podoba to ichnie IJ.
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
 •  

CookieMonster93

#76
Ja uwielbiam holenderskie IJ :-) I w ogóle ten język. :-)

Ojcze nasz moją cyrylicą:

Ојче наш, кто́рысь єст в нєбє;
сьвєѡ̃ць сєѡ̃ імєѡ̃ Твоє;
пҏыјдзь кро́лество Твоє;
боѡ̃дзь вола Твоя яко в нєбє так і на зємі;
хлеба нашего повшеднєго дај нам дзісяј
і одпусьць нам наше віны, яко і мы одпущамы нашым віновајцом
і нє во́дзь нас на покушенє,
але нас збав оде зўего,
[Албовєм Твоє єст Кро́лество і моц, і хваўа на вєкі вєко́в]
Амен.


Нє волно понадто чыніць жаднеј ро́жніцы в
залежносьці од сытуацъі політычнеј,
правнеј луб мєѡ̃дзынародовеј краӱ луб
обшару, до кто́рего дана особа
пҏыналежы, без взглеѡ̃ду на то, чы даны
крај луб обшар єст нєподлегўы,
чы теж подлега сыстемові повєрніцтва, нє
ҏоѡ̃дзі сєѡ̃ самодзєлнє луб
єст в якіколвєк спосо́б огранічоны в
свеј нєподлегўосьці.
Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w
zależności od sytuacji politycznej,
prawnej lub międzynarodowej kraju lub
obszaru, do którego dana osoba
przynależy, bez względu na to, czy dany
kraj lub obszar jest niepodległy,
czy też podlega systemowi powiernictwa, nie
rządzi się samodzielnie lub
jest w jakikolwiek sposób ograniczony w
swej niepodległości.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

varpho :Ɔ(X)И4M:

Cytat: CookieMonster93 w Lipiec 21, 2012, 09:02:53
сьвєѡ̃ць сєѡ̃ імєѡ̃

trochę niewygodna ta nosowość w postaci osobnej litery z osobnym diakrytykiem...
K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kähla k̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetä
śa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔälä ja-k̥o pele t̥uba wete
Ѫ=♥ | Я←Ѧ
 •  

CookieMonster93

Może i tak, ale wolę jeden znak niż 4 samogłoski jotowane z diakrytykami. :-) To by wyglądało jeszcze gorzej. :-)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

varpho :Ɔ(X)И4M:

Cytat: CookieMonster93 w Lipiec 21, 2012, 20:26:34
Może i tak, ale wolę jeden znak niż 4 samogłoski jotowane z diakrytykami. :-) To by wyglądało jeszcze gorzej. :-)

no to miej rzeczywiście jeden znak, a nie kombinację znak + diakrytyk... ale jak uważasz. :)
K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kähla k̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetä
śa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔälä ja-k̥o pele t̥uba wete
Ѫ=♥ | Я←Ѧ
 •  

CookieMonster93

#80
Томашевіца а.к.а. Цястковіца w wersji odświeżonej

Łacinka
Grażdanka polska
Nazwa liter(y)
A
Аа, Яя
a, ja
Ą
оѡ̃, Өѡ̃ өѡ̃
-
B
Бб
be
C
Цц
ce
Ć
Ць ць
-
CZ
Чч
cza/cze
D
Дд
de
DZ
Дз дз
-
Дзь дзь
-
Дж дж
-
E
Ее, Єє
e, je
Ę
еѡ̃, Єѡ̃ єѡ̃
-
F
Фф
ef
G
Гг
gie
H, CH
Хх
cha
I
Іі, ї
i, i z tremą
J
Йй
jot
K
Кк
ka
L
Ль ль
-
Ł
Лл
M
Мм
em
N
Нн
en
Ń
Нь нь
-
O
Оо, Өө
o, jo
Ó
О́о́, Ө́ө́
o z kreską, jo z kreską
P
Пп
pe
R
Рр
er
RZ
Р̆ р̆
erz
S
Сс
es
Ś
Сь сь
-
SZ
Шш
sza / sze
SZCZ
Шч, шч
-
T
Тт
te
U
Уу, Юю, Ўў
u, ju, krótkie u/łot
W
Вв
we / wu
Y
и
y
Z
Зз
ze(t)
Ż
Жж
że(t)
Ź
Зь зь
-
[ɰ̃]
ѡ̃
nosek
[j]
ь
miękki znak
twardy znak
ъ
twardy znak


Jeśli chcecie, by rz i ó wyświetliły się wam prawidłowo – wrzućcie w Worda (czy inny podobny program) i ustawcie czcionkę "Cambria" ;)

р̆ powstało dzięki próbom wprowadzenia cyrylicy do Polski w XIXw. i dzięki podobieństwu do ř, aczkolwiek zamiast háčka mamy ten sam diakrytyk co w ў, й.

Zasady pisowni ї oraz ў:
a) ї pełni rolę TYLKO niezmiękczającego i po с, з, ц: Сїнгапур, сїнус, цїс (vs. miękkie: ціс), зїдентифіковаць, зїсьціць
b) gdy musimy zapisać [ji] używamy ъі (po с, з, ц), ьі (po pozostałych spółgłoskach) lub і (po samogłosce)

c) ў używamy do zapisu zapożyczeń zawierających "au", "eu" będących częścią pojedynczej sylaby oraz do zapisu obcego /w/ niebędącego kontynuantem /l/ lub /ɫ/, np. ўікенд, аўтор, Еўропа

Znaki dodatkowe:
(ь)ӓ   – ä [æ]; może być też [ɛ], gdy język odróżnia a [a~ɑ], ä [æ~ɛ], e [e] vide: fiński
(ь)ё   – ë [ə]
(ь)ӧ   – ö [œ], [ø], [ɤ]
(ь)ӱ   – ü [y], [ʏ], [ʉ]
е́, є́   [e]; na tej samej zasadzie о́, ө́ dla

 • O ile oznaczanie umlautów dla obcych nazw jest obowiązkowe, ostatnie cztery znaki są opcjonalne.

  Argumenty za ukraińskawą grażdanką:
  – Nie ma luki przy zapisie e:je, o:jo, ó:jó – a przy rosyjskiej/białoruskiej by była vide: э:е, о:ё, о́:ё́?, wprowadziłem więc literę »ө« dla »jo« i »ө́« dla »jó«; No i nie lubię tego dziwnego э... fuj.
  tl;dr ё́ jest dziwne
  – Jest sposób na zaznaczenie niezmiękczającego i: сїнус, сїнолөгья (wyjaśnienie zapisu w zakładce poniżej)
  Spoiler
  Dawne "ija", "yja" oddaje się przez ья/ъя (po с, з, ц), co pozwala też oddać różnice między np. Данья i даня
  [Zamknij]
  – Postanowiłem nie odróżniać w piśmie h:ch, ponieważ nie było przejścia g > h tak jak w niektórych językach słowiańskich.
  – grażdankowe Хх dla tego dźwięku jakoś w oczy nie razi

  Skąd ѡ̃ dla nosowości?
  – pierwsze primo: bliskość fonetyczna [õ̯] do [ũ̯]~[w̃]
  – drugie primo: tylda i omega są cool, no i nie trzeba wprowadzania 4 znaków nosowych (tj. ą:ją, ę:ję), no i jusy są brzydkie w chuj: (ѫ:ѭ, ѧ:ѩ)
  – trzecie primo: wg najnowszych opracowań ą i ę to dwa fonemy, a nie jeden. /ɔw̃/, /ɛw̃/
  – czwarte primo: możliwość zapisu obcych imion/nazwisk Жаѡ̃-Жак Русо, odmieniane: Жана-Жака Русо, itd.

  No i przykład tekstu (polecam skopiować w Worda i ustawić czcionkę Cambria, bo jak wspomniałem powyżej, nie będzie problemów z wyświetlaniem)
  Spoiler
  Над р̆ечкоѡ̃ оподаль кр̆ачка
  Мєшкала качка-дзівачка
  Лєч замяст тр̆имаць сєѡ̃ р̆ечкі
  Робіла пєше вицєчкі

  Раз пошла вєѡ̃ц до фризъєра:
  ,,Попрошеѡ̃ о кілө сера"

  Туж обок била аптека:
  ,,Попрошеѡ̃ млєка пєѡ̃ць дека."

  З аптекі пошла до прачкі
  Куповаць почтове значкі

  Гризли сєѡ̃ качкі окропнє:
  ,,А нєх теѡ̃ качкеѡ̃ геѡ̃сь копнє!"

  Зносіла яя на твардо
  І мяла чубек з кокардоѡ̃,
  А пр̆и тим, на пр̆еко́р качком,
  Чесала сєѡ̃ викалачкоѡ̃

  Купіла раз мачку пачкеѡ̃
  Би пісаць ліст дробним мачкєм
  Зъядаөѡ̃ц тасємкеѡ̃ староѡ̃
  Мо́віла, же то макарон
  А гди полкнеѡ̃ла два злоте
  Мо́віла, же одда потем

  Мартвіли сєѡ̃ інне качкі:
  ,,Цо беѡ̃дзє з такєй дзівачкі?"

  Аж врешцє зналязл сєѡ̃ купєц:
  ,,На обяд можна өѡ̃ упєц!"

  Пан кухар̆ качкеѡ̃ стараннє
  Пєкл, як налєжи, в бритфаннє

  Лєч здеѡ̃бял обяд подаөѡ̃ц
  Бо з качкі зробіл сєѡ̃ заөѡ̃ц
  В додатку цали в бурачках

  Така то била дзівачка!
  [Zamknij]

  PS. Niedługo wrzucę polski tengwar ^_^
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Icefał

#81
Cytatdrugie primo: tylda i omega są cool
Litera z diakrytykiem bez litery samodzielnej?
Cytatpolecam skopiować w Worda i ustawić czcionkę Cambria, bo jak wspomniałem powyżej, nie będzie problemów z wyświetlaniem
Wydaje mi się, że czcionka na forum to po prostu domyślny sans serif w przeglądarce; wystarczy ją zmienić
 •  

CookieMonster93

Białoruski ma й, a nie ma и... Można :D
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •