Anadolūni ēzüki

Zaczęty przez Todsmer, Lipiec 08, 2012, 03:59:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

Vilène

Cytat: tqr w Lipiec 08, 2012, 16:55:25
Mi też ortografia się średnio podoba, ale nie znalazłem pomysłu, jak zapisywać ï [ɯ]
Akurat pomysł jest oczywisty... "y".
 •  

Todsmer

"y" byłoby używane do [y]. Chyba, że jest jakiś lepszy pomysł na zapis tego dźwięku.
 •  

CookieMonster93

#17
y /ɯ/
ý /ɯ:/
ü /y/
ű /y:/
(na wzór węgierski :-) )

Oto moja propozycja
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Vilène

Cytat: tqr w Lipiec 08, 2012, 19:09:11
"y" byłoby używane do [y].
[y] mogłoby zostać jak jest... albo weź przejdź na jaŋalif:

Aa xƅƅm, yna ouga, gua een eeti ylnoo, ude guujƅƅ - edii yz teegƅƅ yza, utorƅ ees ylii, tyytii ʙysre ees ooƶa. Owa ouga regaşe: "Mee sirdii gurotƅ, guda azƅƅ ydeti, agu ooƶƅ ysti guujƅƅ".
 •  

Todsmer

Zmieniłem nieco ortografię. Myślę, że teraz wygląda lepiej.

Ā hȳm, üna ouga, gua ēn ēti ülnō, üde gūjȳ - edī üz tēgȳ üza, utory ēs ülī, tŭtī büsre ēs ōƶa. Owa ouga regaşe: "Mē sirdī guroty, guda azy üdeti, agu ōƶy üsti gūjȳ". Owō gūjō regahā: "Souhaty, ouga! Āsy sirdē gurō, agu ŭ üdē, agu ōƶy, gusoudy, iz ouçō ülnō ony dēti tepē edejē ā onā. A ouga ēn ēti ülnō". Owa ouga to souha a bega u polā.
 •  

Todsmer

Postanowiłem zrobić cyrylicę dla tego slawlangu. Nie bijcie.
Nie chciało mi się robić listy na nowo, więc macie nieazbukową kolejność.

а /ä/
ӓ /ä:/
б /b/
д /d/
е /e/
ё /e:/
ф /f/
г /ɣ/
х /x/
і /i/
ї /i:/
ъ /ɯ/
ъ̈ /ɯ:/
и /j/
л /l/
м /m/
н /n/
о /o/
ӧ /o:/
п /p/
р /r/
с /s/
т /t/
у /u/
ӱ /u:/
ы /y/
ӹ /y:/
в /w/
з /z/
ш /ʃ/
ч /t͡ʃ/
ж /ʒ/

I tekst (widać dlaczego użyłem takich, a nie innych konwencji ortograficznych):

Ӓ хъ̈м, ына оуга, гуа ён ёті ылнӧ, ыдете гӱиъ̈ - едї ызташе тёгъ̈ ызӓ, уторь ёсташе ылі, тӹтї бысре ёсташе ӧжӓ. Ова оуга рёташе: "Мё сірдї гуротъ, гуда азъ деті, агу ӧжъ ысті гӱиъ̈". Овӧ гӱиӧ рётахӓ: "Соухатъ, оуга! Ӓсъ сірдё гуротё, агу ӹ ыдетё, агу ӧжъ, гусоудъ, із оучӧ ылнӧ онъ дёті тепё едеиё ӓ онӓ. А оуга ён ёті ылнӧ". Ова оуга то соухаті а бегаті у полӓ.
 •  

Aureliusz Chmielewski

Najbardziej podobała mi się ortografia przed jakimikolwiek reformami. Cyrylica ładna, podobają mi się umlauty jako długie głoski. :D
The n-word
 •  

Ghoster

#22
[...........]
 •  

Todsmer

Za dużo jest tych długich samogłosek, nie wiem nawet, czy długie nie są częstsze od krótkich. Myślałem, żeby jako długie samogłoski używać jotowańców, ale to trochę przegięcie by było.

A umlautowe samogłoski są w Unicodzie (z wyjątkiem jera, no ale "długi jer"... :D ), więc to raczej problem z czcionką.
 •  

Todsmer

Jako, że język lokalizuję gdzieś w Anatolii, logicznym wydaje się zapis tego języka osmańską wersją pisma arabskiego. Ortografia została stworzona dość dawno, a język zdążył ewoluować, zatem można powiedzieć, że zapis jest dość etymologiczny.

Tekst zapisany pismem arabskim:

ان حیلیم ونا ووكا قوا هن همطی ولنون ودهطه قونیم - هدین وزطاشه تهنكیم وزا وتوری هنضطاشه ولی تروتیم بیصطره هنصطاشه ومژا.

Na łacinkę:
An hylym, üna ouka, kua en emti ülnon, üdete kunym - edin üztaše tenkym üza, utory enstaše uli, trütim bystre enstaše omža.

Dla porównania wersja współczesna:
Ā hȳm, üna ouga, gua ēn ēti ülnō, üde gūjȳ - edī üztaše tēgȳ üza, utory ēstaše ülī, tŭtī büsre ēstaše ōža.

ا /a/
ب /b/
د /d/
ه /e/
ف /f/
غ /ɣ/
ح /x/
ی /ɯ/, /i/, /j/
ل /l/
م /m/
ن /n/
و /u/, /o/, /y/, /w/
پ /p/
ر /r/
س /s/
ص /s/
ط /t/
ت /t/
ز /z/
ش /ʃ/
چ /t͡ʃ/
ژ /ʒ/
 •  

Ghoster

#25
[...........]
 •  

Noqa

Ale to nie jest zapis arabski, tylko oparty na arabskim. Chyba jesne, że zapożyczali i zmieniali dźwięki tak, żeby pasowało to do ich języka, a nie starali się, aby to była wygodna transkrypcja dla Arabów. Mogli sobie zapożyć abdżad, ale przerobić go na para alfabet.
Oburzasz się na /e/ przez znak na /h/ - a sam kurde używasz <w>, czyli jakiegoś "koszmarnego" <vv> na /v/ zamiast na /w/, żeby było śmieszniej /w/ zapisujesz jako <l> z diakrytykiem. Rzymianie wyśmieliby taki noobpis.

(na samogłoskach oznaczane jest zaojrąglenie, to je łączy. Ciekawe rozwiąanie zresztą)
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
 •  

Todsmer

@Ghoster:
To nie jest nawet oparte bezpośrednio na arabskim, tylko na zapisie języka tureckiego arabskim pismem. Jedynym, co zmieniłem, to fakt, że u mnie przez "ه" zapisywane jest [e], a w tureckim [h] lub [æ]. Są po dwa znaki na t, s, k, bo po prostu kiedyś wymawiano te głoski w trochę różny sposób, dopiero potem się zlały.
 •  

Ghoster

#28
[...........]
 •  

Todsmer

Cytat
CytatJedynym, co zmieniłem, to fakt, że u mnie przez "ه" zapisywane jest [e], a w tureckim [h] lub [æ].
Alh to jhst tak jakbyś naglh zaczął zapisywać głoskh~ /e/ poprzhz "h", to po prostu głupie, przyznaj.
A grecka eta - "Η"? Przecież pochodzi od znaku na "h", a dopiero potem przeszło na "e". Zresztą z tego znaku pochodzi cyryliczne "и"

Cytat
Cytat
Są po dwa znaki na t, s, k, bo po prostu kiedyś wymawiano te głoski w trochę różny sposób, dopiero potem się zlały.
Zwracam honor. Powiesz o tym coś więcej?
"T" przed "i" wymawiano [t͡ɕ], albo jako coś pośredniego między tym dźwiękiem a [t]. Nagłosowe "k" wymawiane było [kʰ]. "S" przed "t" wymawiano jako [ʃ] lub [ɕ].
 •