Etymologijni szujodruhowie, czyli fałszywe kognaty

Zaczęty przez Mścisław Bożydar, Sierpień 22, 2011, 00:35:44

Poprzedni wątek - Następny wątek

Ainigmos

rapa nui vahine "kobieta" i łac. vagina "pochwa"
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Ainigmos

Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Wercyngetoryks

Węg. föld 'ziemia' (podłoże; gleba; działka; astron.) i niem. Feld 'pole'.
ChWDChRL
  •  

Ainigmos

#1188
hotentocki disi "dziesięć" (brzmi jak slangowy polonizm) i pl. dziesięć "ts"
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Ainigmos

Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Mislaus Lasota


Łaciński iubilaeus (ts. co po polsku) i łacińskie iubilare - wykrzykiwać / śpiewać radośnie, wiwatować.

To pierwsze od greckiego ιωβηλαιος [jóbélajos],
a to od hebrajskiego יוֹבֵל [wym. jobel] - róg barani; jubileusz, rok jubileuszowy

Ainigmos

"wyspa": gr. νῆσος nēsos i balijski nusa
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Ainigmos

#1192
polski czystek i polski czyścić

Ten pierwszy wbrew pozorowi swojskiego brzmienia od gr. κίσθος kísthos za pośrednictwem łac. cistus, który Polakom skojarzył się z czyszczeniem.
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •