Język

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Sierpień 08, 2012, 00:53:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Slavlang pisany z nudów, nie będzie miał przyszłości. Stary projekt, trochę jego cech posiada język zapadni:

Procesy:
*akcent rozwija się podobnie jak w języku rosyjskiém (albo szérzéj: jak u wschodniosłowianskiech)
*TorT, TolT, TerT, TelT > TōràT, TōlàT, TēràT, TēlàT
*olT-, orT- > ōlàT-, ōràT-
*ova > ōà (także inne ściągnięcia sylab)
*-gti, -kti > -giti, -kiti
*-dti, -tti > -diti, -titi
*tj, dj > št, žd
*t', d' > k', g'
*tl, dl > l
*intonacja opadająca obejmuje ь, ъ, ę, ǫ po samogłosce akcentowanéj
*przed twardymi i, ь, e, ę, ě > y, ъ, o, ǫ, a
*przed miękkimi y, u, ъ, o, ǫ, a > i, i, ь, e, ę, ě
*dz, dž > z, ž
*a w wygłosie po c, š, ž > ě
*l, l´, r, r´ > ol, 'el, or, 'er
*depalatalizacja przed o, ъ
*depalatalizacja l, r, n, m
*ky, ke, kě, kę, kь gy, ge, gě, gę, gь > k'i, k'e, k'ě, k'ę, k'ь g'i, g'e, g'ě, g'ę, g'ь
*ejǫ > ęjь
*ę, ǫ > en, on
*ě > ei
*ei > ė (gdy pod akcentém); ei > ì (po akcencie), ei > ė́̀ (przed akcentém)
*y, i /{r} > é
*kv', gv', xvě' > sv', zv', šv'
*odpadnięcie jerów z wygłosu (jeżeli był pod akcentém opadającém, to akcent cofał się o sylabę, a
dawna akcentowana samogłoska jest pod opadającém)
*jery w pozycji silnéj i w nagłosowéj sylabie ъ, ь > u, e
*w reszcie pozycji jery wypadały, jeżeli znajdowały się po samogłosce akcentowanéj, to intonacja
opadająca przechodziła o sylabę do przodu, jeżeli znajdowały się bezpośrednio przed samogłoską
akcentowaną, odpadały, a samogłoska poprzedzająca dostawała akcent wznoszący
*st, zd > set, zed
*prejotyzacja
*k', g' > č, dž

Alfabet:
а — [a] — a
б — [b ] — b
в — [v] — v
г — [g] — g
д — [d] — d
е — [ʲɛ] — je
ж — [ʒ] — ž
җ — [ʒd] — žd
з — [z] — z
і — [ʲi] — ji
и — [i ] — i
й — [j] — j
к — [k] — k
л — [ɫ] — l
м — [m] — m
н — [n] — n
о — [ɔ] — o
ә — [ʲɔ] — jo
п — [p] — p
р — [r] — r
с — [s ] — s
т — [t] — t
у — [u ] — u
х — [x ] — h
ц — [t͡ sʲ] — c
ч — [t͡ ʃ] — č
ш — [ʃ] — š
щ — [ʃt] — št
ъɪ — [ɨ] — y
ѣ — [e] — ė
ɪѣ — [e] — jė
ы — [ʲɨ] — jy
э — [ɛ] — e
ю — [ʲu] — ju
ɪа — [ʲa] — ja
ѧ — [en] — ę
ѩ — [ʲen] — ję
ѫ — [on] — ǫ
ѭ — [ʲon] — jǫ
Znaki akcentuacyjne:
˙ — [ː] — ˉ
ˋ — [˥˩] — ˋ
ˊ — [˩˥] — ˊ

Henryk Pruthenia

#1
Przykładowy tekst:


Cisza w moim domu

Cisza panią mą i kochanką jest
Gdy prowadzi mnie poprzez noc i dzień
Pusty dom, bo echa nie liczę
Piszę coś...
Jestem burzą i wierszem i łzą

I tak dobrze znam zapach mojej ciszy
Znam do bólu jej dotyk zimnych rąk
Kiedy oczy śpią, dusza więcej słyszy
Tonąc wołam ale jego nie ma tu

Dzieci zapomniane jak anioły śpią
A on jest z nią
On jest z nią!!

I tak dobrze znam zapach mojej ciszy
Znam do bólu jej dotyk zimnych rąk
Kiedy oczy śpią, dusza więcej słyszy
Tonąc wołam ale jego nie ma tu
I nie chcę nic widzieć
I nie chcę nic słyszeć!
Tonąc wołam ale jego nie ma tu
Čišynā vu mejīm dēmjì

Čišynā kōrìlovenj ménj ȳ libjīčélčènj jō
Kūgdỳ vjė́žō mjénjē pjōràs nēšt ī žēn
Pūsut dōm, gžė̄ ōha njē līčon
Pjéšōn štēsj...
Jās jēm bīrènj i sutȳhènj ī slōzènj

Ī tāk dōbro znej̄on vōnh mejēj čišynȳ
Znējon do bēli jēj čūvst zjȳmnyh rōnk
Kūgdỳ eči sepnjōnt, dišė̄ bēlé slīšy
Tōnenjon volė̄jon nō jōgo njė̄ tūt

Žė̄či zabȳty jāk jendžōly sepnjōnt
Ā ón jō sē nènj
Ón jō sē nènj!!

Ī tāk dōbro znej̄on vōnh mejēj čišynȳ
Znējon do bēli jēj čūvsut zjȳmnyh rōnk
Kūgdỳ eči sepnjōnt, dišė̄ bēlé slīšy
Tōnenjon volējon nō jōgo njė̄ tūt
Ī njē hécōn njištō vjīžìči
Ī njē hécōn njištō slišìči!
Tōnenjon volējon nō jōgo njė̄ tūt
Чiшына̇ ву мэі̇м дэ̇мі̀

Чiшына̇ ко̇рѝловѧ̀й мѧ̀й ъ̇ɪ либi̇че́лчѧ̀й ә̇
Ку̇гдъ̀ɪ вɪѣ́жо̇ ме́не̇ пә̇ра̀с нэ̇щ i̇ жėн
Пу̇сут дȯм, гжѣ̇ ȯха не̇ ли̇чѫ
Пе́шѫ̇ щэ̇сь...
Iȧc е̇м би̇рѧ̀й i̇ сутъ̇ɪхѧ̀й i̇ слә̇зхѧ̀й
̇
İ та̇к до̇бро знэ̇ѭ вѫ̇х мэе̇й чiшынъ̇ɪ
Знэ̇ѭ до бэ̇ли е̇й чу̇всут зы̇ммнъɪх рѫк
Ку̇гдъ̀ɪ э̇чi сэпнѭ̇т, дишѣ̇ бэ̇лэ́ сли̇шы
То̇нѧ̀ѭ волѣ̇ѭ но̇ ә̇го не̇ ту̇т

Жѣ̇чi забъ̇ɪтъɪ ɪȧк енджә̇лъɪ сэпнѭ̇т
Ȧ о̇н ә̇ сэ̇ нѧ̀й
О̇н ә̇ сэ̇ нѧ̀й!!

İ та̇к до̇бро знэ̇ѭ вѫ̇х мэе̇й чiшынъ̇ɪ
Знэ̇ѭ до бэ̇ли е̇й чу̇вст зы̇ммнъɪх рѫк
Ку̇гдъ̀ɪ э̇чi сэпнѭ̇т, дишѣ̇ бэ̇лэ́ сли̇шы
То̇нѧ̀ѭ волѣ̇ѭ но̇ ә̇го не̇ ту̇т
İ не̇ хэ́чѫ̇ нiщо̇ вi̇жìчi
İ не̇ хэ́чѫ̇ нiщо̇ слишìчi!
То̇нѧ̀ѭ волѣ̇ѭ но̇ ә̇го не̇ ту̇т
t͡ʃiʃɨ̹ˈnaː vu mɛˈjiːm ˈdɛːmʲi˥˩

t͡ʃiʃɨ̹ˈnaː ˈkɔːri˥˧˥ɫɔvɛ˥˩ɲ ˈmɛ˥˩ɲ ˈɨ̹ː ɫiˈbʲiːt͡ʃɛ˩˥ɫt͡ʃɛ˥˩ɲ ˈjɔː
ˈkuːgdɨ̹ vʲæ˩˥ˈʒɔː mʲɛ́ˈɲɛː ˈpʲɔːra˥˩s ˈnɛːʃt ˈiː ˈʒɛːn
ˈpuːsut ˈdɔːm, ˈgʒæː ˈɔːxa ˈɲɛː ˈɫiːt͡ʃɔn
pʲɛ˩˥ˈʃɔːn ˈʃtɛsʲ...
ˈjaːs ˈjɛːm ˈbiːrɛ˥˩ɲ ˈɨ̹ː suˈtɨ̹ːxɛ˥˩ɲ ˈiː ˈsɫɔːzɛ˥˩ɲ

ˈiː ˈtaːk ˈdɔːbrɔ ˈznɛːjɔn ˈvɔːnx mɛˈjɛːj t͡ʃiʃɨ̹ˈnɨ̹ː
ˈznɛːjɔn dɔˈbɛːɫi ˈjɛːj ˈt͡ʃuːwsut ˈzʲɨ̹ːmnɨ̹x ˈrɔːŋk
ˈkuːgdɨ̹ ˈɛːt͡ʃi sɛˈpɲɔːnt, diˈʃæː ˈbɛːɫɛ˩˥ ˈsɫiːʃɨ̹
ˈtɔːnɛɲɔn vɔˈɫæːjɔn ˈnɔː ˈjɔːgɔ ˈɲæː ˈtuːt

ˈʒæːt͡ʃi zaˈbɨ̹ːtɨ̹ jˈaːk jɛɲˈd͡ʒɔːɫɨ̹ sɛpˈɲɔːnt
ˈaː ˈɔːn ˈjɔː ˈsɛːnɛ˥˩ɲ
ˈɔːn ˈjɔː ˈsɛːnɛ˥˩ɲ

ˈiː ˈtaːk ˈdɔːbrɔ ˈznɛːjɔn ˈvɔːnx mɛˈjɛːj t͡ʃiʃɨ̹ˈnɨ̹ː
ˈznɛːjɔn dɔˈbɛːɫi ˈjɛːj ˈt͡ʃuːwsut ˈzʲɨ̹ːmnɨ̹x ˈrɔːŋk
ˈkuːgdɨ̹ ˈɛːt͡ʃi sɛˈpɲɔːnt, diˈʃæː ˈbɛːɫɛ˩˥ ˈsɫiːʃɨ̹
ˈtɔːnɛɲɔn vɔˈɫæːjɔn ˈnɔː ˈjɔːgɔ ˈɲæː ˈtuːt
ˈiː ˈɲɛː xɛ˩˥ˈt͡sɔːn ɲiˈʃtɔː ˈvʲiːʒai˥˩t͡ʃi
ˈiː ˈɲɛː xɛ˩˥ˈt͡sɔːn ɲiˈʃtɔː ˈsɫiːʃi˥˩t͡ʃi
ˈtɔːnɛɲɔn vɔˈɫæːjɔn ˈnɔː ˈjɔːgɔ ˈɲæː ˈtuːt

Vilène

Ja chyba wezmę, i niedługo napiszę Generator Prutheniastych Slavlangów, oszczędzę ci roboty.
  •  

Aureliusz Chmielewski

Ależ to bardzo proste!

public static int max_liter = 45;
public char alfabet[max_liter];
public boolean nudy = true; // ZAWSZE TRUE INACZEJ CRASH XD

proces_fonetyczny_lp = rand() % slowianski_zachodni : slowianski_polnocny;

for(int i=0; i<alfabet.length();i++)
{
    alfabet[i] = cyrylica[i];
}
while(nudy == true)
{
     add(proces_fonetyczny);
}

TAKIE TAM W pseudoJAVIE XD
The n-word
  •  

zabojad

EEE, JAVA DLA LAMUSÓW C++ RZONDZI!
a tak na serio to witam, bo się nie zdążyłem przywitać!
tak na prawdę to rządzi stareńkie C ^^ ...
Feles [*]
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
  •