Cyrylica dla angielskiego

Zaczęty przez Noqa, Wrzesień 13, 2012, 18:47:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

LarsEinar

Czekam na równie genialną cyrylicę dla polskiego :-)
Krótka lista osób, które nie rozumieją cyrylicy:
1. Kliment Ochrydzki
2. Piotr I Wielki
3. Vuk Stefanović Karadżić
4. Азъ
  •  

zbihniew

Cytat: Gubiert w Kwiecień 06, 2013, 20:37:32
Skoro już Lars wykopał to z grobu i dostał po pupie:

У҅ан ѳат а҆пріль ўіѳ ꙇ҅с шѹръс сѻтъ
Ѳє дрѹхтъ овь Марчь а҅ѳь пєрсъд тѻ ѳє рѻтъ
Анд баѳъд є҆върі вейнъ ін сѵчь лікꙋрь
Овь у҅ічь вєртѵ є҆нꙉєндръд ізь ѳє флѹрь
У҅ан Зефѵрось є҆къ ўіѳ ꙇ҅с свє҇тъ брє҇ѳъ
Інспіръд а҅ѳь ін є҆върі ѡ҅лтъ анд є҅ѳъ
Ѳє тєндръ кроппъс, анд ѳє юнгъ сꙋннъ
А҅ѳь ін ѳє Рамъ ꙇ҅с а҅лвъ кѹрсъ и҆рꙋннъ

Анд смалъ фѹълъс макєнь мєлоді
Ѳать слєпєнь а҆ль ѳє ніхьть ўіѳ ѡпънь ийь
Сѡ прікєѳь є҅м На҄тѵръ ін ꙇ҅р кꙋраꙉьс
Ѳаннь? лонгєнь фѡлкъ гѡ҇н? о҆н пілгрімаꙉьс
Анд палмєръс фор сєкєнь? страѵнꙉь? строндъс
Тѻ фѣрнь? а҅лвъс, кѹѳъ ін сꙋндрі? лондъс
Анд спєсꙗллі фрꙋм? є҆върі ші҄ръс ендъ
О҆в Є҆нгълондь тѻ Каѵнтьрбꙋрі ѳєй ўєндъ
Ѳє ѡ҅лі блісфꙋль мартірь тѻ сє҄къ
Ѳать є҅м а҅ѳь о҅лпєнь у҅ан ѳать ѳєй ўєрь сє҄къ?


Gubiercie, można zobaczyć to w standardowej ortografii? Próbuję pojąć powyższe, a miejscami nie potrafię. Nastawia się powyższe na odmiany rotyczne, nie?
  •  

Wedyowisz

#47
Myślę, że Chaucer nierotyczny nie był... Proszę. Z perspektywy paru miesięcy ja już też niektórych rzeczy nie ogarniam w tej cyrylizacji, ale na pewno miały głębokie uzasadnienie.
стань — обернися, глянь — задивися
  •