Słowiańskie nazwy miejscowości w Danii

Zaczęty przez Todsmer, Listopad 09, 2014, 19:02:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

Todsmer

Chyba nie podejrzewasz historyków o przeoczenie takiego faktu?
  •  

elslovako

Oczywiście, że nie, ale po prostu chciałbym porównać nazwy tych miejscowości przed XIX wiekiem. Jak dla mnie w ciemno można wziąć, że końcówka -tse nie występowała w większości bądź nawet w każdej z tych nazw, ich słowiańskie pochodzenie można byłoby stwierdzić, jeżeli rdzeń nazwy byłby inny.  Oprócz tego należy pamiętać, że duński jest trudny w wymowie dla obcokrajowców, więc część tych nazw mogła być poddana po prostu jakiemuś uproszczeniu.
  •  

Todsmer

Trudno, żeby zapis nazw się zmieniał pod wpływem imigrantów, zwłaszcza w nacjonalistycznym przełomie XIX i XX wieku. I zwłaszcza jakichś wsi, z których część już nie istnieje.

Podawałem starsze nazwy dla Korselitse/Corselitze - Kølæliz, Kramnitse - Krammensze Eng, Kramys. Przy czym dla tego pierwszego nazwa obecna jest pewno starsza niż XIX wiek, bo to nazwa majątku ziemskiego i dworu.
  •  

Wedyowisz

#18
Coś takiego znalazłem, ale nie wiem za bardzo co tu piszą, bo nie uczyłem się niczego północnogermańskiego. Widzę kodowaniowy zamiąch.

CytatStednavnene af slavisk oprindelse er langt fra ligeligt fordelt over de tre øer. For Lollands
vedkommende ligger de, på nær tre (Binnitse, Billitse og Krambes) på det vestlige og sydvestlige
Lolland. Langt de fleste ligger ved kysten. Kun to af dem, Tillitse og Kuditse har deres første
overlevering i det 14. årh. i former, der meget nærmer sig den slaviske grundform, således 1329
Tiliz grundf. *Tilici og 136? Quodevitze *Chotovici. Tre andre Kobelitse, Binnitse og Graamulis
jord (forsvundet gård) har deres tidligste overlevering i kilder fra det 15. og begyndelsen af 16. årh.,
også i former, der minder stærkt om den slaviske grundform. 1451 Kobælitzæ *Kobylici, 1456
Binitze *Bynici og 1504 Graamulis Jord (grundf. indeholder personnavnet *Grom-l der er dog tvivl
om, hvorvidt navnet på gården er gammelt nok. Der kendes på Lolland allerede i 1390 en Gramele

1463 Graamølle). De øvrige navne: Ulitse, Revitse, Vaagese, Glukse, Mullese, Kramnitse, Krambes
og Billitse er enten utilstækkeligt eller sent overleverede (MB 1682) og derfor mere problematiske,
ofte med mere end en tolkningsmulighed.
Ægte bebyggelsesnavne er repræsenteret med Tillitse, Kuditse, Binnitse, Kobelitse og Revitse.
De fortæller alle om en samhørende gruppe omkring en person, det kunne både være familie og
tyende, således Tilos folk i *Til-ici, Chot's folk i *Chot-ov-ici og så fremdeles. To andre navne,
Ulitse og Vaagese, peger også på menneskelig aktivitet, *ulica "vej, gade" og *vobec- "fælles jord,
overdrev". De øvrige navne er deskriptive naturnavne således Glukse *Gluchovica "øde, forladt,
tilvokset sted", Mullese *Mulica "lavt liggende, sumpig jord", Kramnitse og Krambes henholdsvis
*Krå/ëpica og Krå/ëpec, et meget udbredt navn, men af uvis betydning, da *Krå/ëpa ikke har
efterladt sig nogen spor i de nutidige slaviske sprog, men kun findes som stednavn, altid betegnende
steder med våd jord, og tilsidst Billitse *Bylica "græsbevokset sted" navn på to små holme, nu
landfaste.

Całość wyskakuje po wpisaniu np. ,,Venderne og Danmark" w wyszukiwarkę.
стань — обернися, глянь — задивися
  •  

Todsmer

Po przepuszczeniu przez Google Translate tekst jest nawet zrozumiały.
  •  

Wedyowisz

W takim razie zaspokaja to chyba ciekawość elslovaka.
стань — обернися, глянь — задивися
  •