Galijski

Zaczęty przez Piteris, Wrzesień 16, 2012, 00:54:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

spitygniew

Najwyraźniej nieodzownym elementem silnej więzi narodowej jest nawet nie tylko poczucie bycia wspólną rodziną w swoim domu, co wręcz poczucie istnienia takiego poczucia od niepamiętnych czasów - stąd Francuz może być dumny z tego, że naród francuski to i z 2000 lat ma, tyle ze nazywał się inaczej, a Macedończyk, że "my to Persów podbiliśmy". Bo od razu lepiej to brzmi, niż że etnos ogólnofrancuski jest pochodnym narodu politycznego i powstał po scentralizowaniu Francji, a wspólnota współczesnych Macedończyków to efekt serbskiej indoktrynacji dwudziestowiecznych chłopów, mimo iż teoretycznie dla dzisiejszego poczucia wspólnoty nie powinno mieć to znaczenia. Ale to "teoretycznie" to w ustach kogoś, kto nacjonalizmu jak Ghoster nie rozumie.
P.S. To prawda.
  •