Etymologijni szczerzedruhowie

Zaczęty przez Noqa, Październik 02, 2012, 21:39:18

Poprzedni wątek - Następny wątek

Ainigmos

#945
grecki βρέφος "niemowlę" i polski źrebię, oba od praaryjskiego *gʷrebʰ- "dziecko, niemowlę"
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

pipipipi

Chyba powinno być w tym temacie.

Chciałem to jakoś opisać, ale ostatecznie jak tego nie opisywałem, to wszystko zlewało mi się w jedno więc po prostu wkleję: haracz i charadż
Discuck Inc.
Demokracja to ustrój w którym dwóch profesorów marksistowskich uniwersytetów może przegłosować menela spod budki z piwem - Zbyszek_Z
Są na tym świecie rzeczy które się filologom nie śniły.
  •  

Τόλας

wrzód i nadwyrężyć
To drugie z ukraińskiego, z mazowieckim (?) unosowieniem jednego z "e" i wymianą "-we-" na "-wy-" prawdopodobnie przez skojarzenie z powszechnym przedrostkiem.

Ainigmos

#948
hetycki ūk "ja" i polski jaźń, oba od praaryjskiego *éǵ(h2) "ts."
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Siemoród

serbskochorwackie ruža i đul 'róża'

Obydwa od staroperskiego rdzenia *wṛda- przy czym pierwsze najpewniej przez grekę i łacinę, a drugie przez osmański.
Niech żyje Wolny Syjam!

SchwarzVogel

Cytat: Tolasz w Październik 06, 2021, 19:26:36
wrzód i nadwyrężyć
To drugie z ukraińskiego, z mazowieckim (?) unosowieniem jednego z "e" i wymianą "-we-" na "-wy-" prawdopodobnie przez skojarzenie z powszechnym przedrostkiem.

Bańkowski sugeruje, że to przekształcenie to wynik pomieszania z podobnym, reliktowym "na(d) - (wy)- rężyć.

Potwierdzone rzeczywiście jest"narężyć".

Mączyński (1564) "Żyto trochę kamieniem we młynie narężone, to jest skrupione"

Kancjonał Gdański (1620) "Jezus szatańskiej sił narężył".

Dalej pisze te to reliktowe rǫžiti miałoby znaczyć "powodować otwieranie się, rozpadanie, dziurawić" i było kauzatywem do ręgnǫti "hiscere".

Podaje staro-słoweńskie zemlja regne "pęka, otwiera się".

Ciekawa sprawa warto chyba poszukać więcej.

Todsmer

  •  

Ainigmos

grecki νῦν "teraz" i polski ninie
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Ainigmos

perski کوچک kuček "mały" i polski kuc "mały koń"
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Towarzysz Mauzer

arabskie زمرد [zumurrud] 'szmaragd' i (hiszpańskie) Esmeralda
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ

Siemoród

azymut i zenit, oba z tego samego arabskiego rzeczownika
Niech żyje Wolny Syjam!

Ainigmos

polski ubranie i grecki φόρημα "ts" (z podobnym dryftem znaczeniowym)
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

dziablonk

pol. słoma - ang. haulm, pol. srom - ang. harm, pol. gnieść - ang. knead, pol. trzoda - ang. herd, pol. żarna - ang. quern, pol. pięść - ang. fist, pol. złoto - ang. gold :)
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

Asgair

ametyst i niedźwiedź
PIE *médʰu
  •  

Łudomian

Trochę inni rodzaj szczerzedrużstwa:
rzecz miała pierwotnie znaczenie mowy (pochodzi od rzec). Oryginalnym określeniem było wiec(e), z prasłowiańskiego veťь, z praindoeuropejskiego rdzenia wekʷ- oznaczającego... mowę. Pojęcia zataczają piękne koła.
Przy imek za dla czasu
  •