Autor Wątek: Jamneński  (Przeczytany 3135 razy)

Offline Noqa

Odp: Nowy projekt
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 20, 2012, 22:16:24 »
Swoją drogą, czy tylko mnie to udarza, że tabelki zmian jak wyżej widuje się tylko dla PSa?

EDIT: Ale serio interesuje mnie czemu tak. Rozwój słowiańskich był na tyle nieskomplikowany? Tak różnorodny? Po prostu ludzie tu lepiej znają się na PSie niż na np. PGermańskim? A może po prostu wszystkich ujmuje "TorT".
« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2012, 22:18:02 wysłana przez Noqa »
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
 

Offline Widsið

Odp: Nowy projekt
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 20, 2012, 22:25:22 »
Jakby nie patrzeć, rozwój sonantów i przestawka to cechy charakterystyczne wszystkich języków słowiańskich, a przy tym jedna z najbardziej obrazowych zmian. Na tej samej zasadzie przedstawia się dyftongizację długich samogłosek i rozwój grup cl, tl, pl dla języków romańskich :)
 

Offline Widsið

Odp: Nowy projekt
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 21, 2012, 02:00:29 »
Lenicja jest w tym języku wywoływana w sytuacjach, kiedy słowo zaczynające się sekwencją CV jest poprzedzone innym słowem, które ma lub miało kiedyś samogłoskę w wygłosie. Jest to proces zgramatykalizowany i zachodzi w określonych kontekstach:
a) po rodzajniku określonym dla rodzaju męskiego: goirdh "zamek" > th ghoirdh
b) po rodzajniku określonym dla liczby mnogiej: goirdhi "zamki" > thi ghoirdhi
c) po przymiotniku: goirdh > esthár ghoirdh "stary zamek"
d) po prefiksach zakończonych na samogłoskę: goirdh > prighoirdh "podzamcze"
e) po wybranych krótkich przyimkach - dho, na, o, po, s i sa: goirdh > dho ghoirdh "do zamku"; na ghoirdh "w zamku", itd.

Efekty lenicji:
p [p] > ph [f]
b [b] > bh [v]
t [t] > th [θ]
d [d] > dh [ð]
c [k] > ch

g [g] > gh [ɣ]
(f [f]), v [v] > fh [ ], vh [-]
th [θ] > thh [-]
dh [ð] > dhh [-]
s [s] > sh

z [z] > zh [ɣ]
m [m] > mh [w]

Przesłonięcie wywoływane jest, gdy pojawia się etymologiczna samogłoska lub spółgłoska nosowa i również jest zgramatykalizowane. Występuje:
a) po liczebnikach edhí "1", sedhé "siedem", osé "osiem": goirdh > sedhé mgoirdhi "siedem zamków"
b) po zaimkach osobowych liczby mnogiej w celowniku (, , í): dhailui í mdhubru "robię im dobrze", albo odwrotnie, dhubru í mdhailui "dobrze im robię" (wiem, dziwny przykład, ale leksyka, póki co, kuleje)
c) po wybranych krótkichprzyimkach: c, s, v: c mgoirdh "do zamku"
d) po rodzajniku określonym dla rodzaju żeńskiego: tathui "moneta" (< ps. *cęta) > thui mtathui

Efekty przesłonięcia:
p [p] > bp [b]
b [b] > mb [m]
t [t] > dt [d]
th [θ] > dth [ð]
d [d], dh [ð] > nd, ndh [n]
c [k] > gc [g]
g [g] > ng [ŋ]
V [V] > mV [Ṽ]

EDIT:
Przy okazji, język zyskał nazwę. Przypomniał mi się jeden z moich starych projektów, który też był słowiański i dziwny, i posiadał nazwę zaczerpniętą od pomorskiego jeziora. Tak więc przechwytuję kolejne pomorskie jezioro, tym razem Jamno, ażeby zrobić język jamneński (amnuseac asíc / amnustina).
« Ostatnia zmiana: Październik 21, 2012, 14:33:10 wysłana przez Widsið »
 

Offline Noqa

Odp: Nowy projekt
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 21, 2012, 02:22:50 »
Ciekawa rzecz te lenicje, choć mają w sobie coś niepraktycznego - języki generalnie większą wagę kładą na początki słów, trochę to nieefektywne, że właśnie tam zachodzi uproszczenie artykulacja na niekorzyść jasności. Choć jeśli w języku przeważają inicjalnie p, b, t, d to pewnie nie jest to takim problemem. Ale generalnie podoba mi się brzmienie tego, fajny zestaw alternacji, zwłaszcze te w przesłonięciu.

Tylko ortografia mnie dobija, jakoś nie idzie mi traktowanie h i m jako diakrytyków.
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
 

Offline Widsið

Odp: Nowy projekt
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 21, 2012, 02:24:18 »
Chciałem, żeby z ortografii jasno wynikało, że źródłem inspiracji jest irlandzki :)
 

Silmethúlë

 • Gość
Odp: Jamneński
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 21, 2012, 12:01:11 »
Damn, podoba mi się, naprawdę irlandzko wygląda. Mógłbyś zmienić nieco ortografię przesłonięcia na jeszcze bardziej irlandzką – zamiast wszędzie zapisywać m-, zapisywać m-, d-, g-, itd. w zależności od efektu:

p [p] > bp [b]
b [b] > mb [m]
t [t] > dt [d]
th [θ] > dth [ð]
d [d], dh [ð] > nd, ndh [n]
c [k] > gc [g]
g [g] > ng [ŋ]
V [V] > mV [Ṽ]

Dawno nie było żadnego celtyckawego słowiańskiego.
 

Offline Widsið

Odp: Jamneński
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 21, 2012, 16:22:12 »
W sumie, nie jest to głupi pomysł!

[fusion]

Zdecydowałem się oprzeć formy rzeczownika na mianowniku, a nie na bierniku, tak więc *tathui "moneta" > tatha.

Już dzisiaj spróbuję przedstawić kilka efektów mojej pracy nad czasownikami.
« Ostatnia zmiana: Październik 21, 2012, 16:27:48 wysłana przez Widsið »
 

Offline Widsið

Odp: Jamneński
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 22, 2012, 02:48:20 »
Fleksja werbalna

Bezokoliczniki

Formy bezokolicznikowe uległy skróceniu:

*bьrati > bra "łapać" [bra]
*uměti > umai "umieć" ['ymai]
*roditi > rudhi "rodzić" ['ruði]
*dajati > dhá "dawać" [ða:]
*jęti > ui "brać" [ui]

W przypadku tych bezokoliczników, których skrócona forma kończyłaby się na spółgłoskę, dostawiane jest -e:

*rekti > rece "mówić" ['reke]
*nesti > nese "nieść" ['nese]

W przypadku bezokoliczników, które po skróceniu zostały jednosylabowe i nie pojawił się w nich dyftong, wygłosowa samogłoska staje się długa:

*biti > bí "być" [bi:]
*čuti > tsú "dotykać" [ʦu:]

Czas i aspekt
Jamneński nie odróżnia aspektu w sposób znany z innych języków słowiańskich, idąc drogą obraną przez inne rodziny językowe i tworząc złożony system wyrażeń czasowych:
a) w trybie oznajmującym:
- czas teraźniejszy (syntetyczny, na bazie PS-owego czasu teraźniejszego)
- czas imperfectum (syntetyczny, na bazie PS-owego imperfectum)
- czas perfectum (analityczny)
- czas plusquamperfectum (analityczny)
- konstrukcje wyrażające przyszłość (analityczne)
b) w trybie łączącym (innowacja)
- czas teraźniejszy (syntetyczny, na bazie PS-owego aorystu asygmatycznego)
- czas imperfectum (syntetyczny, na bazie PS-owego aorystu sygmatycznego)
- czas perfectum (analityczny)
- czas plusquamperfectum (analityczny)
c) tryb rozkazujący

Czasowniki odmieniają się przez osoby i liczby, odmiana przez rodzaj przepadła wraz z całym rodzajem nijakim. Uległ generalizacji jeden model odmiany, od którego powstało jednakże kilka wyjątków

Odmiana czasownika nese (regularna)

Teraźniejszy ozn.
1s. nesui
2s. nesés
3s. neséth

1p. nesém
2p. neseth
3p. nesui

Imperfectum ozn.
1s. nesaiach
2s. nesaiase
3s. nesaiase

1p. nesaiachóm
2p. nesaiaseth
3p. nesaiachui

Teraźniejszy łącz.
1s. nés
2s. nese
3s. nese

1p. nesóm
2p. neseth
3p. nesui

Imperfectum łącz.
1s. nesuih
2s. nesui
3s. nesui

1p. nesuihóm
2p. nesuth
3p. nesuisa

Rozkazujący
2s. nés
3s. nés

1p. nesém
2p. neseth

Formy syntetyczne
Formy syntetyczne tworzy się za pomocą czasowników posiłkowych: mai, dawniej znaczącego "mieć", obecnie funkcjonującego tylko jako słowo posiłkowe i "być". Mai służy do tworzenia czasów perfectum i plusquamperfectum, zaś specjalna forma formuje najprostszą formę czasu przyszłego.

Aby stworzyć poszczególne formy syntetyczne, potrzebne są: dla czasów tworzonych za pomocą mai - imiesłów teraźniejszy bierny, a dla czasu przyszłego - imiesłów przeszły czynny.

Imiesłowy
a) teraźniejszy bierny - końcówka -omъ przeszła najpierw w *-amъ, a potem zredukowała się do długiego á:  *svědomъ > suaidhá
b) teraźniejszy czynny - oparty na krótkiej formie mianownikowej: *nesy > nesi
c) przeszły bierny - bez niespodzianek: *bьranъ > brán
d) przeszły czynny - (z przeszłego czynnego II) bez niespodzianek: *zъnalъ < snál
 
W celu utworzenia wariantu przysłówkowego, należy zamienić końcówki: -á na -ai, -i na -u, -án na -ánu, -ál na -álai

Odmiana czasowników i mai
Czas teraźniejszy ozn.
1s. seam / mui
2s. si / más
3s. seath / máth

1p. sém / mám
2p. seth / math
3p. sui / mui

Czas imperfectum ozn.
1s. bíach / maiach
2s. bíase / maiase
3s. bíase / maiase

1p. bíachóm / maiachóm
2p. bíaseth / maiaseth
3p. bíachui / maiachui

Czas teraźniejszy łącz.
1s. bím, bích /
2s. bi /
3s. bi /

1p. bichóm / móm
2p. bith / math
3p. bisui / mai

Czas imperfectum łącz.
1s. bíuich / memuich
2s. bíui / memui
3s. bíui / memui

1p. bíuichóm / memuichóm
2p. bíuth / memuth
3p. bíuisa / memuisa

Imiesłowy
teraźniejszy bierny: / maiá
teraźniejszy czynny: bi / mi
przeszły bierny: bíán / maián
przeszły czynny: bíl / maiál

"Być" jako czasownik posiłkowy dla konstrukcji wyrażającej czas przyszły
1s. buidui
2s. buizés
3s. buizéth

1p. buidém
2p. buideth
3p. buidui

Wymiany dźwięków w koniugacji
g > s: mogui > mosés "mogę, możesz"
k > ts: vuilcui > vuiltsés "ciągnę, ciągniesz" (cf. wlokę, wleczesz)
d > z: buidui > buizés

Jutro opowiem o użyciu poszczególnych czasów
 

Offline Dynozaur

 • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
 • Wiadomości: 3 741
 • Pochwalisze: 251 razy
 • Wiecznie obserwowany
Odp: Jamneński
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 22, 2012, 16:32:47 »
A co z czasownikami i-typowymi (i wieloma innymi), które nie mają asygmatycznego aorystu?

Swoją drogą, dlaczego czas teraźniejszy trybu łączącego czasownika "być" wywodzi się z trybu przypuszczającego, podczas gdy czasownik "być" miał dwa zestawy form aorystowych (zwane przez filologów "aorystem perfektywnym" i "imperfektywnym", ale nie do końca chwytam jaka właściwie była różnica w ich użyciu), które idealnie wpasowują się w stworzony przez ciebie system.

Perfektywny - byxъ, by it.d.
Imperfektywny - běxъ, bě it.d. (w odróżnieniu od imperfektu, który brzmiał běaxъ, běaše it.d.).
ZÎWE WENSKA!
Joz jis råd, cu wå Wilķaj Wida ni sǫ al murste pasî.

Jeśli widzisz zoomersa - strzelaj bez zastanowienia. I oby ci ręka nie zadrżała.
 

Offline Widsið

Odp: Jamneński
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 22, 2012, 20:44:32 »
A co z czasownikami i-typowymi (i wieloma innymi), które nie mają asygmatycznego aorystu?
Jak mówiłem, wszystkie koniugacje są wyrównane do tego wzoru.

Cytuj
Swoją drogą, dlaczego czas teraźniejszy trybu łączącego czasownika "być" wywodzi się z trybu przypuszczającego, podczas gdy czasownik "być" miał dwa zestawy form aorystowych (zwane przez filologów "aorystem perfektywnym" i "imperfektywnym", ale nie do końca chwytam jaka właściwie była różnica w ich użyciu), które idealnie wpasowują się w stworzony przez ciebie system.

Perfektywny - byxъ, by it.d.
Imperfektywny - běxъ, bě it.d. (w odróżnieniu od imperfektu, który brzmiał běaxъ, běaše it.d.).

Tutaj zabrakło mi wiedzy, ale formy trybu przypuszczającego wydały mi się na tyle podobne do tych, które powstały w tej wyrównanej koniugacji, że uznałem, że takie zamieszanie z trybami byłoby możliwe - zwłaszcza, że tryb łączący służy tu także do wyrażania przypuszczeń, a przypuszczający nie zachował się. Niemniej, jeśli mnie nakierujesz na właściwe paradygmaty, zobaczę, co jeszcze można tu zrobić, to ty jesteś ekspertem.
 

Offline Widsið

Odp: Jamneński
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 23, 2012, 02:30:35 »
Wstęp do artykułu o moim mieście z Wikipedii.

Thui bPila (naimieit. Schneidemühl «thraithiste») – th mhaisth i th obeith v saivéreinosachodhna Pholisca, na Velícpolseac phochrá, th shedhliste sa Philseac phovhait. Ona leséth po naghrán sa th Vhaltsóv eserean chrá i th Chránín eserean chrá, nadh Cudha, pri 11 km ponadh ei usth c Notes. Ona traiméth 74.775 na obeithni i sauiéth 51. maiste v gcrá i 4. maiste v bpochrá.

Thui bPila máth vonicá oth mál seal sa ribaci, lesán nadh pódna Chudha, medi laisi. Ona maiase nadhhá thi mhaisthni phrávi v 15. esthulait, a a máth poshná peirs Sigumunt 1. th Esthár v 1513. Po 1. rosdail sa Pholisca th mhaisth se staiase tseilneac na Phrusca chrálevina i postaiase v Naimieitisca po 1. avna vhójna. V 1945 mui volá Pila maisth-turaidha (naimieit. Festung Schneidemühl) i ui mui dhodhá c mustrói sa mhotista na Pomhorsca esthaina. Vójnovi spati mui tsú 70% (90% v maisthean sheirdh). Po 2. avna vhójna thui bPila clasaiase sachónean vnóv. Medi 1975-1998 thui bPila máth bá th shedhliste sa odhailean phochrá.

Mogą tu być błędy, ale nie treść jest ważna, tylko sam zamysł wizualny. :)
 

Odp: Jamneński
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 23, 2012, 09:47:52 »
WOW, rewelacja! Zapis jest kosmiczny, a jednak nadal widać, że język jest słowiański :)
 

Offline Dynozaur

 • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
 • Wiadomości: 3 741
 • Pochwalisze: 251 razy
 • Wiecznie obserwowany
Odp: Jamneński
« Odpowiedź #27 dnia: Październik 23, 2012, 10:17:57 »
Ładne. Bardzo ładne.

"Maisth" to jak rozumiem miasto? Dlaczego nie kognat "grodu"?
ZÎWE WENSKA!
Joz jis råd, cu wå Wilķaj Wida ni sǫ al murste pasî.

Jeśli widzisz zoomersa - strzelaj bez zastanowienia. I oby ci ręka nie zadrżała.
 

Offline Todsmer

 • Форумовъйь Гноітель Фраеровъ
 • Administrator
 • Wiadomości: 3 218
 • Pochwalisze: 73 razy
 • Konlangi: Szybski, truski, brocki
Odp: Jamneński
« Odpowiedź #28 dnia: Październik 23, 2012, 12:31:51 »
Mimo kosmicznego zapisu rozumiem ponad połowę tekstu (może dlatego, że wiem, czego się spodziewać, ale zawsze). Dlatego ciekawi mnie, jakby tekst wyglądał w zapisie wzorowanym na słowiańskich (w sensie jak bardzo różni się od słowiańskich, bo nie umiem stwierdzić, jak bardzo ortografia to przysłania). No ale język jest ładny i mi się podoba.
 

Offline Widsið

Odp: Jamneński
« Odpowiedź #29 dnia: Październik 23, 2012, 13:10:10 »
"Maisth" to jak rozumiem miasto? Dlaczego nie kognat "grodu"?
Bo to zapożyczenie, w zamyśle to jest język wiejskiej społeczności. Kognat grodu to goirdh i znaczy "zamek".

A co do ortografii, nie bardzo wiem, jak ją zbliżyć do innych słowiańskich. Poza dziwnym sposobem oznaczania lenicji i przesłonięcia jest ona wszak w zasadzie bardzo fonemiczna :)