Ila Scola Internacional dila Linxua Molana

Zaczęty przez Tuktun, Wrzesień 30, 2012, 17:08:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tuktun

Leccio Primer
Halo! Quė ti nȯbrat?


Latet esto dialogo.
Przeczytaj ten dialog.

Marc: Buė daya. Quė ti nȯbrat?
Ana: Halo! Mi nȯbra Ana. Et ti?
Marc: Mi nȯbra Marc. Mi xuella nila Vellamolana, mȧ mi sta di Lȯdre, dila Inglia. Mi posim 21 aṅs. Et ti?
Ana: Mi tenses xuella nila Vellamolana. Mi sta dila Varsovia, dila Poloṅa. Mi posim 24 aṅs. Hast ila vidia!
Marc: Hasti, Ana!

Ilo vocabulario - Słownictwo:

buė daya - dzień dobry
buė - dobry
ema daya - dzień
halo - cześć
et - i, a
quė - jak
mi - ja
ti - ty
nȯbrar - nazywać się
xuellar - żyć
nil, nila, nilo, ni - w
mȧ - ale
ster - być
dil, dila, dilo, di - jak "de" we francuskim i hiszpańskim, przyimek zastępujący wiele przypadków, tu w znaczeniu "z" w sensie miejsca
posir - mieć
em aṅ - rok
tenses - też
hast ila vidia - do widzenia
hasti - pa
Lȯdre - Londyn
ila Inglia - Anglia
ila Poloṅa - Polska
ila Varsovia - Warszawa

Ila gramatica - Gramatyka:

Gramatyka molska jest generalnie bardzo prosta. Aby utworzyć liczbę mnogą, dodajemy po prostu -s.  ;-D. Sposób odmiany czasowników zakończonych na -ar i -er to, na przykładzie czasownika ster (być):
Mi sta
Ti stat
Na razie poznamy te 2 osoby. Tak samo czasowniki zakończone na -ir na przykładzie posir (mieć):
Mi posim
Ti posit
Przed rzeczownikiem stoi zawsze rodzajnik. Rodzajniki nieokreślone to em (r.m.), ema (r.ż.) i emo (r.n.), a określone to odpowiednio: il, ila, ilo oraz ils (l. mn.). Przyimki zawsze należy uzgodnić, bo w nich musi być zawarty także rodzajnik, np. dil, dila, dilo, dils. Formę zakończoną na i stosujemy do słów, które nie posiadają rodzajnika (na ogół są to niemolskie nazwy geograficzne).

Ilos exercicios -  Ćwiczenia:

1.Przetłumacz czytankę z molskiego na nasze.
2.Przedstaw się tak jak Ania i Marek.
3.Przetłumacz wyrażenia:
a) w Londynie
b) z Vellamolany
c) w roku 1912.
   
   
Mój uprzedni, lipny nick to Lord of the Potatoes.

És most következzék valami egészen más. A Monty Python Repülő Cirkusza.
  •  

Henryk Pruthenia

«emo» <3
W ogóle, ten język to dla mnie podróbka hiszpańskiego, mnóstwo podobieńst. Za dużo.

Tuktun

Ale nie aż tyle, żeby tego nie uznać za osobny język.  ;-D
Mój uprzedni, lipny nick to Lord of the Potatoes.

És most következzék valami egészen más. A Monty Python Repülő Cirkusza.
  •