Sibbiske tonne

Zaczęty przez Todsmer, Luty 21, 2013, 20:24:07

Poprzedni wątek - Następny wątek

Todsmer

#30
Krótki fragment artykułu. Chciałem tłumaczyć cały, ale mi się odechciało. Akcentów też mi się nie chciało zapisywać.:

200 Tomahawk-Strelos übb Syria
Atom-Flügsmarchsskip ana Roda Mära


Amerikanisk Atom-Flügssmarchsskip USS Nimitz ana Roda Mära kam - Todanos Heras Amerikanisk sagdun. Ta hems hit karags Plannigg sie eve magigo Hildsarbedi gegin Syri.

[hu:ð:ɹəð hu:ð:ɑʃtɑʧiɣs tɑməhok stɹe:ləs yβ: syɹjɑ]
[ɑtəm flyɣsmɑɹxʃəp ɑnə rɔðə mæɹə]
[ɑmɛɹikɑnʲəsk ɑtəm flyɣsmɑɹxʃəp ɑnə rɔðə mæɹə kəm]
[tɔðɑnəs hɛɹəs ɑmɛɹikɑnʲəsk sɑɣdən]
[tə hɛms hit kɑɹəɣs plɑn:əɣ: sjə ɛve mɑgʲiɣə hijzɑɹbɛdʲə ɣɛgʲən syɹi]

tłumaczenie
200 pocisków Tomahawk w pobliżu Syrii. Lotniskowiec atomowy na Morzu Czerwonym

Amerykański lotniskowiec atomowy USS Nimitz wpłynął na Morze Czerwone - poinformowały władze wojskowe USA

Ma to być efekt "ostrożnego planowania" na wypadek ewentualnej akcji militarnej przeciwko Syrii.
[Zamknij]
 •  

Todsmer

Która pisownia lepsza:
Altudiske sidd frijés ädd gelikés ana werta rechtach geburás.
Altudiske seidd freijees eädd gelikees ana weerta reechtach gebureas.
[ɑjˈtuðiʃə siðː ˈfɹiːjes æðː gəˈjiʧes ɑnə ˈwøːɹtə ˈreːʃtəx gəˈβuɹɑs]

Hir sidd mid takka gewittanach begevás, ädd sküll in gestu brotèrreds ens atterés dònan.
Heir seidd meid takka gewittanach begevaas, eädd skoüll ub geestu broteerreds eens atterees doonan.
[ˈhij siðː ˈmið ˌtɑkːə ɣəˈwytːɑnəx bəˈɣɛvɑs ˌæðː ʃyʎ in ˈgeːstə ˈβɹoːʧeɹˌɹɛz̥ ẽːs ˈɑtːɛɹes ˈdonən]
 •  

CookieMonster93

Cytat: tqr w Styczeń 01, 2014, 13:32:34
Która pisownia lepsza:
Altudiske sidd frijés ädd gelikés ana werta rechtach geburás.
Hir sidd mid takka gewittanach begevás, ädd sküll in gestu brotèrreds ens atterés dònan.
Wg mnie właśnie ta, wydaje się być bardziej sensowna, a diakrytyków nie ma dużo, więc nie gryzą po oczach. Te podwójne litery w drugiej ortografii mi się nie podobają.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Widsið

Druga przypomina średniowieczne, nieco nieudolne próby przystosowania pisma łacińskiego do innych języków. Może nadawałaby się do jakiegoś wcześniejszego stadium rozwoju? Gdzie ten język znajduje się na osi czasu?
 •  

Todsmer

No właśnie on na tej osi czasu stoi okrakiem, bo fonetyka jest współczesna, a gramatyka tak z około 1700 roku :) Nie chce mi się jeszcze raz przeglądać tego wszystkiego i zaaplikować 300 lat ewolucji ;)

W każdym razie, niestety średniowiecze odpada, bo kraj został odkryty właśnie pod koniec XVII wieku. Wcześniej używali runów.
 •  

Todsmer

#35
Kolejna wersja języka jest w drodze, nastąpiły też drobne zmiany w ortografii:
Altudisce sidd frijés ädd yelicés ana werta rechtach yeburás. Hir sidd mid takka yewittabach beyevás, ädd scüll in gasta broterréds ens atterés donan.

W każdym razie nastąpiły duże uproszczenia w deklinacji, czego tu niestety jeszcze nie widać :(
 •  

Todsmer

#36
Ot, taka tabelka deklinacyjna, biorąca pod uwagę nie ortografię, a fonetykę. -ø to brak końcówki, sp - temat spółgłoskowy.   
   
   
   
   
   
   
   
   
temat i rodzajNGDAINGDA/I
a, m-s-əs-ʲə-əm-əs-as-ʲes
a, n-s-ʲə-s-as-ʲes
i, f-s-ʲəs-ʲə-əm-ʲəs-ʲes-ʲis
ō, f-əs-ʲə-əm-əs-os-us
an, m-əs-ʲə-əm-əs-as-ʲes
sp, m/f/n-s-s-ʲə-əm-s-os-us
u, m-s-əs-ʲə-əm-ʲəs-os-us
r, m/f/n-əj-əjs-ɛjə-ɛɹəm-ɛjə-əjs-ɛɹə-əɹos-əɹus
 •  

Todsmer

#37
Szybski po raz kolejny ożywa, na dniach powinienem ukończyć artykuł na wiki. Na zachętę macie nową szybską bajkę Schleichera. Na uwagę zasługuje chyba hv, a zwłaszcza jego wymowa, oprócz tego od Widsiða zapożyczyłem sobie dwuznak gj). Uwaga, zapis nie przedstawia konkretnych barw samogłosek, np : /hɑudə/ to [ˈhɑʊdə]

Ana holma, äws hva wollo neis havde, hänstams gjesah. Ens hävga wannam drog, ens micla bar, änn ens guman sweits bar. Ta äws ta tems hänstas gjesagde: "Mens herto äkit, hvann seiwa hva gumo ta hänstas drevit". Te hänstos änwet: "Hlot, äws! Ure hertes akat, hvann seiwas hva gumo, tas fäds, tena wolla für warma kleti für hemm nemit. Änn äws wollo neis havet". It hlotans, ta äws in foldon gjefloh.

/ənə houlmə æws ʁɑ wuʎə neɪs hɑudə hæɪʃtəms ʝəsɑx/
/əns hæugə wonːəm dɹog əns meɪʧʎə bɑɪ ænː əns goumən sweɪʦ bɑɪ/
/tə æws tə təms hæɪʃtəms ʝəsɑɪdə mens heɪtə æɪkət ʁɑnː seɪwə ʁɑ goumə tə hæɪʃtəs dɹeɪvət/
/tə hæɪʃtəs ænwət ʎot æws uɹə heɪtəs ɑukət ʁɑnː seɪwəs ʁɑ goumə təs fæz/
/tənə wuʎə fyɪ woɪmə ʃeɪtə fyɪ hemː nemət ænn æws wuʎə neɪs hɑuvət/
/ət ʎoutəns tə æws ən foɪdən ʝeɪlox/
 •  

Todsmer

Pomożecie? Mam taki dylemat. W tym języku r po samogłosce wymawia się [j] bądź podobnie. Nie chcę jednak zapisywać tego jako j albo i, ze względów etymologiczno-fonemicznych. Na razie prosto. Problem w tym, że pojawia mi się drugie r. W tym samym miejscu co przejście r > j, mam przejście /hw/ > [ʁ]. I tutaj ze względów estetycznych chcę sobie odpuścić zapis przez hv, tak jak to robię w nagłosie, i zapisywać to przez r. I tutaj się pojawia problem. Np zapis ara (woda) można odczytać zarówno jako [ɑɪə], jak i [ɑʁə] (ten drugi jest właściwy w tym konkretnym przypadku, gdyby to zapisać etymologicznie, byłoby ahva ).

Odpadają zapisy przez dwuznak (w szybskim dwuznak hr również oznacza [ʁ], obok hv), chyba że macie jakiś ciekawy pomysł. Pozostają diakrytyki, ale kompletnie nie wiem, jakiego by tu użyć, żeby to było jakoś w miarę intuicyjnie (mogę użyć np ř albo ŕ, ale to przeczy standardowemu wykorzystaniu tychże diakrytyków).
 •  

Henryk Pruthenia

A nie lepiej nie zapisywać różnicy? Jeżeli zmiana zaszła w erze piśmienniczej, to użyj zapisy odpowiadającego tamtym czasom. Jak przed, to wspólnej litery, i tylko w słowniku r^2. Piszemy jakoś rz i nie jest źle,  a tacy akadyjczycy nie zapisywsli początkowo spółgłosek ejektywnych odzdzielnymi znakami a się rozczytywali.

Obcy

O cholera, jak mogłem zapomnieć o tym języku do moich tłumaczeń konlangowo-konlangowych  :-P
 •  

Todsmer

#41
Z dniem dzisiejszym skończyła się pewna epoka w dziejach tego języka. Wyleciał narzędnik, który zresztą i teraz odróżniany był tylko w liczbie pojedynczej rzeczowników + w hvas, hva, hvat (kto, co). Mamy więc zestaw czterech przypadków, znany choćby z niemieckiego.

A, i ō-temat staje się a-tematem, co zmniejsza ilość tematów do czterech, i to chyba będzie ostateczna liczba. Czyli zostajemy z a-tematem (dla wszystkich rodzajów), i-tematem (żeńskie), r-tematem (dla wszystkich) i tematem spółgłoskowym (również dla wszystkich).

Teraz ten język chyba tylko ortografią przypomina pierwotny szybski :)
 •  

Todsmer

#42
Szybski od pewnego już czasu przechodzi drastyczne zmiany, które zaczęły się wraz z zanikiem narzędnika, już dwa lata temu (jak ten czas leci...). Teraz doszły kolejne zmiany, z których najważniejsze jest wielkie uproszczenie odmiany, wiele form przypadków uległo scaleniu, zwłaszcza w liczbie mnogiej, gdzie w odmianie przymiotnikowej (która przeszła też na rodzajniki – albo też z nimi się zlała) praktycznie nie odróżnia się rodzaju męskiego i żeńskiego. W odmianie rzeczowników są tylko dwa paradygmaty, przegłoszony i nieprzegłoszony. Jeśli chodzi o dźwięki, niewiele się zmieniło, ale ustaliło się wreszcie, czym jest wr i hl :)

No i znika prawie zupełnie mianownikowe -s, będące chyba wizytówką tego języka.

Przykładowy tekst, tym razem bez wymowy (jest bardzo podobna do przykładu wyżej, choć jest dużo więcej zredukowanych samogłosek, stąd zresztą to panoszące się e):

An holme, äws hva woles neis havde, häistés sah. En hävje wannen drog, en micle bar, änn en gumen sweitz bar. Te äws tem häistás saide: ,,Mén hert äket hven sehve hva gum tes häistás drivet". Tes häistes änwet: ,,Llot, äws! Ure hertes aket, hven sehvetz hva gum, t' fäz, te wolen für warmás kletás für hém nimet. Änn äws wolen neis hävet". Hit lloten, te äws in foldás floh.

Teraz chyba, mogę z czystym sercem uznać, że to współczesny germański, mimo że dalej dość archaiczny :)
 •  

Obcy

Jestem ciekaw tych drastycznych zmian :) I tak przynajmniej szybski, choć nieco uwspółcześniony, wg mnie dalej prezentuje prawdziwą germańszczyznę, gdzie np. mój bardziej znany germlang tak się zmienił w ciągu kilku lat, że to już prawie drugi angielski, tyle że z bardziej zachowawczą gramatyką.
 •  

Henryk Pruthenia

Prawie zupełnie, to jest? W jakich sytuacjach pozostaje? I dlaczego musi zniknąć?
:<