Etymologijni szczerzedruhowie

Zaczęty przez Noqa, Październik 02, 2012, 21:39:18

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mahtlactli Omome Tochtli

 •  

Noqa

At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
 •  

Obcy

pola figur płaskich czy też płaskie pole to w sensie etymologicznym redundancja  :-D
 •  

spitygniew

P.S. To prawda.
 •  

Siemoród

#649
znawca i ignorant
ode rdzenia *ǵneh₃- obie słowie pochodzą

EDIT: coby nie pisać drugiéj wiadomości
angielskie year i hour
(a przytem polskie jary)

EDIT2: coby nie pisać już trzeciej wiadomości
szansa, kadencya i incydent
od łacińskiego cadō

EDIT3: bo nikomu nie chce się pisać postów
łac. september (wrzesień) i węg. hétfő (poniedziałek)
od ciastkowego *septḿ̥
a żeby było śmieszniéj
pol. dziesięcina i węg. tized (ts.)
od ciastkowego *déḱm̥t
(Tak, Siemoród spostrzegł, że uralskie od indojewropejskich zapożyczyły niektóre liczebniki. Warjaci.)

EDIT 4: apiać ta sytuacya
piwo, biba i ang. potion
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Ainigmos

#650
hel. κακός kakos  "zło, zgnilizna moralna"  <pie. *kakka- "srać">  pl. kaka  "kał"
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

spitygniew

No i kakao. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
P.S. To prawda.
 •  

Siemoród

kuchnia i piec

ode rdzenia *pek- pochodzące

*pek- > pek+tj > petj > piec
*pek- > coquō > coquīna > *cucīna > *kukinōn >  *kuxъnja -> kuchnia
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Noqa

At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
 •  

Silmethúlë

 •  

Obcy

#655
Cytat: Noqa w Maj 14, 2016, 12:03:53
Cytat*pek- > coquō

Co kurwa?

To kurwa jeszcze śmieszniej: *pek- > lit. kepti i łot. cept (piec – czasownik) ;)

EDIT: I tak fajniejszym dla mnie analogicznym przykładem jest ang. five i wł. cinque – dwie odmienne drogi, jeden korzeń.
 •  

Siemoród

#656
Cytat: Noqa w Maj 14, 2016, 12:03:53
Cytat*pek- > coquō

Co kurwa?
Jak wspomnieli przedmówcy - to ten sam proces, co *pénkʷe -> quinque -> cinque

Kolejne szczerzedruhy:
sh. hiljada (tysiąc) i milion

EDIT:
oszust i hegemonia

EDIT2:
leguminy, lekcya, legenda, fonologja
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Mahtlactli Omome Tochtli

 •  

Obcy

 •  

Widsið

 •