Autor Wątek: Letmanuist reð (język letmański)  (Przeczytany 1803 razy)

Offline Pluur

Letmanuist reð (język letmański)
« dnia: Sierpień 09, 2012, 11:35:12 »
Nie będę owijał w bawełnę.
   1. Spis dźwięków
#samogłoski:
którkie
/a/ - A, a
/ɛ/ - E, e
/ɶ/ - Ö, ö
/i/ - I, i
/y/ - Ü, ü
/ɔ/ - O, o
/u/ - U, u

długie
/a:/ - Aa, aa
/ɛ:/ - Ee, ee
/ɶ:/ - Öö, öö
/i:/ - Ii, ii
/y:/ - Üü, üü
/ɔ:/ - Oo, oo
/u:/ - Uu, uu

#spółgłoski:
/b/ - B, b   /p/ - P, p 
/d/ - D, d   /t/ - T, t 
/g/ - G, g   /k/ - K, k 
/v/ - V, v    /f/ - F, f
/m/ - M, m   /n/ - N, n 
/l/ - L, l   /r/ - R, r   /x/ - H, h 
/z/ - Z, z   /s/ - S, s
/ʣ/ - Þ, þ   /ʦ/ - Ð, ð
/w/ - u*   /j/ - j*
* - dźwięki występują tylko w dyftongach

#dyftongi:
/aɛ/ - ae /ɔɛ/ - oe   /uɛ/ - ue
/ɛa/ - ea /uɔ/- uo
/aw/-au  /ɛw/ - eu   /ɔw/ - ou   /ɶw/ - öu
/ja/ - ia   /jɛ/ - ie  /jɔ/ - io   /ju/ - iu   /jɶ/ - iö   /jy/ - iü
/aj/ - ai   /ɛj/ - ei  /ɔj/ - oi   /uj/ - ui   /ɶj/ - öi   /yj/ - üi   2. Informacje o wyrazie i zdaniu;
a/ zbitki spółgłoskowe max. 4 dźwięki
b/ akcent jest inicjalno-dynamiczny (pada na pierwszą sylabę, wymawianą z większą siłą)
c/ podstawowym szykiem zdania jest: SVO (podmiot-orzeczenie-dopełnienie)


   3. Rzeczownik
Dziś podam nie za dużo informacji na temat deklinacji, ale postaram się dołączyć jutro ;)
No to tak rzeczownik będzie odmieniał się przez:
     -3 liczby (pojedyńcza, podwójna i mnoga)
     -5 przypadków (nominativus,  ergativus-genetivus, abessivus, comitativus i vocativus)

Tak jak powiedziałem deklinacja jutro.

   4. Przymiotnik
Przymiotnik nie odmnienia się ani przez przypadki, ani liczby, zato stopniuje się;
stopień równy
Końcówki ’doklejamy’ do rzeczowników (przymiotniki odrzeczownikowe):
   -ist (po samogłoskach; rahvaa — rahvaaist /duch - duchowy/
   -st (po dyftongach; suo — suost /brud - brudny/
   -ut (po spółgłoskach: d, t, v, f, z, s, þ, ð; reð — reðut /mowa - mowowy?, okey język - językowy/
   -uist (po spółgłoskach: g, k, b, p, m, n, r, l, h; punk — punkuist /punk - punkowy/
JUTRO WIĘCEJ, MOŻE NAWET DZIŚ
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2018, 12:10:01 wysłana przez Pluur »
 

Offline Todsmer

Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 09, 2012, 11:36:44 »
Z jakiego języka wywodzone?
 

Offline Pluur

Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 09, 2012, 11:38:42 »
Hmmm, myślę że troszkę z estońskiego/fińskiego, coś z islandzkiego, i (chyba) większość własna, okey słowiańskie też
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2018, 12:10:12 wysłana przez Pluur »
 

Offline Pluur

Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 09, 2012, 14:21:55 »
   3. Rzeczownik
No to deklinacja!
Rzeczownik ma dwa modele deklinacji;
   -pierwszą jest rzeczownik w nominativie l. poj. zakończony dowolną spółgłoską
   -drugą jest rzeczownik w nominativie l. poj. zakończony dowolną samogłoską (i krótką i długą), lub dyftongiem

PIERWSZA DEKLINACJA

PRZYPADEKLICZBA POJEDYŃCZALICZBA PODWÓJNALICZBA MNOGA
NOMINATIVspółgłoska-ert-iit
ERGATIV-GENETIV-in-ertin-iitin
ABESIV-að-ertað-iitað
KOMITATIV-öi-ertöi-iitöi
VOKATIV-u!-ertu!-iitu!

DRUGA DEKLINACJA

PRZYPADEKLICZBA POJEDYŃCZALICZBA PODWÓJNALICZBA MNOGA
NOMINATIVsamogłoska/dyftong(V)V:-ertV:-iit
ERGATIV-GENETIV-nV:-ertinV:-iitin
ABESIVV:-ertaðV:-iitað
KOMITATIVV:-öiV:-ertöiV:-iitöi
VOKATIVV:-u!V:-ertu!V:-iitu!

I przykłady:
{nazwa przypadaka-l.poj.-.l.podw.-l.mn}
w pierwszej deklinacji:
NOMINATIV-punk-punkert-punkiit
ERGATIV-GENTETIV-punkin-punkertin-punkiitin
ABESIV-punk-punkertað-punkiitað
KOMITATIV-punköi-punkertöi-punkiitöi
VOKATIV-punku!-punkertu!-punkiitu!

w drugiej deklinacji:
NOMINATIV-rahvaa-rahvert-rahviit
ERGATIV-GENETIV-rahvaan-rahvertin-rahviitin
ABESIV-rahvaað-rahvertað-rahviitað
KOMITATIV-rahvöi-rahvertöi-rahviitöi
VOKATIV-rahvu!-rahvertu!-rahviitu!
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2018, 12:12:29 wysłana przez Pluur »
 

Offline CookieMonster93

Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 09, 2012, 15:07:41 »
/ʣ/ - Þ, þ   /ʦ/ - Ð, ð
Zwykle spotykałem się z tym, że þ=bezdźwięczna, ð=dźwięczna.

Jednakże... Podoba mi się nawet ów język, zwłaszcza samogłoski (samotne), dyftongi też, choć trochę mniej.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 

Offline Pluur

Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 09, 2012, 20:36:11 »
   4. Liczebniki
0. ðara /'ʦara/ - ðariet /'ʦarjɛt/
1. üks /yks/ - üksiet /'yksjɛt/
2. tiöt /tjɶt/ - tiötiet /'tjɶtjɛt/
3. þoor /ʣɔ:r/ - þooriet /'ʣɔ:rjɛt/
4. nööt /nɶ:t/ - nöötiet /'nɶ:tjɛt/
5. poi /pɔj/ - poit /pɔjt/
6. zekrv /zɛkrv/ - zekrviet /'zɛkrvjɛt/
7. hatiid /'xati:d/ - hatiidiet /'xati:djɛt/
8. nölð /nɶlʦ/- nölðiet /'nɶlʦjɛt/
9. nooksev /'nɔksɛv/ - nookseviet /'nɔksɛvjɛt/
10. teve /tɛvɛ/ - tevet /tɛvɛt/

Te pierwsze to główne, te drugie to porządkowe. Nieregularnie tworzy się jedynie ðariet, poit i tevet

Teraz liczebniki od 11-19:
Są tworzone regularnie i do liczby 1-9 dodajemy -þöört (odpowiednik polskiego -naście), czasami dla zachowania wymowy dodawane jest -e-;
11. üksþöört - üksþöörtiet
12. tiöteþöört - tiöteþöörtiet
13. þoorþöört - þoorþöörtiet
14. nööteþöört - nööteþöörtiet
15. poiþöört - poiþöörtiet
16. zekrveþöört - zekrveþöörtiet
17. hatiideþöört- hatiideþöörtiet
18. nölðeþöört /- nölðeþöörtiet
19. nooksevþöört - nooksevþöörtiet


« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2018, 12:12:39 wysłana przez Pluur »
 

Offline Pluur

Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 12, 2012, 10:44:33 »
PROJEKT PORZUCONY
 

Offline Drukarz

  • Wiadomości: 228
  • ślōnski gorol
Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 17, 2012, 15:33:15 »
Czemuż to? Zapowiadało się ciekawie.
 

Offline Pluur

Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 26, 2012, 07:00:49 »
Naczy się teraz to poświęcam czas innemu językowi, może zdążę upublicznić za parę dni. A ten może nie porzucony, ale na jakiś czas może odroczony.
Czaswoniki do letmanuist reð (częściowo) mam opracowany
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2018, 12:12:48 wysłana przez Pluur »
 

Offline Dynozaur

  • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
  • Wiadomości: 3 756
  • Pochwalisze: 317 razy
  • Wiecznie obserwowany
Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 26, 2012, 10:49:09 »
PROJEKT PORZUCONY

Szkoda, że Sfinksa z nami nie ma...
Admin, kurwo jebana, przestań mi kurwa sygnaturę cenzurować!
(nawet nie wiem, kto jest obecnie adminem tego kurwidołka... i w sumie mam to w piździe xD)
 

Offline Pluur

Odp: Letmanuist reð (język letmański)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 07, 2013, 21:36:05 »
 ;-)