Autor Wątek: Ojcze Nasz  (Przeczytany 67277 razy)

Offline tubtuś

 • Wiadomości: 9
Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #45 dnia: Kwiecień 29, 2013, 17:43:20 »
                                        Południowo-estoński

Aeth nais miz esteet talvasob - Ojcze nasz który jesteś w niebie / ecz neiz estit talvaseb/
Heelgar sie beo tini nebboo - Święć się imię twoje / ilgar sai beł taini nebu: /
Tini Wengreloo ömaschalata - Przyjdź Królestwo twoje /Tain Łengrelu ymaskalata /
Tini schal gedon an ma agg het est talvasob- Bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi /Taini skal dżydyn an ma agg et est talvaseb /
Nataschalat  mile se paffoo mö memi lai - Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj / Nataskalat mail se pafu my memai lei /
Eent tine duanatar mile mö quoso -
i odpuść nam nasze winy / int tain dłanatar mail my kjuzju /
Agg eent moe duanatadaem time kös quoso valst mile  -
 jako i my odpuszczamy naszym winowajcom / Ag int mow dwantadim taim kyz kjuzju valzt mail /
Eent lötaschalat mile nite ad   vaigha -
i nie wódź nas na pokuszenie  / int lytaskalat mail nait ad vega /
bet parsikaschalat
mile
ad davoe -
 ale nas zbaw od złego / bet parsikaskalat mail ad davoł/

Słownictwo pochodzenia germańskiego
Słownictwo pochodzenia bałtofińskiego
Słownictwo pochodzenia słowiańskiego

« Ostatnia zmiana: Maj 11, 2013, 19:18:36 wysłana przez Feles muribus »
 

Offline Qrczak

 • Wiadomości: 34
  • Sylabica
Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #46 dnia: Maj 11, 2013, 18:28:15 »
Sylabica zreformowana:Ojče naš, któriș jest v n̦eb̦e,
Șv̦øț șø im̦ø Tvoje,
Pr̦ijd̦ król̦estvo Tvoje,
Bǿd̦ vol̦a Tvoja jako v n̦eb̦e tak i na z̦em̦i,
Xl̦eba našego povšedn̦ego daj nam d̦ișaj;
I odpușț nam naše v̦ini, jako i mi odpuščami našim v̦inovajcom,
I n̦e vód̦ nas na pokušen̦e,
Al̦e nas zbav̦ ode Zlego.
Amen
 

Offline Spiritus

Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #47 dnia: Czerwiec 13, 2013, 17:35:02 »
Pakozki (wkrótce opublikuję) - Пацкоси нsеб:

Адри óн, кшти стор незебон,
Нжцк уи мер холератрнс,
Нжцк страи уи хунхтжн,
Нжцк хтжнор уи рул, велтон стор незепу,
Нжцк репхаи адри евхридхари пеб;
Ут нжцк екхемраи адри подр, адр уцкацк екхеми адриоссаja пожероссаja,
Ут нжцк пе-цахраи адр евжлцкрцк,
Мен нжцк цахраи евхлвжцк.
Амен

Wie ktoś jak zrobić cyrylicę? Bo musiałem przepisywać ręcznie...
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 13, 2013, 17:47:43 wysłana przez Spiritus »
 

Offline Tuktun

Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #48 dnia: Sierpień 28, 2013, 16:27:51 »
Molski 2.0:

Patër nostër,
Qui es nil cel,
Que tum nomm sea sanct,
Que tum reṅ vena,
Que tuma volumtat sea facit,
Nil cel como nila tërra,
Pan nostër quotidian nos da hoi;
Et nos perdona nostras cëlpas,
Como nos perdonams adils nostërs cëlpauls;
Et ne nos induce nila temptacion,
Ma nos salva dil mal.
Amen.
Mój uprzedni, lipny nick to Lord of the Potatoes.

És most következzék valami egészen más. A Monty Python Repülő Cirkusza.
 

Offline Drukarz

 • Wiadomości: 228
 • ślōnski gorol
Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #49 dnia: Wrzesień 29, 2013, 18:37:07 »
roterski

Spoiler
[close]

Jateť noś, törej si na niebiesiś,
posiöť se miöňňa ťöö,
priď raś tvōj,
buď uoliö ťöö
jaťa v nebi, tat i na zemöji,
śliööb noś kaźďadönnej diöj nom dneś
a jadpuśť nom nasö uiny,
jaťa i my jadpośtimie nasim uinitōm
a niöuŭeď noś v poťusienyj
alie zboj noś jud źliöźźa.
(Lieboj ťöö sou raś a moť i slovva na uöty.)
Amen.
« Ostatnia zmiana: Październik 08, 2016, 15:58:03 wysłana przez Drukarz »
 

Offline Vistamo

 • Wiadomości: 50
Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #50 dnia: Wrzesień 30, 2013, 18:49:27 »
Arduński:

Ron retur sesta si yolis
Su sapir jey girtapigas
Su kerim sagur jey luk
Su tale jey dashagas
Las si yolis, lo gum si haraf
Ron mapu setil mas
Roshat momap na ron
Zo zitagimat ron na ron borgen
Las gum ron tagimat na ron borgestamon
Zo bechagutat ron sep fergil
Gemil tokapit ron na masuyapi
Amen


« Ostatnia zmiana: Październik 20, 2013, 14:54:10 wysłana przez Vistamo »
Ro pokot Zając Henryk zo troy ven hur gesh gi ro nurawtet foge gir.  Nazywam się Henryk Zając i od dwudziestu lat naprawiam pralki.
 

Offline Widsið

Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #51 dnia: Październik 01, 2013, 00:24:37 »
Nowantyjski

Is Paddr nosr, pi yf i nis nggal
Hi is tu nymm caidd
Gwyny is tu remm
Hi es da wylyndad tanpi i nis nggal si i sa ndyrr
Da-nys oidd is nosr iurn pan
E par-nys dyf nosf dedyf
Tanpi si nof parym pra nosf deddryf
E llid nyf gweddy i ndendad, awd llird-nyf and mal.
Amen.


Wszystkie słowa za wyjątkiem caidd i gweddy mają łacińską etymologię :)

paddr < patrem "ojciec"
nggal = cal < caelum "niebo"
gwyny < veniat "niech przyjdzie"
ndyrr = tyrr "ziemia"
deddryf = deddr < debitorem "dłużnik"
llid < aliter "nie"
awd < autem "lecz"
llird < liberta "zbaw, oszczędź"
« Ostatnia zmiana: Październik 01, 2013, 00:32:37 wysłana przez Widsið »
 

Offline ArturJD

 • Piewca tabel
 • Wiadomości: 434
 • Baroque
Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #52 dnia: Październik 13, 2013, 21:43:25 »
Staroeilaweński (język RPG)

Ro Reth'af l'am, uh ni ros nevehes hibes, (Ojcze nasz, który w niebie jesteś)
Ron mjenen tam havehet sjafyrkaset! (Imię Twoje niech się święci)
Ron modgniken tam havehet maket! (Królestwo Twoje niech nadejdzie)
Lon Lil'e'n tam kjal ni ros nevehes dne los th're's havehes hibes! (Wola Twoja jako w niebie i na ziemi niech będzie)

Ron derben l'am nomokef jedut Il'en havehes viges! (Chleba naszego powszedniego dzisiaj nam daj)
Dne roneth' tlofeth'en l'am havehas vigrofes* sa roneth' tirpluketh'en l'am vigrofon (I winy nasze odpuść jak my winowajcom naszym odpuszczamy)
Dne Il'en ut ron nys'jetpmeten ton havehes diles! (I nas na pokuszenie nie wódź)
Tab Il'en morf ron livin havehes fjeses! (Ale nas ode złego zbaw)
Amen

*Kwestia teologiczna xD
Jeśli użyłbym tu czasu poteraźniejszego jako trybu rozkazującego, oznaczałoby to prośbę o odpuszczenie win TERAZ. Ale użyłem czasu poprzyszłego, co oznacza prośbę o odpuszczenie win nie teraz, ale na sądzie. Chyba o to chodzi...
 

Offline Cusses

 • Wiadomości: 19
Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #53 dnia: Październik 15, 2013, 17:24:17 »
Acco Padre en ede ve lo,
Suó namê aídd edõ santís,
Su, as, aídd aréaõ he,
Suó aht aídd edõ qûe-ac ve lo ac au de hem,
Ous-oín ghelc, dixe acce vi-oín;
A ac Su venalare acce acco az qûe-ac acce venalare acco arx,
A note arrate acce
ez eídd fâē acce eídd fís.
Amên.

aso padrə en ede ve lo:
swo nam ajd edõ santjs
su as ajd areʌõ he
swo aht ajd edõ qe ak ve lo ak o de hem
os ojn gelk dikse ase vi ojn
a ak su venalare ase aso az qe ak ase venalare aso arks
a note arrate ase
ez ejd fe: ase ejd fi:s
amn
As cusse aídd movõ cu aídd vwarõ!
 

Offline Ghoster

Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #54 dnia: Listopad 04, 2013, 00:26:56 »
[...........]
« Ostatnia zmiana: Październik 30, 2020, 00:28:25 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Spiritus

Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #55 dnia: Listopad 09, 2013, 11:13:06 »
Normańśki (nazwa wewnętrzna - Пойтал):

Зўатиситикаљети,
Ейскатуcцатир,
Ейсрупаташкайр,
Ейскепийрейпатилтикикаљети,
Атускаплатуспопсукупурат;
Eвейатистапискеплеткепир, пейатишкеплетиришкепат,
Овокузпапаратуљаторопор,
Каткепелполспакуш.
Илта.


[Swatʲiɕɯtɯkaɬɛt,
ɛjɕkatɯcatʲiɾ,
ɛjɕpɯpataʃkajɾ,
ɛjɕkɛpʲijɾɛjpatʲiltʲikʲikaɬɛtʲi,
atɯɕkapɾatɯɕpʌpɕɯkɯpɯɾat;
ɛvɛjatʲiɕtapʲiɕkɛplɛtkɛpʲiɾ, pɛjatʲiʃkɛplɛtʲiɾʲiʃkɛpat,
ʌvʌkɯspapaɾatɯɬatʌɾʌpʌɾ,
Katkɛpɛlpʌlɕpakɯʃ.
Ilta.]

'ɾ' jest bezdźwięczne, ale nie chciało mi się oznaczać.

Ciekawe czy ktoś zgadnie jakie są główne założenia tego języka xd...
« Ostatnia zmiana: Listopad 09, 2013, 18:16:41 wysłana przez Spiritus »
 

Offline tob ris tob

Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #56 dnia: Listopad 09, 2013, 11:15:41 »
Słowa jak pociągi towarowe, ot co. :P
(i tak wolę język rurociągów)
Dzień dobry :-)
 

Offline Spiritus

Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #57 dnia: Listopad 09, 2013, 11:22:46 »
Oh, ale ja się nie ograniczyłem, tylko do tego... Wystarczy spojrzeć na samogłoski w słowach.
 

Offline Spiritus

Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 15, 2014, 19:25:58 »
Lęva Polščina

Czyli próbna wersja czegoś około Wenedyka.

Patr naš

Patr naš ve kaula,
(Pater noster, qui es in cælis)
Sąkti nech je nomę tvój,
(Sanctificetur nomen Tuum)
Nech vadet tva reń,
(Adveniat regnum Tuum)
Nech je tva vąta,
(Fiat voluntas Tua)
Sik ve kaula, tak ve teri,
(Sicut in cælo et in terra)
Pą naš svotidoni nech doneš nam vetądni,
(Panem nostrum quotidianum da nobis hodie)
I nech prędeš naše vini,
(Et dimitte nobis debita nostra)
Sik i mi prędem je našę vinarą,
(Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris)
I nivodeš nas ku tątane,
(Et ne nos inducas in tentationem)
Aut ku absotoru.
(sed libera nos a malo)
Amen.
(Amen)

Dla porównania w nawiasach łacina.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 15, 2014, 19:30:38 wysłana przez Spiritus »
 

Odp: Ojcze Nasz
« Odpowiedź #59 dnia: Styczeń 29, 2014, 01:31:35 »
Wilak

Wadeh ejewit ekami,
la zahi den jamia,
la zahi amaz anei,
la zahi ihtaz ejewit ma erregit ma eka.
Wahi ah isnei iengaki anegi wahime mih isnein
ha zahi kehameazi ahurraki wahime,
hama waha ahurrakaw zahi kehameamime,
ha eh wekeza irsihtazit,
kati wureza irsit.

Glossing:

w-ade-h ejew-it ek-a-mi-ø
POSS.1PL-ojciec-POSS niebo-LOC w-stać-PART.ACT-ABS

la zah-i den-ø jami-a-ø
niech ty-GEN imię-ABS święty-COP-3SG

la zah-i amaz-ø an-e-i-ø
niech ty-GEN królestwo-ABS do-iść-PERF-3SG

la zah-i ihtaz-ø ejew-it ma erreg-it ma ek-a-ø
niech ty-GEN wola-ABS niebo-LOC i ziemia-LOC i w-stać.IMPERF-3SG

wah-i ah isne-i iengaki-ø a-neg-i-ø wah-ime mih isne-in
my-GEN ten dzień-GEN jedzenie-ABS OBJ.3SG-dać-PERF-IMPER my-DAT ten dzień-ADV

ha wah-i ke<ha>mez-i ah-urrak-i-ø wah-ime
i my-GEN przekroczenie<PL>-PL OBJ.3PL-wybaczać-PERF-IMPER my-DAT

hama wah-a ah-urrak-a-w wah-i ke<ha>mea-mi-me
jak my-ERG OBJ.3PL-wybaczać-IMPERF-1PL my-GEN przekraczać<PL>-PART.ACT-DAT

ha eh w-ekez-a-ø irsihtaz-it
i nie OBJ.1PL-wprowadzać-IMPERF-IMPER pokusa-LOC

kati w-urez-a-ø irsi-t
lecz OBJ.1PL-wyprowadzać-IMPERF-IMPER zło-LOC