Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: 커래얟쓰 w Kwiecień 11, 2020, 20:13:02

Tytuł: Język Ański
Wiadomość wysłana przez: 커래얟쓰 w Kwiecień 11, 2020, 20:13:02
Od jakiegoś czasu się zbieram i próbuje opisać ten język więc może zamiast zbierania się poprostu to zrobię...?

Bez zbędnego i długiego rysu historycznego zatem - jest to język w którym grzebie od dawna i robie go od tak by mi się podobał, był realistyczny i miał ciekawe konstrukcje.

Do opisania jest tutaj dużo, za dużo na jeden post a ja wolno piszę. więc będę to robił stopniowo.

GRAMATYKA

Dla osób które znają moje upodobania zaskoczenia będzie brak - jest to język aglutynacyjny, pozbawiony co prawda w sporym stopniu odmiany przez osobę natomiast mamy inne kategorie gramatyczne i afiksy których trochę jest. Zwłaszcza w przypadku czasownika. Morfosyntaktycznie język jest bardziej złożony, co jest też cechą całej ańskiej rodziny językowej gdzie generalnie mamy do czynienia w najprostszym wypadku z ergatywnością. Ański jest natomiast językiem aktywnym gdzie podmiot czasownika nieprzechodniego traktowany jest czasami jak podmiot a czasami jak dopełnienie przechodniego.

Rzeczownik jest dość mocno analityczny - nie mamy tutaj kategorii przypadka, liczby czy nie daj Boże rodzaju. Za to mamy dość syntetyczne słowotwórstwo. Plan zakłada co do zasady nie za dużą liczbę rdzeni leksykalnych i tworzenie nowych słów przede wszystkim przez afiksację lub złożenia czy zestawienia. Jak się później okaże ciężko jest też zarysować jednoznaczne granice pomiędzy tymi 3 technikami. Nie mamy też żadnego odpowiednika dopełniacza - następujące po sobie rzeczowniki tworzą jedną frazę wzajemnie się określając i pozostają między sobą w stosunkach które w polskim oddajemy dopełniaczem, przymiotnikiem czy niekiedy przyimkami.

Relacje między czasownikiem a poszczególnymi rzeczownikami czy frazami rzeczownikowymi odwzorowują partykuły (słowa funkcyjne) które często nazywam od nazw przypadków ze względu na pełnione funkcje. Przykładowo "ha/han" to partykuła w przybliżeniu nominatywu, "yang" to partykuła komitatywu pełniąca też funkcję spójnika "i", kan to wołacz lub rozkaz ale też wykrzyknienie, a vkv to partykuła pytająca. W przybliżeniu oczywiście bo partykuły te nie mają jednoznacznego odpowiednika w polskim i mogą spełniać różnorakie funkcje jak i również łączyć się ze sobą lub z innymi rzeczownikami tworząc oboczne formy ściągnięte.

SKŁADNIA

Język jest ortodoksyjnie typu head-initial. Główna część frazy znajduje się na początku - czyli mamy tutaj partykuły/przyimki poprzedzające określany rzeczownik, "przymiotniki" czy dopełniacz po rzeczowniku etc.
Podstawowym szykiem zdania jest VOS. Przy czym trzeba pamiętać o aktywnej strukturze języka gdzie O to absolutyw a S to nominatyw. Szyk ten jest dość sztywny przy czym jedyną nienaruszalną częścią jest obecność absolutywu po czasowniku (VO), zatem możliwe jest sprowadzenie zdań do SVO. Przed czasownik jednak najczęściej wyrzucane są okoliczniki.

FONETYKA

(https://cdn.discordapp.com/attachments/653299422414766105/698587874991538296/2525.png)

(https://cdn.discordapp.com/attachments/653299422414766105/698587901428105236/2626.png)

Jak widać fonemów nie jest jakoś szczególnie dużo. 18 spółgłosek, 7 samogłosek. Brak długości. Wewnątrzwyrazowo dopuszczalne są zbitki -CC-. Nie mamy tutaj wargowych spółgłosek ani bocznych. Silna alofonia s~z~sh związana jest zlaniem się tych fonemów z afrykatami. Jako drugi element zbitki ze spółgłoską nie będącą szczelinówką, szczelinówki realizowane są jako afrykaty. Do tego mamy zmiękczenie przed i. Zwarte spółgłoski realizowane są bez plozji w wygłosie, poza q które w takiej pozycji nie występuje poza zbitką -qq- lub efektem asymilacji k/ʔ przed q.

ɯ zapisywane jest jako v, ɤ̞ będące dość często szwą jako w. "w" to także półsamogłoska /w/. Wyjątkiem w zapisie jest wv czytane jako /wɤ̞/ a nie /ɯ/.
Dyftongi praktycznie nie istnieją poza parami samogłoska+i przy czym /i/ stanowi tutaj niejako osobną morę lub jest wymawiane jako oddzielna sylaba /ji/.

Otwarty zostaje cały czas temat tonów. Z jednej strony ański posiada system 2 lub zależnie od interpretacji 3 tonów (ale raczej 2 bo ten 3 jest bezwzględnie związany z występowaniem zwarcia krtaniowego) przy czym coraz rzadziej je zapisuje i ignoruje w wymowie więc nie wiem czy to se nie zaniknie.
Tytuł: Odp: Język Ański
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Kwiecień 12, 2020, 09:54:51
Fajny zapis, czekam na tekst :)
Nie do końca mój klimat ale czekam na więcej :).
Tytuł: Odp: Język Ański
Wiadomość wysłana przez: 커래얟쓰 w Czerwiec 28, 2020, 18:10:35
Tytuł: Odp: Język Ański
Wiadomość wysłana przez: 커래얟쓰 w Lipiec 14, 2020, 17:18:26
OWCA I KONIE

Coś czuje że tu roi się od błędów no ale. Glosa może być dość skomplikowana ale to dlatego ze chciałem oddać dość mocno poszczególne morfemy jakich użyłem zamiast tłumaczyć ich faktyczne przełożenie na polski. Akcentu nie oznaczam bo pada na 1 sylabę


Κερενα τακα τέ κέσα ά κυρρε ιαψγαν ονδι. Συγυνα μυςυ γιτάν ά ικακ, ματαρνα γιτάν ά ικί, ακυρ σερα ά ρατα ιδι ιδι. Υδινα ζα τακα ά κυρρε - σινναυα κάμμο ψα δαναψκερε σορο ά ψα νανδιργα τακα ά σερα.  Υδινα ά τακα - Καναν κυρρε, σινναυα κάμμο ψα δαναψκερε σορο ά ψα ναψξειε ονδι ιε ά σερα τενανδαραμ γιυαλ ζα γυ. Καν ιυρυ ονδι κυρρε. Μιροννα τέ ιτταμ ιαψνανυλανα σορο ά κυρρε


Widzieć-PST koń LOC wzgórze ERG owca COM-NEG włosy. Ciągnąć-PST wóz ciężar ERG ORD-jeden, nieść-PST ciężar ERG ORD-dwa, a człowiek ERG ORD-trzy szybki szybki. Mówić DAT koń ERG owca HAB-cierpieć serce ja TMP-SBJV-widzieć 3.IMM ERG ja SBJV- nakazywać koń ERG człowiek. Mówić-PST ERG koń VOC owca, HAB-cierpieć serce ja TMP-SBJV-widzieć 3.SG.IMM ERG ja SBJV-zabierać włosy ty ERG człowiek by-SBJV-robić płaszcz DAT 3.SG. VOC NEG.istnieć włosy owca. Biec-PST LOC równina COM-SBJV-słuchać-PST 3.SG.IMM ERG owca


ke̞re̞na taka tʰe̞ kʰe̞sa ha kurːe̞ jaŋgan o̞ndi suguna muʔu gitʰan ha ikak matarna gitʰan ha ikʰi akuɾ se̞ɾa ha ɾata udina za taka ha kurːe̞ ɕinːawa kʰamːo̞ ŋa danaŋke̞ɾe̞ so̞ɾo̞ ha ŋa nandiɾga taka ha se̞ɾa udina ha taka kanan kurːe̞ ɕinːawa kʰamːo̞ ŋa danaŋke̞ɾe̞ so̞ɾo̞ ha ŋa naɴqe̞je̞ o̞ndi je̞ ha se̞ɾa te̞nandaɾam giwal za gu kan juɾu o̞ndi kurːe̞ miɾo̞nːa tʰe itːam jaŋnanulana so̞ɾo̞ ha kurːe̞

Tytuł: Odp: Język Ański
Wiadomość wysłana przez: 커래얟쓰 w Lipiec 16, 2020, 18:55:25
STAROAŃSKI/PRAAŃSKI

Od dłuższego czasu zastanawiam się nad przeszłością tego języka. Jeśli ktoś ma jakieś porady jak można sprawnie opracować prajęzyk to będę wdzięczny.

Rys obecny jest następujący

Staroański posiadał potrójny kontrast zwarto-afrykatowy i nieposiadał w przypadku szczelinówek. Do tego posiadał bliżej nieokreśloną zwartą wargową interpretowaną jako p~b lub wzorem majańskich mogło to być ɓ. Tabelka nie obejmuje żadnych r l ł j których nie mam opracowanych.
m         n    ɲ     ŋ
            t   c/ʧ    k      q   ʔ
            tʰ  cʰ/ʧʰ  kʰ    qʰ
            t'  c'/ʧ'   k'     q'
p~b~ɓ
            s                         h

Samogłoski najpewniej coś w klasycznym stylu i u e o a plus ewentualnie szwa plus długość


System jest szkicem i prawdopodobne jest pojawienie się innych głosek w staroańskim (np. ʃ)

Edit: Wpadłem na to przed chwilą XD l -> r, ł -> l