Ostatnie wiadomości

#11
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez Ainigmos - Marzec 22, 2023, 17:57:24
pl. zdrowe i gr. δροόν "silne"
#12
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez Grzybacz - Marzec 22, 2023, 17:13:38
sąd i sandhi
Oba wyraza zbudowana w ten sam sposób, z tym że sandhi zaczerpnięte oczywiście z sanskrytu.
#13
Lingwistyka ogólna / Odp: Dublety (dwójce, cetna?)
Ostatnia wiadomość przez Siemoród - Marzec 22, 2023, 16:22:22
Ta krtań to faktycznie dziwne słowo pod względem rozwoju, to ubezdźwięcznienie obok znanego przypadku chrzbiet, chrzebtu > grzbiet, grzbietu trochę mi przypomina sch. grč i podobne leksemy w innych słowiańskich wobec pol. (s)kurcz.

W przypadku krtani natomiast warto zauważyć dwoistość samego rdzenia w prasłowiańskim: *gъr-d- wobec *grъ-t-.

Dorzucam sch. grlo 'gardło' i grkljan 'krtań'.
#14
Lingwistyka ogólna / Odp: Dublety (dwójce, cetna?)
Ostatnia wiadomość przez Grzybacz - Marzec 22, 2023, 14:21:56
Doppelpost:

gardło, krtań, gardziel, grdyka

Dwa ostatnie wyłącznie polskie, a ostatni o zupełnie niezrozumiałej budowie. Wszystkie zapewne ostatecznie od tego samego (pra)słowiańskiego pierwiastka.
#15
Języki naturalne / Odp: Ciekawe zjawisko semantyc...
Ostatnia wiadomość przez dziablonk - Marzec 21, 2023, 20:32:03
litość (stpol. lutość) 'zmiłowanie' od luty 'srogi, wściekły'
#16
Języki naturalne / Odp: Pytania o etymologie w ję...
Ostatnia wiadomość przez dziablonk - Marzec 21, 2023, 19:36:38
Cytat: Siemoród w Marzec 20, 2023, 13:01:16
Cytat: dziablonk w Marzec 19, 2023, 12:37:53Być może zanik nagłosowego k- pochodzi ze złożenia przyimkowego kъ Kolomǫtji > kъ Olomǫtji?
I to miałoby nastąpić w krótkim okienku od zaniku jerów do pierwszego poświadczenia nazwy w 1055?
Dlatego w mojej rekonstrukcji nie ma zaniku jerów ;)
Cytat: Siemoród w Marzec 20, 2023, 13:01:16Etymologję z mąceniem kół z tego co widzę wymyślił Machek,
O, to ciekawe. A może wiesz, co konkretnie pisze? 
CytatA ten Bolelut jest gdziekolwiek poświadczony jako nazwa osobowa?
Jest poświadczony rycerz słowiański (wielecki?) o tym imieniu z kroniki Thietmara jako grododzierżca Brenny (zob. Matylda Dytrykówna).
CytatSielut (tylko czym byłoby Sie-? chyba nie zaimkiem wzkazującym xD),
niewątpliwy wpływ "lechicki": Sieradz, Sieciech, ... Siemoród? ;)
Cytatto i tak XIV-wieczna czeska i morawska (nie licząc gwar morawsko-słowackich zachowujących miękkie ľ) zmiana ľu > li dałaby **Bolelíc, **Chořelíc, **Selítky, zresztą sam kognat pol. luty brzmi po czesku lítý. Oznacza to, że l w tych toponimach było twarde.
Sama zmiana ľu > li nawet w czeskim jest stosunkowo późna i jeśli dotarła na północne Morawy, to mogła nie objąć już istniejącej toponimii, np. zanim taka zmiana dotarła, to już mogło dojść lokalnie do stwardnienia ľ na tym obszarze.

CytatTeraz dopiero doczytałem, że ty z tej nazwy próbujesz wywodzić polski egzonim.
No to wydaje mi się naturalne, jakiś lepszy pomysł?
Cytat1208 episcopus Holomucensis (bez -n-, nie wiem skąd ty wziąłeś z -n-),
Wydawało mi się, że chyba Szramek o tym pisał, ale mogłem coś pomylić. 
BTW: u Długosza znalazłem też te postacie z H-, tzn. Venceslaus iste occisus in Holomunyecz oraz pod 1424 r.: Petro Myedzwyeczski, illis in capitaneum praefecto, illas in Holomuncz ad diem constitutam, [...]
Cytatpojawia się w XIII wieku (i to w tekstach niemieckich i łacińskich, nie czeskich!) i nigdy nawet nie dominowała.
Ale jakoś się w polskim zadomowiła. Taki paradoks. ;)
CytatRozwiniesz, co miał na myśli? Może dotyczyło to jedynie peryferyj Czech i Moraw,
Być może, w sumie Ołomuniec nie leży jakoś specjalnie w centrum królestwa Czech, zresztą obszary te były ponoć pod władzą Polski od ok. 981 do 1021r. Niestety nie udało mi się nigdzie znaleźć gramatyki historycznej języka czeskiego Lehra-Spławińskiego. (Jeśli ktoś ma, niech poda.)
#17
Tłumaczenia / Odp: Powiedz coś po …
Ostatnia wiadomość przez Letishaya - Marzec 21, 2023, 02:32:36
Powiedz coś w lekouercie ('w lek(ł)ercie' bo 'po lek(ł)ercku' dziwnie brzmi)

Aī ćgknamet teīś py lekouerta
[aj ʑɲa.mɛt tɛjɕ pɨ lɛ.kwɛ.rta]

Aī - słowo stawiane przed czasownik - dodaje mu tryb rozkazujący

Ćgkname(kue) - powiedzieć/mówić (w lekouercie to jest jedno słowo)

Teīś - coś

...t - końcówka czasowników oznaczająca 2os.lp.

Py - najbliżej temu słowu do ang. 'By' jednak jest często używane w wielu kontekstach. Po tym jest zawsze rzeczownik w mianowniku
#18
Przywitalnia - dla nowych / The Oxford Essential Guide to ...
Ostatnia wiadomość przez herbertmiller - Marzec 21, 2023, 00:46:36
Szukam podobnej książki - w języku polskim, ewentualnie angielskim. Możecie jakąś polecić?

Głównie chodzi mi o rozdział pt. Concision, który omawia błędy, które powodują, że wypowiedź jest rozwlekła. (W załączniku kilka screenów). (Nie chodzi mi o książkę, w której jest lanie wody i małoznaczące rady, tylko właśnie solidne omówienie różnego rodzaju błędów w pisaniu.)
#19
Języki naturalne / Odp: Pytania o etymologie w ję...
Ostatnia wiadomość przez dziablonk - Marzec 20, 2023, 22:31:48
Widocznie Długosz z XV w. był lepszym trendsetterem od niepiśmiennych wojów Bolesława Chrobrego, poza tym znał łacinę, a nie zapominajmy, że miała ona okresami większy wpływ od języka czeskiego. ;)
#20
Polszczyzna / The Oxford Essential Guide to ...
Ostatnia wiadomość przez herbertmiller - Marzec 20, 2023, 16:21:42
Szukam podobnej książki - w języku polskim, ewentualnie angielskim. Możecie jakąś polecić?

Głównie chodzi mi o rozdział pt. Concision, który omawia błędy, które powodują, że wypowiedź jest rozwlekła. (W załączniku kilka screenów). (Nie chodzi mi o książkę, w której jest lanie wody i małoznaczące rady, tylko właśnie solidne omówienie różnego rodzaju błędów w pisaniu.)