Polskie Forum Językowe

Twórczość w użyciu => Tłumaczenia => Wątek zaczęty przez: Feles w Wrzesień 30, 2012, 22:40:43

Tytuł: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Feles w Wrzesień 30, 2012, 22:40:43
Zachodniojalański:

Momofotioa fica âhâ Jarenah.
[momofotioˈa fiˈtsa ɒˈhɒ jareˈnah]
Powiedz słowo po jalańsku.


Wschodniojalański:

Mumusutayuwa sai auhukugu Jarenehe.
[mumusutajˈuwa sai̯ au̯ɦuˈkuŋu ʒarəˈnəɦə]
Powiedz słowo po jalańsku.


Rurociąg:

Th-e-rićʼep-thixi-ś-xe-tiphe-ćʼ.
[tʰɛˌritɕʼɛptʰixiɕxɛˈtipʰɛtɕʼ]
Powiedz coś w języku rurociągów.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Wrzesień 30, 2012, 23:03:27
Tji subă andolá izjiha ritj.
[tʲi 'subə ando'la 'izʲixa 'ritʲ]
Powiedz słowo po anatolsku.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Jątrzeniot w Wrzesień 30, 2012, 23:52:49
Reken šes ve vrósk!
[ˈrœkn ʃəs və ˈvroːsk]
Powiedz coś po wrosku.

Temir di so Cirnadi!
[tɪˈmʲirðʲi zu ʧirˈnaðʲi]
Powiedz coś po kiryjsku.

Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Październik 01, 2012, 20:02:37
Fsorytuq ō pren vl'essat lūt.
Fsorytup ō pren vl'essat lūt.
Fsorytups ō pren vl'essat lūt.
Fsorytuts ō pren vl'essat lūt.
Fsorytu ō pren vl'essat lūt.

[fsɔˈry.tuq / fsɔˈry.tup / fsɔˈry.tups / fsɔˈry.tut͡s / fsɔˈry.tu œ pren vl‿ˈes.sat lʉt]
Powiedz (mężczyzno/kobieto/człowieku/zwierzę/rzeczy) coś w essacie (= w mieszanym języku).
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Październik 01, 2012, 21:11:07
Skøret hväþ egën þaniskår.
Powiedz coś w języku miłości xD (Nazwa jego jeszcze nie do końca ustalona :D)
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Październik 01, 2012, 21:21:46
Skøret hväþ egën þaniskår.
Powiedz coś w języku miłości
Chyba miłości sado-maso.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Aureliusz Chmielewski w Październik 01, 2012, 21:51:29
Skøret hväþ egën þaniskår.
Powiedz coś w języku miłości
Chyba miłości sado-maso.
Nienie, niedługo opublikuję język i wszystko się wyjaśni : D
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Mônsterior w Październik 06, 2012, 23:54:32
Arbastyjski:

Parlat chev em Arbastian. - Powiedz coś po arbastyjsku.
Tre so parlaré em Arbastian? - Czy mówisz po arbastysjku?
Io parlaré em Arbastian irtemuodo. - Mówię po arbastyjsku biegle (dosł. 'czysto').
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Październik 22, 2012, 23:53:13
Réts netseath po amnusthina!
[ˈreːʦneˈʦeaθpoamnuˈsθʲina]
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Drukarz w Listopad 12, 2012, 20:30:17
ati:

Vitipahol ekkieki ko vitosji ko atozji.

[vitipaxɔl ɛk:iɛki kɔ vitɔɕi kɔ atɔʑi]

mowa-tryb rozkazujący-2. l. poj.-aspekt dokonany coś-biernik w mowa-celownik w szczęście-celownik
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: tob ris tob w Listopad 12, 2012, 20:46:18
Nienazwany szkic:

m̈v s̊s̀ v̈ x̂-p̂s̀q.
[məv ˈsɔ.sɛ xa‿ˈpa.sɛq]

A teraz to przeanalizuję i jasne już będzie, dlaczego są to słowa z polskiego:
m-v - mówić, powiedzieć
_ə - imperatyw
s-s- - coś
_ɔ_ɛ - akuzatyw
v̈ - w
x̂ - rodzajnik męski określony
p-s-q - język (od abdżad, roboczej nazwy)
_a_ɛ - nominatyw
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: autox3 w Styczeń 06, 2013, 21:59:57
Korsźy grźź ďbiih gujjäma posz
Powiedz coś po gunjama
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Toivo w Styczeń 06, 2013, 22:30:39
Verñelma: Sanei mitoi Verñelman.

Sane-imi-toiVêrñélma-n
powiedzieć-IMPco-teżV.-LOC
Powiedz coś w Verñelmie.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: mojeanin w Luty 06, 2013, 00:24:19
Šagatje du veng i Seegaja!
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Marzec 06, 2013, 19:00:36
Szybski

Sag hwat in sibbsko!

/ˈsɑɡ ˌʍɑt in ˈsibːʃɔ/

Mówić-IMP-SG coś-ACC w szybski-INSTR.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Vilène w Marzec 06, 2013, 20:07:56
Rodzki: Rici neco po rodzku.
Wielkopolski: Zaug etwas in grouspôlnysz.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Marzec 07, 2013, 00:32:12
Pomerański:

Zei alqui en pommeraneis
/ˈzeɪalˌkʷienpomeraˈneɪs/
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Feles w Maj 28, 2014, 16:05:38
Tari

Yiõcu tsaaskaa Tari-õpu osu.
/jiɔ̃ɕɯhi tsɛːskɛː tɛɹi ɔ̃pɯ osɯ/
Powiedz słowo w Tari.


Numəsūr

Numəsūr iyīwanī īsūrēmīt.
/nəməsəwr əjəjwanəj əjsəwrajməjt/
[numəˌsuːr iˌjiːwaniː iːˈsuːrɛːmiːt]
Powiedz coś w Numəsūrze.


Wihəs

Oi saiwi Wihəyə.
/óɪ ʃáɪwi wìhəjə/
Powiedz coś w Wihəsu.


Kopoıves

Vı vusaiŋ teip teKopoıves.
/ʋɨ ʋuˈsaiŋ teip tekoˈpɤɨʋes/
Powiedz coś w Kopoıvesie.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Maj 28, 2014, 16:37:25
Syrszarski

Шыл ҁан ау Суҁшаеры.
/ʃɨɮ rɒ̃‿naɥ syʀʃaərɨ/
Powiedz coś po syrszarsku.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Widsið w Czerwiec 05, 2014, 00:54:13
Ni radd du cos nuwandig!
[ˌniˈraðu ˈkɔs nu'wandig]
part.rozk. mówić-rozk.2.poj. ty coś nowantyjsko

ni < pcelt. *gniy- "robić" > strirl. gníid "robić"
radda < pcelt. *rāde- > wal. siarad "mówić"
du = lenicja + tu < łac. tū
cos < łac. causa > fr. chose "rzecz"
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Spiritus w Sierpień 05, 2014, 13:49:00
Śląski:

Pědz coś Śleźnam.
[ped͡z t͡sɔɕ ɕlɛʑnã/
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: tgz w Sierpień 06, 2014, 17:10:30
Wŷnçă jên nūpă-xwèltakă faşâme kòlo mâtă.
[wɨnʈ͡ʂə jœn nuːpə xwœ˨ltakə faʂamœ kɔ˨lɔ matə]
Powiedz coś moim nowym nooblangiem.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Wrzesień 06, 2014, 11:39:31
afrykański:
Ia'a tu/ta 'wa inta ina narcama.
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Tolasz w Maj 14, 2019, 22:13:16
talski:
Powiedz coś (słowo, słowa) po talsku.
Yaynóha nahtah at-tal.
[jajˈnɔʕɑ ˈnɑʕtɑʕ ʔatˈtal] (wymowa wzorcowa)
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Maj 14, 2019, 22:56:18
To brzmi jak krztuszenie się :P
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Tolasz w Maj 15, 2019, 00:34:55
Toteż zamiast faryngałów wymawiam laryngały.
Ale z [ʕ] brzmi ładniej. :-P
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Maj 15, 2019, 14:18:52
Powiedz coś po ajdyniriańsku.

Staroajdyniriański:
Mę āmrāx heo aydīnıerıanīs ōhirıao.
[ˈmɛ̃ a:mˈra:ɣ ˈxɛɔ ajdi:nʲɛrʲaˈɲi:s ɔ:xiˈrʲaɔ]

Ajdyniriański
(Wysoka Mowa):
Mę ennait eo Aydīnôhiryāst ôhiryo.
[ˈmɛ̃ ɛn:ˈaɪt ˈɛɔ ajdɨnɤxirˈja:st ɤxirˈjɔ]

(dialekt djyazhoarski):
Ennait eo aydīnirīn mę ťaro.
[ɛn:aɪt ɛɔ ajdɨɲiɾɨn mɛ̃ t'aɾɔ]
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Maj 16, 2019, 14:26:37
Sandyjski
Eu penisi en Sandesé
[Ɔj pɜnisi ɜ ˜sa ˜dɜsɜ]
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Maj 18, 2019, 08:05:14
Czy to nawoływanie do benisyzacji sądzickiego? xD
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: QRSGN w Grudzień 27, 2019, 02:33:15
Lešegatrriake

Wadatejgard še'e int Lešegatrriake!
Powiedz coś w Lešegatrriake!

Czy znasz Lešegatrriake?
(Czy mówisz w Lešegatrriake?)

komentarz:
Spoiler
[close]

Spoiler
[close]

/Nie nagrywam wymowy i nie udostępniam tech wyrażeń w Gatrriaskryli, bo te dotychczasowe nagrania cieszyły się zainteresowaniem bliskim zeru.
* smuteczek *
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Grudzień 29, 2019, 19:56:21
Kalôl škyns kotsôvissycôm.
Mówić(dok., rozk.) coś(bier.) kotsowiski(narz.).

Tryb rozkazujący tworzy się przez ucięcie końcówki czasownika, ale w tym przypadku trzeba było jeszcze dodać wstawne ô, bo inaczej byłoby kall, co brzmiało by tak samo jak kal, czyli "mów".
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: Yenzor w Maj 23, 2020, 12:42:36
rècy coś wu pomorskié
/ˈɾæt͡si t͡so̞ʃ ˈwy pumo̞ɾscej/
powiedz coś po pomorsku
Tytuł: Odp: Powiedz coś po …
Wiadomość wysłana przez: tx1 w Lipiec 26, 2020, 14:16:49
É lau rero o Ronvo.

/e lau̯ rɛrɔ ɔ rɔ̃nvɔ/

Powiedz coś po ronvijsku.