Języki naturalne

wątkach,

(1/14) > >>

[1] Pytania o etymologie w językach różnych

[2] Pytania odnośnie natlangów

[3] Nauka sanskrytu

[4] Słowa nie pasujące do danego języka

[5] Alfabet cerkiewnosłowiański

[6] Fonemy o ograniczonym występowaniu

[7] Luki słownikowe

[8] Połabskie wyzwania akcentuacyjne (i nie tylko)

[9] Bałtyckofińskie ciekawostki

Nawigacja

[0] Poziom w górę

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej