Język immarejski

Zaczęty przez Caraig, Maj 05, 2015, 12:48:34

Poprzedni wątek - Następny wątek

Caraig

Krótka informacja o języku

Język immarejski jest językiem stworzonym na potrzeby mojego świata fantasy. Kraj, w którym się go używa, to Cesarstwo Immaren, położone na kontynencie Nyrand w jego centralnej części. Ciekawostką jest, że Immaren nie graniczy z żadnym innym państwem. Południowa linia brzegowa rozciąga się nad Zatoką Tìriand, należącą do Oceanu Belrescan. Zachodnią granicę wyznacza morze wewnętrzne Car Hìrien, wschodnią natomiast Zgniłe Trzęsawiska i Puszcza Ammanril. Ziemie immarejskie kończą się na północy u brzegu lodowatej rzeki Inhiliamd, za którą rozciągają się dzikie wyżyny Snaru zamieszkiwane przez koczowniczy lud Awdalów.
Sam język jest językiem zachodnionyrandzkim z rodziny ereldzkiej (elf. Ereldan - "Kraina Niczyja"). Jest spokrewniony z językiem awdalskim i tessekarnyckim. Posługuje się nim około 11 milionów ludzi.

Alfabet i fonetyka

[table=2]
[tr]
[td]Głoska[/td]
[td]Wymowa[/td]
[td]Komentarz[/td]
[/tr]
[tr]
[td]a[/td]
[td][a][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]á[/td]
[td][aː][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]b[/td]
[td][b][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]bh[/td]
[td][β][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]c[/td]
[td][k][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]d[/td]
[td][d][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]dh[/td]
[td][ð][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]e[/td]
[td][ε][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]é[/td]
[td][εː][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]f[/td]
[td][f][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]g[/td]
[td][g][/td]
[td]na końcu wyrazu jako [ɣ][/td]
[/tr]
[tr]
[td]h[/td]
[td][h][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]i[/td]
[td][i][/td]
[td]palatalizuje poprzedzającą spółgłoskę[/td]
[/tr]
[tr]
[td]í[/td]
[td][iː][/td]
[td]palatalizuje poprzedzającą spółgłoskę[/td]
[/tr]
[tr]
[td]l[/td]
[td][l][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]lh[/td]
[td][ɭ][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]m[/td]
[td][m][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]n[/td]
[td][n][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]o[/td]
[td][ɔ][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]ó[/td]
[td][ɔː][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]p[/td]
[td][p][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]r[/td]
[td][r][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]rh[/td]
[td][ɾ][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]s[/td]
[td][s][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]t[/td]
[td][t][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]th[/td]
[td][θ][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]u[/td]
[td][ʊ][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]ú[/td]
[td][ʊː][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]w[/td]
[td][v][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]y[/td]
[td][ə][/td]
[td][/td]
[/tr]
[/table]

Dwuznaki

[table=2]
[tr]
[td]Dwuznak[/td]
[td]Wymowa[/td]
[/tr]
[tr]
[td]ch[/td]
[td]
 • [/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]gh[/td]
  [td][gʰ][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]mh[/td]
  [td][mʰ][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]nh[/td]
  [td][nʰ][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ng[/td]
  [td][ŋ][/td]
  [/tr]
  [/table]

  Dyftongi

  [table=2]
  [tr]
  [td]Dyftong[/td]
  [td]Wymowa[/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ae[/td]
  [td][æɪ][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ai[/td]
  [td][aɪ][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]au[/td]
  [td][aw][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ea[/td]
  [td][eː][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ei[/td]
  [td][εɪ][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]oa[/td]
  [td][oː][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]oe[/td]
  [td][ø][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]oi[/td]
  [td][ɔɪ][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]ui[/td]
  [td][ɪ][/td]
  [/tr]
  [tr]
  [td]uo[/td]
  [td][wɔ][/td]
  [/tr]
  [/table]
 •  

Ghoster

#1
[...........]
 •  

Caraig

No tak, ale jak mówiłem, jestem lekko upośledzony.
Właśnie robię rzeczowniki.
 •  

Widsið

Duża część dźwięków w dziale "dyftongi" nie jest dyftongami. Rozumiem, że były one nimi we wcześniejszym stadium rozwoju języka i stąd tradycjonalne traktowanie?
 •  

Caraig

Zgadza się. Poza tym będą się często pojawiać, dlatego też je tam wymieniłem.
 •  

Lukas

Czekam na morfologię i zastanawiam się czy będzie ona piekielnie prosta.
 •  

Caraig

#6
Rzeczownik

Rzeczowniki języka immarejskiego mają trzy rodzaje:
• męski - wyrazy określane rodzajnikiem 'ech', np. ech thil "chłopiec"
• żeński - wyrazy określane rodzajnikiem 'yd', np. yd bhalas "kwiat"
• nijaki - wyrazy określane rodzajnikiem 'onn', np. onn mhar - ptak

W języku immarejskim wyróżnia się dziesięć przypadków:

Mianownik, Dopełniacz, Celownik, Biernik, Narzędnik, Miejscownik, Inessyw (Inessivus), Ablatyw, Allatyw i Wołacz

Deklinacja

W języku immarejskim rzeczowniki podzielone są na trzy grupy:
I. Rzeczowniki zakończone samogłoską, np. retí "owca" (temat 'ret-')
II. Rzeczowniki zakończone spółgłoską, np. nraig "wąż" (temat 'nraig-ø')
II. Rzeczowniki zakończone cząstkami '-as', '-es', '-is', '-os', '-us', '-ys'; np. earis "miecz" (temat 'ear-')

Rzeczownik odmienia się, dodając odpowiednie końcówki do tematu:


[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Liczba Poj.[/td]
[td]Liczba Podw.[/td]
[td]Liczba Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]retí[/td]
[td]retíc[/td]
[td]retúin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]retách[/td]
[td]retáchyn[/td]
[td]retáchuir[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]reté[/td]
[td]retéid[/td]
[td]retéidhe[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]retáin[/td]
[td]retáinne[/td]
[td]retéainn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]reté[/td]
[td]retéid[/td]
[td]retéidhe[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]retíech[/td]
[td]retíechyn[/td]
[td]retíechuir[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]retín[/td]
[td]retínuc[/td]
[td]retínuin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]retés[/td]
[td]retésac[/td]
[td]retésach[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]retáeg[/td]
[td]retáec[/td]
[td]retáech[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Wołacz[/td]
[td]retó[/td]
[td]retónn[/td]
[td]retónnyg[/td]
[/tr]
[/table]
 •  

Widsið

Zdarzają się jakieś przegłosy, alternacje spółgłoskowe, nieregularności?
 •  

Caraig

W tym przykładzie tego nie było, natomiast zdarzają się wymiany chociażby ch>g ze względów fonetycznych. Jest też drobna wymiana przy końcówkach zaczynających się na "i", gdzie spółgłoska się palatalizuje. Szczerze mówiąc różne oboczności i nieregularności zawsze było mi trudno wymyślać.
 •  

Caraig

Dobra, że tak powiem, w praniu wyszły mi różne śmieszne rzeczy i tak powstał przegłos w wyrazach jednosylabowych, takich jak 'mhar', np. mhar - ptak, mhere - ptaku.
W tym konkretnym dodatkowo występuje pewna oboczność, tj. w dopełniaczu i allatywie temat zgubił "a", więc jest to kolejno 'mhrach' i 'mhraeg'.
Sądzę, że w miarę tworzenia słownika będą się pojawiały kolejne słowa niepasujące do schematu, także mam nadzieje, że nie wyjdzie z tego aż taki nooblang.
 •  

Caraig

#10
Czasownik

W języku immarejskim większość czasowników przyjmuje cząstkę '-oad' do tematu w bezokoliczniku, np.

ehoad - jeść
amroad - robić
heirnoad - mówić
rígoad - skakać

Czas teraźniejszy

Wyraża czynność wykonywaną w teraźniejszości. Służy zarówno do opisywania czynności stałych, jak i tych odbywających się, kiedy o nich mówimy.
Tabela przedstawia odmianę czasownika 'ehoad'.

[table=2]
[tr]
[td]Osoba[/td]
[td]Liczba Pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podw. i Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]ehes[/td]
[td]ehet[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]ehe[/td]
[td]ehu[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]ech*[/td]
[td]ehuid[/td]
[/tr]
[/table]

* h>ch

Czas przeszły dokonany

Wyraża czynność, która została wykonana jednokrotnie w przeszłości. Tworzy się go, dodając do tematu czasownika prefiks 'é(n)-' oraz odpowiednie końcówki.

[table=2]
[tr]
[td]Osoba[/td]
[td]Liczba Pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podw. i Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]énehól[/td]
[td]énehéann[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]énehád[/td]
[td]éneháth[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]énehégg[/td]
[td]énehém[/td]
[/tr]
[/table]

Czas przeszły niedokonany

Wyraża czynność, która była wykonywana przez jakiś czas w przeszłości.

[table=2]
[tr]
[td]Osoba[/td]
[td]Liczba Pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podw. i Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]ehól[/td]
[td]ehéann[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]ehád[/td]
[td]eháth[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]ehégg[/td]
[td]ehém[/td]
[/tr]
[/table]

Czas zaprzeszły dokonany

Wyraża czynność, która została wykonana jednokrotnie przed inną. Tworzy się go poprzez użycie odpowiedniej formy czasu przeszłego czasownika áil "być" oraz imiesłowu przymiotnikowego czynnego w formie dokonanej*.

*więcej o imiesłowach wkrótce

Poniższe tabele przedstawiają odmianę czasownika 'áil'.

Czas teraźniejszy:

[table=1]
[tr]
[td]Osoba[/td]
[td]Liczba Pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podw. i Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]áe[/td]
[td]séann[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]thén[/td]
[td]súr[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]thó[/td]
[td]áin[/td]
[/tr]
[/table]

Czas przeszły:

[table=1]
[tr]
[td]Osoba[/td]
[td]Liczba Pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podw. i Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]ír[/td]
[td]athéann[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]thíer[/td]
[td]éisár[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]thóann[/td]
[td]áinar[/td]
[/tr]
[/table]

Odmiana czasownika 'ehoad' w czasie zaprzeszłym dokonanym:

[table=2]
[tr]
[td]Osoba[/td]
[td]Liczba Pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podw. i Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]ír bhafech[/td]
[td]athéann bhafech[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]thíer bhafech[/td]
[td]éisár bhafech[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]thóann bhafech[/td]
[td]áinar bhafech[/td]
[/tr]
[/table]

h>ch

Czas zaprzeszły niedokonany

Wyraża czynność, która była wykonywana przez jakiś czas przed inną. Tworzy się go poprzez użycie odpowiedniej formy czasu przeszłego czasownika 'áil' i imiesłowu przymiotnikowego czynnego w formie niedokonanej.

[table=2]
[tr]
[td]Osoba[/td]
[td]Liczba Pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podw. i Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]ír wanech[/td]
[td]athéann wanech[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]thíer wanech[/td]
[td]éisàr wanech[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]thóann wanech[/td]
[td]áinar wanech[/td]
[/tr]
[/table]

h>ch

Czas przyszły dokonany

Wyraża czynność, która na pewno zostanie wykonana w przyszłości. Tworzy się go poprzez użycie formy czasu teraźniejszego czasownika 'áil' i imiesłowu przymiotnikowego czynnego przyszłego w formie dokonanej.

[table=2]
[tr]
[td]Osoba[/td]
[td]Liczba Pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podw. i Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]áe aepech[/td]
[td]séann aepech[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]thén aepech[/td]
[td]súr aepech[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]thó aepech[/td]
[td]áin aepech[/td]
[/tr]
[/table]

h>ch

Czas przyszły niedokonany

Wyraża czynność, którą mamy zamiar wykonać w przyszłości lub będzie wykonywana w przyszłości przez dłuższy bądź bliżej nieokreślony czas. Tworzy się go poprzez użycie odpowiedniek formy czasu teraźniejszego czasownika 'áil' i imiesłowu przymiotnikowego czynnego przyszłego w formie niedokonanej.

[table=2]
[tr]
[td]Osoba[/td]
[td]Liczba Pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podw. i Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]áe onech[/td]
[td]séann onech[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]thén onech[/td]
[td]súr onech[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]thó onech[/td]
[td]áin onech[/td]
[/tr]
[/table]

h>ch
 •  

Mônsterior

Bardzo, bardzo fajo! Nawet nie waż się nazywać tego języka nublangiem! :)
 •  

Caraig

Cieszę się, że jest taki pozytywny odzew przy pierwszym konlangu :)
Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak wrzucić imiesłowy.
 •  

Caraig

#13
Imiesłów

Imiesłów przymiotnikowy czynny dokonany

Tworzy się go, dodając do tematu czasownika prefiks "bhaf-". Używa się go tylko do wyrażania czasu zaprzeszłego dokonanego.

ehoad - jeść
temat - "eh-" -> bhafech
h>ch
cedoad - grać
temat - "ced-" -> bhafced

Imiesłów przymiotnikowy czynny niedokonany

Tworzy się go, dodając do tematu czasownika prefiks "wa(n)-". Używa się go zarówno do wyrażania czasu zaprzeszłego niedokonanego, jak i w czasie teraźniejszym.

ehoad - jeść
wanech - jedzący
h>ch
cedoad - grać
waced

Imiesłów przymiotnikowy czynny dokonany przyszły
Tworzy się go, dodając do tematu czasownika prefiks "aep-". Używa się go tylko do wyrażania czasu przyszłego dokonanego.

ehoad - jeść
aepech
h>ch
cedoad - grać
aepced

Imiesłów przymiotnikowy czynny niedokonany przeszły

Tworzy się go, dodając do tematu czasownika prefiks "on-". Używa się go tylko do wyrażania czasu przyszłego niedokonanego.

ehoad - jeść
onech
cedoad - grać
onced

Imiesłów przymiotnikowy bierny

Tworzy się go, dodając do tematu czasownika prefiks "ól-".

ehoad - jeść
ólech - zjedzony
h>ch
amroad - robić
ólamer - zrobiony

Imiesłów przysłówkowy współczesny

Tworzy się go, dodając do tematu czasownika prefiks "aer-".

amroad - robić
aeramer - robiąc
cedoad - grać
aerced - grając
 •  

Caraig

#14
Przymiotnik

Tutaj zaczyna się większa zabawa, albowiem w przeciwieństwie do rzeczowników w deklinacji uwzględnione są rodzaje. Jednak w liczbie podwójnej i mnogiej końcówki są takie same dla wszystkich rodzajów.

dhoir - ładny

[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Liczba pojedyncza[/td]
[td]Liczba Podwójna[/td]
[td]Liczba Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td][/td]
[td]Rodzaj m/ż/n[/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]dhoir/dhoirme/dhoiri[/td]
[td]dhoiric[/td]
[td]dhoiruin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]dhoirach/dhoirech/dhoirich[/td]
[td]dhoiryn[/td]
[td]dhoiruich[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]dhoiran/dhoiren/dhoirin[/td]
[td]dhoirac[/td]
[td]dhoiranh[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]dhoirian/dhoirien/dhoirín[/td]
[td]dhoireann[/td]
[td]dhoirún[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]dhoiran/dhoiren/dhoirin[/td]
[td]dhoirac[/td]
[td]dhoiranh[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]dhoiriach/dhoiriech/dhoirích[/td]
[td]dhoiried[/td]
[td]dhoiriedh[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]dhoirine[/td]
[td]dhoiriné[/td]
[td]dhoirinélh[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]dhoiras/dhoires/dhoiris[/td]
[td]dhoirys[/td]
[td]dhoirys[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]dhoiraeg[/td]
[td]dhoiraec[/td]
[td]dhoiraec[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Wołacz[/td]
[td]dhoiro[/td]
[td]dhoironn[/td]
[td]dhoironnyg[/td]
[/tr]
[/table]

Zaimek

Zaimki osobowe

Ja

[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Zaimek[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]ne[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]lha[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]lhais[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]lha[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]ler[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]lui[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]luin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]lhes[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]lhene[/td]
[/tr]
[/table]

Ty

[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Zaimek[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]dre[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]dra[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]drais[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]dra[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]der[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]drui[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]druin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]dres[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]dere[/td]
[/tr]
[/table]

On

[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Zaimek[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]se[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]ta[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]tais[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]ta[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]ser[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]tui[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]tuin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]ses[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]sene[/td]
[/tr]
[/table]

Ona

[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Zaimek[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]fo[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]fa[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]fais[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]fa[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]fer[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]fui[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]fuin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]fes[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]fene[/td]
[/tr]
[/table]

Ono

[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Zaimek[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]ún[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]nha[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]nhais[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]nha[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]ner[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]nui[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]nuin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]nhes[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]nhé[/td]
[/tr]
[/table]

My

[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Liczba Podw.[/td]
[td]Liczba Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]bhán[/td]
[td]wáin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]bháel[/td]
[td]wáer[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]bhéis[/td]
[td]wóich[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]bháel[/td]
[td]wáer[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]bhín[/td]
[td]wyrn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]brhúod[/td]
[td]wórd[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]bhnag[/td]
[td]wenag[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]bhés[/td]
[td]werés[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]bhém[/td]
[td]wené[/td]
[/tr][/table]

Wy

[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Liczba Podw.[/td]
[td]Liczba Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]ym[/td]
[td]eand[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]aem[/td]
[td]eandhe[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]aeméis[/td]
[td]eanéd[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]aem[/td]
[td]eandhe[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]aemín[/td]
[td]eanyd[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]aemúod[/td]
[td]eanúod[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]aemag[/td]
[td]eandag[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]aemés[/td]
[td]eandhes[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]yném[/td]
[td]eanné[/td]
[/tr]
[/table]

Oni/One

[table=2]
[tr]
[td]Przypadek[/td]
[td]Liczba Podw.[/td]
[td]Liczba Mnoga[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Mianownik[/td]
[td]sán[/td]
[td]sáin[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Dopełniacz[/td]
[td]thúl[/td]
[td]sáer[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Celownik[/td]
[td]théis[/td]
[td]tóich[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Biernik[/td]
[td]thúl[/td]
[td]sáer[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Narzędnik[/td]
[td]thín[/td]
[td]tyrn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Miejscownik[/td]
[td]thúod[/td]
[td]túord[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Inessyw[/td]
[td]sag[/td]
[td]tenag[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Ablatyw[/td]
[td]thés[/td]
[td]terés[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Allatyw[/td]
[td]thém[/td]
[td]tené[/td]
[/tr]
[/table]

Zaimki dzierżawcze

mój - enm
twój - drem
jego - sem
jej - semme
jego (n) - semi

nasz - bhánam
wasz - ymem
ich - sanem
ich (nm) - sanme

Zaimki dzierżawcze zachowują się tak samo jak przymiotniki.

Liczebnik

[table=2]
[tr]
[td]Liczba[/td]
[td]Liczebnik im.[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1[/td]
[td]saig[/td]
[/tr]
[tr]
[td]2[/td]
[td]tra[/td]
[/tr]
[tr]
[td]3[/td]
[td]emc[/td]
[/tr]
[tr]
[td]4[/td]
[td]bhir[/td]
[/tr]
[tr]
[td]5[/td]
[td]thoas[/td]
[/tr]
[tr]
[td]6[/td]
[td]eng[/td]
[/tr]
[tr]
[td]7[/td]
[td]lurt[/td]
[/tr]
[tr]
[td]8[/td]
[td]carn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]9[/td]
[td]pent[/td]
[/tr]
[tr]
[td]10[/td]
[td]heainn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]11[/td]
[td]áls[/td]
[/tr]
[tr]
[td]12[/td]
[td]clyw[/td]
[/tr]
[tr]
[td]13[/td]
[td]heainnhunemc[/td]
[/tr]
[tr]
[td]16[/td]
[td]heainnhuneng[/td]
[/tr]
[tr]
[td]20[/td]
[td]gwand[/td]
[/tr]
[tr]
[td]21[/td]
[td]gwand saig[/td]
[/tr]
[tr]
[td]30[/td]
[td]emcyr[/td]
[/tr]
[tr]
[td]33[/td]
[td]emcyr emc[/td]
[/tr]
[tr]
[td]40[/td]
[td]bhirocheainn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]45[/td]
[td]bhirocheainn thoas[/td]
[/tr]
[tr]
[td]50[/td]
[td]thoasocheainn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]60[/td]
[td]engocheainn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]70[/td]
[td]lurtocheainn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]80[/td]
[td]carnocheainn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]90[/td]
[td]penocheainn[/td]
[/tr]
[tr]
[td]100[/td]
[td]ngról[/td]
[/tr]
[tr]
[td]1000[/td]
[td]mhin[/td]
[/tr]
[/table]
__________________
hun - i
och - razy
 •