Alternatywne sposoby zapisu języka polskiego - temat własnych ortografii

Zaczęty przez kmitko, Sierpień 17, 2011, 09:24:43

Poprzedni wątek - Następny wątek

Siemoród

Nowa moja ortografja - łacinka i cyrylica (wstępnie) - na serbskochorwacką manierę:
Spoiler

Aa - Аа
Bb - Бб
Cc - Цц
Čč - Чч
Dd - Дд
Đđ - Дь дь - dź - (dziesięć)
Ʒʒ - Ѕѕ - dz (widzę)
Ǯǯ - Џџ - dż (dżownica)
Ĕĕ - Ѣѣ - jać (świat)
Ee - Ээ - e (krew)
Éé - Э́э́ - é (cébula)
Ię ię - Ęę - ię (mkki)
Iǫ iǫ - Ę́ę́ - ią (kląć)
Io io - Ёё - io (żona)
Ió ió - Èè - ió (md)
Ff - Фф
Gg - Гг
Hh - Ґґ - h (hałas)
Ch ch - Хх - Ch ch (chytrus)
Ii - Ии - Ii (dziwny)
Ii - Іі - Ii (rejon)
Jj - Йй/Jj(?) (ojciec)
Kk - Кк
Ll - Ль ль
Łł - Лл
Mm - Мм
Nn - Нн
Ńń - Нь нь
Oo - Оо
Óó - Óó
Ęę - Ǫǫ - ę - (męka)
Ǫǫ - Ǫ́ǫ́ - ą (wąż)
Pp - Пп
Rr - Рр
Řř - Рь рь - rz (rzeka)
Ss - Сс
Śś - Сь сь
Šš - Шш
Šč šč - Щщ - szcz (szczygieł)
Tt - Тт
Ćć - Ть ть
Uu - Уу
Vv - Вв
Yy - Ы ы
Zz - Зз
Źź - Зь зь
Žž - Жж
[Zamknij]
Kolejność liter w łacince (nosówki pominąwszy) alfabetyczny.
(tak, w ilości djakrytyki przebija czeski)
Prócz tego jotowańce - Ꙗꙗ, Юю, Ee (jotowane Ээ), z założenia jotowanemi są też wszelkie djakrytyzowane Ee
Jęsów (jusami zwanech) nie będzie - nie moja to wina, że polski przemieszał nosówki.
Litery bez objaśnień mam nadzieję zrozumiałe

Zgrubsza zasady używania liter prezentują się tak:
1. Kresek zmiękczającech/мęккихъ знакóвъ używamy wtedy, gdy po literze zmiękczanéj znajduje się litera inna niż Ii/Ии lub jać (w przypadku Kk/Gg - także e)
miłość/милость, kedy/кеды, vielki/вельки
2. Ewentualną twardość przed i (i w przypadku Kk/Gg przed Ee) oznaczamy w łacince przez apostrof ', a w cyrylicy twardym znakiem Ъъ
s'inus/съинусъ, t'iramisu/тъирамису, g'eografija/географiя
3. Po literach z zasady twardych Šš, Žž, Čč, Cc, Ʒʒ... piszemy w łacince zawsze Yy, a w cyrylicy Ии (lub Ii)
šybki/шибки, žyć/жить, cyrylica/цирылица, ʒyndʒel/ѕинѕель
4. Przed djakrytyzowanem Ee oraz jaciem na początku słowa w łacince dajemy Jj a w cyrylicy Ii
jest/iестъ, język ięзыкъ, jǫć ię́ть (ale vźǫć/взę́ть)
5. Reguły pisania Ii w cyrylicy takie jak w rosyjskiém, a do tego regularne pisanié -ija/-iꙗ
rejon/рэiонъ chemija/хемiꙗ (ale źemia/земꙗ)
Tak to zgrubsza wygląda

Przykładowy tekst:
 Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całéj ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Litvo! Ojčyzno moja! ty jesteś jak zdrovie;
Ile ćę třeba cenić, ten tylko sę dovie
Kto ćę stracił. Diś piękność tvǫ v cĕłéj ozdobĕ
Viʒę i opisuję, bo tęskńę po tobĕ.

Литво! Ойчизно моꙗ! ты iестэсь ꙗкъ здрове;
Иле тę треба ценить* тэнъ тылько сę дове
Кто тę стратилъ. Дись пęкность твǫ́ в цѣлэ́й оздобѣ
Виsǫ и описуiǫ, бо тǫскнę по тобѣ

*lejemy na to, że tam była jać - dziś jej nie ma i koniec.
Jeszcze słówka dla przykładów:
Spoiler

Aa - Аа - alfabet -
Bb - Бб - Bĕłystok
Cc - Цц - cena
Čč - Чч - Čech
Dd - Дд - dom
Đđ - Дь дь - đeń
Ʒʒ - Ѕѕ - kśǫʒ
Ǯǯ - Џџ - džǯysty
Ĕĕ - Ѣѣ - śvĕt
Ee - Ээ - krev
Éé - Э́э́ - cébula
Ię ię - Ęę - giętki
Iǫ iǫ - Ę́ę́ - vźąć
Io io - Ёё - miodny
Ió ió - Èè - lód
Ff - Фф - figlař
Gg - Гг - grać
Hh - Ґґ - herbata
Ch ch - Хх - Chřǫščyževošyce
Ii - Ии - igła
Ii - Іі - Ii - chemija
Jj - Йй/Jj(?) - jagoda
Kk - Кк - křev
Ll - Ль ль - lekař
Łł - Лл - łǫka
Mm - Мм - matka
Nn - Нн - noc
Ńń - Нь нь - ńeđvieđ
Oo - Оо - obvinić
Óó - Óó - ósemka
Ęę - Ǫǫ - vnętře
Ǫǫ - Ǫ́ǫ́ - krǫg
Pp - Пп - pravidło
Rr - Рр - ręka
Řř - Рь рь - řeč
Ss - Сс - sok
Śś - Сь сь - śeć
Šš - Шш - šyna
Šč šč - Щщ - ščelina
Tt - Тт - třeśńa
Ćć - Ть ть - ćeśnina
Uu - Уу - uvaga
Vv - Вв - vielkość
Yy - Ы?ы - křyžyk
Zz - Зз - zǫb
Źź - Зь зь - źęć
Žž - Жж - žołńeř
[Zamknij]
Czekam na uwagi wiadro pomyj.

PS. Kuźwa, jak to jest, że każda alternatywna ortografja dla polskiego albo ma w cholerę djakrytyki albo w cholerę dwuznaków?
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Obcy

Cytat
PS. Kuźwa, jak to jest, że każda alternatywna ortografja dla polskiego albo ma w cholerę djakrytyki albo w cholerę dwuznaków?

No to zawsze możemy wprowadzić litery typu ð, þ, ß, ə, ŋ, ȝ, þ, ƿ i po problemie :)

BTW jaki ojciec? tylko ociec ;)
 •  

Todsmer

Cytat: Siemoród w Maj 01, 2016, 15:46:45
PS. Kuźwa, jak to jest, że każda alternatywna ortografja dla polskiego albo ma w cholerę djakrytyki albo w cholerę dwuznaków?
Bo ortografia realhistowa ma w cholerę jednego i drugiego? :D
 •  

Icefał

Jeszcze nie dokończyłem swojej cyrilicy polskiej, ale będzie w niej ь jako j po samogłosce. Myślałem też o użyciu Ъ jako oznaczenie nosowości po ie/e/io/o. Nawet by pasowało, biorąc pod uwagę, że współczesne nosówki to dyftongi z [w̃]. Chciałem też zastosować Ԙ/Я/Ѫ itp., ale jus wielki jest brzydki we współczesnych krojach i nie ma prawie żadnych pochodnych. Co by było lepszym rozwiązaniem?
 •  

Siemoród

Może jestem jakimś konserwatywnym dziadem ale dla mnie jery nie mogą występować po niczym innym niż po spółgłoskach. A potem wychodzą potworki typu bolszewickie ortografje języków kaukazkich.
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Icefał

а
б
в
г
д
е - ie/je
ж
җ - żdż
ѕ
з
и - y
і - i
ꙗ - ia/ja
ю - io/jo
ѵ - iu/ju
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ь
э

Po ш, щ, ц, ч, ж, җ, ѕ samogłoski wyłącznie miękkie
Po к, г, х tylko twarde
Dż to дж
J po samogłosce - ь
ҳ - h (diakrytyk, nie samodzielna litera)
Nosówki jako dźwięk + ъ*
Kółko (tak naprawdę o) nad nad у i ѵ zamiast ó i ió (nieobowiązkowe)
Haczek nad ꙗ i е jako oznaczenie jaci (nieobowiązkowe)
c, з przed spółgłoską miękką są zmiękczane, a raczej - nie zapisuje się ich miękkości (Звереъ)(ale za to Осълю bo to wyraz obcy i takie tam). Podobnie л przed miękkim л

Iżyca to ju jako że historycznie była czymś pośrednim między i a u
Nie, nie zadowala mnie w pełni pisownia nosówek ale wszelkie alternatywy są brzydkie, a ten sposób jest prosty i dosyć logiczny
Nienaturalne dla polskiego połączenia głosek:
къэ jako ke, къи jako ky itp. Jak napiszemy кi będzie to oznaczać чi bądź цi (teoretycznie, tak naprawdę nie występuje)
шьі jako szi itp.
Przykłady:
CytatХъішпаньꙗ - в Хъішпаньі
CytatПред ужітем запознаь сеъ з трэстюъ улютки долоъчюнэь до опакованꙗ боъдь сконсультуь сеъ з лекарем лѵб фармацеутоъ, гдиж кажди лек невластіве стосовани загражꙗ твоему жітѵ лѵб здровѵ.
 •  

Icefał

W sumie bardziej logiczny byłby zapis w Mantuy zamiast w Mantui, czy się mylę? Oczywiście w systemie nie tak fonetycznym jak nasz obecny
 •  

miguelhombre

Ze względu na postępujący zanik nosowości proponuję takie zmiany w zapisie:

Dla Ą:
- gdy występuje  [ɔn], [ɔɲ] lub [ɔŋ] zapisujemy on
- gdy występuje  [ɔm]  zapisujemy om
- gdy występuje  [ɔ]  zapisujemy o

Dla Ę:
- gdy występuje [ɛn], [ɛɲ] lub [ɛŋ] zapisujemy en
- gdy występuje [ɛm] zapisujemy em
- gdy występuje [ɛ] zapisujemy e

Jedynie dla [ɔw̃] i [ɛw̃] pozostawiamy litery diakrytyzowane, ale zamiast Ą i Ę proponuję coś lepiej dostępnego (i ładniejszego): Ë ë dla [ɛw̃] oraz Ö ö dla [ɔw̃]. Wprawdzie diereza nie jest zwykle wykorzystywana do zapisu nosówek, ale np. język Seneca właśnie tak je wykorzystuje.  ;-D

kilka przykładów:
obowiözek, kompać, pajonk, zajoł, wciöż, robiö, oglondajonc
jëzyk, miëso, ciëżki, wiencej, sendzia, głemboki, dzienkuje
 •  

Todsmer

Trochę wali po oczach, ale nie takie rzeczy się tutaj widziało :)

Choć nie podoba mi się pozbycie się ogonków.

BTW witamy na forum :)
 •  

:🕷:

Kiedyś obmyśliłem ortografię polskiego, w której znakiem miękkości było y, a twardości h. i i e zmiękczały spółgłoski i grupy spółgłosek, c, g i x oznaczały albo tylnojęzykowe przed spółgłoskami i samogłoskami nieprzednimi, albo odpowiednio cz, ż i sz przed i, e i y. Analogicznie z r. Samogłoski nosowe - ąe lub ã jako odpowiednik ę i ąo lub õ jako odpowiednik ą, ç jako afrykata c, đ jako dz. Przykładowy tekst:

Ctosy musyal zrobity donesene na Józhefa K., bo mimo ge niç zlhego ne pophelnil, zostal phevnhego ranka po prostu arhexytovanhi. Cuxarka pani Grubax, jego gospodhini, prinoxyõça mu snyadane çodenne ocolo ósmhej godinhi rano, thim razhem ne prixyla. To syã dothixcyas nigdhi ne zdarilo. K. cecal jesce xvilyã, vidyal zhe svhego lógyca starõ cobetã z pretivca, ctóra obshervovala go z nezvhiclõ tecavostyõ, pothem jednac glodnhi i zdivyonhi zađvonil. Nathixmyast ctosy zapucal i vxedl mãgyscizna, ctórhego jesce nigdhi v thim mexycanyu ne vidyal.
 •  

elslovako

prosz niech ktoś wstawi ten obrazek oczu kąpiel czy jak to tam było
 •  

Caraig

 •  

Siemoród

A dьljačego nikъto ne xъtjětь ješče bъrzěje popravnajego historičьno pravopisu?

Ō mogʰeti h1eskʷeh1? Takʷo br̩ǵo?

VlybV mVghVmV pVsVtV hVn nVstVrVtVkV, hVhV.

EDIT: oszybka, winno było być xъtjětь
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

:🕷:

To ço, ne prijme syã?  :-( Jesthem barđo, barđo roscyarovanhi.  :-P
Osobiste vçale ne uvagyam, gebhi ta ortografja bhila gorxya od povxexne obovyõzujõçej, no ale z tradhiçjõ syã ne vhigra.

 •  

:🕷:

Cytat: Siemoród w Sierpień 09, 2016, 21:31:06
A dьljačego nikъto ne xъtjětь ješče bъrzěje popravnajego historičьno pravopisu?

Ō mogʰeti h1eskʷeh1? Takʷo br̩ǵo?

VlybV mVghVmV pVsVtV hVn nVstVrVtVkV, hVhV.

EDIT: oszybka, winno było być xъtjětь
O! I to mi się podoba. Pisać po indoeuropejsku w wariancie zachodniosłowiańskim. To jest prawdziwie etymologiczna ortografia.
 •