Kaviiri Jezeg

Zaczęty przez CivilixXXX, Listopad 04, 2018, 18:46:47

Poprzedni wątek - Następny wątek

CivilixXXX

Język Kawski (Kaviiri Jezeg) to język apriori, minimalnie inspirowany rosyjskim i kilkoma innymi językami.

Alfabet:

Język Kawski posiada własny alfabet, jednakże na  komputerach zapisuje się go silnie uproszczoną cyrylicą. Istnieje również romanizacja.
Cyrylica Kawska:
Аа /æ/
Бб /b/
Вв /v/
Гг /g/
Дд /d/
Ээ /ʌ/
Жж /ʒ/
Зз /z/
Ии /i/
Јј /j/
Кк /k/
Лл /l/
Мм /m/
Нн /n/
Оо /o/
Пп /p/
Рр /ɾ/
Сс /s/
Тт /t/
Уу /ʊ/
Фф /f/
Ћћ /d͡ʒ/
Хх /x-ʌ̆/ (wersja samogłoskowa szczególnie u młodszych użytkowników)

Dozwolone jest używanie samogłosek jotowanych, jednakże jest ono bardzo rzadkie. Sporadycznie występuje /ʔ/, które może być zapisane jako ъ lub pominęte.

Odmiana rzeczownika:
1.Regularna na przykładzie słowa matka (мадра)
Mianownik: мадра | мадэр
Dopełniacz: мадри | мадор
Celownik: мадров | мадэф
Biernik: мадрэв | мадир
Narzędnik: мадрэн | мадарг
2. Zaimki osobowe (nieregularna)
ja
Mianownik: јам | јер
Dopełniacz: јаин | јор
Celownik: јаф | јав
Biernik: јэв | јаир
Narzędnik: јаен | јарг
ty
Mianownik: риx | рэр
Dopełniacz: риjи | рор
Celownik: рjoу | рэф
Biernik: рив | рир
Narzędnik: рин | рог
on/ono
Mianownik:эза | эар
Dopełniacz: эзи | эор
Celownik: эзоу | эиф
Biernik: эзэв | эир
Narzędnik: эзэн | эар
ona
Mianownik: унуи | унэр
Dopełniacz: унуи | унор
Celownik: унув | униф
Biernik: унэв | унир
Narzędnik: унэн | уног

Jak będę miał czas to wrzucę jakiś krótki tekst i coś z czasownika.
مرگ بر آمريكا
 •  
  The following users thanked this post: Kazimierz

Kazimierz

No cóż, jakby to skomentować. Niby a priori, ale jednak widać pewne wpływy aposterjoryczne.

CytatХх /x-ʌ̆/ (wersja samogłoskowa szczególnie u młodszych użytkowników)
To najbardziej zwróciło moją uwagę.

Generalnie język zapowiada się ciekawie, czekam na dalszy ciąg opisu.
 •  

Henryk Pruthenia

Ciekawe te /х/, no żywy Ciastek!

Jaki charakter mają alternacje w radzeniu w liczbie mnogiej? Jak się odmieniają słowa jednosylabowe?

CivilixXXX

Ostatnia litera słowa w mianowniku to końcówka, którą zamienia się na końcówkę przypadku. W liczbie mnogiej słów wielosylabowych końcówkę stanowią dwie ostatnie litery. Słowa jednosylabowe odmienia się indentycznie jak wielosylabowe, pokazane tu zaimki osobowe są odmieniane nieregularnie.
مرگ بر آمريكا
 •  

Henryk Pruthenia

Fleksja zewnętrzno-wewnętrzna.
Fajne.

CivilixXXX

Czasownik
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym na podstawie czasownika "нротик", stać.
1.os нробу | нроћи
2.os нроэс | нросэк
3.os нроjэћ | нроћа

Czas przeszły, ten sam czasownik
1.os нроли | нролит
2.os нроти | нротит
3.os нроси | нросит/нрост

Czas przyszły jest tworzony z poprzez dodanie formy przyszłej czasownika być (сунеик) i usunięcie к z bezokolicznika.

Czasownik modalny czasu przyszłego:
1.os сумн | суним
2.os сунэр | сунэс
3.os суниъэ | сунитэ

Czasownik być w czasie teraźniejszym (nieregularny)
1.os сунбу | сунит
2.os. сунсэ | сунсэт
3.os сунћ | сунћэ
مرگ بر آمريكا
 •  
  The following users thanked this post: Lukas

Henryk Pruthenia


Kazimierz

Jest jakaś różnica w użyciu нросит/нрост?
 •  

CivilixXXX

Tekst będzie jak będzie trochę czasu, a mi go nieco brakuje. Postaram się dać coś jutro. Różnicy pomiędzy нросит i нрост nie ma, нрост to współcześniejsza uproszczona forma.
مرگ بر آمريكا
 •  

커래얟쓰

Tak na przyszłość postaraj się wypisywać fonemy nie alfabetycznie ale albo w tabelce albo pod względem miejsc artykulacji. Alfabetyczny sposób jest bardzo nieczytelny moim zdaniem i nie widać na pierwszy rzut oka z czym mamy do czynienia. Przy niedużej ilości fonemów to nie jest aż tak rażące ale przy większej już może być ciężko się przebić.
Ogólnie fajna fonetyka (brak t̠ʃ i ʃ czelowy czy przeoczenie?), zwłaszcza samogłoski dość oryginalnie.

Ja najchętniej zobaczył bym skany/zdjęcia pisma z krótkim opisem. Mam nadzieję że nie kopia łacinki :P
 •  

CivilixXXX

Brak ʃ i t͜ʃ jest celowy. Zlały się one z ich dźwięcznymi odpowiednikami. Tekst będzie może jeszcze dzisiaj, podobnie jak zdjęcia pisma.
مرگ بر آمريكا
 •  

CivilixXXX

#11
Fragment bajki "Owca i Konie"

Нвохре дараж бади мна хлов, већси ћодер. Первали каижејећ ћанел ћиалади, мурокет ингханастъси бизиј пагнард, саримех ингханастъси маћаи.

Transkrypcja łacińska:
Nvohre daraž badi mna hlov, vedzsi dzoder. Pervali kaižejedz dzanel dzialadi, muroket inɡhanast'si bizij paɡnard, sarimeh inɡhanast'si madzai.
مرگ بر آمريكا
 •  

Kazimierz

Bardzo przyjemnie brzmi. Moje klimaty :P

Tylko co robi to "g" w cyrylicy?
 •  

CivilixXXX

То g to mała wpadka, już poprawione.
مرگ بر آمريكا
 •  

CivilixXXX

Zdjęcie pisma:


Forma "X" w nawiasie to mała litera na początku wyrazu lub izolowana.
مرگ بر آمريكا
 •