Twórczość w użyciu > Tłumaczenia

Cytaty z Biblii

(1/2) > >>

Yenzor:
pomorski:
Pösölhéta, möji miluwôné bratri, jeli nie Bůg wibrôl ludzié, co są bjédné u wöcah śjata, le bögaté u jari i prez to naślèdnici Kôrlůstwa, co Wůn priréköl tim, co umiluwali Gö? Utèncas wi sdzierdzili bjédnym! Jeli nie bögaté izyskują was i jeli nie wůny zacięgèją was ciek sądům? Jeli nie wůny rągèją cudzieśnému iniènioju, co wöstano uzwôné nad wama?

[ˈpɵ̞sɵ̞lhe̞jtɑ mɵ̞ji ˈmilywo̞wne̞j ˈbɾɑtɾi ˈje̞li ɲe̞ ˈbuk ˈwibɾo̞l ˈlyd͡ʒe̞j t͡so̞ sõ̞w͂ ˈbje̞jdne̞j ˈy wɵ̞t͡sɑx ˈʃjɑtɑ le̞ ˈbɵ̞gɑte̞j ˈy jɑɾi i ˈpɾe̞s to̞ ˈnɑʃlædɲit͡ʃi ˈko̞ɾlustwɑ t͡so̞ wũ ˈpɾiɾe̞jkɵ̞l ˈtĩ t͡so̞ ˈymilywɑli gɵ̞ | ˈytæ̃t͡sɑs ˈwi ˈʒd͡ʒe̞ɾd͡ʒili ˈbje̞jdnĩ | ˈje̞li ɲe̞ ˈbɵ̞gɑte̞j ˈiziskyjõ̞w͂ wɑs i ˈje̞li ɲe̞ ˈwuni ˈzɑt͡ʃẽ̞j͂gæjõ̞w͂
wɑʃ ˈ t͡ʃe̞k sõ̞w͂dũ | ˈje̞li ɲe̞ ˈwuni ˈɾõ̞w͂gæjõ̞w͂ ˈt͡syd͡ʒe̞ʃne̞jmy ˈiɲe̞ɲo̞jy t͡so̞ ˈwɵ̞stɑno̞ ˈyzwo̞wne̞j ˈnɑd wɑmɑ]

Posłuchajcie, moi kochani bracia, czy to nie Bóg wybrał ludzi ubogich w oczach świata, a bogatych w wierze i przez to dziedziców Królestwa, które obiecał tym, którzy Go pokochali? Wy tymczasem pogardziliście ubogim! Czy to nie bogaci was wyzyskują i czy nie oni ciągają was po sądach? Czy nie oni bluźnią wspaniałemu imieniu, które zostało nad wami wezwane?
(Jk 2:5-7)

Úlfurinn:
erutat:
Yëmrëyav, töğaşrağakes, Döş ürıyëvleçezeşratratahaçe, mı'öplüqadrügoşräz cvafraya, xet'yübrurye, qhu'ürıyëvlëbrötıtebeveşratarateh, mi'pü vıxebrötıtetretah püşret, mı'ürıdöşürrataşa? Pü lyoz ürışaz̧acvafaçezetratamra!  Brucäşr frub- ha'likuqeperretrafraçe? Zlebrüdaqıtrıfrıçe, mı'ürıqiyatërëqëtah?

Yenzor:
Sesci ti, co ujèrili, niali kabi jedno sierce i jednã dusã. Téz nikto niezwôl sobné to, co wůn dzierzyl, le wůny niali seskö spůlné. Apostoli wiklôdali ses jelgôsną möcą śjôdcyzièn wö izniertwihustãcièm Pana Jeza, i sesci śjôdkuwali jeldzié lascè. Nikto nièdzy nima niecierpjôl iz bjôdi. Lôtéz ti, co bany dzierzycieli uzièmů lebö bãdlisců, predôwali ih, prinosili pjędzy syskôné iz predawi i kladli ih pri stãpah apostolů. Tak izbrôné pösiądci bany rozdziélôné sescim pödlô téwö, kaką ktoś niôl trebã.

[ˈse̞ʃt͡ʃi ˈti t͡so̞ ˈyjæɾili ˈɲɑli kɑbi ˈje̞dno̞ ˈʃe̞ɾt͡se̞ i ˈje̞dnɑ̃ ˈdysɑ̃ | te̞js ˈɲikto̞ ˈɲe̞zwo̞l ˈso̞bnej ˈto̞ t͡so̞ wũ ˈd͡ʒe̞ɾzil le̞ wuni ˈɲɑli ˈse̞skɵ̞ ˈspulnej | ˈʔɑpo̞sto̞li ˈwiklo̞wdɑli ˈse̞s je̞lgo̞wsno̞͂w͂ ˈmɵ̞t͡so̞͂w͂ ˈʃjo̞wtt͡siʒæ̃ ˈwɵ̞ izɲe̞ɾtwihˈystɑ̃t͡ʃæ̃ ˈpɑnɑ ˈje̞zɑ i ˈse̞ʃt͡ʃi ˈʃjo̞wtkywɑli ˈje̞ld͡ʒe̞j ˈlɑst͡sæ | ˈɲikto̞ ˈɲæd͡zi ɲimɑ ˈɲe̞t͡ʃe̞ɾpjo̞l ˈiz bjo̞wdi | lo̞wte̞js ˈti t͡so̞ bɑni ˈd͡ʒe̞ɾzit͡ʃe̞li ˈyʒæmu le̞bɵ̞ ˈbɑ̃dlist͡su ˈpɾe̞do̞wɑli ix ˈpɾino̞ʃili ˈpjẽ̞j͂d͡zi ˈsisko̞wnej ˈis pɾe̞dɑwi i ˈklɑdli ix ˈpɾi stɑ̃pɑh ˈɑpo̞sto̞lu | ˈtɑk ˈizbɾo̞wnej ˈpɵ̞ʃo̞͂w͂tt͡ʃi bɑni ˈɾo̞ʒd͡ʒe̞jlo̞wnej ˈse̞ʃt͡ʃĩ pɵ̞dlo̞w ˈte̞jwɵ̞ ˈkɑko̞͂w͂ kto̞ʃ ɲo̞l ˈtɾe̞bɑ̃]

Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli właścicielami gruntów lub domów, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzialano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę.
(Dz 4:32-35)

Yenzor:
Takö Pjeter wötjeröl gãbi i premölwil: Istno, jô zacynô roznièć, ze Bůg nietraktuje jedny lèpse wöt insyh, le u kôzdèm nôrodoju tèn je Mu lubi, kto sacuje Gö i ukazuje siẽ sprôdluwö.

[ˈtɑkɵ̞ ˈpje̞te̞ɾ ˈwɵ̞tje̞ɾɵ̞l ˈgɑ̃bi i ˈpɾe̞mɵ̞lwil | ˈʔistno̞ jo̞w ˈzɑt͡sino̞w ˈɾo̞zɲæd͡ʒ ze̞ ˈbuk ˈɲe̞tɾɑktyje̞ ˈje̞dni læpse̞ ˈwɵ̞t ĩsih le̞ ˈy ko̞wzdæ̃ ˈno̞ɾo̞do̞jy ˈtæ̃ je̞ my ˈlybi kto̞ ˈsɑt͡syje̞ gɵ̞ i ˈykɑzyje̞ ʃæ̃ ˈspɾo̞wdlywɵ̞]

Piotr otworzył zatem usta i przemówił: Naprawdę, zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły Mu jest ten, kto Go szanuje i postępuje sprawiedliwie.
(Dz 10:34-35)

Yenzor:
Jezus, sprôsôny prez farizeji wö to, ciedi Bözé Kôrlůstwö pridzie, wötréköl: Bözé Kôrlůstwö nieprihödzi u pöstrégalny spösůb. Nikto nierèce: Pözdrita, je tuka! Lebö: Pözdrita, je tamö! Lôtéz sobluwö Bözé Kôrlůstwö je nièdzy wama.

[ˈje̞zys ˈspɾo̞wso̞wni ˈpɾe̞s fɑɾize̞ji ˈwɵ̞ to̞ ˈt͡ʃe̞di ˈbɵ̞ze̞j ˈko̞ɾlustwɵ̞ ˈpɾid͡ʒe̞ ˈwɵ̞tɾe̞jkɵ̞l | ˈbɵ̞ze̞j ˈko̞ɾlustwɵ̞ ˈɲe̞pɾihɵ̞d͡ʒi ˈy pɵ̞stɾe̞jgɑlni ˈspɵ̞sup | ˈɲikto̞ ˈɲe̞ɾæt͡se̞ ˈpɵ̞zdɾitɑ je̞ ˈtykɑ | ˈle̞bɵ̞ ˈpɵ̞zdɾitɑ je̞ ˈtɑmɵ̞ | lo̞wte̞js ˈso̞blywɵ̞ ˈbɵ̞zej ˈko̞ɾlustwɵ̞ je̞ ˈɲæd͡zi wɑmɑ]

Zagadnięty przez faryzeuszów o to, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, Jezus odpowiedział: Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nikt nie powie: Spójrzcie, jest tutaj! Albo: Spójrzcie, jest tam! Bo właściwie Królestwo Boże jest pośród was.
(Łk 17:20-21)

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej