Językoznawstwo > Lingwistyka ogólna

Etymologijni szujodruhowie, czyli fałszywe kognaty

<< < (212/212)

Siemoród:
sch. орман/ормар 'szafa'
tur. orman 'las'

Wziąwszy pod uwagę południowo słowiańskie przejścia znaczeniowe takie jak лес 'trumna', гора 'las' czy połabskie ľos 'drewno' nie wydawało mi się dziwnym istnienie związku pomiędzy tema dwoma, tym bardziej że turcyzmów w serbochorwackim niebrak. Mimo to pierwsze słowo jest romanizmem (i pierwotniejsze jest ормар z armir), a drugie słowem pratureckim. Chociaż mimo wszystko w tej mutacji można się doszukiwać wpływu tureckiego leksemu.

Henryk Pruthenia:
Tema dwoma?

Siemoród:
ros. броня 'zbroja' i pol. broń

Ainigmos:
aramejski ma "co" i język bodo ma "ts"

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[*] Poprzednia strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej