Ostatnie wiadomości

#1
Cyrylica / Cyrylickie rozważania i rozwią...
Ostatnia wiadomość przez MuttleyTD - Dzisiaj o 23:11:15
Cześć, jestem tu nowy. Założyłem konto specjalnie, żeby założyć ten wątek. Bawię się z zapisem języka polskiego cyrylicą, czytuję od jakiegoś czasu Wasze forum, a szczególnie to subforum. Czuję potrzebę wytłumaczenia się z założenia kolejnego wątku cyrylicznego (dla których moderacja zdecydowała się założyć nawet oddzielny dział- folder SPAM). Otóż nie jestem językoznawcą, filologiem, ani polonistą, ani niczym pokrewnym. Nie znam też żadnego języka obcego poza angielskim. (Mówię po śląsku, może nie szczególnie [sic] archaicznie, ale jak na kogoś po 30.- poprawnie). Próbuję pisać odręcznie cyrylicą, po polsku, dla siebie, ale napotykam trudności i gromadzą mi się pytania, na które ani Google, ani chatGPT nie potrafią udzielić odpowiedzi.
Nie chcę, żeby był to kolejny wątek "oto moja cyrylica, zobaczcie", a żeby było to miejsce na - trochę takie roztrząsanie wątpliwości. Mimo to bez "patrzcie, oto moja cyrylica" się nie obejdzie. Przeszedłem już jakąś drogę, od nierozumienia (raczej ignorowania, bo w polskiej ortografii przecież to występuje) natury zmiękczeń i pisaniem głosek środkowojęzykowych przez szumiąca+ь, przez odkrycie (raczej zrozumienie) ъ i zmiękczania grup spółgłoskowych, do zrozumienia (a raczej odkrycia) spółgłosek twardych, miękkich i miękkich z obocznością. Do rzeczy:
а, б, в, г, h, д, е, ж, з, ѕ (дз), и, і, й, к, л, м, н, о, о̆̆, п, р, с, т, у, ў, ф, х, ц, ч, џ (дж), ш, ъ ('), ь, я, я̆̆.

Po pierwsze, nie upieram się przy ѕ i џ. Nie używam tej pisowni na komputerze, ani telefonie. Piszę sobie ręcznie. Głoski są na tyle rzadkie, że zastąpienie ich dwuznakami jest logiczne. Natomiast ja nie zastępuję. Polszczyzna to albo za dużo dwuznaków, albo za dużo znaków diakrytycznych, albo za dużo liter.
Po drugie, o naturze ъ ('). Służy przerwaniu zmiękczania grup spółgłoskowych. Tylko że zapis съінус może być trochę śmieszny, stąd propozycja (')- с'інус. Ja pozostaję tutaj przy ъ. Ludzie piszą "łikend", a nawet "łikęd"- i nie siedzą w więzieniu.
Po trzecie, a pewnie powinno było być po pierwsze. h! To sobie leży przed wszystkich oczyma, a nikt tego nie bierze. Widziałem kombinowanie z ґ, ѓ i гь. ґ służy do zapisu zapożyczonego "g" w językach, które przeszły w "h". A my nie przeszliśmy, i pożyczamy "h". W kursywie wygląda to bardzo logicznie- zapiszcie ręcznie г i "h". Wygląda. Akut w cyrylicy ma już funkcję akcentowania, a ь mogłoby najwyżej zmiękczać "g" do "g(i).
Po czwarte, a powinno być po zerowe. Tak, nie ma liter jotowanych. Pewnie według niektórych to nie jest już cyrylica. я to іа, ю to іу, itd. Wybór jest bardzo elastyczny. Można zapisać ja, je, ji, jo, jó, ju, (jy), ją, ję. Po co kombinować. ё do polszczyzny nie pasuje. е to "e", jak w ukraińskim. Na siłę można tworzyć konstrukcje ьі = "y" (ы), іъ= "jać". Oczywiście para "и, і", to "y, i". Spotkałem się z propozycją, żeby w druku nie stawiać kropki.
Co do użycia brewisów, czyli daszków, czyli й, о̆̆, ў, я̆̆. Uznaję to za znak pochylenia. Chyba kanonicznie to jest znak zwężenia samogłoski do półsamogłoski (do "j" i "/w/"), ale zwężenie jest pokrewne pochyleniu/ścieśnieniu(?). Ponieważ "y" i "u" (łacińskie) nie ma już się gdzie pochylać, jak tylko do zwężonych, to tam się właśnie wywraca. "ó" jest pochylonym kontynuatorem długiego "o", i wywraca się na "u", itd.
Czy możecie podać słowa, gdzie długie "o" (pochylone 'ó") się wywróciło, a w których się wyprostowało? Bo z tego co wyczytałem, była reforma ortografii, i podmieniono "ó" na "u"- o te mi chodzi. Bardzo mnie też interesują przykłady słów, w których "é" przeszło tu w "e", a tam "y". Bo to "é" podobno czasem się wywróciło, a czasem wyprostowało. Tak samo z "á", które przeważnie się wyprostowało, ale czasami wywróciło. Widzę to, ponieważ czytam teksty zapisane ślabikorzem.
Po któreś. A powinno być na początku dla fundamentalistów (-1?). я używam do zapisu "ę". Nie boksuję się ze współczesną ortografią- kontynuuję ją. Litera я jest znakiem towarowym cyrylicy na świecie. W dodatku użycie я jako "ę", po prostu pasuje, porównując do mowy wschodnich sąsiadów. Mogę ożywiać jakiegoś jusa, ale po co. Tym samym я- "ę", я̆̆- "ą".

Największy problem mam z: jotowaniec kontra й+samogłoska. Nie wiem, kiedy йа, a kiedy іа. Zapisuję to zgodnie z polską ortografią, (poza ц- które jest twarde). Trochę się sugeruję sylabami. Wyssałem znikąd, że jotowańce nie mogą być samodzielną sylabą- i wtedy й+samogłoska, kiedy jedna sylaba. Ale kiedy piszę w Google (tłumacząc do ukraińskiego) "jak", do dostaję як. To jak zapisać "jaki"? йакі, czy іакі?

Mam jaszcze pytania o relację "i" i "y". Czy można to zredukować (Bruckner twierdził, że można, ale wyczytałem to tylko w Wikipedii).

Jeszcze chciałbym dopisać, ale post jest zbyt długi.
#2
Tłumaczenia / Odp: Zapożycz słowo osoby powy...
Ostatnia wiadomość przez Kazimierz - Wczoraj o 21:53:53
kv јілиз̇ [jіˈɫɨzʲ] - wiosna

kv чорвін [ˈt͡ʃɔrvʲin] - jajo płaza/ryby (syngulatyw od чорв - skrzek/ikra)
#3
Conlangi: a priori / Odp: Język Drapieżników (nazwa...
Ostatnia wiadomość przez Mislaus Lasota - Wczoraj o 21:04:26
IV TYP KONIUGACYJNY
typ -NDY


vtza (akcja)
smy (jakość)
chrou (opinia)

vtzajaur - wkładać
vyzajaur - wkładać i wyciągać; penetrować (w szerokim znaczeniu)
vtzareur - mieć coś wkładane
vyzareur - mieć coś wkładane i wyciągane; być penetrowanym

smyjaur - zmiękczyć
symnyjaur - zmiękczać
smyreur - być miękkim
symnyreur - być zmiękczanym

chroujaur - oceniać coś jako twarde
chydoujaur - być przekonanym że coś jest twarde
chroureur - być ocenianym jako twardy
chydoureur - być uważanym za twardego

IND ACT
prs.con.sng.: -NDYm, - NDYjá, -NDYrytt
prs.con.pl.: -NDYY, -NDYjáa, -NDYjo
prs.con.gn.: -NDYmy, -NDYmȳa, -NDYcaj
prs.frq.sng.: -NyPY, -NyPYjá, -NyPYrytt
prs.frq.pl.: -NyPYY, -NyPYjáa, -NyPYjo
prs.frq.gn.: -NyPYmy, -NyPYmȳa, -NyPYcay
pst.impf.sng.: -NyPaDYn, -NyPYro, -NyPYnt
pst.impf.pl.: -PyDaNY, -PyDNYjaau, -PyDNYyn
pst.impf.gn.: -PyDaNYnt, -PyDNYu, -PyDNYcan
pst.pf.sng.: -NDỲmy, -NDỲu, -NDỲn
pst.pf.pl.: -NDỲY, -NDYjàau, -NDỲmyn
pst.pf.gn.: -NDỲnt, -NDỲjau, -NDYcàn
ft.impf.sng.: -NyPaDYj, -NyPYra, -NyPYh
ft.impf.pl.: -NyPaDYra, -NyPYjaan, -NyPYyj
ft.impf.gn.: -NyPaDYh, -NyPYjan, -NyPYcaj
ft.pf.sng.: -NDÝja, -NDYján, -NDÝj
ft.pf.pl.: -NDÝY, -NDYjáan, -NDÝyj
ft.pf.gn.: -NDÝh, -NDÝjan, -NDYcáj

IND PASS
prs.con.sng.: -NDȲ, -NDYrc, -NDȲratt
prs.con.pl.: -NDYja, -NDYyrc, -NDYrao
prs.con.gn.: -NDYry, -NDYra, -NDYcarr
prs.frq.sng.: -NyPY, -NyPYrc, -NyPYjarr
prs.frq.pl.: -NyPaDYja, -NyPYyrc, -NyPYro
prs.frq.gn.: -NyPaDYry, -NyPYra, -NyPYcarr
pst.impf.sng.: -NyPaDYre, -NyPYerc, -NyPYjre
pst.impf.pl.: -NyPaaDYrr, -NyPYjerc, -NyPYerr
pst.impf.gn.: -NyPaDYri, -NyPYre, -NyPyDYgrracy
pst.pf.sng.: -NDỲre, -NDỲjerc, -NDỲree
pst.pf.pl.: -NDỲYre, -NDỲYjerc, -NDỲYri
pst.pf.gn.: -NDỲrye, -NDỲre, -NDỲcare
ft.impf.sng.: -NyPaDYra, -NyPYrci, -NyPYri
ft.impf.pl: -NyPaDYjaer, -NyPYjri, -NyPYjria
ft.impf.gn.: -NyPaDȲri, -NyPYre, -NyPYcari
ft.pf.sng.: -NDÝjerr, -NDÝrcī, -NDÝrej
ft.pf.pl.: -NDÝYjerr, -NDÝYrci, -NDÝYrī
ft.pf.gn.: -NDÝjerī, -NDÝjery, -NDYcarī

SBI
act.con.sng.: -NDYvré, -NDYjáure, -NDYuré
act.con.pl.: -NDYvrée, -NDYjáuree, -NDYurée
act.con.gn.: -NDYyuré, -NDYjayuré, -NDYnuré
act.frq.sng.: -NyPaDYvré, -NyPYjáure, -NyPÝure
act.frq.pl.: -NyPaDYvrée, -NyPYjaurée, -NyPYurée
act.frq.gn.: -NyPYýure, -NyPYjaýure, -NyPÝnure
pass.con.sng.: -NDYré, -NDYjáre, -NDYmré
pass.con.pl.: -NDYrée, -NDYjarée, -NDYmrée
pass.con.gn.: -NDYyré, -NDYjayré, -NDYnré
pass.frq.sng.: -NyPaDYjérr, -NyPYjáre, -NyPÝre
pass.frq.pl.: -NyPaDYrée, -NyPYjarée, -NyPYrée
pass.frq.gn.: -NyPYýre, -NyPYjaýre, -NyPÝnre

IMP
act.sng./pl.: -NDÝYlcà, -NDÝlcà, -NDÝrylcà
act.gn.: -NDÝg, -NDÝYg, -NDÝYh
pass.sng./pl.: -NDÝYrà, -NDÝrà, -NDÝryrà
pass.gn.: -NDÝrc, -NDÝYrc, -NDÝYrcì

PRT
act.con.: -yNDYm
act.frq.: -NyPYm
pass.con.: -ryNDYm
pass.frq.: -ryNyPYm

INF
act.con.: -NDYjaur
act.frq.: -NyPYjaur
pass.con.: -NDYreur
pass.frq.: -NyPYreur

V TYP KONIUGACYJNY
typ -DY


mpou (akcja)
da (jakość)
so (opinia)

mpoujaur - bić, dokuczać
mympoujaur - prześladować
mpoureur - być bitym, doznawać dokuczania
mympoureur - cierpieć prześladowanie; bać się kogoś

dajaur - zawierać coś w sobie, mieć coś w sobie
dhydajaur - zawierać coś w sobie na stałe; być przez coś pobłogosławionym lub obciążonym, przeklętym
dareur - być gdzieś obecnym
dhydareur - przebywać gdzieś (przez dłuższy czas)

sojaur - wiedzieć coś
stysojaur - znać się na czymś
soreur - być komuś wiadomym
stysoreur - być poznanym

IND ACT
prs.con.sng.: -DȲu, - DYué, -DYrytt
prs.con.pl.: -DYY, -DYuée, -DYujo
prs.con.gn.: -DYmy, -DYmȳa, -DYcaj
prs.frq.sng.: -PyDY, -PyDYué, -PyDYrytt
prs.frq.pl.: -PyDYY, -PyDYuée, -PyDYujo
prs.frq.gn.: -PyDYmy, -PyDYmȳa, -PyDYcay
pst.impf.sng.: -PyDaYn, -PyDYro, -PyDYnt
pst.impf.pl.: -PyDaYu, -PyDYuee, -PyDYyn
pst.impf.gn.: -PyDaYnt, -PyDYu, -PyDYcan
pst.pf.sng.: -DỲmy, -DỲu, -DỲn
pst.pf.pl.: -DỲYu, -DYuée, -DỲmyn
pst.pf.gn.: -DỲnt, -DỲué, -DYcàn
ft.impf.sng.: -PyDaYu, -PyDYra, -PyDYh
ft.impf.pl.: -PyDaYra, -PyDYueen, -PyDYui
ft.impf.gn.: -PyDaYh, -PyDYuen, -PyDYcaj
ft.pf.sng.: -DÝue, -DYuén, -DÝu
ft.pf.pl.: -DÝYu, -DYuéen, -DÝui
ft.pf.gn.: -DÝh, -DÝuen, -DYcáj

IND PASS
prs.con.sng.: -DȲ, -DYrc, -DȲratt
prs.con.pl.: -DYue, -DYyrc, -DYrao
prs.con.gn.: -DYry, -DYra, -DYcarr
prs.frq.sng.: -PyDY, -PyDYrc, -PyDYuerr
prs.frq.pl.: -PyDaYue, -PyDYyrc, -PyDYro
prs.frq.gn.: -PyDaYry, -PyDYra, -PyDYcarr
pst.impf.sng.: -PyDaYre, -PyDYerc, -PyDYjre
pst.impf.pl.: -PyDaahYrr, -PyDYjerc, -PyDYerr
pst.impf.gn.: -PyDaYri, -PyDYre, -PyDYgrracy
pst.pf.sng.: -DỲre, -DỲjerc, -DỲree
pst.pf.pl.: -DỲYre, -DỲYjerc, -DỲYri
pst.pf.gn.: -DỲrye, -DỲre, -DỲcare
ft.impf.sng.: -PyDaYra, -PyDYrci, -PyDYri
ft.impf.pl: -PyDaYjaer, -PyDYjri, -PyDYjria
ft.impf.gn.: -PyDaȲri, -PyDYre, -PyDYcari
ft.pf.sng.: -DÝjerr, -DÝrcī, -DÝrej
ft.pf.pl.: -DÝYjerr, -DÝYrci, -DÝYrī
ft.pf.gn.: -DÝjerī, -DÝjery, -DYcarī

SBI
act.con.sng.: -DYvré, -DYuéure, -DYuré
act.con.pl.: -DYvrée, -DYuéuree, -DYurée
act.con.gn.: -DYyuré, -DYueyuré, -DYnuré
act.frq.sng.: -PyDaYvré, -PyDYuéure, -PyDÝure
act.frq.pl.: -PyDaYvrée, -PyDYjaurée, -PyDYurée
act.frq.gn.: -PyDÝure, -PyDYueýure, -PyDÝnure
pass.con.sng.: -DYré, -DYuére, -DYmré
pass.con.pl.: -DYrée, -DYuerée, -DYmrée
pass.con.gn.: -DYyré, -DYueyré, -DYnré
pass.frq.sng.: -PyDaYjérr, -PyDYuére, -PyDÝre
pass.frq.pl.: -PyDaYrée, -PyDYuerée, -PyDYrée
pass.frq.gn.: -PyDÝre, -PyDYueýre, -PyDÝnre

IMP
act.sng./pl.: -DÝYlcà, -DÝlcà, -DÝrylcà
act.gn.: -DÝg, -DÝYg, -DÝYh
pass.sng./pl.: -DÝYrà, -DÝrà, -DÝryrà
pass.gn.: -DÝrc, -DÝYrc, -DÝYrcì

PRT
act.con.: -yDYm
act.frq.: -yPYm
pass.con.: -ryDYm
pass.frq.: -ryPYm

INF
act.con.: -DYjaur
act.frq.: -PyDYjaur
pass.con.: -DYreur
pass.frq.: -PyDYreur

VI TYP KONIUGACYJNY
typ -NY


va (akcja)
huo (jakość)
ui (opinia)

vajaur - iść
vyajaur - chadzać
vareur - być przemierzanym pieszo
vyareur - być uczęszczanym pieszo

huojaur - być oddalonym
huyojaur - pozostawać w oddaleniu
huoreur - być opuszczonym
huyoreur - pozostawać opuszczonym

uijaur - mącić
uyijaur - zamącać
uireur - być mąconym, zakłócanym
uyireur - być mętnym, niewyraźnym, niezrozumiałym


IND ACT
prs.con.sng.: -NȲu, -NYué, -NYrytt
prs.con.pl.: -NYY, -NYuée, -NYujo
prs.con.gn.: -NYmy, -NYmȳa, -NYcaj
prs.frq.sng.: -NyY, -NyYué, -NyYrytt
prs.frq.pl.: -NyYY, -NyYuée, -NyYujo
prs.frq.gn.: -NyYmy, -NyYmȳa, -NyYcay
pst.impf.sng.: -NaYn, -NyYro, -NyYnt
pst.impf.pl.: -NaYu, -NyYuee, -NyYyn
pst.impf.gn.: -NaYnt, -NyYu, -NyYcan
pst.pf.sng.: -NỲmy, -NỲu, -NỲn
pst.pf.pl.: -NỲYu, -NYuée, -NỲmyn
pst.pf.gn.: -NỲnt, -NỲué, -NYcàn
ft.impf.sng.: -NyaYu, -NyYra, -NyYh
ft.impf.pl.: -NaYra, -NyYueen, -NyYui
ft.impf.gn.: -NaYh, -NyYuen, -NyYcaj
ft.pf.sng.: -NÝue, -NYuén, -NÝu
ft.pf.pl.: -NÝYu, -NYuéen, -NÝui
ft.pf.gn.: -NÝh, -NÝuen, -NYcáj

IND PASS
prs.con.sng.: -NȲ, -NYrc, -NȲratt
prs.con.pl.: -NYue, -NYyrc, -NYrao
prs.con.gn.: -NYry, -NYra, -NYcarr
prs.frq.sng.: -NyY, -NyYrc, -NyYuerr
prs.frq.pl.: -NaYue, -NyYyrc, -NyYro
prs.frq.gn.: -NaYry, -NyYra, -NyYcarr
pst.impf.sng.: -NaYre, -NyYerc, -NyYjre
pst.impf.pl.: -NaahYrr, -NyYjerc, -NyYerr
pst.impf.gn.: -NaYri, -NyYre, -NyYgrracy
pst.pf.sng.: -NỲre, -NỲjerc, -NỲree
pst.pf.pl.: -NỲYre, -NỲYjerc, -NỲYri
pst.pf.gn.: -NỲrye, -NỲre, -NỲcare
ft.impf.sng.: -NaYra, -NyYrci, -NyYri
ft.impf.pl: -NaYjaer, -NyYjri, -NyYjria
ft.impf.gn.: -NaȲri, -NyYre, -NyYcari
ft.pf.sng.: -NÝjerr, -NÝrcī, -NÝrej
ft.pf.pl.: -NÝYjerr, -NÝYrci, -NÝYrī
ft.pf.gn.: -NÝjerī, -NÝjery, -NYcarī

SBI
act.con.sng.: -NYvré, -NYuéure, -NYuré
act.con.pl.: -NYvrée, -NYuéuree, -NYurée
act.con.gn.: -NYyuré, -NYueyuré, -NYnuré
act.frq.sng.: -NaYvré, -NyYuéure, -NyÝure
act.frq.pl.: -NaYvrée, -NyYjaurée, -NyYurée
act.frq.gn.: -NyÝure, -NyYueýure, -NyÝnure
pass.con.sng.: -NYré, -NYuére, -NYmré
pass.con.pl.: -NYrée, -NYuerée, -NYmrée
pass.con.gn.: -NYyré, -NYueyré, -NYnré
pass.frq.sng.: -NaYjérr, -NyYuére, -NyÝre
pass.frq.pl.: -NaYrée, -NyYuerée, -NyYrée
pass.frq.gn.: -NyÝre, -NyYueýre, -NyÝnre

IMP
act.sng./pl.: -NÝYlcà, -NÝlcà, -NÝrylcà
act.gn.: -NÝg, -NÝYg, -NÝYh
pass.sng./pl.: -NÝYrà, -NÝrà, -NÝryrà
pass.gn.: -NÝrc, -NÝYrc, -NÝYrcì

PRT
act.con.: -yNYm
act.frq.: -yNaYm
pass.con.: -ryNYm
pass.frq.: -ryNaYm

INF
act.con.: -NYjaur
act.frq.: -NyYjaur
pass.con.: -NYreur
pass.frq.: -NyYreur

VII TYP KONIUGACYJNY
typ -YX


op (akcja)
ych (jakość)
ausc (opinia)

opaur - dziękować
opoaur - być wdzięcznym
opreur - odbierać podziękowanie
oporeur - być zasłużonym

ychaur - osłabiać
ychyaur - ograniczać, utrzymywać słabym
ychreur - słabnąć
ychyreur - być ograniczonym, słabym

auscaur - prawdopodobnie wiedzieć
auscauaur - rzekomo znać
auscreur - być prawdopodobnie wiadomym
auscaureur - być rzekomo znanym


IND ACT
prs.con.sng.: -ȲX, -YXá, -ȲXytt
prs.con.pl.: -YXY, -YXáa, -YXyo
prs.con.gn.: -YXy, -YXȳa, -YXy
prs.frq.sng.: -YXYX, -YXYXá, -YXYXytt
prs.frq.pl.: -YXYYX, -YXYXáa, -YXYXyo
prs.frq.gn.: -YXYXy, -YXYXȳa, -YXyXy
pst.impf.sng.: -YXaXyn, -YXXo, -YXXynt
pst.impf.pl.: -aYX, -YXXaau, -YXXyyn
pst.impf.gn.: -YXaXynt, -YXXau, -YXyXyn
pst.pf.sng.: -ỲXy, -YXàu, -YXỳn
pst.pf.pl.: -ỲXY, -YXàau, -YXỳyn
pst.pf.gn.: -YXỳnt, -YXỳau, -YyXỳn
ft.impf.sng.: -YXaXyj, -YXXa, -YXXyh
ft.impf.pl.: -aYXa, -YXXaan, -YXXyyj
ft.impf.gn.: -YXaXyh, -YXXan, -YXyXyj
ft.pf.sng.: -ÝXa, -YXán, -YXýj
ft.pf.pl.: -ÝXY, -YXáan, -YXýyj
ft.pf.gn.: -YXýh, -YXýan, -YyXýj

IND PASS
prs.con.sng.: -sȲX, -sYXá, -sȲXytt
prs.con.pl.: -sYXY, -sYXáa, -sYXyo
prs.con.gn.: -sYXy, -sYXȳa, -sYXy
prs.frq.sng.: -sYXX, -sYXXá, -sYXXytt
prs.frq.pl.: -YXYsYX, -sYXXáa, -sYXXyo
prs.frq.gn.: -sYXXy, -sYXXȳa, -sYXXy
pst.impf.sng.: -sYXayn, -sYXXo, -sYXXynt
pst.impf.pl.: -asYX, -sYXXaau, -sYXXyyn
pst.impf.gn.: -sYXaynt, -sYXXau, -sYXXyn
pst.pf.sng.: -hỲXy, -sYXàu, -sYXỳn
pst.pf.pl.: -hỲXY, -sYXàau, -sYXỳyn
pst.pf.gn.: -sYXỳnt, -sYXỳau, -sYyXỳn
ft.impf.sng.: -sYXayj, -sYXXa, -sYXXyh
ft.impf.pl.: -asYXa, -sYXXaan, -sYXXyyj
ft.impf.gn.: -sYXayh, -sYXXan, -sYXyXyj
ft.pf.sng.: -uÝXa, -sYXán, -sYXýj
ft.pf.pl.: -uÝXY, -sYXáan, -sYXýyj
ft.pf.gn.: -sYXýh, -sYXýan, -sYyXýj

SBI
act.con.sng.: -YXuré, -YXáure, -YXyuré
act.con.pl.: -YXurée, -YXaurée, -YXyurée
act.con.gn.: -YXyyuré, -YXayuré, -YXynuré
act.frq.sng.: -YXauré, -YXXáure, -YXXýure
act.frq.pl.: -YXaurée, -YXXaurée, -YXXyurée
act.frq.gn.: -YXXyýure, -YXXaýure, -YXXýnure
pass.con.sng.: -YXré, -YXáre, -YXyré
pass.con.pl.: -YXrée, -YXarée, -YXyrée
pass.con.gn.: -YXyyré, -YXayré, -YXynré
pass.frq.sng.: -YXaré, -YXXáre, -YXXýre
pass.frq.pl.: -YXarée, -YXXarée, -YXXyrée
pass.frq.gn.: -YXXyýre, -YXXaýre, -YXXýnre

IMP
act.sng./pl.: -ÝXYlcà, -ÝXlcà, -ÝXylcà
act.gn.: -ÝXag, -ÝXYg, -ÝXYh
pass.sng./pl.: -ÝXYrà, -ÝXrà, -ÝXyrà
pass.gn.: -ÝXarc, -ÝXYrc, -ÝXYrcì

PRT
act.con.: -yȲX
act.frq.: -yrȲX
pass.con.: -ryȲX
pass.frq.: -ryrȲX

INF
act.con.: -YXaur
act.frq.: -YXYaur
pass.con.: -YXreur
pass.frq.: -YXYreur


To już wszystkie typy koniugacyjne, aczkolwiek będzie jeszcze jeden ,,typ" składający się z kilku końcówek odmienianych nieregularnie, o specjalnej funkcji.
#4
Lingwistyka ogólna / Odp: Co was wkurza w kwestiach...
Ostatnia wiadomość przez Ainigmos - Wczoraj o 19:26:03
Uwaga, kontrowersyjny wpis odnośnie spółczesnej hebrajszczyzny.

Zżyma mnie, że w spółczesnej hebrajszczyźnie w nagłosie wyrazów między pierwszą a drugą spółgłoską rdzenia zachodzi często szwa nach (czyli spoczynkowa jako brak samogłoski) jak w wymowie potocznej pod wpływem środkowoeuropejskim pośrednio za aszkenazyjskim [u Izraelitów, którzy fonetycznie chcą odcinać się od pokrewieństwa językowego z Arabami], a nie szewa na (czyli ruchoma jako półsamogłoska ə), która - w mym wrażeniu - bardziej tchnie eufonią i semickością, jak w wymowie rabinackiej bliskiej biblijnej, np.  בְּרִית "przymierze" wymawiany potocznie jako /ˈbrɪθ/, a nie rabinacko /ˈbərɪθ/, jakby wymowa pełnogłosem Izraelitom pochłaniała niemało energii i czasu, co okazuje się nieprawdą, gdyż - dla mego słuchu - nagłosowa szwa spoczynkowa, przeciwnie niż starosemicki pełnogłos, czyni hebrajszczyznę językiem fonetycznie mniej semickim, a nieco aryjskawym, tworząc nienaturalne dla niej zbitki spółgłoskowe w nagłosie wyrazów, w które obfitują języki aryjskie.

Jestem niewernakularnym [niekoniecznie anty-] preskryptywistą.
#5
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
Ostatnia wiadomość przez Ainigmos - Wrzesień 24, 2023, 19:00:57
Mój jednym słowem:
hapax legomenon - inowzmianka (od ino- "jeden" i wzmianka)
#6
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szczerzedruh...
Ostatnia wiadomość przez Ainigmos - Wrzesień 24, 2023, 18:31:41
ang. to bark "szczekać lub wygadywać" i strpol./pol. (gwarowo) brzechać "ts"
#7
Lingwistyka ogólna / Odp: Etymologijni szujodruhowi...
Ostatnia wiadomość przez Ainigmos - Wrzesień 23, 2023, 20:31:46
akad. šar(ru) "król" i pol. car
#8
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
Ostatnia wiadomość przez Świętopełk Kowalski - Wrzesień 23, 2023, 12:50:32
jadłospis - dieta

jadłospisarz - dietetyk

jadłospisarstwo - dietetyka
#9
Conlangi: a posteriori / Odp: Narzecze wysokopolskie
Ostatnia wiadomość przez Świętopełk Kowalski - Wrzesień 23, 2023, 12:41:33
chrupki - chipsy

Wiem, że "chrupki" w rzeczywistości oznaczają coś innego. Ale tak mówiły wczoraj dwie starsze babcie w sklepie: "A czy nie może im kupić jakieś chrupki?". Prawdopodobnie to określenie przyjęłoby się szybciej niż na przykład "łupinki".
#10
Polszczyzna / Odp: Etymologie w polskim
Ostatnia wiadomość przez Łudomian - Wrzesień 22, 2023, 15:56:37
Struktura naszej wody jest zaskakująco prosta, jak się spojrzy na bałtyckie kognaty: litewskie vanduõ, łotewskie ûdens (okej, tutaj dane bałtyjskie są istotne). Szczególnie forma łotewska przypomina formę dopełniacza z rekonstruowanego paradygmatu praindoeuropejskiego: mianownik – wódr̥, dopełniacz – wédn̥s. W słowiańskich to n gdzieś sobie znikło, ale wcześniej mogło zablokować działanie prawa Wintera.