Polskie Forum Językowe

Językotwórstwo (conlanging) i światy => Conlangi: a priori => Wątek zaczęty przez: CivilixXXX w Listopad 04, 2018, 18:46:47

Tytuł: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 04, 2018, 18:46:47
Język Kawski (Kaviiri Jezeg) to język apriori, minimalnie inspirowany rosyjskim i kilkoma innymi językami.

Alfabet:

Język Kawski posiada własny alfabet, jednakże na  komputerach zapisuje się go silnie uproszczoną cyrylicą. Istnieje również romanizacja.
Cyrylica Kawska:
Аа /æ/
Бб /b/
Вв /v/
Гг /g/
Дд /d/
Ээ /ʌ/
Жж /ʒ/
Зз /z/
Ии /i/
Јј /j/
Кк /k/
Лл /l/
Мм /m/
Нн /n/
Оо /o/
Пп /p/
Рр /ɾ/
Сс /s/
Тт /t/
Уу /ʊ/
Фф /f/
Ћћ /d͡ʒ/
Хх /x-ʌ̆/ (wersja samogłoskowa szczególnie u młodszych użytkowników)

Dozwolone jest używanie samogłosek jotowanych, jednakże jest ono bardzo rzadkie. Sporadycznie występuje /ʔ/, które może być zapisane jako ъ lub pominęte.

Odmiana rzeczownika:
1.Regularna na przykładzie słowa matka (мадра)
Mianownik: мадра | мадэр
Dopełniacz: мадри | мадор
Celownik: мадров | мадэф
Biernik: мадрэв | мадир
Narzędnik: мадрэн | мадарг
2. Zaimki osobowe (nieregularna)
ja
Mianownik: јам | јер
Dopełniacz: јаин | јор
Celownik: јаф | јав
Biernik: јэв | јаир
Narzędnik: јаен | јарг
ty
Mianownik: риx | рэр
Dopełniacz: риjи | рор
Celownik: рjoу | рэф
Biernik: рив | рир
Narzędnik: рин | рог
on/ono
Mianownik:эза | эар
Dopełniacz: эзи | эор
Celownik: эзоу | эиф
Biernik: эзэв | эир
Narzędnik: эзэн | эар
ona
Mianownik: унуи | унэр
Dopełniacz: унуи | унор
Celownik: унув | униф
Biernik: унэв | унир
Narzędnik: унэн | уног

Jak będę miał czas to wrzucę jakiś krótki tekst i coś z czasownika.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Listopad 04, 2018, 20:57:21
No cóż, jakby to skomentować. Niby a priori, ale jednak widać pewne wpływy aposterjoryczne.

Cytuj
Хх /x-ʌ̆/ (wersja samogłoskowa szczególnie u młodszych użytkowników)
To najbardziej zwróciło moją uwagę.

Generalnie język zapowiada się ciekawie, czekam na dalszy ciąg opisu.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 04, 2018, 22:34:53
Ciekawe te /х/, no żywy Ciastek!

Jaki charakter mają alternacje w radzeniu w liczbie mnogiej? Jak się odmieniają słowa jednosylabowe?
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 05, 2018, 14:45:42
Ostatnia litera słowa w mianowniku to końcówka, którą zamienia się na końcówkę przypadku. W liczbie mnogiej słów wielosylabowych końcówkę stanowią dwie ostatnie litery. Słowa jednosylabowe odmienia się indentycznie jak wielosylabowe, pokazane tu zaimki osobowe są odmieniane nieregularnie.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 05, 2018, 14:52:02
Fleksja zewnętrzno-wewnętrzna.
Fajne.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 07, 2018, 13:53:42
Czasownik
Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym na podstawie czasownika "нротик", stać.
1.os нробу | нроћи
2.os нроэс | нросэк
3.os нроjэћ | нроћа

Czas przeszły, ten sam czasownik
1.os нроли | нролит
2.os нроти | нротит
3.os нроси | нросит/нрост

Czas przyszły jest tworzony z poprzez dodanie formy przyszłej czasownika być (сунеик) i usunięcie к z bezokolicznika.

Czasownik modalny czasu przyszłego:
1.os сумн | суним
2.os сунэр | сунэс
3.os суниъэ | сунитэ

Czasownik być w czasie teraźniejszym (nieregularny)
1.os сунбу | сунит
2.os. сунсэ | сунсэт
3.os сунћ | сунћэ
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 07, 2018, 15:31:57
Bydzid tekst?
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Listopad 07, 2018, 15:39:21
Jest jakaś różnica w użyciu нросит/нрост?
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 07, 2018, 21:26:59
Tekst będzie jak będzie trochę czasu, a mi go nieco brakuje. Postaram się dać coś jutro. Różnicy pomiędzy нросит i нрост nie ma, нрост to współcześniejsza uproszczona forma.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: 커래얟쓰 w Listopad 09, 2018, 17:08:10
Tak na przyszłość postaraj się wypisywać fonemy nie alfabetycznie ale albo w tabelce albo pod względem miejsc artykulacji. Alfabetyczny sposób jest bardzo nieczytelny moim zdaniem i nie widać na pierwszy rzut oka z czym mamy do czynienia. Przy niedużej ilości fonemów to nie jest aż tak rażące ale przy większej już może być ciężko się przebić.
Ogólnie fajna fonetyka (brak t̠ʃ i ʃ czelowy czy przeoczenie?), zwłaszcza samogłoski dość oryginalnie.

Ja najchętniej zobaczył bym skany/zdjęcia pisma z krótkim opisem. Mam nadzieję że nie kopia łacinki :P
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 10, 2018, 08:29:29
Brak ʃ i t͜ʃ jest celowy. Zlały się one z ich dźwięcznymi odpowiednikami. Tekst będzie może jeszcze dzisiaj, podobnie jak zdjęcia pisma.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 11, 2018, 15:58:42
Fragment bajki "Owca i Konie"

Нвохре дараж бади мна хлов, већси ћодер. Первали каижејећ ћанел ћиалади, мурокет ингханастъси бизиј пагнард, саримех ингханастъси маћаи.

Transkrypcja łacińska:
Nvohre daraž badi mna hlov, vedzsi dzoder. Pervali kaižejedz dzanel dzialadi, muroket inɡhanast'si bizij paɡnard, sarimeh inɡhanast'si madzai.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Listopad 11, 2018, 16:09:51
Bardzo przyjemnie brzmi. Moje klimaty :P

Tylko co robi to "g" w cyrylicy?
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 11, 2018, 16:43:27
То g to mała wpadka, już poprawione.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 12, 2018, 18:58:32
Zdjęcie pisma:
(https://cdn.discordapp.com/attachments/455442964315897857/511600051202555944/IMG_20181112_185344.jpg)

Forma "X" w nawiasie to mała litera na początku wyrazu lub izolowana.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 12, 2018, 19:09:55
Fragment bajki "Owca i Konie" w piśmie kawskim.

(https://cdn.discordapp.com/attachments/455442964315897857/511602627025567759/IMG_20181112_190537.jpg)
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Listopad 12, 2018, 19:19:26
Hah, bardzo cyryliczna :P
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Kazimierz w Listopad 12, 2018, 19:25:58
Jak dla mnie pismo się bardzo dobrze prezentuje. Przypomina trochę miks cyrylicy z pismem ormiańskim albo gruzińskim, ale mimo to zachowuje oryginalność.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: 커래얟쓰 w Listopad 12, 2018, 19:54:32
Cyrylica i coś gruzińskiego. Choć jedna literka jest bardzo kannadyjska (nie mylić z kanadyjską). Ogólnie zacnie to wygląda
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Borlach w Listopad 12, 2018, 22:44:08
Wszystko co przypomina pismo gruzińskie i ormiańskie zawsze na plus!
Już nawet tą kyrliczność mogę puścić mimochodem :P
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Listopad 14, 2018, 12:30:35
Pismo jest takie jak mówili moi przedmówcy, tj. trąci Tbilisi, Eczmiadzynem i Sołuniem. Chętnie zobaczyłbym jakiś dłuższy tekst w cyrylicy. Może tłumaczenia w poszczególnych tematach działu "Tłumaczenia"? Ile tej język posiada wyrazów?
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Listopad 14, 2018, 15:38:39
Na razie słownictwa jest niewiele, około 40, i wciąż trwa proces tworzenia. Możliwe, że będę wstawiał tekst kawski do działu Tłumaczenia, jak za w następnym tygodniu wrócę z wyjazdu.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Kwiecień 07, 2019, 18:36:25
WZNAWIAM PRACE NAD JĘZYKIEM!!!
Zmiany w języku kawskim:
Została przeprowadzona reforma ortografii:
"э" jest teraz zapisywane jako "е", żeby było łatwiej odróżnić je od "з".
Uregulowana została wymowa fonemu /x/ :
(C)xC /∅/
xV /x/
VxC /ʌ̆/
Dodano imiesłowy:
Czynny (-ах)
Bierny (-ен)

Przykłady: бадик - mieć, бадах - mający/mając ,  баден - posiadany/posiadłszy.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Kwiecień 15, 2019, 20:08:48
Јувед Днаъер - Czasowniki Modalne
W języku kawskim występują następujące czasowniki modalne:
зитик - móc
жузетик - chcieć
тунитик - musieć (np. zrobić coś)
хинтик - musieć (np. odczuwać coś)
ћертик - nie móc
Są one nieodmienne i stoją przed orzeczeniem. W języku potocznym tracą one końcówkę -тик i stają się przedrostkami. Wszystkie czasowniki zaprzecza się słowem жер. Można utworzyć ich dokonane formy czasownikiem modalnym адатик.
Imiesłowy z czasownikiem modalnym nie potrzebują czasownika być (np. зибаден - móc być posiadany).
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Kwiecień 16, 2019, 12:32:34
Zmiany fonologiczne zachodzące obecnie w języku kawskim
1. Zakończenie migracji samogłosek:
/a/ > /æ/ > /ɛ/
/ɛ/ > /ʌ/ > /a/
/ɔ/ > /o/ > /u/
/u/ > /ʊ/ > /ɵ/
W wyniku tej migracji a i ɛ zamieniają się miejscami.
2. L-wokalizacja:
/l/ > /ɫ/ > /ɰ/
3. H-wokalizacja:
/x/ > /ʌ̆/ > /a/
A z h zlewa się z a z e.
4. Rozlanie się akcentu:
Akcent w kawskim pada na przedostatnią sylabę, tak jak w polskim. Jednak, pod wpływem zapożyczeń, głównie z angielskiego i rosyjskiego, powoli zaczyna się to zmieniać.
5. Redukcja samogłosek:
Redukcja samogłosek nieakcentowanych to bardzo świeża zmiana, ktorej skutki i potencjalny rezultat nie są jeszcze zbyt widoczne. Na razie przebiega ona tak:
/a/ > /ɐ/
/ɛ/ > /ɜ/
/u/ > /ʊ/
/ɵ/ > /ɘ/
/i/ > /ɪ/
6. Zlanie się /ʒ/ i /dʒ/ w szczelinówkę
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: 커래얟쓰 w Kwiecień 16, 2019, 15:18:37
Punkty 2 i 6 mnie siem bardzo podobają  8)

2 wymyśliłeś na czysto czy się czymś inspirowałeś ? Bo ciekawi mnie czy jest jakiś język w którym zaszła taka przemiana
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Kwiecień 16, 2019, 15:48:06
W pewnym sensie zmianę podobną do 2. przeszła polszczyzna, gdzie twarde prasłowiańskie /l/ przeszło w /ɫ/, potem zostało zwokalizowane w /w/, zdelabializowane i obecnie zanika.
Inną inspiracją były podobne zmiany w niektórych djalektach angielskiego.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Maj 19, 2019, 16:07:05
 Nowa wymowa samogłosek(https://cdn.discordapp.com/attachments/458615733299970052/579671043287941120/Screenshot_20190519-1603592.png)
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Henryk Pruthenia w Maj 19, 2019, 17:13:00
Ciekawa alofonia, akcent wpływa na to jakkolwiek?
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Maj 19, 2019, 17:15:52
Akcent jest stały, a raczej nie będę go fonemizował, jak miałem w planach, więc nie.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Todsmer w Maj 20, 2019, 15:57:10
Taka uwaga, w nawiasach /a/ zapisuje się fonemy, czyli to, co masz w kolumnie "Samogłoska". Wymowę powinno się zapisywać w nawiasach kwadratowych: [a].
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Maj 20, 2019, 16:26:19
Zauważyłem to, ale nie chce mi się już poprawiać. Każdy normalny zrozumie.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: barthlome w Maj 20, 2019, 19:45:54
Cytat: 커래얟쓰
2 wymyśliłeś na czysto czy się czymś inspirowałeś ? Bo ciekawi mnie czy jest jakiś język w którym zaszła taka przemiana

Čuo sam nešto slično u Beogradu ;)
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Maj 26, 2019, 11:14:18
Akcent w języku kawskim w słowach rodzimych zawsze pada na przedostatnią sylabę. W zapożyczeniach jednak pozostaje akcent oryginalny, przez co może się on fonemizować. Akcent inny niż na przedostatnią sylabę może być oznaczany akutem w łacince i cyrylicy, oraz pętelką pod literą w piśmie kawskim. Większość słów z akcentem ruchomym to rusycyzmy, a także internacjonalizmy (np. nátrini, gramátika)

Szyk zdania w języku oficjalnym to SVO. Słowa opisujące znajdują się po słowie opisywanym. Język potoczny zaś ma szyk SOV, a słowa opisujące znajdują się przed słowem opisywanym lub stają się przedrostkami.
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Lukas w Styczeń 06, 2020, 10:52:04
Ile kawski ma już słówek? Doczekamy się jego prezentacji na Wiki?
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: Úlfurinn w Styczeń 12, 2020, 00:49:50
Ile kawski ma już słówek? Doczekamy się jego prezentacji na Wiki?

Już ma 2137 słów, a prezentacja na Wiki będzie za 69 miesięcy
Tytuł: Odp: Kaviiri Jezeg
Wiadomość wysłana przez: CivilixXXX w Styczeń 12, 2020, 08:41:18
Słów jest nieco ponad sto, jak uda mi się posortować słownik to zacznę masowo dotwarzać kolejne słowa. Wtedy też będę myślał o prezentacji na wiki.