Zasławia

Zaczęty przez Towarzysz Mauzer, Lipiec 09, 2012, 01:21:18

Poprzedni wątek - Następny wątek

Towarzysz Mauzer

Obiecywałem Wam zachodniosłowiańską federację ze stolicą w Cieszynie? Przedstawiam nieco wiadomości o niej!

Zasławia · Záslowensko · Zásławijá· Záslowensko
Lidowý Swaz Záslowenska · Ľudowy Zwią́zĕk Zaslawii · Ľudowy Zwiónzĕk Záslawiji · Ľudowý Zwąz Záslowenska

Flaga:


Godło:


Stolica: Cieszyn
Jest niejako symbolem związku. Choć już przedtem był wyjątkowo reprezentacyjnym miastem, to po powstaniu Zasławii rozrósł się o nową dzielnicę: Nowy Cieszyn.
Ustrój: federacyjna republika ludowa
Sejm Zasławii składa się z dwóch izb: Izby Wytwórców, wybieranej w wyborach pośrednich przez rady zakładowe i inne samorządy, oraz Izby Ziem, do której w wyborach powszechnych wybierana jest równa ilość posłów z każdej rzeczypospolitej i każdego kraju. Ziemskie frakcje tej Izby stanowią jednocześnie władzę ustawodawczą państw związkowych. Głową państwa jest Rada Państwa, złożona z przedsiedników wszystkich rzeczypospolitych i kraju; przewodniczący Rady Państwa - przedsiednik Zasławii - zmienia się co pół roku.
Podział administracyjny: 3 rzeczypospolite związkowe (Rzeczpospolita Czeska, Rzeczpospolita Polska, Rzeczpospolita Słowacka) i 1 kraj związkowy (Kraj Związkowy Śląsk)
Różnica pomiędzy rzecząpospolitą a krajem polega przede wszystkim na tym, że wyłącznie rzeczpospolita może jednostronnie wystąpić ze związku. W takim wypadku ziemie, które dana rzeczpospolita scedowała na Kraj Związkowy Śląska zostają jej zwrócone.
Języki urzędowe: czeski lub słowacki, polski
Dokumenty urzędowe zasadniczo są ogłaszane po czesku, słowacku, wzorcowo-polsku i śląsko-polsku, natomiast czeski i słowacki są uznawane za wzajemnie zrozumiałe bez obowiązku tłumaczenia, podobnie jak polski wzorcowy, śląsko-polski (i kaszubsko-polski).
Języki regionalne: niemiecki, kaszubsko-polski, rusiński, ukraiński, białoruski, litewski
To niekoniecznie wyczerpujący spis. Każde państwo związkowe ma własne przepisy odnośnie języków regionalnych.

Kraj Związkowy Ślą́sk · Swazowý Kraj Slezsko · Kraj Zwiónzkowy Ślónsk · Zwązowý Kraj Sliezsko
Stolica: Cieszyn, a jakże
Języki urzędowe: polski, czeski, śląsko-polski, słowacki, niemiecki
Tablice z nazwami są we wszystkich językach urzędowych - oto dobrodziejstwo Ujednoliconego Prawopisu się ujawnia. W szkołach nauczany jest język wybranej rzeczypospolitej oraz śląsko-polski lub lokalna gwara z elementami historii regionu.
Stosunki ludnościowe:
54,55% Polacy
19,91% Czesi
14,36% Ślązacy
6,80% Słowacy
2,05% Niemcy
0,84% Morawianie

Mapa Zasławii z zaznaczonymi orientacyjnymi granicami Kraju Związkowego Śląsk:
Trochę kiepska ta mapa, ale szukałem jakiejś obejmującej wszystkie 3 państwa i nie mogłem znaleźć odpowiednio dokładniej. No i skończyło się to tak...


Przykłady tekstów w językach urzędowych Zasławii w Ujednoliconym Prawopisie:
Ale ważniejsze od Ujednoliconego Prawopisu jest stopniowe ujednolicanie terminologii poprzez tworzenie szeregów synonimicznych. Nie ma natomiast prób wnikania w głoskownię czy gramatykę albo tworzenia języka sztucznego.

česki:
Wšihni lidé rodí se swobodní a sobě rowní co do dóstojnosti a práw. Sou nadáni rozumem a swědomím a mají spolu jednat w duhu bratrstwí. Každý má wšehna práwa a wšehny swobody, stanowené touto deklarací, bez jakégokoli rozlišowání, zejména podle rasy, barwy, poglawí, jazyka, náboženstwí, politickégo nebo jinégo smýšlení, národnostnígo nebo sociálnígo pówodu, majetku, rodu nebo jinégo postawení.

poľski:
Wšyscy luďe rodzą́ śą woľni i równi pod wzgľądĕm swĕj godnośťi i swyh praw. Są́ oni obdařeni rozumĕm i sumeńem i powinni postąpowať wobĕc innyh w duhu bratĕrstwa. Každy člowek pośada wšystke prawa i wolnośťi zawartĕ w nińejšej dĕkľaracji bĕz wzgľądu na jakekoľwek róžnice rasy, koloru, plťi, jązyka, wyznańa, pogľą́dów poľityčnyh i innyh, narodowośťi, pohodzeńa spolĕčnĕgo, mają́tku, urodzeńa lub jakegokoľwek innĕgo stanu.

śľą́sko-poľski:
Wšyjske luďe rodzóm śe swobodnĕ a równĕ wĕ swojim wĕrće a prawah. Sóm óne òbdařónĕ usóndkem a sómńéńém a majóm powinność wzgléndém inšyh jak brat s bratym postémpować.

slowacki:
Wšetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rowní, čo sa týka ih dostojnosti a práw. Sú obdarení rozumom a majú nawzájom jednať w bratskom duhu. Každý má wšetky práwa a wšetky slobody, wyglášené w tejto deklarácii, bez gociakégo rozlišowania najma podľa rasy, farby, poglawia, jazyka, náboženstwa, politickégo alebo inégo smýšľania, národnostnégo alebo sociálnégo powodu, majetku, rodu alebo inégo postawenia.
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
 •  

varpho :Ɔ(X)И4M:

świetne, trochę mi przypomina Czechosïlezję, choć jest mocno większe.

jakie są flagi poszczególnych części składowych?

i podoba mi się rozróżnienie nosówek: ą́ - ą.
K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kähla k̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetä
śa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔälä ja-k̥o pele t̥uba wete
Ѫ=♥ | Я←Ѧ
 •  

Henryk Pruthenia


Drukarz

Bardzo dobrze wymyślone, chciałbym żyć w takiej Zasławii :) Mam jeszcze pytanie - jak się czyta ĕ?
 •  

Towarzysz Mauzer

Dzięki za miłe słowa!

Cytattrochę mi przypomina Czechosïlezję, choć jest mocno większe.
Ciekaw jestem historii takiej Czechosïlezji - czy powstała w 1918, czy w 1945? Jeżeli w 1918, to czy Słowacja jest węgierska, czy niepodległa + jak potoczyły się koleje II WŚ?

CytatŁużyc nietu.
Prawda, w tej alternatywnej przyszłości (tak!) są jednym z krajów związkowych Wschodnioniemieckiej Republiki Ludowej. Szło o utrzymanie umiarkowanego realizmu politycznego, jeżeli punktem zwrotnym mają być lata 2000.

CytatMam jeszcze pytanie - jak się czyta ĕ?
Jak nasze obecne "e", to "e" bez jotowania.

Cytatjakie są flagi poszczególnych części składowych?
Mam w notesiku dwa szkice, pomiędzy którymi się waham. A w zasadzie to pierwszego nie mam, bo są to po prostu obecne flagi Czech, Polski, Górnego Śląska i Słowacji. Drugi wariant jest z czerwonymi gwiazdami (to tak jak było w Jugosławii: republika mogła wybrać sobie dowolne godło i flagę, pod warunkiem, by była na nich czerwona gwiazda) i eksperymentem z flagą czesko-morawską. Chyba chwycę za Inkscape'a, bo pierwszego wariantu wizualizować raczej nie trza.
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
 •  

CookieMonster93

Wyszło na to, że ĕ i e są odwrotnie niż w czeskim. :-P
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Towarzysz Mauzer

CytatWyszło na to, że ĕ i e są odwrotnie niż w czeskim.
W czeskim jest ě, a nie ĕ. W tej czcionce jest to może mało widoczne, ale nad tym drugim znakiem jest tak jakby nawias, znak brevis, a nie haček.
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
 •  

CookieMonster93

Ok, potrzebuję chyba mocniejszych okularów. :-)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Towarzysz Mauzer

#8
CytatOk, potrzebuję chyba mocniejszych okularów. :-)
E, myślę, że nie będąc uprzednio powiadomionym o odmienności tych dwóch znaków w tekstach, każdy mógłby się nie dopatrzeć; z drugiej strony - nie tak trudno je później rozróżniać :).

Cytatjakie są flagi poszczególnych części składowych?
No i chwyciłem był za Inkscape, i to zdziałałem, urzeczywistniwszy moje szkice:

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej


Flaga Kraju Związkowego Śląsk
 

Flaga Rzeczypospolitej Słowackiej


Propozycje flagi Rzeczypospolitej Czeskiej
No dobrze, porządny światorób by sam był zdecydowany, czego chce, ale ja wcale nie muszę. Gdyby na forum był jakiś Czech, to wypadałoby, żeby to on zdecydował o sobie, ale skoro nie ma, to zróbmy referendum w sprawie wyboru flagi Rzeczypospolitej Czeskiej.

1. Połączenie flag Czech i Moraw i obowiązkowa gwiazda.
 

2. Obecna flaga Republiki Czeskiej plus gwiazda.
 

3. Skoro we fladze Czechosłowacji niebieski trójkąt oznaczał Słowację, to żółty wskazywać może na Morawy. I gwiazda.
 
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
 •  

MrVassil

Podoba mi się!
Mógłbyś zrobić jakąś inną mapę? Ta jest dosyć kiepska. :-(
 •  

Dynozaur

#10
Pomysł jest fajny, ale z granicami to mogłeś troszeczkę się bardziej wysilić. Poza istnieniem "Kraju Związkowego Ślązk" - czysty Postąpim (tylko Polszcze odjąłeś Spiż-Orawę, super...).
СЛАВА РОССІИ! ГЕРОЯМЪ СЛАВА!
 •  

varpho :Ɔ(X)И4M:

Cytat: Towarzysz Mauzer w Lipiec 09, 2012, 15:13:19
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
trochę mi przypomina to:

;)

Cytat: Towarzysz Mauzer w Lipiec 09, 2012, 15:13:19
Flaga Rzeczypospolitej Słowackiej
dobree!

Cytat: Towarzysz Mauzer w Lipiec 09, 2012, 15:13:19
Propozycje flagi Rzeczypospolitej Czeskiej
No dobrze, porządny światorób by sam był zdecydowany, czego chce, ale ja wcale nie muszę. Gdyby na forum był jakiś Czech, to wypadałoby, żeby to on zdecydował o sobie, ale skoro nie ma, to zróbmy referendum w sprawie wyboru flagi Rzeczypospolitej Czeskiej.
[...]
3. Skoro we fladze Czechosłowacji niebieski trójkąt oznaczał Słowację, to żółty wskazywać może na Morawy. I gwiazda.

chyba to bym wybrał [komunistyczna Częstochowa, lol].
K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kähla k̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetä
śa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔälä ja-k̥o pele t̥uba wete
Ѫ=♥ | Я←Ѧ
 •  

Towarzysz Mauzer

Cytattrochę mi przypomina to:
O! O mniejszości polskiej w Bośni i o polskim korpusie Partyzantów nie słyszałem! A przecież Zasławia jest bardzo inspirowana Jugosławią!

Cytatchyba to bym wybrał [komunistyczna Częstochowa, lol].
Komunistyczna Częstochowa?!


Swoją drogą, czy jasne jest dla Was skąd się wzięła nazwa Zasławia? :)
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
 •  

Todsmer

Zachodnia Słowiańszczyzna? :)
 •  

Towarzysz Mauzer

Oczywiście. Nie "Zachodosławia" ani "Západoslavie" z uwagi na oczywistą niezręczność słowa "zachod" w czeskim i słowackim, a "zapad" znowu jest niezrozumiały w Polsce.

CytatMógłbyś zrobić jakąś inną mapę? Ta jest dosyć kiepska. :-(
W wolnej chwili się tym zajmę, bo ta oczywiście też nie spełnia moich wymagań estetycznych. Zna ktoś jakąś dokładną, ale nie przesadzoną w skali mapę środkowej Ewropy?

CytatPomysł jest fajny, ale z granicami to mogłeś troszeczkę się bardziej wysilić.
No ale szło o państwo powstałe w wyniku umowy konfederacyjnej między Polską, Czechami i Słowacją. Innych być nie mogło. W tym fantazmacie bardziej mnie zajmuje urządzanie stosunków gospodarczych, o czym napiszę potem.

CytatPoza istnieniem "Kraju Związkowego Ślązk" - czysty Postąpim (tylko Polszcze odjąłeś Spiż-Orawę, super...).
Ten Spisz i Orawa to zupełny przypadek, wypadła mi z głowy ta różnica między przebiegiem granicy galicyjsko-węgierskiej, a polsko-słowackiej. Dlaczegóż Postąpim? To przecież dobrowolna decyzja trzech państw, która stanowi niejako rękojmię federacji. A przez to, że region jest tak wymieszany etnicznie, jak żaden inny w trzech krajach (nie żeby był jakoś bardzo-bardzo-bardzo wymieszany), stanowi on przy okazji model i miniaturę związku. Czy też martwią Was inne aspekty polityczne albo gospodarcze?
Skrzydła miłości, mocy, o wielki, Twardy Jerze,
Rozpostrzyj ponad nami, ogrzej i przyjmij nas. -Mrkalj, Palinodia o twardym jerze
***
VIVAT CAROLVS GVSTAVVS REX POLONIÆ
 •