Jakubia

Zaczęty przez Spiritus, Kwiecień 20, 2013, 21:46:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

Który władca Jakubii nazywany był królem słońce, a zmarł na udar słoneczny?

Jakub I
Baster II
 Bernard IV
Kazimierz XII
Jakub XIV

Spiritus

Witam. Wiosna wróciła, wróciłem więc i ja. O dziwo jednak nie będę poruszał tematu o mojej nieobecności (tak czytałem ten komentarz w spotkaniach). Dzisiaj skupię się na jednym z krajów z mojego conworldu (reszta pojawi się wkrótce. Jest to DMRJ (Demo-Monarchiczna Republika Jakubii) lub po jakubiańsku DMRd'J (Demo-Monarçhe Reçpublicke d' Jakubia - /dɛmo mɔnarʀʃ rɛspublik dy jakubja/). Ponadto opiszę tu podstawy języka jakubiańskiego, ponieważ jest to taki nooblang, że szkoda pisać (jest językiem międzynarodowym).


Nazwy rzecz jasna spolszczone.

HISTORIA
Pierwsi Spyrowie

"Dnia Bożego 14 Barana roku 840, książę potężny wielce - Jakub, Wielkim swym rodakom znany, armię swą skierował na Miasto ze złota i ludzkich dusz zbudowane, Kubusem ochrzczone. Po bitwie przekrwawej, która ponoć dwa gwiazdozbiory trwała, Maksym Cesarz oddał się w ręce właściwe dla ludu Jego."
Baltazar Gompka - Kroniki Wielkiej Korony Jakubii, 1467r.

Wkrótce Jakub zjednoczył większość dawnego imperium. Krwawo rozprawił się ze swoimi przeciwnikami. W miejscu, gdzie według legendy, Hetman Cesarski Jack Hobert miał wbić przypadkiem swój miecz w ziemię, tym samym pozwalając Jakubowi odcięcie mu głowy, nowy władca kazał wznieść swą nową stolicę. Powód: Kubus był zrujnowany i pełno było w nim buntowników.Wbrew tradycji, Jakub zbudował swoją siedzibę, praktycznie w centrum rozwijającego się miasta, przyjmując styl calradyjski.

Wielki Książę Diademu Jakubii i Następca Cesarski Jakub I Spyra zmarł 14 dnia Byka 864 roku. Na swego następce wybrał swoje jedyne dziecko  - adoptowanego Bastera, ofiarowanego mu w 843 roku przez możnowładców z Bater (jako potwierdzenie unii personalnej).

Po miesięcznym okresie bezprawia, Baster objął rządy. Ojciec pozostawił mu nieujednolicony kraj. Wiele regionów odłączało się od Jakubii, równie wiele się przyłączało. Problemem okazał się także odbudowujący się Kubus - 10 dnia Bliźniąt 865r. wybuchły tam zamieszki. Baster odpowiedział brutalnie - zrównał miasto z ziemią. Nigdy się już nie odrodziło.

Szansą na umocnienie państwa był Sobór spyropolitański, podczas którego, władcy osobiście ogłaszali swą przynależność do jakubinizmu, lub piotreanizmu. Po długich namysłach i rozliczeniach, książę wybrał optymalne rozwiązanie - jakubinizm. Celowo rozpoczął kampanię antypiotreańską i zmuszał mniejsze narody do konwersji, po czym je podbijał. Dzięki jego staraniom, papież utworzył 867 roku Arcybiskupstwo św. Jakuba w Jakubie. Budowa katedry zakończyła się 14 dnia ryb 893r. Pierwszym arcybiskupem Jakuba i prymasem Jakubii został św. Wit z Międzylesia. Po jego śmierci w roku 889 postawiono na jego cześć, na rogu ulicy Piotreańskiej i Placu św. Jakuba, bazylikę.

Książę musiał czekać długo na swoją koronację. 20 dnia bliźniąt ogłoszony został Z Bożej łaski Wielkim Królem Korony Jakubii oraz Wielkim Królem Korony Bater, Możnowładcą Cieszońskim, Bojarem Sofii, Panem Wszechcalradii, Panem ziem, jakimi są Jakub, Międzylesie etc..

Ponieważ wychował się w letniej rezydencji książęcej w Międzylesiu, Baster II przeniósł tam praktycznie swój dwór. Jakub popadł na blisko 60 lat w praktyczne zapomnienie. Stary zamek zaczął popadać w ruinę, podczas kiedy ten międzyleski rozkwitał.

Baster II Spyra Wielki zmarł w Międyrzeczu, 21 dnia bliźniąt 901 roku, najprawdopodobniej na cholerę. Według swego testamentu, Przez 3 lata rządzić miała jego żona Anastazja, do czasu aż jego syn Baster Antoniusz nie ukończy 21 lat. Po jego śmierci tron miały obejmować kolejne jego dzieci.

Baster Antoniusz, w źródłach często nazywany "Bastusiem" (takie było zdrobnienie, którego używał jego ojciec), objął rządy w 904 roku. Jego polityka skupiała się głównie na budowie zamków obronnych. Zamieszkał w jednym z nich - w Bistragardzie, który stał się faktyczną stolicą.


Mapa zamku w Bistragardzie z funkcjami, które pełniły poszczególne jego części.

Baster Antoniusz "Bastuś" III Spyra zmarł w roku 908. Nigdy nie doczekał się koronacji. Państwo było pełne dzieł sztuki i pięknych zameczków, lecz słabe na arenie politycznej. Problemem okazała się również secesja Bater, która nastąpiła wkrótce po otrzymaniu wiadomości o śmierci księcia.

Po swym starszym bracie rządy objął Bernard. Był on rozsądnym politykiem, kochającym ojcem i mężem oraz osobą bardzo gorliwą religijnie. Tuż po osadzeniu na tronie stanął przed ciężkim wyborem: przeć samemu, czy zbratać się z jakimś narodem. Okazją okazało się zainteresowanie księcia Bartyanii, jego młodszą siostrą - następczynią tronu. Pośpiesznie wydał Bartyszę za mąż z Witem IV. W ten sposób zacieśnił więzy między państwami i potwierdził przyszłą unię personalną. Póki co, Wit zgodził się jedynie na unię militarną. Tak też się stało.

Bernrd doczekał się śmierci Wita oraz swojego brata - Barta (Bart i Bartysza byli bliźniętami.). Szybko doczekał się koronacji na króla Jakubii i księcia Bartyanii - odbyło to się w roku 921.

Tuż po koronacji Bernard tryumfalnie wjechał na Stary Zamek w Jakubie. Za jego rządów został ona mocno wyremontowany. Za królem zjechało się do miasta wielu artystów, dyplomatów, kupców, rzemieślników... zarówno z Jakubii, jak i z Bartyanii.

Bernard rozpoczął kilka kampanii - odzyskał ziemie cieszońskie oraz zdobył zachodnie pobrzeże. Największym jednak jego dokonaniem, w rzemiośle wojennym, było zdobycie ziemi spyropolitańskiej.

Król zwany był pobożnym - budował wiele świątyń, a piotreanie i Ferrowie zdobyli wiele przywilejów, niespotykanych w innych krajach.

Bernard IV Spyra Pobożny zmarł w 986 roku. Pozostawił po sobie państwo silne i zcentralizowane. Niestety, złote lata nie miały trwać długo.

Unia personalna z Bartyanią i wiele książąt

Według ojcowskiego testamentu, rządy objęła Bartysza, która najprawdopodobniej została otruta 18 dnia Ryb 989 roku. Najblliższe lata okazały się zgubne. Szoda co gadać - wiele książąt - raz to z dynastii, raz to dzieci Bernarda, kiedy indziej przedstawiciele szlachty. Nastąpiło blisko 400 lat nieładu, by 14 dnia Wagi 1368 koronowano Kazimierza XII Spyrę Wielkiego, na króla Jakubii i księcia Bartyanii.

Złoty wiek

Kazimierz umocnił władzę królewską, lecz nawet on nie był w stanie zahamować rosnącej roli szlachty. Jakub nie był stabilny, więc wybudował nowe miasto - Kalzemar (Ckalçemar to po jakubiańsku Kazimierz), gdzie przenióśł praktycznie swój dwór. Zajął się także urbanizacją kraju. Za jego rządów wybudowano 487 km. dróg, z czego 134 wybrukowanych; 14 miast; 68 zamków oraz 347 gródków granicznych. Jego dziełem jest między innymi Lubosz, który zaczął jako zamek obronny w 1376 roku. Król rozwijał handel i budował budynki użytku publicznego. Otworzył 42 łaźnie, 3 prywatne galerie sztuki, 987 bazylik, 34 klasztory, 4 pagody, 10 synagog i 4 uniwersytety - W Jakubie, Międzylesiu, Kalzemarze oraz w Spyropolis.

Po śmierci Kazimierza w 1401r. rządy objął jego brat Grzegorz XIII, który rządził do 1416 roku - wtedy to prawowity następca tronu, Jakub XIV ukończył 24 lata. Książe zbudował nowe miasto - Gregor.

Jakub okazał się niezwykle wprawnym politykiem. Koronacji doczekał się w roku 1421. Za jego rządów Jakubia rozrosła się do największych w swej historii rozmiarów. Zajął (chronologicznie) Kamilgrad, Tapandię, Łoteć, Część Bastrii, Kryl, Sofię, oraz pozostałą część Spyropolszczyzny.

Król posiadał także wielki dar mądrości, jeśli chodzi o rozwiązywanie sporów. Za jego rządów znacząco poprawiła się sytuacja niższych warstw społecznych. Wybudował 21 niezależnych sądów oraz jeden królewski w Jakubie.

Jego nadwornym artystą i osobistym faworytem został w 1436r. Baltazar Gompka. Wyremontował on średniowieczny zamek w Jakubie na renesansową rezydencję. Przebudował on także Katedrę św. Jakuba (Dobudował wieżyczki, a w miejscy starej utworzył kopułę.). Król nakazał Gompce rozpoczęcie prac nad kroniką historii Jakubii. Gompka zapoczątkował nowy prąd w sztuce - klasycyzm jakubiański. W tym styl przebudowano Jakub. Jego dziełem jest także fontanna na placu św. Jakuba.

Wielką zasługą Jakuba XIV było całkowite połączenie Jakubii z Bartyanią. Do tej pory bowiem państwa łączyła jedynie unia personalna, militarna i handlowa. Kraje biły własne monety, miały własne prawo i straż graniczną oraz posiadały własne parlamenty.

Jakub XIV Spyra Sprawiedliwy zmarł na udar słoneczny 24 dnia Raka 1506 roku. Dożył bardzo sędziwego wieku - 114 lat. Pozostawił kraj silny i wielki. Po jego śmierci rządy objęła jego córka - Katarzyna XV, która nie dokonała wiele. Wyszła za swego dalekiego krewnego - Bernarda XVI, zwanego piwnym. Zmarła w 1527 roku. Jej o wiele młodszy mąż okazał się nie najlepszym władcą.

CIĄG DALSZY NASTĄPI WKRÓTCE...
  •  

Aureliusz Chmielewski

#1
O Spiri... CIĄG DALSZY NASTĄPI WKRÓTCE :P

A tak serio, to trochę śmieszą mnie nazwy na mapce. Wszystko przerobiłeś tak niezwykle ciekawie...
The n-word
  •  

Spiritus

#2
Tak, wiem. Jakubię (tylko pod mniej zgrabną nazwą Kubusiolandia) wymyśliłem już chyba w wieku 6 lat. Obecnie cały conworld jest bardzo rozbudowany, lecz Jakubia najbardziej. Obecnie piszę nawet przewodnik po stolicy kraju - Jakubie, więc jak skończę to opublikuję. Wkrótce opiszę także system polityczny kraju, który jest hmmm... nietypowy ;D.
  •  

Henryk Pruthenia

Moe ochi krvavyan...

spitygniew

CytatKamilgrad
Sudoku? To ty?!
P.S. To prawda.
  •