Różne szkice...

Zaczęty przez Feles, Listopad 28, 2011, 16:34:26

Poprzedni wątek - Następny wątek

Canis

Cytat: Spiritus w Kwiecień 25, 2014, 16:35:32
Zastanawiam się, jakim alfabetem lepiej zapisywać mój nowy slawlang. Jak myślicie, lepsza tu będzie łacinka, czy cyrylica, bo nie umiem się zdecydować.

Siſci luzie raziaſia valij a ravij y jgodnaſcie a jpravaſcie. Sų vobdareni z rozuma a caį vi raviẛ dla ij u ziſie brataja.

Шишчи лyже ражѧшѧ валий а равий у йгоднашче а йправашче. Сѫ вобдарѣни з розума а саѩ ви равиш дла ий у жише братаѣ.
Hangyl będzie najładniejszy i najwygodniejszy.
 •  

Ghoster

#331
[...........]
 •  

Spiritus

#332
Może coś takiego? Może nie jest to przepiękne, ale w sumie nie było to takie trudne.

Spoiler

Samogłoski:
Przednie:
Centralne:
Tylne:
Krótkie:
Długie:
Krótkie:
Długie:
Krótkie:
Długie:
Przymknięte:
[ɪ] i [i͂] į[iː] ii[ʊ] u
Półprzymknięte:
[ɘ̟ː] əə[ə] ə [ə͂] ę [ɵː] oo[o͂] ǫ[ʊ̞ː] uu
Półotwarte:
[ɛ] e[ɜː] ee[ɔ̟] o
Otwarte:
[æ] æ[a] a[ɑ] aa [ɑ͂] ą
Dyftongi:
[æɪ̯] ai[ɛe̯] ei[əɪ̯] əi[ɑʊ̯] auSpółgłoski:
Wargowe:
Zębowe:
Dziąsłowe:
Zadziąsłowe:
Welarne:
Nosowe:
[m] m[n] n[ŋ] g
Zwarte/
Bezdźwięczne:
[p][t̪͡ɬ~t̪ˡ] tl[t] t[k] k
Afrykaty:
Dźwięczne:
[b][d̪͡ɮ~d̪ˡ] dl[d] d
Szczelinowe:
Bezdźwięczne:
[f] f[θ] ŧ[s][ʆ̺] x
Dźwięczne:
[ð] đ[z] z[ʓ̺] xz
Aproksymanty:
[l] l[ɫ̞] ł[ɰᶨ] w
Uderzeniowe:
[ɾ̝] r
[Zamknij]

[ŋʊ̞ːʆ̺ɪ f‿kɘ̟ːnɾ̝æɪ̯ θɪmnɑ͂ ɰᶨəʓ̺ɫ̞ɑʊ̯ nɑɾ̝iːn æfsi͂‿ɫ̞ɾ̝n]

guuxi f-kəənrai ŧimną wəxzłau naariin æfsį-łrn.
 •  

Ghoster

#333
[...........]
 •  

Jątrzeniot

Hm, w sumie niezłe wyzwanie. Ja wykombinowałem coś takiego:

Spoiler

Samogłoski:
Przednie:
Centralne:
Tylne:
Krótkie:
Długie:
Krótkie:
Długie:
Krótkie:
Długie:
Przymknięte:
[ɪ] i [i͂] iŋ[iː] ih[ʊ] u
Półprzymknięte:
[ɘ̟ː] əh[ə] ə [ə͂] əŋ[ɵː] oh[o͂] oŋ[ʊ̞ː] uh
Półotwarte:
[ɛ] e[ɜː] eh[ɔ̟] o
Otwarte:
[æ] æ[a] â[ɑ] a [ɑ͂] aŋ
Dyftongi:
[æɪ̯] æi[ɛe̯] ei[əɪ̯] əi[ɑʊ̯] auSpółgłoski:
Wargowe:
Zębowe:
Dziąsłowe:
Zadziąsłowe:
Welarne:
Nosowe:
[m] m[n] n[ŋ] g
Zwarte/
Bezdźwięczne:
[p] p[t̪͡ɬ~t̪ˡ] tl[t] t[k] k
Afrykaty:
Dźwięczne:
[b] b[d̪͡ɮ~d̪ˡ] dl[d] d
Szczelinowe:
Bezdźwięczne:
[f] f[θ] th[s] s[ʆ̺] x
Dźwięczne:
[ð] dh[z] z[ʓ̺] j
Aproksymanty:
[l] l[ɫ̞] ł[ɰᶨ] y
Uderzeniowe:
[ɾ̝] r

[ŋʊ̞ːʆ̺ɪ f‿kɘ̟ːnɾ̝æɪ̯ θɪmnɑ͂ ɰᶨəʓ̺ɫ̞ɑʊ̯ nɑɾ̝iːn æfsi͂‿ɫ̞ɾ̝n]
Guhxi f kəhnræi thimnaŋ yəjłau narihn æfsiŋ łrn.
[Zamknij]

Zapewne jest to niezbyt etymologiczne, no ale wg mnie wygląda ok. A trzeba przyznać, że bardzo trudno do tego zestawu wymyślić coś zarazem w miarę estetycznego i mało diakrytykowego.
 •  

Spiritus

Tak swoją drogą, czy nie wydaje ci się, że współistnienie w języku /a/ i /ɑ/ jest trochę mało prawdopodobne? I mam jeszcze inną wersję:

Spoiler

Samogłoski:
Przednie:
Centralne:
Tylne:
Krótkie:
Długie:
Krótkie:
Długie:
Krótkie:
Długie:
Przymknięte:
[ɪ] i [i͂] iŋ[iː] iv[ʊ] u
Półprzymknięte:
[ɘ̟ː] y[ə] ə [ə͂] əŋ[ɵː][o͂] oŋ[ʊ̞ː] uv
Półotwarte:
[ɛ] e[ɜː] əv/œ/œv[ɔ̟] o
Otwarte:
[æ] æ[a] ȧ[ɑ] a [ɑ͂] aŋ
Dyftongi:
[æɪ̯] æv[ɛe̯] ev[əɪ̯] yv[ɑʊ̯] av

'ŋ' przed 'p', 'b', 'f' i w wygłosie > 'ɱ'                                             Spółgłoski:
Wargowe:
Zębowe:
Dziąsłowe:
Zadziąsłowe:
Welarne:
Nosowe:
[m] m[n] n[ŋ] gg (jak w grece)
Zwarte/
Bezdźwięczne:
[p][t̪͡ɬ~t̪ˡ] tl[t] t[k]
Afrykaty:
Dźwięczne:
[b][d̪͡ɮ~d̪ˡ] dl[d] d
Szczelinowe:
Bezdźwięczne:
[f] f [θ] ŧ[s] s[ʆ̺] x
Dźwięczne:
[ð] đ[z] z[ʓ̺] j
Aproksymanty:
[l] l[ɫ̞] ł[ɰᶨ] g
Uderzeniowe:
[ɾ̝]

[ŋʊ̞ːʆ̺ɪ f‿kɘ̟ːnɾ̝æɪ̯ θɪmnɑ͂ ɰᶨəʓ̺ɫ̞ɑʊ̯ nɑɾ̝iːn æfsi͂‿ɫ̞ɾ̝n]

gguvxi f kynræv ŧimnaɱ gəjłav narivn æfsiɱ łrn.
[Zamknij]
 •  

Ghoster

#336
[...........]
 •  

Noqa

Planuję sobie powoli stworzenie fonosemantycznego języka.

Wszechświat ciągle się zmienia.
[su:tfo jar wewŋi]

[su:] - morfem rozległości
[wewŋ] - morfem obrotu, zmienności
[ja] - być
[jar] - być zawsze (bycie zawsze jest wzmocnieniem bycia)

Samochody są szybsze niż konie.
[ʒiʒbo ja ʑi:dzum ma karra]

[ʒiʒ] - mofem maszyn
[bo] - morfem obłych, grubych rzeczy - udo
[ʑi:] - morfem szybkości
[karr] - morfem tupotu

Wymienione morfemy nie są jedynymi. Istnieje wiele takich morfemów, o tym samym znaczeniu ogólnym i różnym w złożeniach, o podobnych własnościach fonologicznych. Np. [ɖʐu] też będzie morfemem maszyn, a [ble] też morfem obłości.
Mowa to [lalla].
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
 •  

zabojad

Polewutku tworzę język agparski(a w zasadzie jego fonetykę) i choć wykracza on już poza sferę drobnego szkicu, nie nadaje się do niczego(stworzenie sensownego tekstu bez kręgosłupa gramatycznego i leksykalnego jest, jak mniemam, niemożliwe), toteż chciałbym w paru sprawach się z wami, o drodzy forumowicze, skonsultować.
Język jest aglutacyjny/polisyntetyczny, ale nie to sprawia mi problem. Umyśliłem sobie bowiem, że język ten ma brzmieć barbażyńsko, stepowo, prymitywnie - z tym kojarzą mi się głównie ubogie w fonemy systemy samogłoskowe, z róźnego rodzaju "dziwnymi" harmoniami. Toteż system samogłosek jest w agparskim dosyć ubogi:

+ATR   -ATR
/i/ /ʉ/     /ɨ/ /u/
/æ/          /ɑ

Z moich obserwacji wynika, że jeżeli mało jest samogłosek to mają one zazwyczaj dużo allofonów. Również jeżeli jest stosunkowo mało spółgłosek to mają one wpływ na następujące po nich samogłoski

System spółgłoskowy przedstawia się następująco:
/ m n ŋ /
/ p~b pʰ t~d tʰ c~ɟ cʰ k~g kʰ q~ɢ qʰ(?) /
/ ʦ~ʣ ʦʰ ʧ~ʤ ʧʰ /
/ s~z ʃ~ʒ h /
/ j w ʁ /
/ l~ɾ /
Ogółem 24 spółgłoski - czyli w sumie biednie

Niebagatelny wpływ na brzmienie samogłoski ma również akcent, który przeszedł całkiem sporo(od braku akcentu - wd. skojarzenia barbarzyńskich koreańczyków[których wpływ jednak pozostał - brak rozróżnienia fonemicznego r/l], przez akcent iloczasowy[co w sumie zostało - akcentowana samogłoska jest wymawiana dłużej - mongołowie kojarzyli mi się od zawsze dosyć barbarzyńsko], a ostatecznie silny, niedystynktywny akcent podobny nieco do radzieckiegorosyjskiego[ruscy z tą swoją mogolską przeszłością, agresywnym akaniem kojarzą się dosyć barbarzyńsko - gdyby nie te palatalizacje brzmieliby bardziej męsko])
Właśnie te redukcje samogłosek sprawiają mi, jeśli o allofonie chodzi, najwięcej problemu. Z doświadczenia wiem, że:

 • dwuwargowe raczej zaokrąglają
 • podniebienne i miękkopodniebienne raczej utylniają
 • /j/ i /w/ raczej również utylniają
 • dziąsłowe i zadziąsłowe "stwardniają" następującą samogłoskę(czyli w sumie też utylniają)
 • języczkowe ciągną do środka tyłu
I właśnie problem polega na tym jak ustawić allofony po tychże spółgłoskach?
Wymyśliłem coś takiego:

 • po dwuwargowych i /w/ - zaokrąglenie

  • /u/ > , [ʊ]
  • /ʉ/ > [ʊ]
  • /i/ > [ʏ]
  • /ɨ/ > [ʉ]
  • /æ/ > [œ]
  • /ɑ/ > [ɔ]
 • po podniebiennych i miękkopodniebiennych - utylnienie następującej samogłoski

  • /u/ > , [ʊ]
  • /ʉ/ > [ʊ]
  • /i/ > [ɨ]
  • /ɨ/ > [ɨ], [ɘ]
  • /æ/ > [ɐ]
  • /ɑ/ > [ɑ]
 • po dziąsłowych i zadziąsłowych - ts. co wyżej
 • po języczkowych

  • /u/ >
  • /ʉ/ > [ʊ]
  • /i/ > [e]
  • /ɨ/ > [ɘ]
  • /æ/ > [a], [ɐ]
  • /ɑ/ > [ɔ]
No i moim głównym i naczelnym pytaniem(po za przedstawieniem tego małego szczątka fonetyki) jest - czy tyle allofonów jest możliwe? Czy istnieje lepszy ich dobór? Kwestia allofonów sam. nieakcentowanych jest jeszcze bardzo otwarta i wygląda na razie tak:

 • /u/ > [ʊ]
 • /ʉ/ > [ɵ
 • /i/ > [ɪ]
 • /ɨ/ > [ɘ]
 • /æ/ > [ɜ]
 • /ɑ/ > [ʌ]
Przy czym w nagłosie sam. miałyby być bardziej "wyraźne"...
Feles [*]
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
 •  

Ghoster

#339
[...........]
 •  

zabojad

No właśnie chodzi mi o ustalenie w miarę rozsądnej allofonii, co jak widać, niezbyt mi wychodzi...
A nierozróżnianie dźwięcznych wydaje mi się dosyć barbarzyńskie, może przez to że za barbarzyński uznałem koreański.
Feles [*]
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
 •  

ArturJD

#341
Cytat: zabojad w Sierpień 12, 2014, 15:13:49
No właśnie chodzi mi o ustalenie w miarę rozsądnej allofonii, co jak widać, niezbyt mi wychodzi...
A nierozróżnianie dźwięcznych wydaje mi się dosyć barbarzyńskie, może przez to że za barbarzyński uznałem koreański.


Ale może to przez brak akcentu? Jak to ładnie wikipedia encyklopedycznie ujęła - "słowa jak wystrzelane z karabinu".

Nie napisane
 •  

Hapana Mtu

Huński nie rozróżnia dźwięczności. To chyba zamyka kwestię barbarzyńskości.
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 •  

elslovako

Ek'ú anbaz zorriđ egɵ́t? : Egɵ́x oŋik ɵja ek'ú anbaz epe:abwáđ elleđ ek'ún tonta:dan.
[əkʰu anbʌʃ ʃoʁiʣ əʝɜt     əʝɜʧ oŋik ɜjʌ əkʰu anbʌʃ epəʔʌbwaʣ eɬəʣ ək'un tontʌdʌn]
(Czy ktokolwiek z was upolował kiedyś byka tak wielkiego, że nie mógł go sam zanieść do domu?)

Pseudo-indiański język aglutynacyjny nad którym pracuje od kilku dni. Jakieś uwagi na temat pisowni lub fonetyki?
 •  

zabojad

#344
Co sądzicie o takim systemie?
Samogłoski
po jednej z szeregów wysokiego, średniego i niskiego - VERTICAL VOWEL SYSTEM
+ szwa
/WYSOKA/    - i
/ŚREDNIA/   - e
/NISKA/     - a
+ szwa, jako redukcja w sylabie bez tonu
Gdzie, w zależności od otoczenia, mogą być:
jako:
    /H/:
        przednia bądź tylna:
        /F/-/B/
            labializowana bądź nie-:
            [y]-[i] - [u]-[M]
    /M/:
        /F/-/B/
            [9]-[E] - [O]-[V]
    /L/:
        /F/-/B/
            [a]     - [Q]-[A]
Dyftongi:
    /LH/ -  F:[ai]
            B:[Qu]
    /MH/ -  F:
                O:  [9y]
                0:  [Ei]
            B:
                O:  [Ou]
                0:  [VM] - hipotet.?
Spółgłoski:
/m n J N/
/p p_> t t_> k k_> c/
/f f_> s s_> x (?)/
/ts ts_>/
/r l L/
/w j H M//
Procesa wpływające na samogłoski następujące po
/P/ - utylnienie,   labializacja - /m p p_> f f_>/
/w/ - utylnienie,   labializacja - /w/
/L/ - utylnienie,   labializacja - /l L/
/K/ - utylnienie                 - /k k_> c x J N M//
/Z/ - utylnienie                 - /?/
/H/ - uprzednienie, labializacja - /H/
/T/ - uprzednienie               - /n t t_> ts ts_> s s_>/
/R/ - uprzednienie               - /r/
/j/ - uprzednienie               - /j/
Sylaba
(Z)V - niefonem. zwarcie przed samogłoskami w nagłosie
C(G)V(Z)(N)
gdzie N={n/ng/t/s}, G={j/w/H/M/}

Wybaczcie za X-SAMPe i brzydotę prezentacji, ale to roboczy szkic.
Feles [*]
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
 •