Pomysł na zryty forumowy projekt

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Sierpień 16, 2012, 17:46:00

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mścisław Bożydar

Hvernig á að þjálfa Dragon þín?
 •  

Feles

Wydało się, Heniu założył ten temat tylko do nabijania postów.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Henryk Pruthenia

#92
Łoto Text (który jest chujowy i denny jak nie wiém có, ale zawiera chiba większość procesów fonetycznech powysyłanech przez was) :

Spoiler
Kobieta:
Jestem z [nazwa regionu].
Urodziłam się tutaj, i tak, jak inni chcą tu zostać, i ja tego pragnę. Mój dom jest mały, podwórze ogrodzone płotem. Mamy (dual.) pastwisko, na którym pasą się krowy - źródło mięsa i mleka. Niedaleko naszego domu znajduje się rzeka, nad jej brzegami spięty jest most, przez który można iść na drugą stronę. Na łąkach jest wiele ptaków, motyle, a nawet nietoperze. Często widać jastrzębie polujące na drobniejsze ptaki. Ludzie stąd, są inni niż osoby pochodzące zza miedzy.
Mężczyzna1:
Z naszego (dual) pola zbieramy zboża, z nich to my (dual) pieczemy chleb. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, w lasach można polować, by zaspokoić głód. Ja sam nie raz byłem w okolicznych lasach, by móc zdobyć trochę jedzenia na później. Tam, gdzie kończy się droga, zaczyna się pole sąsiadów, ludzi nieprzyjemnych. Oni hodują konie. Mimo, że często jesteśmy dla siebie wrogami, w chwilach ciężkich pomagamy jeden drugiemu, tak łatwiej jest przetrwać, niż gdyby człowiek był człowiekowi wilkiem.
Mężczyzna1:
Dni mijają powoli, głównie na pracy w mieście. Praca moja jest nieciężka, ale często słychać wykrzykiwane polecenia "daj", "przynieś". Wracając do domu, w ktorym żyją po dziś dzień stare tradycje, wracam myślami do dzieciństwa i młodości. W domu spotykam żonę, która jako krawcowa wciąż szyje różne duperele. Co niedzielę biją dzwony, wzywając lud na mszę.
Wszyscy:
To nasza ziemia, żyjemy tu, żyliśmy, i pozostaniemy tutaj. Nie odejdziemy stąd nigdy.
[Zamknij]

PS: Wybaczcie, że tak późno, ale rano dowiedziałem się, że trzeba do pracy, a jak wróciłem już i zacząłem to jakoś pisać, to zostałem wezwany przez ojca, mieliśmy założyć drzwi... A co najgorsze, jutro na ósmą rano do pracy... Mam nadzieję, że wcześnie puszczą, bo muszę potem zapłacić za lekcje i parę innych durnot, a OK jest krótko otwarty...
Blojdepest!

PS: Gdyby ten text nie zawierał jakiechś proces fonetycznech, to śmiało, jest jeszcze czas i można go zedytować, przedstawiajcie swoją wersję textu...

Mścisław Bożydar

A gotowe "tłumaczenie" doć wysyłać na pw?
Hvernig á að þjálfa Dragon þín?
 •  

Henryk Pruthenia

Tak, ja potém to uzbieram i na wiki wsadzę tak, by móc porównać ładnie.
Chyba, że lud chce inaczéj... :D

Mścisław Bożydar

Do kiedy trzeba oddać tłumaczenie?
(mnie nie będzie aż do 11 września)
Hvernig á að þjálfa Dragon þín?
 •  

Henryk Pruthenia

#96
Jeżeli Ciebie nie będzie, to zedytuję artykuł i tyle.
Moje tłumaczenie będzie na sobotę wieczór, i tak jakoś do końca weekendu, to jest do trzeciego września ranek, najpóźniéj, by się sprzydała.

A więc deflajn ustalamy na 3. wrzesień 2012 godzina 6:00

Tłómaczenia proszę wklejać tutaj.

Feles

Nie zawadzi, jeśli zapostuję tutaj? :-)
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Henryk Pruthenia

Nie, dawaj (jak to zrobisz, usuń mój post oraz Twój po prostu zedytuj, bo fajnie by było, gdyby teraz każdy tu swoje tłómaczenié wciepał).

Feles

Czekaj, jeszcze nie zrobiłem. :D
Jutro będzie.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

CookieMonster93

#100
Na swój dialekt tłumaczenie wrzucę jutro, ale jeśli chodzi o dialekty nowofundlandzkie, to się nie wyrobię... Następny tydzień nie bd mieć neta w ogóle, jak chcecie, to jak już będę miał neta, mogę powrzucać d. nowofundlandzkie.

EDIT: Gwarę szybecką mogę wrzucić jutro, ona jest ukończona.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Feles

Spoiler
Jestem zëBråhlomu.
Urodzjilam sjäm tutai, i tak, jak innei htsæm tu zostatsj, i ja tego prågnam. Mooi doom jest malëï, podvoore ogrodzonëë plotem. Mamï pastfiska, fktoorëïm pasåm sjäm krovï - zjroodlo mäsa i mleeka. Nedaleko nasego domu znaidouje sjäm rela, nåd jei breegami spätei jest most, preez ktoorëëgo mozna istsj drugei kstrone. Vlåkah jest vele ptåkoou, motile, a navët netopëre. Tsästo vidatsj jæsträboou polyjætseih drobneiseih ptåkoou. Lydzje ståd såm innei neiz osobï pohodzætse zza medzi.

Nasego spola zberamï zbooz, znih to mï petsemï hleeb. Råz jest leepei, råz jest gorei, vläsah mozna poløvatsj, bï zaspokojitsj gloda. Jä såm ne råz bëïlëm okolitsnëïh vläsah, bï moots zdobïtsj troham jedzenä napooznei. Tåm, gdzje koontsi sjäm droga, zatsina sjäm pole såsädoou, lydzji neprijemnëïh. Oni godujæm koni. Mimo, ze tsästo jestesmï ksobe vrogami, fhfilah tsjäzkeih pomagamï jeden gdrugim, tak låtfei jest pretrfatsj, neiz gdibï tslovek bëïl kutsloveku vilkem.

Dni mijäjæm povoli, gloovne na pratsi vmestsje. Pratsä mojä jest netsjäzkå, ale tsästo slïhatsj vïkrikivanëïh poletseen "dai", "prinesj". Vratsäjæts gdomu, fktoorïm zijæm po dzjisj dzjen starëë traditionï, vratsäm mïslämi gdzjetsjinstve i kumlodostsji. Vdomu spotïkåm zønäm, ktoorå jako kråvtsøva ftsjæz sije rooznëë smoule. Kåzdei vnedzjeli bijæm dzvonï, vzïvajæts løyd kumsi.

To nasa zjemä, zijemï tu, zilismï, i pozostanemï tutai. Ne odeidzjemï ståd nigdi.
[Zamknij]

Oto jak mniej więcej wygląda gwara brąchłomska.

Zagadka: gdzie jest używany i na jakiej ortografii jest oparty zapis?
(Henryk, ćśśś.)
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Ghoster

#102
[...........]
 •  

CookieMonster93

Mnie twór felesowy wygląda duńskawo. :-)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Feles

anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •