Autor Wątek: Język leekulski  (Przeczytany 3679 razy)

Offline Drukarz

  • Wiadomości: 228
  • ślōnski gorol
Odp: Język leekulski
« Odpowiedź #30 dnia: Lipiec 28, 2012, 15:02:24 »
Język potoczny

Język potoczny cechuje się wieloma uproszczeniami. Chodzi tu głównie o końcówki; np. samei (jestem) to sam, sasil to sas itd. Następuje zanik następstwa alfabetycznego. Używa się czasu teraźniejszego, przeszłego złożonego i przyszłego złożonego (zasady tworzenia opisane tu. Pomija się też czasami końcówkę pytającą (-nu). Również rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki ulegają przemianom. Wszystko to przedstawiają poniższe tabele:

Czasowniki


OsobaJęzyk oficjalnyJęzyk potoczny
1. komi (ja)-mei-m
2. hikki (ty)-sil-s
-vulo (płeć męska)-vu (płeć męska)
-vek (płeć żeńska)-ve (płeć żeńska)
3. vimo (on/ona/ono)-vu (żywotny)-v
-vo (nieżywotny)-v
-vi (abstrakcyjny)-v
1. kulo (my)-lte-l
2. heme (wy)-lemi-le
3. vene (oni/one)-vomme-vo

Jak widać w języku potocznym w czasownikach nie ma już rozróżnienia dla rzeczowników żywotnych, nieżywotnych i abstrakcyjnych - dla każdego z nich forma czasownika jest identyczna.

Rzeczowniki

Płeć męskaPłeć żeńskaŻywotneNieżywotneAbstrakcyjne
Liczba pojedyncza-u-e-u-o-i
Liczba mnoga-ule-eke-une-ome-ike

Deklinacja dalej ;)

Przymiotniki

Płeć męskaPłeć żeńskaŻywotneNieżywotneAbstrakcyjne
Końcówka-idu-ide-idu-ido-idi

Przysłówki

Tutaj akurat nie ma za bardzo co zmieniać :P Tak więc -ukki zostało uproszczone do -uk.

Deklinacja


Rzeczownika

Płeć męskaPłeć żeńskaŻywotneNieżywotneAbstrakcyjne
Mianownik l. poj.-u-e-u-o-i
Mianownik l. mn.-ule-eke-une-ome-ike
Dopełniacz l. poj.-uu-ee-uu-oo-ii
Dopełniacz l. mn.-uum-eem-uum-oom-iim
Celownik l. poj.-ute-ete-ute-ote-ite
Celownik l. mn.-utee-etee-utee-otee-itee
Biernik l. poj.-ulö-ekö-unö-ösö-ikö
Biernik l. mn.-ulöö-eköö-unöö-ösöö-iköö

Tutaj widać całkowitą zmianę jeśli chodzi o liczbę mnogą, której formy są odrębne dla każdego rzeczownika. Również dopełniacz nie przypomina tego z oficjalnej deklinacji.


Przymiotnika

Płeć męskaPłeć żeńskaŻywotneNieżywotneAbstrakcyjneLiczba mnoga
Mianownik-idu-ide-idu-ido-idi-ido
Dopełniacz-iddu-idde-iddu-iddo-iddi-iddo
Celownik-ittu-itte-ittu-itto-itti-itto
Biernik-idö-idö-idö-idö-idö-idö

Wszystko wydaje się prawie nie różnić od oficjalnej deklinacji przymiotnika, aż do biernika, w którym zanika całkowicie rozróżnienie na płeć męską, żeńską, nieokreśloną żywotną, nieżywotną i abstrakcyjną. Prostota przede wszystkim :P


Osób

jatyon/ona/onomywyoni/one
Mianownikkohivikuheve
Dopełniaczkuhuvukuuhuuvuu
Celownikkothitvitkuthetvet
Biernikkööhöövöö

Każda z osób została skrócona o przynajmniej dwie litery, a formy dopełniacza i biernika dla liczby pojedynczej i mnogiej różnią się tylko długością samogłosek.

Zaimki posesywne

mójtwójjego/jejnaszwaszich
Forma krótka-mi-ki-mo-lo-me-ne

To tylko tak dla przypomnienia; już podczas przedstawiania języka oficjalnego zaznaczone jest, że formy krótkiej używa się w języku potocznym.

A teraz dwa teksty w wersji oficjalnej oraz potocznej. Jutro albo w poniedziałek pokażę jakieś krótkie dialogi, w których język potoczny naprawdę mógłby działać - tutaj jest to tylko porównanie.

Ojcze nasz

Kultidu Hittulo, ikidu salösil paavitte ni
sapavi sökkidi hikkitidi keli;
sapa savi unne li hikkitidio naallo;
sapavi hikkitidi rekki ikukki paavitte ni hikukki ik össosette ri;
kulotidöjo hikkolidöjo-leekosidöjotorkösö luuvapasil kutte leekoseji;
ik doppelapasil kutte kulotidöme neemukikömmö, ikukki ik kulo doppelalte
kulotittome neemukittomeemekunomotte;
ik timennasil kulo settelte naalokikomotte;
jalku kulö umettapasil naarunnu mi.
Amen.


A tak by to wyglądało w języku potocznym:

Hittulolo, ikidu salös paavite ni
sapav sökkidi keliki;
sapa savte omma li naalloki;
sapav rekkiki ikuk paavite ni hikuk ik össote ri;
hikkolidö-leekosidötorkösölo luuvapas kut leekoseji;
ik doppelapas kut neemukiköölo, ikuk ik ku doppelal
neemukittoemekuteelo;
ik timennas ku settel naalokitee;
jalku köö umettapas naaruu mi.
Amen.


Deklaracja Praw Człowieka

Hikkolidiu emeku imellamövu evulidiu ik ovemidiu dutonnitte ni ik latjalomotte ni. Savu aterrakenidiu ötosette ek ik ejmovitte ek; samekkavu ottana honittiuemekunomotte ek ramenulokoikö-pennitte ni.

I w języku potocznym:

Hikkolidu emeku imellamöv evulidu ik ovemidu dutonnite ni ik latjalotee ni. Sav aterrakenidu ötote ek ik ejmovite ek; samekkav ottana honittuemekutee ek ramenulokoikö-pennite ni.

No i to na tyle ;)
« Ostatnia zmiana: Lipiec 28, 2012, 15:21:22 wysłana przez Drukarz »
 

Offline BartekChom

Odp: Język leekulski
« Odpowiedź #31 dnia: Lipiec 28, 2012, 15:18:31 »
Język polisyntetyczny nie musi wcale być nieekonomiczny. Jeśli taki język zdanie "Idę do pracy" realizuje jako "dopracaiśćja", to jest to calkiem ekonomiczne, bo nie ma za duzo sylab w stosunku do treści znaczeniowej. Ale gdyby zamiast tego było "adoparacaiściterazja", to już byłoby to nieekonomiczne.

Mam nadzieję, że da się zrozumiec, o co mi chodzi z tym brakiem ekonomii :)

Np. esperanckie "malmultkosta" (tani) to przykład braku ekonomii - mnóstwo sylab w stosunku do ilości treści.

Można krócej, można dłużej. Można powiedzieć, że "prim" to iść do pracy: "pr" - praca, i - iść, m - ja (a "pswm" to widzę psa - są języki, które mają takie zbitki obstruentów bez samogłosek)
A można (szkic lok pola bez oddzielania słów) "szesztatjajdotropperwefterjit"
szesz - prawdą (esz)
tat - der (ta)
jaj - ja
dot - do
rop per - praca
wef - w
ter - teraz
jit - iść
 

Offline Drukarz

  • Wiadomości: 228
  • ślōnski gorol
Odp: Język leekulski
« Odpowiedź #32 dnia: Sierpień 04, 2012, 12:21:10 »
Zmiany w liczebnikach

1. Zostało wprowadzone tossi (sto).
2. Są już dziesiątki z prawdziwego zdarzenia ;) Chcąc powiedzieć dwadzieścia mówimy kalmilammikomme, a nie jak wcześniej kalminommi.
3. Dla jeżeli liczba dziesiątek/setek/tysięcy/milionów jest większa od 1, np. dwieście, dziesięć tysięcy, trzy miliony itd., to należy użyć liczby mnogiej. Mówimy więc kalmitossikomme, lammisekkikomme, limmimiljonikomme.
4. Liczby typu czterdzieści pięć, trzysta cztery, tysiąc dwieście, dziesięć tysięcy pięćset trzy itp. rozdzielamy myślnikami: pimmilammikomme-koomi, limmitossikomme-pimmi, sekki-kalmitossikomme, lammisekkikomme-koomitossikomme-limmi.


Mogę też już powiedzieć, że od jakiegoś czasu opracowuję conscript dla tego języka :) Powinien się on ukazać w ciągu dwóch tygodni :)
« Ostatnia zmiana: Sierpień 04, 2012, 12:37:46 wysłana przez Drukarz »