Językotwórstwo (conlanging) i światy > Conlangi: a posteriori

Język boj(k)owski

(1/7) > >>

Pluur:
Chciałbym wam dziś przedstawić koncept, który zaczął się rozwijać parę lat temu. Wtedy potworzyłem jakieś zmiany fonetyczne, strzępy gramatyki i w sumie tyle. Będąc nad morzem, odkopałem to i zrobiłem znaczne postępy. Jako, że mi się nudzi napiszę dzisiaj o tym języku co nieco. Nazwy Bojkowie/bojkowski będę stosował zamiennie z nazwami Bojowie/bojowski.
Język bojkowski jest językiem celtyckim, kontynentalnym. Wywodzi się z praceltyckiego, jednak wraz z galijskim współtworzy jak się zdaje dość bliską rodzinę. Wszystko zaczęło się zmieniać (językowo) wraz z chrztem Bojków w 489 roku naszej ery. Chrzest ten został przyjęty z Konstantynopola. W Europie kontynentalnej po celtycku mówią też mieszkańcy Alp, południa Niemiec i Francji, jednak Bojkowie są najliczniejszą grupą, która ulokowała się na mniej więcej terenach Czech. Język bojowski posiada bardzo duże wpływy słowiańskie - głównie w leksyce i składni. Sam zapisywany jest jednak greką, która póki co jest jeszcze nieopracowana.

1. Okres starobojkowski do IX wieku.
Procesy fonetyczne (praceltycki > starobojkowski):

mm > m + wzdłużenie następnej samogłoski
nn > nj
bb > b + wzdłużenie następnej samogłoski
dd > d + wzdłużenie następnej samogłoski
gg > gj + wzdłużenie następnej samogłoski
pp > f
tt > c
kk > hk > h
ss(V) > s(V:)
rr > š
ll > l + wzdłużenie następnej samogłoski
w > v
kʷ > p
gʷ > v
gʷC- > uC-
ɸ > p
VɸV > VhV
s > s~š
-s > s~0
x > ks~hs > h
   
nj > nj
kj > š
gl > lj
kʷj > pj
gʷj > j
ɸj > pj
sj > š
xj > š
   
mb > nt
nb > mb
ng > g bez prawa VgV > VjV > V2
bn > bl
bw > v
ds > c
ts > c
tts > tc > c + wzdłużenie następnej samogłoski
ɸs > ps
sm, xsm > zm
sn, xsn > zn
st > c
sɸ > š
sw > šf
sr > š
xd > zd
xt > z
xs > š

a > o poza bezokolicznikiem
e > ʲe~ʲej (ě)
i > ʲa (ă)
--i > --ĭ (y) wygłos sylaby i wyrazu
o > a
u > u
ā  > a
ē > ʲe (ě)
ī > i~ji
ō > a
ū > au
ai > é iloczas
au > ó iloczas
ei > í iloczas
eu > ó iloczas
oi > á iloczas
ou > ú iloczas

-Vj > podwyższenie samogłoski i usunięcie -j
-j > zmiękczenie spółgłoski
VgV > VjV + patrz niżej:
VjV > wzdłużenie drugiej samogłoski

Krótki opis gramatyki:
W tym okresie występuje 6 odmian rzeczownika przez obie liczby i 7 przypadków (takie jak w polskim): ā-tematyczna, o-tematyczna (przyjmuje w mianowniku l.p. końcówkę -as), i-tematyczna, u-tematyczna, r-tematyczna oraz n-tematyczna. Praceltycka deklinacja welarno-dentalno-tematyczna (rígas król, druvădas druid, koroncas przyjaciel) przeszła w całości do deklinacji o-tematycznej, zaś deklinacja s-tematyczna (těja dom) w większości przeszła do deklinacji ā-tematycznej. Przymiotniki pod koniec tego okresu zaczęły przyjmować końcówkę -Vs jednocześnie przyjmując deklinację o-tematyczną. W fleksji czasownika występują dwie odmiany: bezokolicznika zakończonego na -ě oraz -a. Czasownik posiada czas teraźniejszy, przeszły dokonany, przeszły niedokonany oraz przyszły. Do tego osobne formy trybów rozkazującego i przypuszczającego oraz strony biernej. Występują imiesłowy.

Widsið:
Czekam na więcej szczegółów - toponimy wyglądają na przemyślane i zmiany da się faktycznie prześledzić, ale zastanawia mnie, jak wyprowadzisz gramatykę :)

Henryk Pruthenia:
Ja też czekam, i mam nadzieję na etymologicznę pisownię!

Pluur:

--- Cytat: Widsið w Sierpień 06, 2017, 18:45:50 ---Czekam na więcej szczegółów - toponimy wyglądają na przemyślane i zmiany da się faktycznie prześledzić, ale zastanawia mnie, jak wyprowadzisz gramatykę :)

--- Koniec cytatu ---
Dziękuję! To dużo znaczy, bo na Twój burgundzki patrzałem zawsze jako takie dzieło, które nadaje się do wzoru absolutnego. Ano zamysł jest taki, by był to taki angielski rzucony w wir środkowej Europy, tj: spora część słownictwa będzie nieceltycka, gramatyka (nie wiem czy aż tak silnie) uproszczona, składnia całkowicie zesłowiańszczona. Dopiero jak przejdę do okresu nowoczesnego będę podawał bardziej szczegółowe informacje gramatyczne. W kolejnym okresie (średnim) podam też zmiany i krótkie informacje gramatyczne, tak jak to miało miejsce dzisiaj. Może, żeby jeszcze zaciekawić bardziej podam system dźwiękowy języka starobojkowskiego:
Spółgłoski:
m mʲ n nʲ b bʲ d dʲ g gʲ p t tʲ k t͡s f s ʃ x v z l lʲ r j   
Inne spółgłoski mogą mieć warianty palatyzowane przed: j, ʲɪ̆, i, i:, i̯e, i̯a~i̯æ
Samogłoski:
a a: ɛ: ʲɪ̆ i i: ɔ ɔ: u u: i̯e i̯a~i̯æ au̯

--- Cytat: Henryk Pruthenia w Sierpień 06, 2017, 19:07:24 ---Ja też czekam, i mam nadzieję na etymologicznę pisownię!

--- Koniec cytatu ---
Ano właśnie. Nie wiecie, ale z Henrykiem rozmawialiśmy już o tym projekcie, a w między czasie zastanawiałem się nad ortografią. Co prawda wszystko co mam o tym języku na komputerze jest w husyckiej łacince, jednak nie jest to system dla tej althistorii. Rzym (a przez to łacina) ma dużo mniejszy wpływ na Europę, a częścią środkową i wschodnią porządnie zajęła się Grecja. Jest pomysł, by język ten był zapisywany greką na modłę norweską, tj. dla jednego dźwięku kilka zapisów. Drugi pomysł to zapisywanie wedle zasady jak się mówi tak się pisze. Czy chcielibyście ujrzeć ową etymologiczną pisownię? Bo jeżeli będzie takie zainteresowanie to mogę nad tym posiedzieć.

Henryk Pruthenia:
Ja jeśm zainteresowan etymologiczną!

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej